Διαβάστε το τελευταίο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, σχετικό με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών στο σχολείο καθώς και με την προστασία των μαθητών από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 

"Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών

στις σχολικές μονάδες  - Προστασία του ατόμου από την

 επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες