Πνευματικά  Προϊόντα

Respect4-Education Without Barriers 

 

Τα Πνευματικά Προϊόντα της δράσης του Σχολείου μας έχουν ως ακολούθως:

1 Πνευματικό Προϊόν

Το 1ο Πνευματικό Προϊόν (Intellectual Output 1) αποτελεί την κύρια προετοιμασία για τα επόμενα Πνευματικά Προϊόντα. Κάθε χώρα-εταίρος προετοίμασε, μετά από έρευνα, μια σύνοψη του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας στην επίσημη γλώσσα του κάθε εταίρου και στα Αγγλικά. Ακολούθησε η διακρατική σύγκριση των επιμέρους συστημάτων στα Αγγλικά.

Το Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Ελλάδα (Ελληνική έκδοση - Αγγλική έκδοση).
Τελικό Πνευματικό Προϊόν μετά τη σύμπραξη όλων των εμπλεκομένων σχολείων.
 

2 Πνευματικό Προϊόν

Το 2ο Πνευματικό Προϊόν (Intellectual Output 2) εκτελείται σε 4 χρονικές περιόδους. Στην πρώτη (Φεβ.-Απρ. 15) και αφού είχαν καθοριστεί τα κύρια θέματα του Προγράμματος (Ευ ζην, Περιβάλλον, Ελευθερία και Πολιτισμός), οι χώρες εταίροι ανέλαβαν τη δημιουργία μιας σειράς από αφίσες σχετικές με το θέμα της κάθε χώρας. Σκοπός είναι να μεταδοθεί ένα ισχυρό μήνυμα που θα είναι εύκολα προσβάσιμο και ταυτόχρονα εναλλακτικό. Η Ελλάδα έχει ως θέμα την Ελευθερία και Παρακάτω παρατίθενται οι πέντε αφίσες που δημιούργησαν οι μαθητές/τριές μας.

 


 Επιστροφή στο Πρόγραμμα erasmus+