ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
B

B drive (οδηγός Β)

Αν έχετε περισσότερους του ενός οδηγούς δίσκου στον υπολογιστή σας, αυτός που βρίσκεται πάνω ή αριστερά ονομάζεται συνήθως οδηγός Α. Αυτός που είναι κάτω ή δεξιά καλείται συνήθως οδηγός Β. Ο υπολογιστής τους διακρίνει με αυτόν τον τρόπο, για να ξέρει σε ποιόν αναφέρεστε όταν θέλετε να πάρετε πληροφορίες από και να στείλετε σε ένα από αυτούς τους οδηγούς.

 

back up (δημιουργώ εφεδρεία)

Η αντιγραφή αρχείων, συνήθως από ένα σκληρό δίσκο σε κάποια άλλη μονάδα αποθήκευσης, όπως, π.χ., ελαστικό δίσκο ή ταινία. Αν τα πρωτότυπα αρχεία  καταστραφούν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εφεδρικά για να μπορέσετε να επαναφέρετε τα αρχεία σας στην προηγούμενή τους κατάσταση.

 

background color (χρώμα παρασκηνίου)

Σε πολλά προγράμματα μπορείτε να ελέγξετε τα χρώματα της οθόνης ή της εκτύπωσης θέτοντας το χρώμα παρασκηνίου (φόντο), το χρώμα προσκήνιου και την διαγράμμιση προσκήνιου. Το χρώμα παρασκηνίου είναι το χρώμα πάνω στο οποίο εκτυπώνεται και εμφανίζεται κάθε άλλο στοιχείο. Αν χρωματίζετε σε ένα κομμάτι χαρτί, το χρώμα παρασκηνίου θα είναι το χρώμα του χαρτιού.

 

background operations (λειτουργίες παρασκηνίου)

Πολλά προγράμματα σας επιτρέπουν να συνεχίσετε να εργάζεστε ενώ το πρόγραμμα κάνει κάποια χρονοβόρα εργασία, π.χ., εκτύπωση ενός εγγράφου ή υπολογισμό περίπλοκων πράξεων. Σε τέτοια προγράμματα, λέγεται ότι ο υπολογιστής εργάζεται στο παρασκήνιο.

 

backlit screen (οθόνη με φωτισμό από πίσω)

Οι περισσότεροι φορητοί υπολογιστές έχουν οθόνη LCD (υγρών κρυστάλλων). Αν έχετε δει ποτέ ένα ψηφιακό ρολόι, θα ξέρετε πως μοιάζει η οθόνη αυτή. Επειδή τέτοιες οθόνες δεν εκπέμπουν φως, ίσως να έχετε πρόβλημα για να διαβάσετε σε κακοφωτισμένο δωμάτιο. Για να σας βοηθήσουν, ορισμένοι φορητοί υπολογιστές έχουν οθόνες με φωτισμό από πίσω, οι οποίες φωτίζουν την περιοχή κάτω από το κείμενο. Έτσι το κείμενο κάνει αντίθεση με το φόντο του. Γενικά όμως οι οθόνες αυτές αδειάζουν γρηγορότερα τις μπαταρίες των υπολογιστών. Βλ. επίσης plasma display.

 

backspace

Ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο που μεταφέρει τον δρομέα προς τα αριστερά, διαγράφοντας κάθε χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα. Αν θέλετε να μεταφέρετε τον δρομέα αριστερά χωρίς να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους αριστερά.

 

backup utility (βοήθημα εφεδρείας)

Ένα πρόγραμμα που αναλαμβάνει όλη την εργασία εφεδρείας των αρχείων στον υπολογιστή σας. Αφού σας κάνει μερικές ερωτήσεις για τις προτιμήσεις σας, διαχειρίζεται όλη την διαδικασία, σταματώντας μόνο για να σας ζητήσει να εισάγετε ένα άλλο δίσκο όταν τον χρειάζεται. Αν χρησιμοποιείτε οδηγό ταινίας, μπορεί πιθανόν να κάνει όλη την εφεδρεία με μια ταινία. Αυτός ο τύπος βοηθήματος συχνά πωλείται σαν τμήμα ενός μεγαλύτερου πακέτου βοηθημάτων, αν και μπορείτε να αγοράσετε μερικά από αυτά (σαν το Norton Backup) μόνα τους.

 

backward compatible (συμβατό προς τα κάτω)

Μια νέα έκδοση ενός προγράμματος που μπορεί να αναγνωρίσει τα αρχεία από προηγούμενες εκδόσεις καλείται συμβατό προς τα κάτω. π.χ., μπορώ να ανοίξω και να επεξεργαστώ ένα λογιστικό φύλλο στο Excel 4, που δημιούργησα στο Excel 3, επειδή το Excel 4 είναι συμβατό προς τα κάτω με τοExcel 3. Ένας υπολογιστής είναι συμβατός προς τα κάτω, αν μπορεί να εκτελέσει το ίδιο λογισμικό που εκτελούσαν οι προηγούμενες εκδόσεις του. π.χ., ένας Mac II είναι συμβατός προς τα κάτω με ένα Mac Plus. Το χαρακτηριστικό αυτό καλείται συμβατότητα προς τα κάτω.

 

backward search (αναζήτηση προς τα πίσω)

Πολλά προγράμματα προσφέρουν την δυνατότητα αναζήτησης που σας επιτρέπει να ψάξετε για μια λέξη ή φράση μέσα σε ένα αρχείο. Κανονικά, το πρόγραμμα ψάχνει για την συγκεκριμένη λέξη ή φράση από την τρέχουσα θέση μέχρι το τέλος του αρχείου. Αν θέλετε να ψάξετε από την τρέχουσα θέση μέχρι την αρχή του αρχείου, τότε πρέπει να κάνετε αναζήτηση προς τα πίσω.

 

bad disk (καταστραμμένος δίσκος)

Ένας δίσκος που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ένας δίσκος αποθηκεύει πληροφορίες μαγνητικά. Αν η επιφάνεια του δίσκου καταστραφεί (συνήθως από αποτυπώματα χεριών ή από λάθος χειρισμό), τότε ο δίσκος δεν μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα. Αν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε ένα καταστραμμένο δίσκο, θα πάρετε ένα μήνυμα λάθους που θα δηλώνει αυτό το γεγονός. Ίσως να μπορέσετε να τον διορθώσετε χρησιμοποιώντας ένα βοήθημα σαν το DiskFix των PC Tools. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα διορθώσει τον δίσκο (αν είναι δυνατό), θα διασώσει τα δεδομένα σε αυτόν, και θα σημειώσει τις άχρηστες περιοχές, ώστε ο υπολογιστής να μην τις ξαναχρησιμοποιήσει για αποθήκευση πληροφοριών.

 

bad sector (καταστραμμένος τομέας)

Κάθε δίσκος διαιρείται σε τομείς (η μικρότερη δυνατή μονάδα), συμπλέγματα και αυλάκια. Αν ένας τομέας είναι καταστραμμένος, δεν μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα αξιόπιστα. Αν αποθηκεύσετε ένα αρχείο, και μέρος του αρχείου αποθηκευθεί σε ένα καταστραμμένο τομέα, δεν θα μπορείτε να ανοίξετε ή να χρησιμοποιήσετε το αρχείο. Ίσως να καταφέρετε να επαναφέρετε το αρχείο χρησιμοποιώντας ένα βοηθητικό πρόγραμμα, σαν το DiskFix των PC Tools.

 

bar graph (ραβδόγραμμα)

Ένα γράφημα που χρησιμοποιείται σε γραφικά παρουσιάσεων και σε προγράμματα λογιστικών φύλλων, που παριστά κάθε σημείο δεδομένων σαν ράβδο. Τα ραβδογράμματα χρησιμοποιούνται συνήθως για να συγκρίνουν δεδομένα σε ένα σημείο την φορά.

 

base font (βασική γραμματοσειρά)

Η εξ ορισμού γραμματοσειρά σε ένα δεδομένο πρόγραμμα. Κάθε φορά που δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο σε αυτό το πρόγραμμα, αυτό θα εμφανίζεται με την βασική γραμματοσειρά εκτός και αν την αλλάξετε.

 

base memory (βασική μνήμη)

Βλ. conventional memory. Όταν αγοράζετε ένα υπολογιστή, αυτός δίνεται με ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης RAM. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μνήμη του υπολογιστή, το μέρος όπου οι πληροφορίες αποθηκεύονται προσωρινά, ενώ εργάζεστε επί αυτών. Η βασική μνήμη είναι το τμήμα της RAMπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από τον υπολογιστή και το λειτουργικό σύστημα. Σε υπολογιστή ΙΒΜ που εκτελεί το DOS,η βασική μνήμη είναι τα πρώτα 640 kilobytes της RAM, που μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα. Μπορείτε να προσθέσετε RAMυπό την μορφή επεκταμένης και εκτεταμένης μνήμης, αλλά αυτή η πρόσθετη μνήμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για να την χρησιμοποιούν.

 

BASIC

Ακρωνύμιο των λέξεων Beginner's All-Purpose Symbolic Ins-truction Code. Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που συνήθως δίνεται με το MS-DOS. Η BASIC θεωρείται από πολλούς ευκολότερη από όλες τις άλλες γλώσσες προγραμματισμού.

 

basic input-output system (BIOS) (σύστημα βασικής εισόδου-εξόδου)

Ένα σύνολο εντολών μόνιμα αποθηκευμένων στον υπολογιστή σας. Οι εντολές αυτές λένε στον υπολογιστή πως να ελέγξει την κυκλοφορία ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία που απαρτίζουν τον υπολογιστή, όπως είναι οι οδηγοί δίσκου, ο εκτυπωτής, οι πύλες επικοινωνίας και η οθόνη. Οι εντολές αυτές αποθηκεύονται στην μνήμη ROM του υπολογιστή. Ο υπολογιστής μπορεί να διαβάσει τις εντολές, αλλά δεν μπορεί να τις αλλάξει κατά κανένα τρόπο. Όταν ανάβετε τον υπολογιστή, αυτός διαβάζει πρώτα το BIOSγια να καθορίσει τι να κάνει στην συνέχεια.

 

batch file (ομαδικό αρχείο)

Ένα αρχείο με επέκταση .ΒΑΤ που περιέχει μια σειρά (ομάδα) εντολών του DOS. π.χ., μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ομαδικό αρχείο με όνομα W.BAT που σας πηγαίνει αυτόματα στον κατάλογο WINDOWS και εισάγει την εντολή που χρειάζεται για να εκτελεστεί το Windows:

CD\WINDOWS

WIN

Για να εκτελέσετε το ομαδικό αρχείο, πληκτρολογείτε W και πιέζετε Enter στην προτροπή του DOS.

 

baud rate (ρυθμός baud)

Ο ρυθμός baud είναι ο μέγιστος αριθμός αλλαγών ανά δευτερόλεπτο στο ηλεκτρικό σήμα. Για να κατανοήσετε τι σημαίνει αυτό, ας εξετάσουμε τα μόντεμ. Τα μόντεμ επιτρέπουν την επικοινωνία ανάμεσα σε δύο υπολογιστές μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Τα μόντεμ μεταφέρουν πληροφορίες με διαφορετικές ταχύτητες, οι οποίες μετρούνται σαν ρυθμοί baud.Όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός baud, τόσο ταχύτερα μπορεί το μόντεμ να μεταφέρει δεδομένα. Όταν όμως συνδέετε υπολογιστές μέσω μόντεμ, το βραδύτερο από τα δύο μόντεμ καθορίζει τον μέγιστο ρυθμό baud.

Ο ρυθμός baudσυγχέεται συχνά με τα bits ανά δευτερόλεπτο (bps). Ταbits ανά δευτερόλεπτο αναφέρονται στον αριθμό των bits πληροφοριών που μεταφέρονται ανά δευτερόλεπτο. Κατά την διάρκεια μεταδόσεων υψηλής ταχύτητας, ένα μόντεμ μπορεί να στείλει περισσότερα από ένα bit πληροφοριών για κάθε αλλαγή στο ηλεκτρικό σήμα.

π.χ. ένα μόντεμ που λειτουργεί στα 300 baud, μπορεί να μεταδίδει στα1200 bps.

Βλ. επίσης bits per second.

 

BBS (ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων)

Ακρωνύμιο των λέξεωνBulletin Board System. Ένας ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων επιτρέπει σε ένα υπολογιστή να απαντά αυτόματα στο τηλέφωνο όταν καλούν άλλοι υπολογιστές. Επιτρέπει στον καλούντα υπολογιστή να αντιγράφει αρχεία σε αυτό (να φορτώνει αρχεία) και μετά να αντιγράφει αρχεία από αυτό (να μεταφορτώνει αρχεία).Αν και μπορείτε να προμηθευτείτε ένα πρόγραμμα BBS για να ορίσετε το δικό σας σύστημα ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων, οι περισσότεροι χρήστες εργάζονται με συστήματα, που καθορίζονται από υπολογιστές εταιριών και ειδικούς επαγγελματίες. Ένα σύστημα που ορίζεται από εταιρία λογισμικού μπορεί να προσφέρει βοήθεια για συνήθη προβλήματα, ιδέες για χρήση του λογισμικού και λίστες προϊόντων.

 

bells and whistles (προηγμένα χαρακτηριστικά προγράμματος)

Επιθυμητά, αλλά μη βασικά χαρακτηριστικά ενός προγράμματος, που το κάνουν όμορφο στην χρήση. Κάποτε τα χαρακτηριστικά 3-διάστατων διαγραμμάτων ανήκαν σε αυτά τα χαρακτηριστικά στα προγράμματα λογιστικών φύλλων. Τώρα που τα περισσότερα πακέτα διαθέτουν αυτή την δυνατότητα, το χαρακτηριστικό θεωρείται σαν βασικό.

 

benchmark test (δοκιμασία επιδόσεων)

Ένα μέτρο της απόδοσης ενός υπολογιστή. Δεν είναι ίδιοι όλοι οι υπολογιστές. Μια δοκιμασία επιδόσεων δοκιμάζει τον υπολογιστή (ή ένα από τα συστατικά του)μέσω μιας σειράς ελέγχων και μετρήσεων της απόδοσής του. π.χ., μια δοκιμασία επιδόσεων μπορεί να γράφει και να διαβάζει πληροφορίες σε ένα σκληρό δίσκο για να καθορίσει την ταχύτητα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου με την οποία εργάζεται ο δίσκος. Πολλές δοκιμασίες επιδόσεων συγκρίνουν την απόδοση της μονάδας υπό έλεγχο με άλλα συγκρίσιμα μηχανήματα. Βλ. επίσης throughput.

 

Bernoulli box (δίσκος Bernoulli)

Συσκευή που μπορεί να αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε μια μεταφερόμενη κασέτα. Οι δίσκοι Bernoulli χρησιμοποιούνται συχνά για αποθήκευση εφεδρικών αντιγράφων αρχείων.

 

Beta (βήτα έκδοση)

Μια αρχική έκδοση ενός προγράμματος που δεν πωλείται στο κοινό. Όταν οι εταιρίες λογισμικού δημιουργούν νέο και βελτιωμένο λογισμικό, εκδίδουν μια βήτα έκδοση σε περιορισμένο κοινό χρηστών. Οι δοκιμαστές αυτοί χρησιμοποιούντο λογισμικό υπό πραγματικές συνθήκες και αναφέρουν στους προγραμματιαστές του λογισμικού τυχόν λάθη του προγράμματος. Κατόπιν η εταιρία λογισμικού κάνει τις αναγκαίες διορθώσεις, πριν κυκλοφορήσει το λογισμικό στην αγορά.

 

Byzier curve (καμπύλη Bγzier)

Σε ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα, μια καμπύλη που μπορείτε να αλλάξετε και να αναμίξετε με άλλες καμπύλες για να σχεδιάσετε εξομαλυσμένες γραμμές σε σχέδια. Ένας Γάλλος μαθηματικός, ο Byzier, απέδειξε ότι μπορείτε να ορίσετε οποιαδήποτε καμπύλη καθορίζοντας δύο σημεία εκκίνησης και δύο λαβές ελέγχου. Τα σημεία εκκίνησης είναι τα άκρα της καμπύλης. Οι λαβές ελέγχου αναφέρονται στα ανύσματα που καθορίζουν την γωνία της καμπύλης. Το καταλάβατε; Αν όχι, τότε φανταστείτε μια βολή από κανόνι. Τώρα, ξαναφορτώστε και ρίξτε υπό άλλη γωνία. Παρατηρήστε την διαφορά στην διαδρομή που ακολουθεί η βόμβα. Προσπαθήστε να ρίξετε με μικρότερη δύναμη. Βλέπετε την διαφορά;

Το ίδιο συμβαίνει με τις καμπύλες Byzier. Ελέγχετε το άνυσμα της δύναμης (ισχύ και γωνία) με την οποία κάνετε την βολή. Η επιμήκυνση ενός ανύσματος είναι σαν να χρησιμοποιείτε περισσότερη ισχύ. Η ελάττωση της γωνίας του ανύσματος είναι σαν να κάνετε βολή με την κάνη χαμηλότερα.

 

bidirectional printing (δικατευθυντήρια εκτύπωση)

Η δυνατότητα ενός εκτυπωτή να εκτυπώσει από τα δεξιά προς τα αριστερά και από τα αριστερά προς τα δεξιά. Ένας δικατευθυντήριος εκτυπωτής εργάζεται ταχύτερα από ένα εκτυπωτή, που η κεφαλή πρέπει να γυρίσει στα αριστερά κάθε φορά που εκτυπώνει μια γραμμή, για να εκτυπώσει την επόμενη. Ένας δικατευθυντήριος εκτυπωτής εκτυπώνει μια γραμμή από τα δεξιά προς τα αριστερά, κατόπιν την επόμενη από τα αριστερά προς τα δεξιά, και έτσι δεν γίνονται περιττές κινήσεις.

 

Big Blue(μεγάλη μπλε)

Ψευδώνυμο της ΙΒΜ, της εταιρίας κατασκευής υπολογιστών που χρησιμοποιεί ένα χαρακτηριστικό μπλε στο λογότυπό της. Βλ. επίσης IBM.

 

binary(δυαδικό)

Ένα δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί μόνο 0 και 1. Επειδή οι υπολογιστές είναι ηλεκτρονικές συσκευές που καταλαβαίνουν μόνο δύο καταστάσεις, ενεργή και ανενεργή (υψηλό ρεύμα και χαμηλό ρεύμα), το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιείται για να πει στον υπολογιστή τι να κάνει.

Για να κατανοήσετε πως αλληλεπιδρούν οι δυαδικοί αριθμοί με τον υπολογιστή, πρέπει να καταλάβετε λίγα πράγματα για τα bits και τα bytes. Ένα bit αποθηκεύει μια δυαδική τιμή, 0 για ανενεργή και 1 για ενεργή. Οκτώ bits δημιουργούν ένα byte πληροφορίας. π.χ., το 01000001 είναι ένα byte που παριστά το γράμμα Α. Όταν πληκτρολογείτε το Α στο πληκτρολόγιο, το byte αυτό στέλνεται στον υπολογιστή σας. Ένα δυαδικό αρχείο είναι συνήθως ένα αρχείο προγράμματος που αποτελείται από περίπλοκες συλλογές από bytes που λένε στον υπολογιστή πως να εκτελέσει το πρόγραμμα.

 

BIOS

Βλ. basic input-output system.

 

bit(δυαδικό ψηφίο)

Συντομογραφία των λέξεωνBInary digiT (δυαδικό ψηφίο). Για να κατανοήσετε το bit, είναι καλύτερο να εξετάσετε ένα byte. Ένα byte είναι μια συλλογή οκτώ bits και συνήθως παριστά ένα χαρακτήρα ή ένα αριθμό από 0ως 9. π.χ., το byte 01000001 παριστά το γράμμα Α. Κάθε 0 και 1στο byte είναι ένα bit που παριστά μια από τις καταστάσεις ενεργή(1)ή ανενεργή (0). Οι διάφοροι συνδυασμοί των οκτώ 0 και 1 παριστούν όλα τα δεδομένα στον υπολογιστή.

Σπάνια θα ακούσετε κάποιον να μιλά για bits. Αντί αυτού θα ακούσετε να μιλούν για bytes,ή για χιλιάδες bytes, που καλούνται kilobytes, ή για εκατομμύριαbytes, τα megabytes, ή για δισεκατομμύρια bytes, τα gigabytes.Όλα όμως αρχίζουν από τα 0 και 1.

 

bit map(χάρτης δυαδικών ψηφίων)

Η οθόνη του υπολογιστή αποτελείται από χιλιάδες μικρές φωτεινές στιγμές που καλούνται εικονοστοιχεία. Σε προγράμματα που χρησιμοποιείτε για να σχεδιάζετε εικόνες στην οθόνη, ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τα εικονοστοιχεία, ή αλλάζετε την σκίαση ή το χρώμα τους για να δημιουργήσετε μια εικόνα. Ένα bit πληροφορίας λέει αν το εικονοστοιχείο είναι ενεργό (bit=1) ή ανενεργό (bit=0). Ένας χάρτης δυαδικών ψηφίων είναι ένα αρχείο που λέει στον υπολογιστή πως να εμφανίσει ή να εκτυπώσει την διάταξη των στιγμών.

 

bit-mapped font(γραμματοσειρά δυαδικής απεικόνισης)

Ένας τρόπος χειρισμού χαρακτήρων που χειρίζεται κάθε χαρακτήρα σαν μια συλλογή από στιγμές. Οι γραμματοσειρές δυαδικής απεικόνισης διαφέρουν από τις κλιμακούμενες γραμματοσειρές, που χειρίζονται κάθε χαρακτήρα σαν ένα περίγραμμα. Με τις γραμματοσειρές δυαδικής απεικόνισης, το πρόγραμμα χρειάζεται μια διάταξη στιγμών για κάθε χαρακτήρα που χρησιμοποιείτε. π.χ., το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια διάταξη στιγμών για εκτύπωση ενός χαρακτήρα σε Courier 10 στιγμών και μια άλλη διάταξη για να τον εκτυπώσει σε Courier 11 στιγμών. Αυτό απαιτεί χώρο στην μνήμη του υπολογιστή και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εκτυπώσει και να εμφανίσει το κείμενο.

Με τις κλιμακούμενες γραμματοσειρές, το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμόσει το μέγεθος του περιγράμματος μιας γραμματοσειράς και δεν χρειάζεται ένα διαφορετικό περίγραμμα για κάθε γραμματοσειρά. Βλ. outline font.

 

bit-mapped graphics(γραφικά δυαδικής απεικόνισης)

Οι εικόνες δημιουργούνται και αποθηκεύονται σαν διατάξεις στιγμών, όπου κάθε στιγμή βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη θέση στην οθόνη και οι άλλες ιδιότητες (χρώμα, ένταση, κλπ) περιγράφονται ανεξάρτητα από την στιγμή. Συγκρίνετε με τα αντικειμενοστραφή γραφικά object-oriented graphics.

 

bits per second (bps)(bits ανά δευτερόλεπτο)

Όταν οι υπολογιστές επικοινωνούν μέσω τηλεφωνικών γραμμών, μεταφέρουν πληροφορίες με διαφορετικές ταχύτητες, που συνήθως μετρούνται σε bits ανά δευτερόλεπτο. Ένα bit είναι η μικρότερη μονάδα πληροφορίας που μπορεί να επεξεργαστεί ο υπολογιστής.

Τα bits ανά δευτερόλεπτο συγχέονται συνήθως με τον ρυθμό baud. Τα bits ανά δευτερόλεπτο αναφέρονται στον αριθμό των bits πληροφοριών που μεταδίδονται ανά δευτερόλεπτο. Κατά τις μεταδόσεις με υψηλή ταχύτητα, ένα μόντεμ μπορεί να στείλει περισσότερα από ένα bit πληροφοριών για κάθε αλλαγή στο ηλεκτρικό σήμα. π.χ., ένα μόντεμ που εργάζεται στα 300 baud μπορεί να μεταδίδει στα 1200 bps. Βλ. επίσης baudrate.

 

Bleed (κηλίδα)

Αναφέρεται σε δύο ανεπιθύμητα πράγματα: στο χαρτί, είναι η υπερβολική έκχυση μελάνης που γεμίζει το περίγραμμα των χαρακτήρων ή των γραφικών σας, όταν το χαρτί δεν είναι αρκετά βαρύ για να απορροφήσει την μελάνη. Στην οθόνη είναι το αποτέλεσμα που μπορεί να εμφανιστεί όταν δύο γραμμές τέμνονται και εμφανίζουν μια κηλίδα.

 

Block (ομάδα)

Ένα επιλεγμένο τμήμα κειμένου επί του οποίου μπορείτε να εργαστείτε σαν μια μονάδα. Συχνά επιλέγετε μια ομάδα κειμένου (σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου) ή μια ομάδα κυψελών (σε ένα πρόγραμμα λογιστικών φύλλων) για να αντιγράψετε, κόψετε ή μετακινήσετε το κείμενο ή τις κυψέλες σε μια άλλη θέση.

 

block operation (λειτουργία ομάδας)

Ένα σύνολο εργασιών που μπορείτε να εκτελέσετε σε μια επιλεγμένη περιοχή κειμένου. Συνήθεις εργασίες ομάδων περιλαμβάνουν την κοπή, την κόλληση και την μετακίνηση μιας ομάδας, την αλλαγή του στυλ μιας ομάδας και την αλλαγή των περιθωρίων για την ομάδα.

 

block protection (προστασία ομάδας)

Σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και επιτραπέζιων εκδόσεων, μπορείτε να σημειώσετε μια ομάδα (τμήμα κειμένου) για να απαγορεύσετε τον χωρισμό του από μια αλλαγή σελίδας. Έτσι σιγουρεύετε ότι η προστατευμένη ομάδα θα παραμείνει στην ίδια σελίδα.

 

boilerplate (επαναλαμβανόμενο κείμενο)

Μια άλλη λέξη για το σχέδιο δομής template. Κείμενο που χρησιμοποιείτε συχνά, όπως, π.χ., επικεφαλίδες ενός σημειώματος.

 

boldface (έντονο)

Πιο έντονη εμφάνιση ή εκτύπωση επιλεγμένου κειμένου από το υπόλοιπο κείμενο.

 

bomb (βόμβα)

Αστοχία ενός συστήματος ή προγράμματος. Ξέρετε ότι το σύστημα χτυπήθηκε από βόμβα όταν κλειδώνουν η οθόνη και το πληκτρολόγιο.

 

boot (εκκίνηση)

Εκκίνηση του υπολογιστή με το λειτουργικό σύστημα στην θέση του. Όταν ανάβετε τον υπολογιστή, αυτός διαβάζει αυτόματα τις εντολές που χρειάζεται για να αρχίσει να λειτουργεί. Αν έχετε σκληρό δίσκο, τα αρχεία που χρειάζεται ο υπολογιστής για να εκκινήσει βρίσκονται πιθανότατα στον σκληρό δίσκο. Αν ο υπολογιστής σας έχει μόνο οδηγούς ελαστικού δίσκου, τότε πρέπει να εισάγετε ένα δίσκο εκκίνησης στον οδηγό πριν ανάψετε τον υπολογιστή.

 

boot record (εγγραφή εκκίνησης)

Ο πρώτος τομέας (τμήμα)ενός δίσκου περιέχει πληροφορίες που χρειάζονται για να εκκινήσει ο υπολογιστής. Αν ο τομέας αυτός είναι καταστραμμένος, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον δίσκο για να εκκινήσετε τον υπολογιστή.

 

bps

Βλ. bits per second.

 

break (διακοπή)

Διακοπή μιας εργασίας σε πρόοδο προσωρινά ή μόνιμα. Στο DOS, μπορείτε να σταματήσετε ένα πρόγραμμα πατώντας το πλήκτρο Ctrl και πιέζοντας το πλήκτροBreak.

 

brownout (περίοδος χαμηλής τάσης)

Μια περίοδος χαμηλής τάσης είναι σαν την διακοπή ρεύματος. Με την διακοπή, η τάση πέφτει, τα φώτα σβήνουν και ο υπολογιστής σταματά να εργάζεται. Με την χαμηλή τάση, τα φώτα τρεμοπαίζουν και ο υπολογιστής σας μπορεί να εργάζεται λανθασμένα. Οι περίοδοι χαμηλής τάσης συμβαίνουν συνήθως όταν αυξάνει δραματικά η ζήτηση για ηλεκτρικό ρεύμα.

Επειδή οι διακυμάνσεις της τάσης δεν κάνουν καλό στον υπολογιστή, είναι καλή ιδέα να εγκαταστήσετε ένα σταθεροποιητή τάσης ή μια μονάδα τροφοδοσίας αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS).

 

buffer (ενταμιευτής)

Μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης δεδομένων. Ο σκοπός του ενταμιευτή είναι να εξομαλύνει τις διάφορες ταχύτητες ανάμεσα σε δύο συσκευές. Ένας από τους προφανέστερους ενταμιευτές είναι ο ενταμιευτής εκτυπωτή. Όποτε εκκινείτε την εκτύπωση ενός εγγράφου, το πρόγραμμα στέλνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για εκτύπωση στην μνήμη του εκτυπωτή(στον ενταμιευτή του). Ο εκτυπωτής διαβάζει τις πληροφορίες αυτές όταν τις χρειάζεται. Αν ακυρώσετε την εκτύπωση, θα παρατηρήσετε ότι ο εκτυπωτής συνεχίζει να εκτυπώνει για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν και ακυρώσατε την εκτύπωση, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες στον ενταμιευτή εκτύπωσης που ο εκτυπωτής σας συνεχίζει να επεξεργάζεται. Μπορείτε να καθαρίσετε τον ενταμιευτή εκτύπωσης πιέζοντας το πλήκτροreset του εκτυπωτή (αν διαθέτει) ή σβήνοντάς τον, περιμένοντας λίγα δευτερόλεπτα και μετά ξανανάβοντάς τον.

 

bug (λάθος προγράμματος)

Ο όρος αυτός (στα αγγλικά σημαίνει έντομο) προέρχεται από την δεκαετία του 1940, όταν οι υπολογιστές χρησιμοποιούσαν καθοδικούς σωλήνες αντί των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Τα έντομα (bugs) που ελκύονταν από το φως των σωλήνων, πετούσαν μέσα στον υπολογιστή και προκαλούσαν βραχυκυκλώματα. Ο όρος σήμερα χρησιμοποιείται για να δηλώσει προβλήματα σε προγράμματα που κάνουν το πρόγραμμα ή τον υπολογιστή να εργάζεται λανθασμένα ή να καταρρέει.

 

built-in font (ενσωματωμένη γραμματοσειρά)

Κάθε εκτυπωτής δίνεται εφοδιασμένος με τουλάχιστον μια γραμματοσειρά (μια οικογένεια τυπογραφικών στοιχείων με την ίδια σχεδίαση και μέγεθος). Η γραμματοσειρά αυτή αναφέρεται σαν ενσωματωμένη γραμματοσειρά. Μπορείτε να προσθέσετε γραμματοσειρές με τους εξής τρόπους:

Κασέτες γραμματοσειρών. Πολλοί εκτυπωτές laser και έκχυσης μελάνης έχουν κασέτες που συνδέονται στον εκτυπωτή και περιέχουν κυκλώματα μνήμης που αποθηκεύουν τις επιλεγμένες γραμματοσειρές.

Γραμματοσειρές λογισμικού. Πολλοί εκτυπωτές περιέχουν πρόσθετη μνήμη που μπορεί να αποθηκεύει προσωρινές πληροφορίες για άλλες γραμματοσειρές. Μπορείτε να προμηθευτείτε γραμματοσειρές σε δίσκο (γραμματοσειρές λογισμικού), τις οποίες μπορείτε να φορτώσετε στην περιοχή αυτή όποτε θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά. Αυτό καλείται μεταφόρτωση της γραμματοσειράς.

 

built-in function (ενσωματωμένη συνάρτηση)

Σε προγράμματα λογιστικών φύλλων, είναι μια προκατασκευασμένη συνάρτηση ή μακροεντολή που εκτελεί διάφορους περίπλοκους και χρονοβόρους υπολογισμούς για σας. π.χ., μια ενσωματωμένη συνάρτηση στο Excel είναι η συνάρτησηAVERAGE. Υποθέστε ότι θέλετε να βρείτε την μέση τιμή των αριθμών στις κυψέλες Α1 ως Α10 και να την δείξετε στην κυψέλη Α11. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε για την Α11 τον τύπο "(Α1+Α2+Α3+Α4+Α5+Α6+Α7+Α8+Α9+Α10)/10", ή απλώς να κολλήσετε την συνάρτηση AVERAGE και να φωτίσετε τις επιθυμητές κυψέλες, οπότε η Α11 θα περιέχει τον τύπο "=AVERAGE(A1:A10)". Ανάλογα με το πρόγραμμα, υπάρχουν ενσωματωμένες συναρτήσεις για υπολογισμό του ρυθμού απόδοσης μιας επένδυσης, για αποκοπή των πρόσθετων κενών από μια σειρά χαρακτήρων, για τοποθέτηση της ημερομηνίας σε ένα λογιστικό φύλλο και για εκτέλεση πολλών άλλων λειτουργιών που σας εξοικονομούν χρόνο.

 

bulletin board system

Βλ. BBS.

 

bundled software (λογισμικό συνολικής χρέωσης)

Αρκετά προγράμματα που βρίσκονται σε ένα πακέτο και πωλούνται όλα μαζί με μια συνολική τιμή. Πολλές εταιρίες υπολογιστών χρεώνουν συνολικά και διάφορα προγράμματα.

 

burn-in(αρχικός έλεγχος καλής λειτουργίας)

Μια χρονική περίοδος, συνήθως 48 ώρες, που ο υπολογιστής εργάζεται συνεχώς για έλεγχο των κυκλωμάτων του. Οι πωλητές κάνουν αυτόν τον αρχικό έλεγχο για να σιγουρευτούν ότι οι υπολογιστές εργάζονται. Η θεωρία λέει ότι αν ο υπολογιστής μπορεί να εργαστεί για 48 ώρες χωρίς να υποστεί κάποια καταστροφή, τότε τα κυκλώματά του είναι αξιόπιστα.

 

bus (αρτηρία)

Ένας δρόμος υψηλής ταχύτητας που μεταφέρει πληροφορίες ηλεκτρονικά από ένα μέρος του υπολογιστή σε ένα άλλο. Υπάρχουν τρεις τέτοιες αρτηρίες:

Αρτηρία δεδομένων. Επιτρέπει στα δεδομένα να ταξιδεύουν από και προς την μνήμη και τον μικροεπεξεργαστή.

Αρτηρία διευθύνσεων. Μεταφέρει πληροφορίες για τις θέσεις (διευθύνσεις) συγκεκριμένων πληροφοριών.

Αρτηρία ελέγχου. Μεταφέρει σήματα ελέγχου για να σιγουρέψει ότι η κυκλοφορία είναι ομαλή, χωρίς συγκρούσεις.

 

bus architecture (αρχιτεκτονική αρτηρίας)

Η αρχιτεκτονική αρτηρίας του υπολογιστή έχει μεγάλη επίδραση στο πόσο δυναμικός και αναβαθμίσιμος είναι ο υπολογιστής σας. Αναφέρεται στην συνολική δομή μιας αρτηρίας δεδομένων σε ένα τύπο υπολογιστή, αν ο υπολογιστής χρησιμοποιεί δρόμο οκτώ λωρίδων για μεταφορά δεδομένων, δρόμο 16 λωρίδων ή δρόμο 32 λωρίδων. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ο δρόμος 32 λωρίδων είναι ταχύτερος. Αν αγοράζετε υπολογιστή, θα δείτε τρεις τύπους αρχιτεκτονικής αρτηρίας:

Πρότυπη Αρχιτεκτονική Βιομηχανίας (ISA),μια δομή αρτηρίας 16-bit που είναι συμβατή προς τα κάτω με προσαρμοστές8-bit,

Επαυξημένη Πρότυπη Αρχιτεκτονική Βιομηχανίας (EISA), μια αρτηρία 32-bit που είναι συμβατή προς τα κάτω με προσαρμοστές ISA και

Αρχιτεκτονική Micro Channel (MCA), που είναι αρχιτεκτονική32-bit και βρίσκεται μόνο σε υπολογιστές IBM PS/2.

 

business presentation graphics (γραφικά παρουσίασης επιχειρήσεων)

Ειδικά προγράμματα γραφικών σχεδιασμένα να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε γραφικά παρουσίασης σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα προγράμματα αυτά υποθέτουν ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται μόνο λίγα γραφικά στοιχεία (συχνά αναφέρονται σαν διαγράμματα): διαγράμματα γραφημάτων, διαγράμματα κειμένου, οργανογράμματα και διαγράμματα ροής. Με τα γραφικά παρουσίασης δίνετε τα γεγονότα και τους αριθμούς και καθορίζετε πως θέλετε να εμφανίζονται οι πληροφορίες. Το πρόγραμμα γραφικών κάνει όλα τα υπόλοιπα, σχεδιάζοντας το καθορισμένο διάγραμμα. Κατόπιν μπορείτε να τροποποιήσετε το διάγραμμα για δική σας χρήση. Με πολλά προγράμματα γραφικών παρουσίασης μπορείτε να στείλετε τα αρχεία σας σε δίσκο σε μια ειδική υπηρεσία για να παράγετε διαφάνειες, που μπορείτε να δείξετε με ένα προβολέα διαφανειών.

Με την έλευση των προσωπικών υπολογιστών πολυμέσων, πολλά προγράμματα παρουσιάσεων επιτρέπουν στους χρήστες να χρησιμοποιούν ήχο και κίνηση στις παρουσιάσεις τους. Η σημερινή τεχνολογία στην περιοχή αυτή κάνει μεγάλες προόδους.

 

button (κουμπί)

Σε πολλές συζεύξεις γραφικών με τον χρήστη, είναι το ομοίωμα ενός κουμπιού στην οθόνη που παριστά μια επιλογή ή εντολή. Καλείται κουμπί, επειδή, σαν το κουμπί του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου, μπορείτε να το πατήσετε επιλέγοντάς το με το ποντίκι και πιέζοντας Enter ή πατώντας το ποντίκι.

 

byte (ψηφιολέξη)

Μια ομάδα οκτώ δυαδικών ψηφίων που συνήθως παριστά ένα χαρακτήρα ή αριθμό από 0 ως 9.π.χ., η ψηφιολέξη 01000001 παριστά το γράμμα Α. Κάθε 0 ή 1 στην ψηφιολέξη είναι ένα δυαδικό ψηφίο (bit) που παριστά μια από δύο καταστάσεις: 0 για ανενεργή και 1 για ενεργή. Οι διάφοροι συνδυασμοί των οκτώ 0 και 1 παριστούν όλα τα δεδομένα στον υπολογιστή.