ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
C

C

Μια ιδιαίτερα δυναμική δομημένη γλώσσα προγραμματισμού. Αναπτύχθηκε στα εργαστήρια Bellστην αρχή της δεκαετίας του 70, διδάσκεται σε πολλές σχολές και χρησιμοποιείται από επαγγελματίες για συγγραφή εμπορικών πακέτων προγραμμάτων. Είναι δημοφιλής λόγω της ευελιξίας της στην δημιουργία εφαρμογών που μπορούν να μεταφερθούν σε σχεδόν κάθε πλατφόρμα υπολογιστών. Βλ. επίσης programming και structured programming language.

 

C++

Η έκδοση της C για αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Ο προγραμματιστής Bjorne Stroustrup των εργαστηρίωνBell μετέφερε δυνατότητες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού στην γλώσσα C και της έδωσε ένα όνομα που σημαίνει "πολλά περισσότερα από την C". Βλ. επίσης object-oriented programming.

 

cache (λανθάνουσα)

Προφέρεται κας. Μια δεσμευμένη περιοχή της ηλεκτρονικής μνήμης ενός υπολογιστή, της μνήμης RAM. Στην μνήμη αυτή αποθηκεύονται συχνά χρησιμοποιούμενες πληροφορίες, για να μπορεί ο υπολογιστής να πάρει τις πληροφορίες αυτές ταχύτερα.

 

CAD

Ακρωνύμιο των λέξεωνComputer-Aided Design (σχεδίαση με βοήθεια υπολογιστή). Οι μοντέρνοι μηχανικοί και σχεδιαστές χρησιμοποιούν προγράμματα CAD για να βοηθηθούν στην δημιουργία ενός μηχανήματος ή εξαρτήματος. Με τοCAD τα σχέδια γίνονται σε τρεις διαστάσεις με διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας. Με την σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή, οι μηχανικοί μπορούν να σχεδιάσουν και να ελέγξουν ένα εξάρτημα για να δουν αν έχει λάθη ή αδυναμίες, πριν ακόμη το κατασκευάσουν! Ορισμένα προγράμματα μπορούν να ελέγξουν την πίεση που θα ασκήσει μια μηχανή στον άνθρωπο, για να καθορίσουν αν η μηχανή είναι ασφαλής. Όταν ο κατασκευαστής αποφασίσει τελικά να κατασκευάσει το εξάρτημα ή την μηχανή, οι προγραμματιστές μπορούν να γράψουν ένα πρόγραμμα που να χρησιμοποιεί τις διαστάσεις στο σχέδιο, για να καθοδηγεί μια ειδική μηχανή που οδηγείται από υπολογιστή, για να κόψει και να τρυπήσει το εξάρτημα. Τέτοιες μηχανές ονομάζονται συσκευές CNC (ελεγχόμενες από υπολογιστή και αριθμητικά). Οι συσκευές ακολουθούν τις οδηγίες στο πρόγραμμα για να μετακινήσουν ένα εργαλείο (π.χ., ένα τρυπάνι) για να κόψουν το εξάρτημα στις σωστές του διαστάσεις. Αυτό καλείται κατασκευή με την βοήθεια υπολογιστή (CAM).

 

CAI

Ακρωνύμιο των λέξεωνComputer-Aided Instruction (διδασκαλία με υπολογιστή). Εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν γραφεί για να εκτελούνται στον υπολογιστή. Αυτά μπορεί να αποτελούνται από ένα μάθημα και ένα διαγώνισμα ή ερωταποκρίσεις που σας βοηθούν να μάθετε μια εργασία ή ένα θέμα. Μπορείτε να μάθετε σχεδόν οτιδήποτε, από πόκερ μέχρι μοριακή φυσική, στον υπολογιστή σας.

 

calculated field (υπολογισμένο πεδίο)

Σε ένα πρόγραμμα βάσεων δεδομένων, δημιουργείτε εγγραφές, η κάθε μια από τις οποίες περιέχει ένα ή περισσότερα πεδία. Κάθε εγγραφή περιέχει πληροφορίες για ένα άτομο, μια τοποθεσία, ή ένα πράγμα. Κάθε πεδίο περιέχει ένα τμήμα πληροφορίας για το άτομο, την τοποθεσία ή το πράγμα, π.χ., μια διεύθυνση ή ένα αριθμό τηλεφώνου. Ένα υπολογισμένο πεδίο περιέχει τα αποτελέσματα υπολογισμών που γίνονται χρησιμοποιώντας άλλα πεδία. π.χ., η ηλικία μπορεί να υπολογιστεί από την ημερομηνία γέννησης, ή οι τριμηνιαίοι μισθοί μπορούν να υπολογιστούν προσθέτοντας τις καταχωρίσεις για τρεις μήνες.

 

calculator (αριθμομηχανή)

Πολλά προγράμματα περιέχουν μια αριθμομηχανή που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε υπολογισμούς. Η αριθμομηχανή εργάζεται σαν την γνωστή αριθμομηχανή χειρός, εκτός του ότι χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι για να πιέζετε τα κουμπιά.

 

cancel (ακυρώνω)

Σταματώ μια λειτουργία. Στο DOS μπορείτε συχνά να ακυρώσετε μια ενέργεια πιέζοντας το πλήκτρο Esc ή πατώντας το Ctrl και πιέζοντας το πλήκτρο Break.

 

capacity (χωρητικότητα)

Το ποσό των πληροφοριών που μπορεί να αποθηκεύσει μια μονάδα ή ο αριθμός των πράξεων που μπορούν να γίνουν σε ένα δεδομένο ποσό χρόνου. Η χωρητικότητα χρησιμοποιείται συνήθως για να εκφράσει το πόσα δεδομένα μπορεί να αποθηκεύσει ένας δίσκος. π.χ., ένας ελαστικός δίσκος υψηλής πυκνότητας 5.25" μπορεί να διαμορφωθεί για να αποθηκεύει1.2 megabytes. Αυτή είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης του δίσκου.

 

Caps Lock key (πλήκτρο Caps Lock)

Ένα προαιρετικό πλήκτρο που κλειδώνει το πληκτρολόγιο ώστε όλοι οι χαρακτήρες να εισάγονται κεφαλαίοι, χωρίς να χρειάζεται να πατάτε το πλήκτρο Shift. Το πλήκτρο αυτό εργάζεται σαν διακόπτης. Αν το πιέσετε μια φορά ενεργοποιείται το Caps Lock και αν το ξαναπατήσετε απενεργοποιείται. Τα περισσότερα πληκτρολόγια έχουν ένα φωτάκι Caps Lock που ανάβει όταν το Caps Lock είναι ενεργό.

 

card (κάρτα)

Μια κάρτα τυπωμένου κυκλώματος που συνδέεται στο εσωτερικό του υπολογιστή. Περιέχει μια ή περισσότερες πύλες (υποδοχές) που επιτρέπουν να συνδεθούν άλλες συσκευές στον υπολογιστή. π.χ., μια κάρτα Video Graphicsείναι ένας ειδικός τύπος κάρτας οθόνης που συνδέεται στον υπολογιστή.

 

carpel-tunnel syndrome(ασθένεια δακτυλογράφου)

Ένας τύπος τραύματος που επηρεάζει τον καρπό του χεριού. Επαναλαμβανόμενη και συνεχής δακτυλογράφηση, ειδικά χωρίς τα σωστά εργονομικά βοηθήματα, μπορεί να προκαλέσει αυτόν τον τραυματισμό. Ο πόνος και το μούδιασμα μπορούν να προκαλέσουν απώλεια του ελέγχου των μυών. Μην υποεκτιμάτε τον κίνδυνο. Ζητάτε να σας δίνουν τα σωστά μηχανήματα, ώστε να ταιριάζουν στο ύψος και στην θέση σας και κάνετε κάθε τόσο ένα διάλειμμα.

 

carriage return (πλήκτρο επαναφοράς)

Σε παλιότερες γραφομηχανές συνήθως πατάτε αυτό το πλήκτρο για να αρχίσετε μια νέα γραμμή. Με τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, το πρόγραμμα συνήθως εκκινεί μια νέα γραμμή όποτε χρειάζεται (Βλ. wordwrap). Για να αρχίσετε μια νέα παράγραφο, πιέζετε το πλήκτροEnter ή το πλήκτρο Return. Τα πλήκτρα αυτά υποκαθιστούν το πλήκτρο επαναφοράς.

 

cartridge (κασέτα)

Μεταφερόμενες μονάδες που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση δεδομένων. Κάθε κασέτα περιέχει δίσκους, μαγνητική ταινία ή τσιπ μνήμης που μπορούν να αποθηκεύουν δεδομένα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κασέτες με πολλούς εκτυπωτές έκχυσης μελάνης και laser για προσθήκη γραμματοσειρών στον εκτυπωτή. Αγοράζετε μια κασέτα με τις γραμματοσειρές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και την συνδέετε σε μια υποδοχή στον εκτυπωτή σας. Πολλά συστήματα αποθήκευσης δεδομένων χρησιμοποιούν επίσης κασέτες που περιέχουν ταινία ή δίσκους για αποθήκευση δεδομένων. Τέτοιες κασέτες χρησιμοποιούνται συνήθως για αποθήκευση εφεδρικών αντιγράφων αρχείων. Βλ. επίσης  Bernoulli box.

 

cascading windows (παράθυρα σε καταρράκτη)

Μερικά προγράμματα, σαν το Microsoft Windows, σας επιτρέπουν να εργαστείτε με περισσότερα του ενός προγράμματα και/ή αρχεία ταυτόχρονα. Κάθε πρόγραμμα ή αρχείο εμφανίζεται στο δικό του παράθυρο. Συνήθως μπορείτε να διατάξετε τα παράθυρα κατά δύο τρόπους: σε πλακόστρωση ή σε καταρράκτη. Τα παράθυρα σε πλακόστρωση διατάσσονται δίπλα-δίπλα χωρίς να αλληλοκαλύπτονται. Τα παράθυρα σε καταρράκτη αλληλοκαλύπτονται και μόνο ένα μέρος κάθε παράθυρου είναι ορατό.

 

case-sensitive (ευαισθησία σε τύπο χαρακτήρων)

Η δυνατότητα ενός προγράμματος να διακρίνει την διαφορά ανάμεσα σε κεφαλαίους (Α, Β, Γ) και πεζούς χαρακτήρες (α, β, γ). Πολλά προγράμματα παρέχουν μια δυνατότητα αναζήτησης που σας επιτρέπει να ψάξετε για μια λέξη ή φράση. Αν η δυνατότητα αναζήτησης είναι ευαίσθητη στον τύπο χαρακτήρων, τότε θα διακρίνει ανάμεσα στις μορφές μιας λέξης με κεφαλαίους, πεζούς και ανάμικτους χαρακτήρες, όπως, π.χ., στις λέξεις bill και Bill.

 

cathode ray tube (CRT)(καθοδικός σωλήνας)

Επίσης καλείται VDT (τερματικό εμφάνισης) και VDU (μονάδα εμφάνισης).Ο σωλήνας σε μια οθόνη υπολογιστή. Συχνά ο όρος χρησιμοποιείται για ολόκληρη την οθόνη.

 

CD-ROM

Ακρωνύμιο των λέξεων Compact Disk Read-Only Memory (συμπαγής δίσκος μόνο ανάγνωσης). Μια τεχνολογία αποθήκευσης που χρησιμοποιεί το ίδιο είδος δίσκων που παίζετε σε συσκευή CD. Οι δίσκοι κατασκευάζονται από σκληρό πλαστικό και έχουν διάμετρο 4 1/2 ίντσες. Αντί μουσικής, οι δίσκοι CD-ROM αποθηκεύουν αρχεία και προγράμματα. Ένας δίσκος μπορεί να αποθηκεύσει πάνω από 500 megabytes πληροφοριών, που είναι σχεδόν ισοδύναμο με μια πλήρη εγκυκλοπαίδεια.

Πράγματι, οι δίσκοι CD-ROM χρησιμοποιούνται συνήθως για αποθήκευση εγκυκλοπαιδειών και βιβλίων, που είναι γεμάτα με κείμενο, έγχρωμες εικόνες και ήχους. Απλώς φανταστείτε όλα τα βιβλία που αγοράσατε όταν ήσαστε μικροί, σε ένα δίσκο! Με τα σωστά μηχανήματα η εγκυκλοπαίδεια μπορεί ακόμη και να μιλήσει. Ψάξτε για την λέξη Λιοντάρι και θα ακούσετε ένα λιοντάρι να βρυχάται. Ψάξτε για την λέξη Ινδός και μπορεί να ακούσετε κάποιον να μιλά στα Ινδικά.

Όπως υπονοεί και το όνομα, μπορείτε μόνο να διαβάσετε πληροφορίες από τον δίσκο στον υπολογιστή σας. Μέχρι σήμερα, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε προγράμματα ή αρχεία σε δίσκους CD-ROM.

 

cell (κυψέλη)

Ένα λογιστικό φύλλο αποτελείται από μια σειρά στηλών ονομασμένων με γράμματα και αριθμημένων γραμμών. (Οι στήλες είναι κατακόρυφες και οι γραμμές είναι οριζόντιες.)Οι στήλες και οι γραμμές τέμνονται και δημιουργούν ορθογώνια, που καλούνται κυψέλες. Φανταστείτε ένα λογιστικό φύλλο σαν την σελίδα στο πίσω μέρος του μπλοκ των επιταγών σας,. Κάθε ορθογώνιο για χρέωση ή πίστωση είναι ισοδύναμο με μια κυψέλη. Για να δημιουργήσετε μια εφαρμογή λογιστικών φύλλων, εισάγετε κείμενο, αριθμούς, τύπους και συναρτήσεις στις διάφορες κυψέλες. Κατόπιν το λογιστικό φύλλο κάνει όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς για σας. Βλ. επίσης spreadsheet.

 

cell address (διεύθυνση κυψέλης)

Ένα λογιστικό φύλλο αποτελείται από μια σειρά στηλών ονομασμένων με γράμματα και αριθμημένων γραμμών. (Οι στήλες είναι κατακόρυφες και οι γραμμές είναι οριζόντιες.)Οι στήλες και οι γραμμές τέμνονται και δημιουργούν ορθογώνια, που καλούνται κυψέλες. Κάθε κυψέλη έχει μια διεύθυνση που δηλώνει την στήλη και την γραμμή στην οποία ανήκει η κυψέλη. π.χ., η κυψέλη στην πάνω αριστερή γωνία του λογιστικού φύλλου είναι η κυψέληΑ1. Στα δεξιά της είναι η κυψέλη Β1 και κάτω από την Α1 είναι η Α2.

 

cell animation (κίνηση κυψέλης)

Ένας τύπος προγράμματος κινούμενων σχεδίων στο οποίο χειρίζεστε το αντικείμενο που θέλετε να κινήσετε, πάνω σε ένα παρασκήνιο που παραμένει σταθερό. Έτσι δεν χρειάζεται να σχεδιάζετε από την αρχή κάθε εικόνα για κάθε καρέ. Έτσι εργαζόταν τα κινούμενα σχέδια του Ντίσνεϊ. Για να δείξουν τον Μίκυ να περπατά σε ένα δρόμο, υπήρχε ένα σχέδιο του δρόμου και μια σειρά κυψελών (σχεδιασμάτων πάνω σε διαφάνεια) που έδειχναν τον Μίκυ να κινείται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κάθε διαφάνεια του Μίκυ τοποθετεί το πάνω στο παρασκήνιο, φωτογραφιζόταν και μετά αντικαθίστατο με την επόμενη. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν σαν να περπατούσε ο Μίκυ. Τα προγράμματα κινουμένων σχεδίων χρησιμοποιούν την ίδια αρχή. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το MicroMind Directorγια τον Apple Macintosh.

 

central processing unit(CPU) (κεντρική μονάδα επεξεργασίας)

Ο εγκέφαλος του υπολογιστή. Η ΚΜΕ σε ένα προσωπικό υπολογιστή περιέχεται μέσα σε ένα μόνο τσιπ μικροϋπολογιστή.

 

CGA

Ακρωνύμιο των λέξεων Color Graphics Adapter (κάρτα έγχρωμων γραφικών). Η πρώτη κάρτα οθόνης για τον ΙΒΜ που εμφάνιζε χρώματα και γραφικά. Η CGA μπορεί να εμφανίσει τέσσερα χρώματα ταυτόχρονα με ανάλυση 200 επί 320εικονοστοιχεία (στιγμές φωτός στην οθόνη), ή ένα χρώμα με ανάλυση640 επί 200. Συγκρίνετε με την κάρτα EGA, που μπορεί να εμφανίσει16 χρώματα με ανάλυση 640 επί 350 εικονοστοιχεία και με την VGA,που εμφανίζει 256 χρώματα με ανάλυση 640 επί 480 εικονοστοιχεία. Μια τυπική οθόνη τηλεόρασης εμφανίζει 1000 επί 1000 εικονοιστοιχεία και αυτός είναι ο λόγος που βλέπετε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες στην οθόνη της τηλεόρασης από ότι στην οθόνη του υπολογιστή.

 

character (χαρακτήρας)

Κάθε γράμμα, αριθμός ή σύμβολο που μπορείτε να πληκτρολογήσετε.

 

character attribute(ιδιότητα χαρακτήρα)

Σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, μπορείτε να επιλέξετε μια γραμματοσειρά με την οποία να εμφανίσετε το κείμενό σας. Η γραμματοσειρά ορίζεται σαν ο τύπος χαρακτήρων (π.χ., Helvetica) και το μέγεθος. Μπορείτε να προσθέσετε ιδιότητες όπως, έντονα και πλάγια σε μια γραμματοσειρά, για να βελτιώσετε την εμφάνισή της.

 

character-based program(χαρακτηρικό πρόγραμμα)

Ένα πρόγραμμα που μπορεί να εμφανίσει μόνο ένα σταθερό σύνολο χαρακτήρων. Σε «χαρακτηρικά» προγράμματα όλο το κείμενο εμφανίζεται με το ίδιο μέγεθος και στυλ στην οθόνη, ανεξάρτητα από το πως θα εκτυπώνεται. Αντίθετα, τα προγράμματα με γραφικά εμφανίζουν το κείμενο όπως θα εμφανίζεται κατά την εκτύπωση, φτιάχνοντας μια γραφική εικόνα κάθε χαρακτήρα. Τα «χαρακτηρικά» προγράμματα συνήθως εκτελούνται ταχύτερα από τα προγράμματα με γραφικά, επειδή η παραγωγή γραφικών χρειάζεται περισσότερο χρόνο.

 

characters per inch(cpi) (χαρακτήρες ανά ίντσα)

Ο αριθμός των γραμμάτων που καταλαμβάνουν μια ίντσα σε μια γραμμή. Συνήθεις τιμές είναι10 cpi και 12 cpi. Μην συγχέετε τους χαρακτήρες ανά ίντσα με τις στιγμές (μια άλλη μονάδα που χρησιμοποιείται για μέτρηση του ύψους χαρακτήρων). Οι στιγμές μετρούν το ύψος κειμένου. Η αντιστοιχία είναι 72 στιγμές = 1 ίντσα. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος σε στιγμές, τόσο μεγαλύτερο είναι το στοιχείο. Με τους χαρακτήρες ανά ίντσα όμως, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή, τόσο μικρότερο είναι το στοιχείο. Με 24 cpi έχετε 24 χαρακτήρες σε κάθε ίντσα κειμένου, οπότε οι χαρακτήρες είναι πολύ μικροί.

 

characters per second(cps) (χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο)

Η ταχύτητα με την οποία μια συσκευή (συνήθως εκτυπωτής) επεξεργάζεται κείμενο. Οι συνήθεις εκτυπωτές έχουν ταχύτητες από 50 ως 800 cps. Μια καλή ταχύτητα για εκτυπωτές είναι περίπου 120 cps, σε υψηλή ποιότητα εκτύπωσης και 240 cps σε πρόχειρη ποιότητα. Αν η ταχύτητα είναι πολύ βραδύτερη από αυτή, τότε θα πρέπει να περιμένετε πολύ.

change directory (αλλαγή καταλόγου). Στο DOS, μπορείτε να δημιουργήσετε καταλόγους σε ένα δίσκο για να οργανώσετε τα αρχεία σας. Όταν θέλετε να εργαστείτε με ένα αρχείο σε ένα δεδομένο κατάλογο(για να αντιγράψετε, διαγράψετε ή μετακινήσετε το αρχείο) πρέπει να αλλάξετε (να πάτε) σε αυτόν τον κατάλογο, χρησιμοποιώντας την εντολή «cd\κατάλογος» όπου cd\ είναι η εντολή αλλαγής καταλόγου (Change Directory) και κατάλογος είναι το όνομα του καταλόγου στον οποίο θέλετε να αλλάξετε. md\κατάλογος είναι η εντολή δημιουργίας καταλόγου και rd\κατάλογος απαλείφει καταλόγους. Ένας κατάλογος πρέπει να αδειάσει πριν μπορέσετε να τον απαλείψετε.

 

change drive (αλλαγή οδηγού)

Οι συμβατοί προς ΙΒΜ υπολογιστές έχουν ένα ή περισσότερους οδηγούς δίσκων. Κάθε οδηγός μπορεί να διαβάσει πληροφορίες από ένα δίσκο, ώστε ο υπολογιστής σας να τις επεξεργαστεί και εσείς να μπορείτε να εργαστείτε με αυτές. Πριν εκτελέσετε ένα πρόγραμμα σε ένα δίσκο ή πριν ανοίξετε ένα αρχείο που βρίσκεται στον δίσκο, πρέπει να αλλάξετε στον οδηγό που βρίσκεται ο δίσκος. (Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε και καταλόγους, όπως εξηγείται παραπάνω.) Στο DOS αλλάζετε οδηγούς πληκτρολογώντας την παρακάτω εντολή και πιέζοντας Enter: d: όπου d είναι το γράμμα του οδηγού (πρέπει να ακολουθείται από άνω και κάτω τελεία). Το γράμμα Α δηλώνει τον πρώτο οδηγό ελαστικού δίσκου (τον πάνω ή τον αριστερό οδηγό). Το Β δηλώνει τον δεύτερο οδηγό ελαστικού δίσκου (αν ο υπολογιστής σας έχει δύο οδηγούς). Το C δηλώνει τον πρώτο σκληρό δίσκο. Μπορείτε να έχετε και άλλους σκληρούς δίσκους,D, E, F, κλπ. Βλ. επίσης path.

 

check box (θυρίδα επικύρωσης)

Σε πολλά προγράμματα, θα συναντήσετε θυρίδες διαλόγου, που εμφανίζουν μηνύματα και σας ζητούν να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες. Η θυρίδα διαλόγου μπορεί να περιέχει μια σειρά επιλογών με θυρίδες επικύρωσης και/ή επιλογές με κουμπιά ραδιοφώνου. Με τις επιλογές κουμπιών ραδιοφώνου μπορείτε να επιλέξετε μόνο μια επιλογή σε μια ομάδα. Αν επιλέξετε μια διαφορετική επιλογή, η τρέχουσα επιλογή αποεπιλέγεται. Με τις επιλογές θυρίδων επικύρωσης μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μια επιλογές στην ομάδα. Όταν επιλέγετε μια επιλογή, ένα Χ ή τσεκάρισμα εμφανίζεται μέσα στην θυρίδα, δηλώνοντας ότι η επιλογή είναι ενεργή. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή, επιλέξτε την ξανά.

 

checksum (ελεγκτικό άθροισμα)

Μια τεχνική ανίχνευσης λαθών (που συχνά χρησιμοποιείται σε επικοινωνίες μόντεμ) που συγκρίνει τα δεδομένα που στέλνονται με τα δεδομένα που λαμβάνονται για να καθορίσει αν τα δεδομένα έχουν καταστραφεί κατά την μετάδοση. Ο αποστολέας υπολογιστής αθροίζει τον αριθμό των bits σε μια μονάδα δεδομένων και αποθηκεύει το άθροισμα σε ένα ελεγκτικό άθροισμα, μια πρόσθετη λέξη δεδομένων. Όταν ο παραλήπτης υπολογιστής δεχθεί τα δεδομένα, αθροίζει τον αριθμό των bits στην μονάδα δεδομένων και συγκρίνει το άθροισμα με το ελεγκτικό άθροισμα. Αν το άθροισμα αυτό δεν είναι ίδιο με το ελεγκτικό άθροισμα, τότε ο παραλήπτης ζητά να ξανασταλθούν τα δεδομένα. Βλ. επίσης parity bit και stop bit.

 

child (τέκνο)

Συνήθως χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε ένα υποκατάλογο σε ένα δίσκο. Ο κύριος κατάλογος μερικές φορές καλείται πατρικός κατάλογος και ο υποκατάλογος καλείται τέκνο. Αντίθετα από την πραγματική ζωή, στην περίπτωση αυτή το τέκνο μαθαίνει μόνο από τον πατέρα του και κάνει ακριβώς ό,τι του πει!

 

chip (τσιπ)

Ένα άλλο όνομα για το ολοκληρωμένο κύκλωμα. Ένα τσιπ είναι ένας κρύσταλλος πυριτίου ή άλλου υλικού που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να κάνει την ίδια λειτουργία με εκατοντάδες, χιλιάδες ή εκατομμύρια ηλεκτρονικά στοιχεία (τρανζίστορ, ρεζίστορ, κλπ). Ένα μεγάλο τσιπ μπορεί να έχει το μέγεθος ενός νυχιού. Επειδή τα τσιπ είναι τόσο μικρά και δυναμικά, οι κατασκευαστές υπολογιστών μπορούν τώρα να κατασκευάζουν δυναμικούς υπολογιστές που χωρούν σε ένα γραφείο ή σε μια τσάντα.

 

circular reference (κυκλική παραπομπή)

Έχετε ποτέ ακούσει κάποιον να επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα; Φανταστείτε πως θα αισθανθεί ο υπολογιστής σας αν κάνετε το ίδιο πράγμα. Σε ένα λογιστικό φύλλο αν θέλετε να αθροίσετε τις τιμές στις κυψέλες Α1, Α2 και Α3 και να εισάγετε το αποτέλεσμα στην Α4, θα πληκτρολογήσετε Α1+Α2+Α3στην κυψέλη Α4. Αν ο τύπος χρησιμοποιεί την διεύθυνση της δικής του κυψέλης στον υπολογισμό, τότε περιέχει μια κυκλική παραπομπή. π.χ., αν πληκτρολογούσατε Α1+Α2+Α3+Α4 στην κυψέλη Α4, θα είχατε δημιουργήσει μια κυκλική παραπομπή. Όταν το λογιστικό φύλλο υπολογίζει το αποτέλεσμα, θα σας δείξει το λάθος. Σε μερικά προγράμματα λογιστικών φύλλων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκούσια κυκλικές παραπομπές, π.χ., για να καθορίσετε μια αύξηση με τον χρόνο. Αν το κάνετε αυτό, πρέπει να καθορίσετε τον αριθμό των φορών που θέλετε να υπολογιστεί ο τύπος (ο αριθμός των επαναλήψεων). Αν δεν το κάνετε, το λογιστικό φύλλο μπορεί να συνεχίσει να υπολογίζει τον τύπο ατελεύτητα.

 

circuit board (πλακέτα κυκλώματος)

Μια επίπεδη κάρτα από πλαστικό ή φάιμπεργκλας, πάνω στην οποία συνδέονται ηλεκτρικά στοιχεία. Επειδή η πλακέτα είναι μια μονάδα, μπορείτε να εγκαταστήσετε την πλακέτα στα γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσετε το κάθε στοιχείο ξεχωριστά.

 

clear (καθάρισμα)

Απαλοιφή ενός εγγράφου από την μνήμη του υπολογιστή (μνήμη τυχαίας προσπέλασης) ή απαλοιφή των εμφανιζομένων πληροφοριών από την οθόνη (σαν να σβήνετε τον πίνακα). Έτσι σας δίνεται καθαρός χώρος εργασίας για να αρχίσετε την νέα σας εργασία.

 

click (πάτημα)

Μεταφορά του δείκτη του ποντικιού πάνω σε ένα αντικείμενο και πάτημα και απελευθέρωση ενός κουμπιού του ποντικιού μια φορά, χωρίς να μετακινήσετε το ποντίκι. Γενικά, πατάτε σε ένα χαρακτήρα, αντικείμενο ή εντολή για να το επιλέξετε. Μπορείτε να πατήσετε διπλά σε μια εντολή (πιέστε και αφήστε το κουμπί του ποντικιού δύο φορές στα γρήγορα) για να εκτελέσετε μια εντολή.

 

client (πελάτης)

Σε ένα δίκτυο, οι υπολογιστές μπορούν να παίξουν δύο ρόλους: πελάτη και υποτελή. Ο πελάτης είναι ο υπολογιστής στον οποίο εργάζεστε. Ο υποτελής είναι ο κεντρικός υπολογιστής (συνήθως έχει ένα μεγάλο δίσκο) που παρέχει πληροφορίες στον πελάτη. Όταν ο χρήστης εισάγει μια εντολή ζητώντας πληροφορίες, ο υποτελής παρέχει αυτές τις πληροφορίες.

 

clip art (κλιπ αρτ)

Έτοιμες εικόνες. Αν δεν έχετε ικανότητα στην σχεδίαση, μπορείτε να αγοράσετε πακέτα εικόνων κλιπ αρτ, που περιέχουν εικόνες σχεδιασμένες από επαγγελματίες. Συχνά μπορείτε να αγοράσετε πακέτα που αναφέρονται σε συγκεκριμένο θέμα, όπως αθλήματα, επιχειρήσεις ή εκπαίδευση.

clipboard (κρυφή περιοχή)

Μια προσωρινή περιοχή αποθήκευσης για κείμενο και γραφικά. Μπορείτε να κόψετε ή να αντιγράψετε ένα τμήμα κειμένου ή μια εικόνα στην κρυφή περιοχή. Το κείμενο ή η εικόνα αποθηκεύεται εκεί, μέχρι να κόψετε ή να αντιγράψετε κάτι άλλο στην κρυφή περιοχή, το οποίο θα αντικαταστήσει τα αρχικά περιεχόμενά της. Όταν κάτι βρίσκεται στην κρυφή περιοχή, μπορείτε να το κολλήσετε κάπου αλλού στο τρέχον έγγραφο ή σε ένα άλλο έγγραφο.

Στο Microsoft Windows,το Clipboard διατίθεται σε όλα τα προγράμματα του Windows, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να μοιραστείτε δεδομένα ανάμεσα σε προγράμματα. π.χ., μπορείτε να αντιγράψετε μια εικόνα που δημιουργήθηκε στο Paint-brush, στο Clipboard και μετά να την κολλήσετε σε ένα έγγραφο του WordPerfect για Windows.

 

clock speed (ταχύτητα ρολογιού)

Η ταχύτητα με την οποία ένας υπολογιστής κάνει υπολογισμούς και λειτουργίες, που συχνά μετράται σε μεγάκυκλους (MHz), εκατομμύρια κύκλους ανά δευτερόλεπτο. Το ρολόι του συστήματος εκπέμπει μια σταθερή ροή ηλεκτρικών παλμών που συγχρονίζουν όλες τις λειτουργίες στον υπολογιστή.

 

clone (μαϊμού)

Ένας υπολογιστής, εξάρτημα ή πρόγραμμα που μιμείται το πρωτότυπο. Ο όρος μαϊμού χρησιμοποιείται συνήθως για τους φθηνότερους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τα ίδια εξαρτήματα και εκτελούν τα ίδια προγράμματα με τους ακριβότερους αντίστοιχούς τους. Μερικές φορές οι μαϊμούδες είναι ανώτερες από τους πρωτότυπους. Βλ. compatibility.

 

close (κλείσιμο)

Απαλοιφή ενός αρχείου ή προγράμματος από την μνήμη του υπολογιστή, ή απαλοιφή ενός παράθυρου από την οθόνη.

 

cluster (σύμπλεγμα)

Κάθε δίσκος που χρησιμοποιείται για αποθήκευση δεδομένων διαιρείται σε τομείς. Οι τομείς ομαδοποιούνται σε συμπλέγματα, δύο ως οκτώ τομείς ανά σύμπλεγμα. Όταν ο υπολογιστής αποθηκεύει δεδομένα στον δίσκο, η μικρότερη μονάδα δίσκου που χρησιμοποιεί είναι ένα σύμπλεγμα. Δηλαδή, όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο στον δίσκο, ανεξάρτητα πόσο μικρό είναι αυτό, θα καταλάβει τουλάχιστον ένα σύμπλεγμα. π.χ., αν αποθηκεύσετε ένα αρχείο 350bytes σε ένα δίσκο, που περιέχει συμπλέγματα του 1 kilobyte, το αρχείο θα καταλάβει 1 kilobyte χώρου δίσκου. Βλ. επίσης sector και track.

 

CMOS

Ακρωνύμιο των λέξεων Complementary Metal-Oxide Semi-conductor (συμπληρωματικός ημιαγωγός οξειδίου μετάλλου). Μια ηλεκτρονική συσκευή (που συνήθως λειτουργεί με μπαταρίες), που αποθηκεύει πληροφορίες για ένα υπολογιστή. Πληροφορίες αποθηκευμένες στο CMOS περιλαμβάνουν την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα (αν ο υπολογιστής σας έχει ρολόι) και τον αριθμό και τύπο των οδηγών δίσκων που έχει ο υπολογιστής σας. Αν οι πληροφορίες στο CMOS καταστραφούν από άδειασμα της μπαταρίας ή από αστοχία του συστήματος, μπορεί να μην ξανακαταφέρετε να χρησιμοποιήσετε τον σκληρό δίσκο, και μπορεί να χάσετε πληροφορίες από τον δίσκο. Μερικά βοηθητικά προγράμματα, σαν τα PC Tools, σας δίνουν τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις χαμένες ή καταστραμμένες πληροφορίεςCMOS και σας επιτρέπουν να ελέγξετε την μπαταρία του CMOS.

 

cold boot (ψυχρή εκκίνηση)

Άναμμα του υπολογιστή με το λειτουργικό σύστημα στην θέση του. Όταν ανάβετε τον υπολογιστή, αυτός διαβάζει αυτόματα τις εντολές που χρειάζεται για να εκκινήσει. Μια θερμή εκκίνηση (επανεκκίνηση)διαφέρει από την ψυχρή εκκίνηση κατά το ότι όταν εκτελείτε μια θερμή εκκίνηση (συνήθως πιέζοντας Ctrl+Alt+Del) εκκινείτε ένα υπολογιστή που ήδη εργάζεται. Με την θερμή εκκίνηση, ο υπολογιστής απλώς καθαρίζει την μνήμη του και ξαναδιαβάζει τις εντολές που χρειάζεται για να επαναλειτουργήσει. Μια ψυχρή εκκίνηση απαιτεί από εσάς να ξανανάψετε τον υπολογιστή.

 

Color Graphics Adapter

Βλ. CGA.

 

color monitor (έγχρωμη οθόνη)

Μια οθόνη με δυνατότητα εμφάνισης χρωμάτων. Συγκρίνετέ την με μια μονόχρωμη οθόνη, που μπορεί να εμφανίσει μόνο δύο χρώματα: συνήθως άσπρο σε μαύρο ή πράσινο ή κίτρινο σε μαύρο.

 

color separation (διαχωρισμός χρωμάτων)

Στους υπολογιστές, είναι η διαδικασία προετοιμασίας ενός έγχρωμου γραφικού για επαγγελματική εκτύπωση. Το χαρακτηριστικό αυτό σε ένα πακέτο επεξεργασίας εικόνας, σελιδοποίησης ή εικονογράφησης θα αποθηκεύσει κάθε χρώμα του γραφικού σαν ένα ξεχωριστό έγγραφο. Κατόπιν ο εκτυπωτής θα επεξεργαστεί κάθε έγγραφο και θα τα συνδυάσει για να επιτύχει το τελικό αποτέλεσμα.

 

column (στήλη)

Σε προγράμματα λογιστικών φύλλων, κάθε λογιστικό φύλλο αποτελείται από στήλες σε αλφαβητική σειρά και από αριθμημένες γραμμές. Οι στήλες (που είναι κατακόρυφες)και οι γραμμές (που είναι οριζόντιες) τέμνονται και δημιουργούν κυψέλες, που είναι η βασική μονάδα ενός λογιστικού φύλλου. Σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, οι στήλες αναφέρονται στις λωρίδες του κειμένου. Τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου διακρίνουν ανάμεσα σε παράλληλες στήλες και σε στήλες εφημερίδας. Οι στήλες εφημερίδας συνεχίζουν από το κάτω μέρος της μιας στήλης στην κορυφή της επόμενης. Οι παράλληλες στήλες στοιχίζουν το κείμενο σε μια στήλη με το αντίστοιχο κείμενο στις άλλες στήλες.

 

COM port (πύλη COM)

Πύλη επικοινωνίας. Μια υποδοχή, συνήθως στο πίσω μέρος του υπολογιστή, στην οποία μπορείτε να συνδέσετε μια σειριακή συσκευή, όπως, π.χ., ένα μόντεμ, ποντίκι ή σειριακό εκτυπωτή. Αν ο υπολογιστής σας έχει περισσότερες της μιας πύλες COM, οι πύλες αριθμούνται COM1, COM2, κλπ.

 

comma-delimited file(αρχείο με οριοθέτη κόμμα)

Σε προγράμματα βάσεων δεδομένων, αυτός είναι ένας τρόπος αποθήκευσης ενός αρχείου με όλες τις πληροφορίες οργανωμένες σαν απλό κείμενο με ένα κόμμα να χωρίζει κάθε μονάδα πληροφορίας (π.χ., Joe, Smith, 375 Main Street, Chicago, Illinois). Η αποθήκευση ενός αρχείου με αυτόν τον τρόπο συχνά σας επιτρέπει να το εισάγετε σε ένα μη συμβατό πρόγραμμα. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι στην συνέχεια πρέπει να πάτε στο νέο πρόγραμμα και να αναδιαμορφώσετε το αρχείο σας με τον τρόπο που θέλετε.

 

command (εντολή)

Μια διαταγή που λέει στον υπολογιστή τι να κάνει. Σε προγράμματα με εντολές, πρέπει να πιέσετε ένα συγκεκριμένο πλήκτρο ή να πληκτρολογήσετε την εντολή για να την εκτελέσετε. Με προγράμματα με μενού, επιλέγετε την εντολή από ένα μενού.

 

COMMAND.COM

Στο DOS, το COMMAND.COM είναι ένα αρχείο που πρέπει να είναι παρόν κατά την εκκίνηση του υπολογιστή. Εμφανίζει τις προτροπές στην οθόνη, ερμηνεύει τις εντολές και εκτελεί τις απαιτούμενες λειτουργίες.

 

command-driven program(πρόγραμμα με εντολές)

Ένα πρόγραμμα που απαιτεί από εσάς να απομνημονεύετε τις πληκτρολογήσεις που πρέπει να κάνετε για να εκτελέσετε εντολές. Αν και τα προγράμματα με εντολές είναι λίγο δυσκολότερα στην εκμάθηση από τα προγράμματα με μενού, αφού απομνημονεύσετε τις εντολές, μπορείτε να εισάγετε τις εντολές ταχύτερα. Τα περισσότερα όμως προγράμματα με μενού παρέχουν επίσης συντμήσεις πληκτρολογίου για συνήθεις εργασίες.

 

command language (γλώσσα εντολών)

Ένας τύπος γλώσσας προγραμματισμού σχεδιασμένης να εργάζεται μέσα σε μια εφαρμογή για τον μέσο χρήστη, όχι για προγραμματιστές, για επικοινωνία με τον υπολογιστή. π.χ., όταν εισάγετε μια εντολή στην προτροπή του DOS, σαν την "CD\WP51",χρησιμοποιείτε μια γλώσσα εντολών που λέει στον υπολογιστή ότι θέλετε να προσπελάσετε τον κατάλογο του WordPerfect 5.1.

 

communications program(πρόγραμμα επικοινωνιών)

Ένα σύνολο εντολών που επιτρέπει σε ένα υπολογιστή (εφοδιασμένο με το απαραίτητο υλικό, π.χ., μόντεμ) να επικοινωνεί με άλλα προγράμματα μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Πολλά μόντεμ δίνονται με το λογισμικό επικοινωνιών που χρειάζεστε για να χρησιμοποιήσετε το μόντεμ. Αν δεν δίνεται λογισμικό με το μόντεμ, πρέπει να προμηθευτείτε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα επικοινωνιών.

Τα περισσότερα προγράμματα επικοινωνιών σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε τους αριθμούς τηλεφώνων που καλείτε συχνότερα και καλούν τους αριθμούς αυτούς αυτόματα για σας. Προχωρημένα προγράμματα επικοινωνιών σας επιτρέπουν να ορίσετε αρχεία που μπορούν να καλούν άλλους υπολογιστές στο μέσο της νύκτας (όταν η τιμή της τηλεφωνικής μονάδας είναι φθηνότερη),να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες αυτόματα και να κλείνουν το τηλέφωνο όταν τελειώσουν.

 

communications protocol(πρωτόκολλο επικοινωνίας)

Ένα σύνολο κανόνων που ελέγχει την μετάδοση δεδομένων ανάμεσα σε δύο υπολογιστές. Αν συνδέσετε τον υπολογιστή σας με ένα άλλο υπολογιστή ή μια υπηρεσία, σαν το Prodigy, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι και οι δύο υπολογιστές χρησιμοποιούν τους ίδιους καθορισμούς επικοινωνίας. Αλλιώς μπορεί να συμβούν λάθη κατά την επικοινωνία. π.χ., αν το ένα μόντεμ μιλά στα 2400 baud και το άλλο ακούει στα 300 baud, είναι πολύ πιθανό να χαθούν κάποιες πληροφορίες. Συνήθεις καθορισμοί επικοινωνίας περιλαμβάνουν τους εξής:

Ρυθμός baud.Η ταχύτητα με την οποία μεταδίδουν δεδομένα τα δύο μόντεμ. Η μετάδοση μπορεί να είναι τόσο ταχεία όσο επιτρέπει το βραδύτερο μόντεμ.

Ισοτιμία. Ελέγχει την ακεραιότητα των δεδομένων που στέλνονται και λαμβάνονται. Ένας συνήθης καθορισμός είναι none ή no parity.

Bits δεδομένων. Δηλώνει τον αριθμό των bits σε κάθε μεταδιδόμενο χαρακτήρα. Ένας συνήθης καθορισμός είναι 8.

Bits τέλους. Δηλώνει τον αριθμό των bits που χρησιμοποιούνται για να σηματοδοτήσουν το τέλος ενός χαρακτήρα. Ένας συνήθης καθορισμός είναι 1.

Αμφίδρομη. Λέει στον υπολογιστή αν θα στείλει ή θα λαμβάνει δεδομένα ταυτόχρονα (πλήρης) ή αν θα στέλνει ή θα λαμβάνει δεδομένα, αλλά όχι ταυτόχρονα(μισή). Ένας συνήθης καθορισμός είναι πλήρης full.

 

compact disk

Βλ. CD-ROM

 

Compaq Computer Corp.

Εταιρία κατασκευής υπολογιστών συμβατών προς ΙΒΜ. Ήταν η πρώτη εταιρία που ανέπτυξε και πώλησε προσωπικούς υπολογιστές συμβατούς προς ΙΒΜ, η πρώτη που εμφάνισε υπολογιστή 386 και ανάμεσα στους πρώτους υποστηρικτές ενός πρότυπου της αγοράς για αρχιτεκτονική αρτηρίας 32-bit, που διευκολύνει τους καταναλωτές να συγκρίνουν υπολογιστές από διάφορους κατασκευαστές.

 

compatibility (συμβατότητα)

Με υπολογιστές και εξαρτήματα υπολογιστών, ο όρος συμβατότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει την δυνατότητα ενός εξαρτήματος να λειτουργήσει χωρίς λάθη με ένα άλλο εξάρτημα. π.χ., αν έχετε ένα υπολογιστή ΙΒΜ, πρέπει να αγοράσετε ένα εκτυπωτή που είναι συμβατός προς ΙΒΜ. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει ένα υπολογιστή που μιμείται τον πρότυπο υπολογιστή. π.χ., ένας υπολογιστής συμβατός προς ΙΒΜ μπορεί να εκτελέσει προγράμματα σχεδιασμένα για τον υπολογιστή ΙΒΜ, αν και δεν είναι πραγματικός υπολογιστής ΙΒΜ. Οι υπολογιστές αυτοί καλούνται επίσης μαϊμούδες.

Τα προγράμματα επίσης παρέχουν συμβατότητα με άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα κατά δύο τρόπους: συμβατότητα εντολών και συμβατότητα αρχείων. Με την συμβατότητα αρχείων, τα αρχεία που δημιουργούνται σε ένα άλλο πρόγραμμα μπορούν να ανοιχτούν και να γίνει επεξεργασία τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Με την συμβατότητα εντολών, το πρόγραμμα παρέχει εντολές που είναι παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται από το άλλο πρόγραμμα. π.χ., μπορείτε να πιέσετε F10 για να ανοίξετε ένα αρχείο και στα δύο προγράμματα.

 

compiler (μεταγλωττιστής)

Οι περισσότεροι χρήστες εκτελούν εμπορικά προγράμματα στους υπολογιστές τους και σπάνια, ή και ποτέ δεν, δημιουργούν τα δικά τους προγράμματα. Αν όμως γράφετε τα δικά σας προγράμματα,, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια γλώσσα προγραμματισμού. Η γλώσσα αυτή παρέχει εντολές που μπορείτε να κατανοήσετε (μέσω κάποιας μελέτης). Εισάγετε τις εντολές σας με την σειρά με την οποία θέλετε να εκτελεστούν.

Όταν τελειώσετε, έχετε ένα πρόγραμμα γραμμένο σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Οι υπολογιστές όμως καταλαβαίνουν μια διαφορετική γλώσσα, που καλείται γλώσσα μηχανής, η οποία αποτελείται από ένα και μηδενικά. Όταν τελειώσετε με την συγγραφή του προγράμματος σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου, σαν την Pascal, πρέπει να το μεταγλωττίσετε (χρησιμοποιώντας ένα μεταγλωττιστή). Αυτός μεταφράζει το πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής. Οι συμβολικές γλώσσες χαμηλού επιπέδου (που συνήθως είναι πολύ περίπλοκες για να εργαστείτε σε αυτές, αλλά παρέχουν ορισμένα πλεονεκτήματα), συμβολομεταφράζονται σε γλώσσα μηχανής αντί να μεταγλωττίζονται.

Η γλώσσα μηχανής είναι μια γλώσσα που μπορεί να κατανοήσει ο υπολογιστής σας, αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Αποτελείται από κωδικούς, που απαρτίζονται από 1 και 0. Τις παλιές όμως εποχές οι προγραμματιστές εργάζονταν σε γλώσσα μηχανής, και τους άρεσε.

 

Complementary Metal-OxideSemiconductor

Βλ. CMOS.

 

compression (συμπίεση)

Η συμπίεση αρχείων έτσι ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο. Μπορείτε να προμηθευτείτε προγράμματα, σαν το PKZip, που συμπιέζουν και αποσυμπιέζουν αρχεία. Οι χρήστες συνήθως συμπιέζουν σπανίως χρησιμοποιούμενα αρχεία, ώστε αυτά να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο στον δίσκο. Μπορείτε επίσης να συμπιέσετε αρχεία πριν τα στείλετε μέσω τηλεφωνικών γραμμών (χρησιμοποιώντας μόντεμ) σε ένα άλλο υπολογιστή. Επειδή το αρχείο είναι μικρότερο, χρειάζεται λιγότερος χρόνος να σταλεί, και εξοικονομείτε χρήματα. Αυτός όμως που λαμβάνει το αρχείο πρέπει να έχει το αναγκαίο πρόγραμμα για να αποσυμπιέσει το αρχείο μετά την λήψη του.

 

CompuServe

Μια εμπορική υπηρεσία πληροφοριών. Αν έχετε μόντεμ, μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με υπηρεσίες πληροφοριών, όπως είναι οι CompuServe, Prodigyκαι America On Line. Αυτές οι υπηρεσίες σας επιτρέπουν να προσπελάσετε υπηρεσίες για ενημέρωση, ταξίδια, διασκέδαση, χρηματιστήριο, διάφορες εκδόσεις, εγκυκλοπαίδειες και άλλες πηγές πληροφοριών. Επίσης σας παρέχουν δωρεάν ή φθηνά προγράμματα και σας επιτρέπουν να κάνετε οικονομικές συναλλαγές, να έχετε συνομιλία με άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και να στείλετε και δεχθείτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το κόστος για τις υπηρεσίες αυτές ποικίλλει.

 

computer (υπολογιστής)

Γενικά κάθε μηχανή που δέχεται είσοδο (από τον χρήστη), την επεξεργάζεται και παράγει έξοδο υπό κάποια μορφή.

Φανταστείτε τον υπολογιστή σαν μια μηχανή γενικής χρήσης, κάτι σαν τον άνθρωπο. Ένα άτομο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, όπως να κάνει εγχειρήσεις, να διορθώνει αυτοκίνητα. Παρόμοια, ένας υπολογιστής μπορεί να κάνει διάφορες εργασίες, όπως, π.χ., να βρίσκει το υπόλοιπο λογαριασμού, να εκτυπώνει ένα βιογραφικό σημείωμα ή να συνομιλεί με άλλο υπολογιστή. Για να κάνει όμως ένα άτομο ή ένας υπολογιστής μια δεδομένη εργασία, χρειάζεται οδηγίες που θα του λένε τι να κάνει. Αφού του δοθούν αυτές οι οδηγίες, το άτομο ή ο υπολογιστής γίνεται μια μηχανή συγκεκριμένης εργασίας. Με άλλα λόγια, έχει κάποια εμπορεύσιμη δυνατότητα.

 

computer-aided design

Βλ. CAD.

 

computer-based training(εκπαίδευση με υπολογιστή)

Εκπαίδευση που χρησιμοποιεί διαλογικά προγράμματα υπολογιστή για να σας μάθει νέες δεξιότητες ή πληροφορίες. Ένα καλοσχεδιασμένο διαλογικό πρόγραμμα είναι ο πιο υπομονετικός δάσκαλος του κόσμου: οργανώνει πληροφορίες βήμα προς βήμα, περιέχει πρακτικές ασκήσεις και διαγωνισμούς που σταματούν όταν έχετε κάνει κάποια λανθασμένη κίνηση και σας υπενθυμίζουν τον σωστό τρόπο εργασίας και σας επιτρέπει να ζητήσετε πρόσθετες πληροφορίες για θέματα με τα οποία έχετε πρόβλημα. Ένα πακέτο εκπαίδευσης μπορεί να περιλαμβάνει ένα διαλογικό πρόγραμμα και συμπληρωματικό υλικό, όπως, π.χ., βιβλίο ή ταινία βίντεο, για χρήση όταν δεν είστε κοντά σε ένα υπολογιστή. Έτσι, παρέχει μια πολυεπίπεδη εκπαιδευτική εμπειρία με την οποία μπορείτε να μάθετε με την δική σας ταχύτητα.

 

computer graphics (γραφικά υπολογιστή)

Κάθε γραφικό που δημιουργείται από ή εμφανίζεται σε ένα υπολογιστή. Οι εικόνες που παράγονται από υπολογιστή ή τα εφέ που εμφανίζονται σε χαρτί ή στην οθόνη ή μεταφέρονται σε βίντεο ή φιλμ είναι γραφικά υπολογιστή (όπως είναι τα εικονίδια και τα άλλα γραφικά που εμφανίζονται στην οθόνη σε ένα πρόγραμμα γραφικών). Ο όρος αυτός αναφέρεται συνήθως στην εργασία παραγωγής και χειρισμού εικόνων χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστή, είτε για την δημιουργία της εικονογράφησης ενός περιοδικού ή για δημιουργία ενός πολυδιάστατου λογότυπου για μετάδοση σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα.

 

computer literacy (ευχέρεια με υπολογιστή)

Η δυνατότητα χρήσης του υπολογιστή παραγωγικά. Υπάρχουν επίπεδα ευχέρειας με τον υπολογιστή, όπως υπάρχουν επίπεδα ευχέρειας ανάγνωσης στο σχολείο: οι αρχάριοι χρήστες καταλαβαίνουν τους υπολογιστές αρκετά ώστε να κινούνται μέσα στο λειτουργικό σύστημα και να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα για δημιουργία, εκτύπωση και αποθήκευση της εργασίας τους. Οι μέσοι χρήστες χρησιμοποιούν πιο προχωρημένα χαρακτηριστικά ενός προγράμματος και του λειτουργικού συστήματος για να εργαστούν αποδοτικότερα. Οι προχωρημένοι χρήστες ψάχνουν για περίπλοκα και μη τεκμηριωμένα χαρακτηριστικά προγραμμάτων, γράφουν μακροεντολές και κάνουν λίγο προγραμματισμό για να βελτιστοποιήσουν την εργασία τους και να κερδίσουν από την εμπειρία τους. Οι προγραμματιστές καταλαβαίνουν τους υπολογιστές αρκετά καλά για να γράφουν προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλους. Οι επιστήμονες υπολογιστών μελετούν τις αρχές των υπολογιστών για να δημιουργήσουν νέες γλώσσες προγραμματισμού και νέες μηχανές που προωθούν την τεχνολογία.

Σε αντίθεση με την ευχέρεια ανάγνωσης, δεν χρειάζεται να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο, εκτός και αν το παρόν επίπεδο δεν ικανοποιεί τις ανάγκες σας. Όπως όμως η βασική ευχέρεια είναι βασική για να συνομιλείτε με τον πολιτισμένο κόσμο, η ευχέρεια με τους υπολογιστές γίνεται σιγά σιγά ανεκτίμητη στον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό κόσμο.

 

computing power (δυναμικότητα υπολογιστή)

Η μέτρηση της δυνατότητας ενός υπολογιστή να επεξεργαστεί δεδομένα και να δώσει αποτελέσματα. Μετράται συνήθως από την ταχύτητα του επεξεργαστή σε MIPS (εκατομμύρια εντολές ανά δευτερόλεπτο). Ένας δυναμικός κεντρικός υπολογιστής μπορεί να έχει ταχύτητα 10 MIPS, ενώ ένας προσωπικός υπολογιστής μπορεί να έχει ταχύτητα .05 MIPS, δηλαδή 50000 εντολές ανά δευτερόλεπτο. Τα MIPS είναι ένας μόνο συντελεστής της απόδοσης των υπολογιστών. Βλ. επίσης bus architecture, RAM και ROM για άλλους συντελεστές που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας όταν κρίνετε την σχετική ταχύτητα ενός υπολογιστή.

 

concatenation (συνένωση)

Ο συνδυασμός δύο στοιχείων για δημιουργία ενός. Συνήθως χρησιμοποιείται σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου για να αναφερθεί στην εργασία πρόσθεσης ενός εγγράφου στο τέλος ενός άλλου εγγράφου. Μπορείτε επίσης να συνενώσετε πεδία σε μια βάση δεδομένων (π.χ., να συνδυάσετε τα πεδία επωνύμου και ονόματος).

 

concordance file (αρχείο παραπομπών)

Σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, το αρχείο παραπομπών περιέχει μια λίστα όλων των λέξεων που θέλετε να περιληφθούν στο ευρετήριο. Στα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, πρέπει να σημειώνετε κάθε εμφάνιση κάθε λέξης που θέλετε να περιληφθεί στο ευρετήριο. Εκτός του ότι είναι κοπιαστική, η μέθοδος αυτή μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα απώλεια λέξεων. Προχωρημένα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε μια λίστα με όλες τις λέξεις που θέλετε να περιληφθούν στο ευρετήριο. Όταν εισάγετε την εντολή δημιουργίας ευρετηρίου για το έγγραφο, κάθε λέξη της λίστας μπαίνει στο ευρετήριο με τους αντίστοιχους αριθμούς σελίδων.

 

condense type (συμπυκνωμένος τύπος)

Ένα στυλ τυπογραφικού στοιχείου κατά το οποίο μειώνεται το πλάτος των χαρακτήρων και η απόσταση μεταξύ χαρακτήρων.

 

conditional statement(πρόταση με συνθήκη)

Στον προγραμματισμό και στα προγράμματα λογιστικών φύλλων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προτάσεις με συνθήκη για να καθορίσετε ποιa εργασία θα γίνει στην συνέχεια. π.χ., σε ένα πρόγραμμα λογιστικών φύλλων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πρόταση με συνθήκη με την συνάρτηση @IF για να καθορίσετε αν θα χρεώσετε φόρο πωλήσεων σε ένα πελάτη. Η πρόταση μπορεί να είναι ως εξής: @IF(C6=IN,.05*D15,0)

Αυτό σημαίνει ότι αν η καταχώριση στην C6 είναι ΙΝ (Indiana), πολλαπλασίασε το ποσοστό φόρου πωλήσεων (.05) επί το σύνολο της κυψέλης D15. Αλλιώς, βάλε μηδέν (0).

 

configuration (διασύνδεση)

Ένας συγκεκριμένος συνδυασμός υλικού και λογισμικού, που τίθεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Όταν διασυνδέετε τον υπολογιστή σας, τον εξειδικεύετε ώστε να εργαστεί αποδοτικότερα με το υλικό και το λογισμικό που χρησιμοποιείτε. Φανταστείτε το σαν να ανασχεδιάζετε την κουζίνα σας, ώστε να μπορείτε να μαγειρεύετε αποδοτικότερα.

 

configuration file (αρχείο διασύνδεσης)

Ένα αρχείο που περιέχει πληροφορίες για το πως είναι καθορισμένο ένα σύστημα ή πρόγραμμα. π.χ., σε πολλά προγράμματα μπορείτε να εξειδικεύσετε τα χρώματα της οθόνης και τις άλλες επιλογές ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Όταν βγείτε από το πρόγραμμα, οι καθορισμοί αυτοί αποθηκεύονται συνήθως σε ένα αρχείο διασύνδεσης. Την επόμενη φορά που εκκινείτε το πρόγραμμα, αυτό ψάχνει στο αρχείο διασύνδεσης για να καθορίσει πως θα εκτελείται.

 

constant (σταθερά)

Μια σταθερή τιμή. Σε προγράμματα λογιστικών φύλλων χρησιμοποιείτε σταθερές και μεταβλητές σε τύπους. Οι μεταβλητές λένε στον τύπο να εισάγει μια τιμή από μια συγκεκριμένη κυψέλη που περιέχει μια υπολογισμένη τιμή. Επειδή η τιμή είναι υπολογισμένη, μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις άλλες τιμές και τους υπολογισμούς. Οι σταθερές δεν αλλάζουν κατά τον υπολογισμό του λογιστικού φύλλου.

 

context-sensitive help(βοήθεια βάσει συμφραζομένων)

Τα περισσότερα προγράμματα έχουν ένα σύστημα βοήθειας που παρέχει πληροφορίες για εντολές, πληκτρολογήσεις και εργασίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Συνήθως μπορείτε να πάρετε βοήθεια μέσω ενός ευρετηρίου βοήθειας, μιας λίστας θεμάτων και διαδικασιών για τις οποίες μπορείτε να πάρετε βοήθεια. Με την βοήθεια βάσει συμφραζομένων, δεν χρειάζεται να ψάχνετε μέσα στο ευρετήριο για να βρείτε το κατάλληλο θέμα. Το πρόγραμμα εμφανίζει πληροφορίες για την εργασία που κάνετε αυτή την στιγμή.

 

contiguous (συνεχόμενος)

Δίπλα-δίπλα. π.χ., σε ένα πρόγραμμα λογιστικών φύλλων, μπορείτε να επιλέξετε μια ομάδα συνεχόμενων ή μη συνεχόμενων κυψελών. Οι μη συνεχόμενες κυψέλες μπορεί να είναι διάσπαρτες μέσα σε όλο το λογιστικό φύλλο.

continuous form paper (συνεχές χαρτί)

Ένας τύπος χαρτιού που χρησιμοποιείται στους περισσότερους κρουστικούς εκτυπωτές. Είναι συνήθως μια μεγάλη λωρίδα χαρτί, με τρύπες οριζόντια σε κάθε αλλαγή φύλλου (κάθε 8 1/2 ίντσες, αν είναι μεγέθους επιστολής) και με τρύπες κατακόρυφα, ώστε να επιτρέπουν την εισαγωγή των εξοχών του εκτυπωτή διαμέσου του χαρτιού. Αφού εκτυπώσετε στο χαρτί, μπορείτε να κόψετε τα άκρα και να σας μείνει ένα φύλλο μεγέθους επιστολής. Το όνομα προέρχεται από το γεγονός ότι οι προτυπωμένες φόρμες εκτυπώνονται συνήθως σε συνεχές χαρτί για χρήση με εκτυπωτή με τροφοδοσία ελκυσμού.

 

Control (Ctrl) key (πλήκτρο Ctrl)

Το πλήκτρο Ctrl χρησιμοποιείται συνήθως με άλλα πλήκτρα για εισαγωγή εντολών. π.χ., στο Microsoft Word 5.0, μπορείτε να πάτε από ένα έγγραφο σε ένα άλλο πιέζοντας το πλήκτρο F1. Αν πατάτε το Ctrl και πιέσετε F1, επεκτείνετε το παράθυρο του τρέχοντος εγγράφου ώστε να καταλαμβάνει όλη την οθόνη. Όταν σας ζητείται να πιέσετε το Ctrl μαζί με ένα άλλο πλήκτρο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το Ctrl και μετά πιέστε το άλλο πλήκτρο.

 

control panel (πίνακας ελέγχου)

Στο Microsoft Windows και στο Apple Macintosh, αυτό είναι ένα παράθυρο όπου μπορείτε να κάνετε αλλαγές που αφορούν την εμφάνιση και την αίσθηση που δίνει το περιβάλλον εργασίας, όπως, π.χ., χρώματα της οθόνης, ταχύτητα επανάληψης πλήκτρου, ταχύτητα που αναβοσβήνει ο δρομέας, κλπ. Οι δυνατότητες επιλογών διαφέρουν ανάμεσα στα Windows καιMac.

 

conventional memory(συμβατική μνήμη)

Όταν αγοράζετε ένα υπολογιστή, αυτός δίνεται με ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης RAM. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μνήμη του υπολογιστή σας, το μέρος όπου αποθηκεύονται πληροφορίες ενώ ο υπολογιστής σας εργάζεται με αυτές. Η συμβατική μνήμη είναι το τμήμα της RAM που χρησιμοποιεί απευθείας ο υπολογιστής σας και το λειτουργικό σύστημα. Σε υπολογιστή ΙΒΜ με DOS, η συμβατική μνήμη είναι τα πρώτα 640 kilobytes της RAM που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα. Μπορείτε να προσθέσετε RAM υπό την μορφή επεκταμένης ή εκτεταμένης μνήμης, αλλά αυτή η πρόσθετη μνήμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για να την χρησιμοποιούν.

 

conversion (μετατροπή)

Όποτε δημιουργείτε ένα αρχείο (π.χ., μια επιστολή) σε ένα πρόγραμμα, το αρχείο αυτό αποθηκεύεται με κωδικούς που λένε στο πρόγραμμα πως να εμφανίζει, εκτυπώνει και επεξεργάζεται το αρχείο. Συνήθως, αν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο σε ένα άλλο πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να το μετατρέψετε σε μια μορφή που το άλλο πρόγραμμα να μπορεί να καταλάβει. Ορισμένα προγράμματα μπορούν να μετατρέψουν αυτόματα αρχεία, επειδή περιέχουν χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να μετατρέψετε διάφορες μορφές αρχείων. Ίσως όμως να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό πρόγραμμα, σαν το Software Bridge, για να μετατρέψετε ένα αρχείο, πριν το ανοίξετε σε ένα άλλο πρόγραμμα.

 

coprocessor (συνεπεξεργαστής)

Ένας μικροεπεξεργαστής που υποστηρίζει την κύρια ΚΜΕ. Ο συνηθέστερος συνεπεξεργαστής είναι ο μαθηματικός συνεπεξεργαστής, που σχεδιάστηκε να εκτελεί μαθηματικούς υπολογισμούς ταχύτερα από την κύρια ΚΜΕ. Οι χρήστες που δημιουργούν περίπλοκα λογιστικά φύλλα συχνά προσθέτουν μαθηματικούς συνεπεξεργαστές στους υπολογιστές τους για να επιταχύνουν τους υπολογισμούς.

 

copy (αντιγραφή)

Δημιουργία ενός ακριβούς αντίγραφου, χωρίς να αλλάξει το πρωτότυπο. Η εντολή COPY χρησιμοποιείται συνήθως στο DOS για δημιουργία ακριβών αντιγράφων ενός αρχείου. Μπορείτε να αντιγράψετε το αρχείο σε ένα άλλο δίσκο ή κατάλογο ή στον ίδιο δίσκο και κατάλογο με άλλο όνομα. Τα περισσότερα προγράμματα σας επιτρέπουν να αντιγράψετε επιλεγμένο κείμενο ή γραφικά σε μια προσωρινή περιοχή αποθήκευσης. Κατόπιν μπορείτε να κολλήσετε το υλικό σε μια άλλη θέση στο ίδιο έγγραφο ή σε άλλο έγγραφο.

 

copy protection (προστασία αντιγραφής)

Πολλά προγράμματα που πωλούνται (ιδιαίτερα, παιγνίδια και εκπαιδευτικά προγράμματα), προστατεύουν από αντιγραφή τους δίσκους τους για να απαγορεύσουν την πειρατεία λογισμικού (χρήση του προγράμματος χωρίς άδεια).Το πρόγραμμα μπορεί να απαγορεύει την αντιγραφή των δίσκων, ή να ζητά να εισάγετε τον πρωτότυπο δίσκο στον οδηγό πριν εκτελέσει το πρόγραμμα. (Και οι δύο αυτές μέθοδοι αναφέρονται σαν προστασία αντιγραφής από δίσκο.) Άλλα προγράμματα μπορεί να σας ζητούν να εισάγετε ένα συνθηματικό που περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση του προγράμματος. (Αυτή καλείται προστασία εκτός δίσκου.)Αλλά όμως είτε το πρόγραμμα είναι προστατευμένο είτε όχι, πρέπει να πληρώσετε την τιμή του για όποια προγράμματα χρησιμοποιείτε(εκτός των προγραμμάτων κοινής χρήσης). Βλ. public domain programs.

 

CorelDRAW!

Ένα πακέτο εικονογράφησης για το περιβάλλον Windows από την εταιρία Corel Systems Coproration. Είναι δημοφιλές ανάμεσα στους σχεδιαστές, επειδή συνδυάζει εργαλεία εικονογράφησης με χαρακτηριστικά σχεδίασης με υπολογιστή. Βλ. επίσης illustration program και CAD.

 

corrupted file (διαβρωμένο αρχείο)

Ένα αρχείο τα περιεχόμενα του οποίου έχουν κατά λάθος αλλαχτεί ή καταστραφεί. Τα αρχεία μπερδεύονται κατά διάφορους τρόπους. Μια διακύμανση της τάσης μπορεί να αλλάξει την μαγνητική αποθήκευση σε ένα δίσκο, διαγράφοντας τμήματα ενός αρχείου ή διαγράφοντας τον χάρτη που λέει στον υπολογιστή που βρίσκονται τα διάφορα τμήματα ενός αρχείου. Μπορεί να σβήσετε τον υπολογιστή σας χωρίς να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα επί του οποίου εργάζεστε, δημιουργώντας μια κατάσταση στην οποία μέρος του αρχείου χάνεται. Επίσης μπορεί ο υπολογιστής να χάσει απλώς τα δεδομένα χωρίς κανένα προφανή λόγο. Όποιος και αν είναι ο λόγος, μπορεί να είστε σε θέση να διορθώσετε το αρχείο χρησιμοποιώντας ένα βοηθητικό πρόγραμμα, σαν το PC Tools ή τα Norton Utilities.

 

cpi

Βλ. characters per inch.

 

cps

Βλ. characters per second.

 

CPU

Βλ. central processing unit.

 

crash (κατάρρευση)

Αστοχία ενός συστήματος ή προγράμματος. Συνήθως καταλαβαίνετε ότι το σύστημα κατέρρευσε επειδή κλειδώνει η οθόνη ή το πληκτρολόγιο. Ο όρος κατάρρευση χρησιμοποιείται επίσης για κατάρρευση δίσκου ή κατάρρευση κεφαλής. Μια κατάρρευση δίσκου συμβαίνει όταν η κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής στον οδηγό δίσκου πέσει πάνω στον δίσκο. Αυτό είναι σαν να ρίχνετε την κεφαλή ενός πικάπ πάνω σε ένα δίσκο. Μια κατάρρευση δίσκου μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα εκεί που έπεσε η κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής.

 

cropping (ψαλίδισμα)

Τα περισσότερα προγράμματα γραφικών σας επιτρέπουν να κόψετε μια εικόνα ή να ψαλιδίσετε τα ανεπιθύμητα τμήματά της. Αυτή η λειτουργία καλείται ψαλίδισμα.

 

cross hair (δρομέας σταυρός)

Σε πολλά προγράμματα γραφικών και επιτραπέζιας έκδοσης, ο δείκτης του ποντικιού που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Συνήθως εμφανίζεται σαν βέλος, πράγμα που σας επιτρέπει να δείξετε και να επιλέξετε αντικείμενα. Άλλες φορές, εμφανίζεται σαν δείκτης σταυρός, που μοιάζει με το στόχαστρο των όπλων. Όταν εμφανιστεί ο δείκτης σταυρός, μπορείτε συνήθως να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για να σχεδιάσετε αντικείμενα στην οθόνη.

 

cross-hatching (διαγράμμιση)

Μια διάταξη που δημιουργείται από τεμνόμενες γραμμές. Η διαγράμμιση χρησιμοποιείται συνήθως σε γραφήματα για να διακρίνει ένα σύνολο δεδομένων από ένα άλλο.

 

Ctrl-Alt-Del

Ένας συνδυασμός πλήκτρων που χρησιμοποιείται για να κάνει θερμή εκκίνηση των υπολογιστών ΙΒΜ και συμβατών. Μια θερμή εκκίνηση επανεκκινεί το σύστημα χωρίς να σβήνει το ρεύμα και χωρίς να κάνει όλους τους εσωτερικούς ελέγχους. Για να χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων, πατάτε τα Ctrlκαι Alt ενώ πιέζετε το πλήκτρο Del. Κάνετε θερμή εκκίνηση μόνο όταν το σύστημά σας έχει κλειδώσει. Η εκκίνηση θα προκαλέσει απώλεια της εργασίας που έχετε αποθηκευμένη στην RAM, οπότε πρέπει πρώτα να προσπαθήσετε να βγείτε από το πρόγραμμα που εργάζεστε. Αν δεν μπορείτε να βγείτε από το πρόγραμμα, ίσως χρειαστεί να κάνετε θερμή εκκίνηση. Επειδή η πληκτρολόγηση αυτή χρησιμοποιείται συχνά όταν ο χρήστης δεν ξέρει τι άλλο να κάνει, συνήθως αναφέρεται σαν μέθοδος τριών πλήκτρων.

 

current cell (τρέχουσα κυψέλη)

Τα λογιστικά φύλλα απαρτίζονται από στήλες και γραμμές που τέμνονται και δημιουργούν κυψέλες. Όταν επιλέγετε μια κυψέλη, αυτή γίνεται η τρέχουσα κυψέλη. Κατόπιν μπορείτε να εισάγετε κείμενο ή ένα αριθμό στην κυψέλη ή να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα της κυψέλης.

 

current directory (τρέχων κατάλογος)

Στο DOS, μπορείτε να οργανώσετε ένα δίσκο χρησιμοποιώντας καταλόγους. Κατόπιν μπορείτε να αποθηκεύσετε σχετιζόμενα αρχεία σε ξεχωριστούς καταλόγους. Για να εργαστείτε με ένα αρχείο σε ένα κατάλογο, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τον οδηγό που περιέχει τον κατάλογο. Κατόπιν πρέπει να αλλάξετε σε αυτόν τον κατάλογο για να τον κάνετε τρέχοντα (ή ενεργό) κατάλογο.

 

current drive (τρέχων οδηγός)

Οι υπολογιστές ΙΒΜ και συμβατοί έχουν ένα ή περισσότερους οδηγούς δίσκου. Κάθε οδηγός μπορεί να διαβάσει πληροφορίες από ένα δίσκο, ώστε ο υπολογιστής να μπορεί να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και εσείς να μπορείτε να εργαστείτε με αυτές. Πριν εκτελέσετε ένα πρόγραμμα σε δίσκο ή να ανοίξετε ένα αρχείο που βρίσκεται στον δίσκο, πρέπει πρώτα να αλλάξετε στον οδηγό που βρίσκεται το αρχείο ή το πρόγραμμα. Όταν αλλάζετε σε ένα οδηγό, αυτός γίνεται ο τρέχων (ή ενεργός)οδηγός. Επίσης πρέπει να αλλάξετε στον κατάλογο όπου βρίσκεται το αρχείο, όπως εξηγείται παραπάνω.

 

cursor (δρομέας)

Ένα σημάδι στην οθόνη που δείχνει το που θα εμφανιστούν οι πληκτρολογήσεις σας. Στα περισσότερα προγράμματα, ο δρομέας εμφανίζεται σαν μια υπογράμμιση που αναβοσβήνει ή ένα ορθογώνιο. Σε προγράμματα Windows και σε υπολογιστές Macintosh η ίδια εργασία γίνεται από μια κατακόρυφη γραμμή που καλείται σημείο εισαγωγής.

 

cursor-movement keys

Βλ. arrow keys.

 

cut and paste (κοπή και επικόλληση)

Πολλά προγράμματα παρέχουν μια δυνατότητα επεξεργασίας κοπής και επικόλλησης που σας επιτρέπει να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε πληροφορίες από μια θέση σε μια άλλη. Κόβετε ή αντιγράφετε επιλεγμένο κείμενο ή γραφικό σε μια προσωρινή θέση αποθήκευσης και μετά το κολλάτε κάπου αλλού.

 

cyber phobia (υπολογιστοφοβία)

Φόβος για τους υπολογιστές. Τον ξεπερνάτε αν καθίσετε μπροστά και αρχίσετε να δουλεύετε και ανακαλύψετε ότι δεν δαγκώνει αν πατήσετε λάθος πλήκτρο. Οι συζεύξεις γραφικών χρήστη (ΣΓΧ) έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνουν τον παράγοντα φόβου επιτρέποντας σε άπειρους χρήστες να εργάζονται με προγράμματα χωρίς να χρειάζεται να θυμάστε τις εντολές που πρέπει να εισάγετε.

 

cylinder (κύλινδρος)

Κάθε δίσκος διαιρείται σε αυλάκια. Κάθε αυλάκι είναι ένας δακτύλιος που μοιάζει με το αυλάκι του δίσκου του πικάπ. Σε ένα δίσκο δύο όψεων, ένας κύλινδρος αποτελείται από ένα αυλάκι και από ένα ακριβώς ίδιο αυλάκι στην άλλη όψη του δίσκου. Με σκληρούς δίσκους ο οδηγός του σκληρού δίσκου περιέχει αρκετά πιάτα. Ένας κύλινδρος σε ένα σκληρό δίσκο αποτελείται από όλα τα αυλάκια που βρίσκονται και στις δύο όψεις του πιάτου.

Όταν ο υπολογιστής αποθηκεύει πληροφορίες σε ένα δίσκο, γεμίζει ένα ολόκληρο κύλινδρο πριν προχωρήσει στον επόμενο. Έτσι δεν χρειάζεται η κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής να κινείται εμπρός-πίσω πάνω στον δίσκο.