ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
D

daisywheel printer (εκτυπωτής μαργαρίτας)

Ένας εκτυπωτής που χρησιμοποιεί ένα τροχό που αποτελείται από πέταλα, όπου το καθένα περιέχει ένα χαρακτήρα. Για να εκτυπώσει ένα χαρακτήρα, ο εκτυπωτής περιστρέφει τον τροχό μέχρι ο χαρακτήρας να στοιχιθεί σωστά με το χαρτί. Κατόπιν ο εκτυπωτής κτυπά τον χαρακτήρα πάνω σε μια μελανοταινία που εκτυπώνει τον χαρακτήρα πάνω στο χαρτί. Οι εκτυπωτές μαργαρίτας είναι πλέον μάλλον άχρηστοι. Για να αλλάξετε τύπο ή μέγεθος χαρακτήρων πρέπει να αλλάξετε τροχό. Με εκτυπωτές μήτρας, έκχυσης μελάνης και laser, μπορείτε να αλλάξετε στυλ και μέγεθος από το έγγραφο.

 

data (δεδομένα)

Τεχνικά μιλώντας, τα γεγονότα και οι αριθμοί που εισάγετε στον υπολογιστή και αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από τον υπολογιστή. Όταν τα δεδομένα μπουν σε κάποια μορφή με σημασία, π.χ., σε ένα έγγραφο ή σε μια αναφορά, καλούνται πληροφορία. Με λίγα λόγια, εισάγετε δεδομένα και ο υπολογιστής σας δίνει πληροφορίες. Σε καθημερινή χρήση, οι όροι δεδομένα και πληροφορία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά.

 

data bit (δυαδικό ψηφίο δεδομένων)

Όταν δύο υπολογιστές επικοινωνούν μέσω τηλεφωνικών γραμμών χρησιμοποιώντας μόντεμ, μεταδίδουν κάθε χαρακτήρα χρησιμοποιώντας ένα δυαδικό ψηφίο δεδομένων. Κάθε δυαδικό ψηφίο δεδομένων περιέχει μια σειρά από δυαδικά ψηφία(0 και 1) που παριστούν ένα χαρακτήρα. Ο αριθμός των δυαδικών ψηφίων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για κάθε χαρακτήρα πρέπει να συμφωνηθεί ανάμεσα στα δύο μόντεμ. π.χ., αν το ένα μόντεμ στέλνει χαρακτήρες χρησιμοποιώντας σχήμα 7 δυαδικών ψηφίων και το άλλο μόντεμ περιμένει σχήμα 8 δυαδικών ψηφίων, τότε τα δεδομένα δεν θα μεταδοθούν σωστά.

 

data entry (εισαγωγή δεδομένων)

Συνήθως χρησιμοποιείται όταν μιλάμε για μια βάση δεδομένων. Η εισαγωγή δεδομένων είναι η διαδικασία πληκτρολόγησης των στοιχείων και των αριθμών στην βάση δεδομένων σας. π.χ., αφού δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων για αποθήκευση μιας λίστας ονομάτων, διευθύνσεων και αριθμών τηλεφώνων, πρέπει να εισάγετε το όνομα, την διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου κάθε ατόμου στην βάση δεδομένων. Αυτό είναι το κοπιαστικό μέρος της δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων, και είναι ο λόγος που υπάρχει μεγάλη ζήτηση για χειριστές που κάνουν αυτή την εισαγωγή.

Οι νέες τεχνολογίες έκαναν την εισαγωγή δεδομένων περισσότερο ομαδική εργασία. π.χ., σε μια βιομηχανία, ο εργάτης μπορεί να έχει δίπλα του στην θέση εργασίας του ένα υπολογιστή για συλλογή δεδομένων παραγωγής. Αντί να συμπληρώνει φόρμες σε χαρτί που να δείχνουν πόσα κομμάτια παρήχθησαν και να στέλνει αυτές τις φόρμες στο γραφείο για να εισαχθούν στον υπολογιστή, ο εργάτης πληκτρολογεί τις πληροφορίες απευθείας στον υπολογιστή του. Κατόπιν οι πληροφορίες μεταφορτώνονται (αντιγράφονται)στον κύριο υπολογιστή στο τέλος της ημέρας.

Με την πρόοδο των υπολογιστών με γραφίδες, η εισαγωγή δεδομένων θα γίνει ακόμη περισσότερο ομαδική εργασία. Οι εργάτες θα μπορούν να μεταφέρουν πινακίδες υπολογιστών και να γράφουν πληροφορίες στην οθόνη, όπως γράφουν τις φόρμες τους. Η πινακίδα μετατρέπει την γραφή με το χέρι σε πληκτρολογημένη εισαγωγή.

 

data file (αρχείο δεδομένων)

Ένα ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο αποθηκεύετε την εργασία που κάνατε στον υπολογιστή. π.χ., αν πληκτρολογήσετε μια επιστολή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο σε δίσκο. Ένα τέτοιο αρχείο είναι ένα αρχείο δεδομένων. Το άλλο είδος αρχείου σε δίσκο είναι ένα αρχείο προγράμματος. Τα αρχεία προγραμμάτων περιέχουν τις εντολές που λένε στον υπολογιστή πως να κάνει μια εργασία.

 

data processing (επεξεργασία δεδομένων)

Χρήση του υπολογιστή για εργασία με δεδομένα. Όλα τα θέματα υπολογιστών έχουν σχέση με τον χειρισμό δεδομένων, αλλά η επεξεργασία δεδομένων αναφέρεται σε εργασία με πολλές πληροφορίες, όπως, π.χ., εισαγωγή δεδομένων(όπως τα ονόματα και τις διευθύνσεις σε μια βάση δεδομένων), χειρισμό τους (ταξινόμηση των ονομάτων), επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων(εκτύπωση των δεδομένων σε μορφή κατάλληλη για ταχυδρομικές ετικέτες που έχετε φορτώσει στον εκτυπωτή) και αποθήκευση των δεδομένων (π.χ., για να τα χρησιμοποιήσετε το επόμενο έτος και να στείλετε χριστουγεννιάτικες κάρτες).

 

database (βάση δεδομένων)

Θελήσατε ποτέ να επιταχύνετε την αποστολή των χριστουγεννιάτικων καρτών; Η απάντηση είναι μια βάση δεδομένων! Αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για αποθήκευση, οργάνωση και επαναφορά πληροφοριών. Υποθέστε ότι θέλετε να αποθηκεύσετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των ατόμων στην χριστουγεννιάτικη λίστα σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων για αποθήκευση των παρακάτω πληροφοριών για κάθε άτομο: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, κλπ. Κάθε τμήμα πληροφορίας εισάγεται σε ένα ξεχωριστό πεδίο. Όλα τα πεδία για κάθε άτομο της λίστας δημιουργούν μια εγγραφή.

Μια βάση δεδομένων είναι χρήσιμη επειδή σας βοηθά να οργανώσετε και να πάρετε ένα κομμάτι δεδομένων από μια απέραντη θάλασσα δεδομένων. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις εγγραφές στην βάση δεδομένων αλφαβητικά ή αριθμητικά, χρησιμοποιώντας τις εισαγωγές σε όποιο πεδίο θέλετε. π.χ., μπορείτε να ταξινομήσετε αλφαβητικά βάσει επωνύμου ή αριθμητικά βάσει ταχ. κώδικα. Μπορείτε επίσης να εξάγετε μια εγγραφή ή μια ομάδα εγγραφών από την βάση δεδομένων. Οι βάσεις δεδομένων είναι εξαίρετες για πολλές εργασίες, περιλαμβανομένων πελατολογίων, διαδικασιών πρώτων βοηθειών, λεξικών, συνταγών, κλπ.

 

database administrator(διαχειριστής βάσης δεδομένων)

Το άτομο σε ένα οργανισμό που φροντίζει μια βάση δεδομένων σε δίκτυο έτσι ώστε όλοι να μπορούν να ωφεληθούν από αυτή. Το άτομο αυτό είναι υπεύθυνο για την δομή της βάσης δεδομένων, για το ποιες πληροφορίες μπαίνουν σε αυτή, ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες, ποιες αναφορές παράγονται και άλλα διαχειριστικά καθήκοντα. Η πρόκληση στον ρόλο αυτό είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες του οργανισμού χωρίς να θυσιάσει την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων. Όσο μεγαλύτερη είναι η βάση δεδομένων, τόσο πιο περίπλοκη είναι η εργασία.

 

database management system (DBMS) (σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων)

Ένα πρόγραμμα που ελέγχει την οργάνωση, αποθήκευση και επαναφορά δεδομένων σε μια βάση δεδομένων. Ένα DBMS παρέχει επίσης ασφάλεια για την βάση δεδομένων, ώστε να απαγορεύει μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να αλλάζουν την δομή της βάσης δεδομένων ή των πληροφοριών που δεν πρέπει να αλλάξουν.

 

dBASE

Ένα δημοφιλές πρόγραμμα βάσεων δεδομένων που αναπτύχθηκε από την Ashton-Tate και προωθείται από την Borland International. Ήταν το πρώτο πρόγραμμα σχεσιακών βάσεων δεδομένων που αναπτύχθηκε για προσωπικούς υπολογιστές. Παρά την γεμάτη λάθη αναβάθμιση του 1988 (dBASE IV Έκδοση 1),που πήρε πάνω από ένα χρόνο να διορθωθεί, η dBASE συνεχίζει να είναι δημοφιλής λόγω της δυνατότητάς της να χειρίζεται μεγάλα αρχεία, της ευελιξίας της στην εξειδίκευση εφαρμογών σε dBASEγια συγκεκριμένες ανάγκες και της επιλογής που έχετε να χρησιμοποιείτε μενού ή την αρχική γραμμή εντολών. Βλ. επίσης relational database.

 

debug (διόρθωση λαθών)

Διόρθωση ενός προβλήματος σε ένα συστατικό του υπολογιστή ή σε ένα πρόγραμμα που κάνει ένα σύστημα να αποκρίνεται λανθασμένα. Συνήθως αναφέρεται στην διόρθωση προβλημάτων σε ένα πρόγραμμα.

 

decryption (αποκρυπτογράφηση)

Ορισμένα βοηθητικά προγράμματα σας επιτρέπουν να κρυπτογραφήσετε ένα αρχείο για να μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα να το βλέπουν και να το αλλάζουν. Με τα περισσότερα προγράμματα κρυπτογράφησης, το πρόγραμμα σας ζητά να πληκτρολογήσετε ένα συνθηματικό. Κατόπιν το πρόγραμμα κρυπτογραφεί τα δεδομένα που περιέχονται στο αρχείο. Όταν επιλέξετε να αποκρυπτογραφήσετε το αρχείο, το πρόγραμμα θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε το συνθηματικό που δώσατε κατά την κρυπτογράφηση του αρχείου. Όταν εισάγετε το σωστό συνθηματικό, το πρόγραμμα αποκρυπτογραφεί τα δεδομένα και επαναφέρει το αρχείο σε χρησιμοποιήσιμη μορφή.

 

dedicated (αφοσιωμένο)

Ένα πρόγραμμα ή εξάρτημα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ένα σκοπό. π.χ., μια αφοσιωμένη γραμμή μόντεμ είναι μια τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το μόντεμ του υπολογιστή σας. Μια αφοσιωμένη γραμμή μόντεμ θα έχει διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου από αυτόν που χρησιμοποιείτε για το τηλέφωνό σας.

 

defaults (εξ ορισμού)

Αρχικοί καθορισμοί ή διαμορφώσεις. Με τις εξ ορισμού τιμές, ο υπολογιστής στην ουσία σας λέει, "Αν δεν επιλέξετε μια επιλογή, θα επιλέξω εγώ αυτή για σας".

Όταν εγκαθιστάτε ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα σας κάνει μια σειρά ερωτήσεων για το σύστημα και για το πως θέλετε να εκτελείται το πρόγραμμα. π.χ., μπορεί να ερωτηθείτε αν έχετε έγχρωμη ή μονόχρωμη οθόνη. Οι καθορισμοί που θέτετε αποθηκεύονται σε ένα αρχείο διασύνδεσης. Όποτε εκκινείτε το πρόγραμμά σας, ισχύουν αυτοί οι εξ ορισμού καθορισμοί. Στα περισσότερα προγράμματα, μπορείτε να αλλάξετε ένα ή περισσότερους καθορισμούς για να εξειδικεύσετε το πρόγραμμα για την τρέχουσα σύνοδο εργασίας, ή να αλλάξετε τους καθορισμούς και να τους αποθηκεύσετε, για να τους κάνετε τους νέους εξ ορισμού καθορισμούς.

Οι εξ ορισμού καθορισμοί χρησιμοποιούνται επίσης για τα αρχεία που δημιουργείτε. π.χ., αν αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια επιστολή σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί το εξ ορισμού στυλ χαρακτήρων και μέγεθος για τους χαρακτήρες που πληκτρολογείτε. Αν δεν αλλάξετε το στυλ ή/και το μέγεθος, θα ισχύουν οι εξ ορισμού καθορισμοί.

 

defragment (απαλοιφή κατακερματισμού)

Όπως αποθηκεύετε αρχεία στον δίσκο, τα αρχεία αποθηκεύονται σε μια σειρά συνεχόμενων συμπλεγμάτων. Αν διαγράψετε ένα αρχείο, δημιουργείται ένα κενό ανάμεσα στα συμπλέγματα. Την επόμενη φορά που αποθηκεύετε ένα αρχείο, το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να χωρέσει το αρχείο στο κενό. Αν το αρχείο είναι πολύ μεγάλο και δεν χωρά στο κενό, τότε το πρόγραμμα βάζει όσο περισσότερο από το αρχείο μπορεί εκεί μέσα. Το υπόλοιπο αρχείο αποθηκεύεται στο επόμενο ελεύθερο σύμπλεγμα. Στην περίπτωση αυτή, το αρχείο λέγεται κατακερματισμένο. Δεν είναι πλέον αποθηκευμένο σε συνεχόμενα συμπλέγματα.

Ο κατακερματισμός αρχείου δεν έχει καταστροφικές συνέπειες. Μπορεί όμως να αυξήσει τον χρόνο που χρειάζεται ένας οδηγός δίσκου να ανοίξει το αρχείο, επειδή η κεφαλή του οδηγού πρέπει να ψάξει μπρος και πίσω στον δίσκο για να διαβάσει όλα τα συμπλέγματα που περιέχουν το αρχείο. Μπορείτε να αγοράσετε ειδικά προγράμματα για απαλοιφή του κατακερματισμού αρχείων. Τα προγράμματα αυτά διαβάζουν αρχεία από τον δίσκο και τα ξαναγράφουν στον δίσκο ώστε κάθε αρχείο να είναι αποθηκευμένο σε συνεχόμενα συμπλέγματα.

 

Delete key (πλήκτρο Delete)

Ένα πλήκτρο που διαγράφει τον χαρακτήρα πάνω ή δεξιά από τον δρομέα της οθόνης. Αν επιλέξετε ένα τμήμα κειμένου ή γραφικού αντικειμένου πριν πιέσετε το πλήκτροDel, το επιλεγμένο κείμενο ή γραφικό αντικείμενο διαγράφεται. Πολλά προγράμματα αποθηκεύουν την πιο πρόσφατη διαγραφή σε μια προσωρινή περιοχή αποθήκευσης. Εφόσον δεν διαγράψετε τίποτε άλλο, μπορείτε συνήθως να ακυρώσετε την λειτουργία διαγραφής ή να επαναφέρετε το διαγραμμένο κείμενο ή αντικείμενο. Βλ. undelete.

 

delimiter (οριοθέτης)

Ένας χαρακτήρας ή κωδικός που ενεργεί σαν σημείο στίξης σε μια σειρά εντολών ή προτάσεων. Ο οριοθέτης δηλώνει που τελειώνει μια εντολή και που αρχίζει η άλλη.

 

Dell Computer Corporation

Γνωστή εταιρία κατασκευής υπολογιστών συμβατών προς ΙΒΜ. Η Dell κέρδισε την φήμη της, προσφέροντας υψηλής ποιότητας συμβατούς υπολογιστές απευθείας στους καταναλωτές σε πολύ χαμηλές τιμές. Η ταχεία παράδοση των υπολογιστών και το υποδειγματικό σέρβις έκανε πολλούς ανθρώπους να αγοράσουν τέτοιους υπολογιστές. Η παράδοση των υπολογιστών γίνεται με το ταχυδρομείο.

 

demo (επίδειξη)

Επειδή τα προγράμματα υπολογιστών μπορεί να είναι ακριβά, πολλές εταιρίες προσφέρουν δωρεάν δίσκους επίδειξης. Ο δίσκος επίδειξης κάνει μια επισκόπηση των κύριων χαρακτηριστικών του προγράμματος, αλλά δεν περιέχει όλο το πρόγραμμα. Χρησιμοποιείτε τον δίσκο επίδειξης για να δείτε αν θα αγοράσετε το πρόγραμμα ή όχι.

 

demodulation (αποδιαμόρφωση)

Όταν δύο υπολογιστές επικοινωνούν μέσω τηλεφωνικών γραμμών, κάθε υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε ένα μόντεμ. Η λέξη μόντεμ (αγγλικά modem)βγαίνει από τους όρους MOdulator/DEModulator (διαμορφωτής/αποδιαμορφωτής).Δηλαδή, το μόντεμ μεταφράζει τα δεδομένα από την ψηφιακή τους μορφή (το σήμα του υπολογιστή) σε αναλογική μορφή (ένα σήμα που μπορεί να σταλεί μέσω τηλεφωνικών γραμμών). Το μόντεμ στο άλλο άκρο αποδιαμορφώνει το σήμα, μεταφράζοντάς το από αναλογικό σήμα σε ψηφιακό, ώστε να μπορεί να το καταλάβει ο υπολογιστής.

 

density (πυκνότητα)

Πυκνότητα είναι το μέτρο της ποσότητας δεδομένων που μπορεί να αποθηκευτεί ανά τετραγωνική ίντσα περιοχής αποθήκευσης στον δίσκο. Η πυκνότητα χρησιμοποιείται συνήθως για να διακρίνει τους διάφορους τύπους ελαστικών δίσκων:απλής πυκνότητας (SD), χαμηλής πυκνότητας (ή διπλής πυκνότητας,DD) και υψηλής πυκνότητας (HD).

Για να κατανοήσετε την πυκνότητα, φανταστείτε ότι ένας δίσκος καλύπτεται με μαγνητική σκόνη. Κάθε μόριο σκόνης αποθηκεύει ένα κομμάτι δεδομένων. Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι το μόριο, αποθηκεύει μόνο ένα κομμάτι δεδομένων. Με δίσκους απλής πυκνότητας, τα μόρια είναι μεγάλα, οπότε ο δίσκος μπορεί να περιέχει λιγότερα μόρια (άρα λιγότερα δεδομένα). Με δίσκους υψηλής πυκνότητας, τα μόρια είναι μικρά, οπότε περισσότερα μόρια μπορούν να χωρέσουν σε λιγότερο χώρο και ο δίσκος αποθηκεύει περισσότερα δεδομένα.

 

descender (κάτω απόληξη)

Το τμήμα ενός γράμματος που βρίσκεται κάτω από την βασική γραμμή. π.χ., στην λέξη park το τμήμα του p που βρίσκεται κάτω από το a είναι η κάτω απόληξη. Φανταστείτε το σαν ένα πόδι κάτω από τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Βλ. επίσης ascender.

 

descending sort (φθίνουσα ταξινόμηση)

Σε πολλά προγράμματα μπορείτε να ταξινομήσετε λίστες ή εγγραφές σε αριθμητική ή/και αλφαβητική σειρά. Κανονικά, το πρόγραμμα ταξινομεί σε αύξουσα σειρά (Α, Β, Γ, ή 1, 2, 3), αλλά μπορείτε να καθορίσετε φθίνουσα σειρά (Ω, Ψ, X ή 10, 9, 8).

 

desk accessory (εξάρτημα γραφείου)

Σε μια σύζευξη γραφικών με τον χρήστη σαν το Windows ή το System 7, είναι ένα ενσωματωμένο βοήθημα που σας εξυπηρετεί όπως τα πραγματικά εξαρτήματα στο γραφείο σας. Ορισμένα συνήθη εξαρτήματα γραφείου επί της οθόνης περιλαμβάνουν μια αριθμομηχανή, ένα ημερολόγιο, ένα ρολόι με συναγερμό και ένα βιβλίο διευθύνσεων. Τα εξαρτήματα διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα.

 

desktop (επιφάνεια εργασίας)

Κάθε πρόγραμμα που παρέχει μια περιοχή εργασίας επί της οθόνης, η οποία προσομοιάζει με την επιφάνεια εργασίας σας. Τα συνήθη προγράμματα επιφάνειας εργασίας δίνονται με ένα σύνολο εξαρτημάτων γραφείου, όπως, π.χ., αριθμομηχανή, σημειωματάριο και τηλεφωνικό κατάλογο. Επίσης πολλά προγράμματα επιφάνειας εργασίας σας επιτρέπουν να έχετε ανοικτά περισσότερα του ενός αρχεία ταυτόχρονα. Αν η επιφάνεια εργασίας γεμίσει, μπορείτε να βγάλετε πράγματα από πάνω της, ή να εστιάσετε στο αντικείμενο με το οποίο εργάζεστε.

 

desktop publishing (DTP) (επιτραπέζια έκδοση)

Ένα πρόγραμμα που σας επιτρέπει να συνδυάσετε κείμενο και γραφικά στην ίδια σελίδα και να χειριστείτε το κείμενο και τα γραφικά στην οθόνη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν επιτραπέζιες εκδόσεις χρησιμοποιούν τρία προγράμματα:ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου για προετοιμασία του κειμένου, ένα πρόγραμμα γραφικών για σχεδίαση των εικόνων και ένα πρόγραμμα επιτραπέζιας έκδοσης για συνδυασμό του κειμένου και των γραφικών.

Τα προγράμματα επιτραπέζιας έκδοσης χρησιμοποιούνται συνήθως για δημιουργία ενημερωτικών δελτίων, φυλλαδίων, διαφημιστικών φυλλαδίων, βιογραφικών σημειωμάτων και επιχειρηματικών καρτών. Αν έχετε την δική σας επιχείρηση, μπορείτε να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα δημιουργώντας διαφημιστικό υλικό. Επίσης μπορείτε να βάλετε την δική σας προσωπική αισθητική στις εκδόσεις σας.

 

desktop video (βίντεο επιφάνειας εργασίας)

Ένας τύπος εφαρμογής που χρησιμοποιείται για επεξεργασία βιντεοταινιών χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστή. Αντί να χρησιμοποιείτε ένα μηχανικό σύστημα επεξεργασίας για να κόβετε,, για να εισάγετε τελειώματα, για να διορθώνετε τα χρώματα και για εισάγετε ειδικά εφέ, τα κάνετε όλα από το πληκτρολόγιο. Πρώτα εισάγετε τις εικόνες και τους ήχους από την βιντεοταινία και τα ψηφιοποιείτε για να μπορεί να τα χειριστεί ο υπολογιστής.(Δεν χρειάζονται πάντως όλα τα προγράμματα να κάνετε ψηφιοποίηση.)Αργότερα, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας, εξάγετε τα νέα δεδομένα σε βιντεοταινία και είστε έτοιμοι να δείτε την ταινία στο βίντεο.

 

destination (προορισμός)

Συχνά μπορείτε να μεταφέρετε ή να αντιγράψετε ένα αρχείο από ένα δίσκο ή κατάλογο σε ένα άλλο. Όταν επιλέγετε να αντιγράψετε το αρχείο, πρέπει να καθορίσετε την προέλευση (που είναι αποθηκευμένο τώρα το αρχείο) και τον προορισμό (που θέλετε να αποθηκευτεί το αντίγραφο).

 

device driver (οδηγός συσκευής)

Ένα πρόγραμμα που λέει στον υπολογιστή πως να εργαστεί με μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή. π.χ., ένας οδηγός εκτύπωσης λέει στον υπολογιστή πως να μιλήσει σε μια γλώσσα που να είναι κατανοητή από τον εκτυπωτή.

 

diagnostic program (διαγνωστικό πρόγραμμα)

Ένα πρόγραμμα που ελέγχει τον υπολογιστή και σας βοηθά να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα που κάνουν το σύστημα να εργάζεται λανθασμένα.

 

dialog box (θυρίδα διαλόγου)

Σε πολλά προγράμματα, μπορείτε να εισάγετε μια απλή εντολή για να εκτελέσει ορισμένες εργασίες, όπως, π.χ., αποθήκευση ενός αρχείου. Ίσως όμως χρειαστεί να εισάγετε πρόσθετες πληροφορίες πριν το πρόγραμμα μπορέσει να κάνει την εργασία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πρόγραμμα μπορεί να εμφανίσει μια θυρίδα διαλόγου, που σας επιτρέπει να κάνετε μια συζήτηση με το πρόγραμμα. Οι θυρίδες διαλόγου συνήθως περιέχουν τα εξής στοιχεία:

Κουμπιά επιλογής. Σε μια ομάδα κουμπιών επιλογής, μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα κουμπί. Η επιλογή ενός άλλου κουμπιού στην ομάδα αποεπιλέγει το κουμπί που είναι τώρα επιλεγμένο.

Θυρίδες επικύρωσης. Σε μια ομάδα επιλογών θυρίδας επικύρωσης, μπορείτε να επιλέξετε μια ή όλες τις επιλογές. Η επιλογή μιας επιλογής βάζει ένα Χ ή ένα τσεκάρισμα στην θυρίδα και ενεργοποιεί την επιλογή. Η εκ νέου επιλογή της επιλογής την απενεργοποιεί.

Θυρίδες κειμένου. Μια θυρίδα κειμένου σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε κείμενο, όπως, π.χ., το όνομα ενός αρχείου.

Θυρίδες λίστας. Μια θυρίδα λίστας περιέχει μια σειρά διαθέσιμων στοιχείων, όπως, π.χ., μια λίστα αρχείων στον επιλεγμένο οδηγό. Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο από την λίστα.

Ελκυόμενες λίστες. Για να εξοικονομήσουν χώρο, ορισμένες θυρίδες διαλόγου περιέχουν ελκυόμενες λίστες. Μόνο ένα στοιχείο στην λίστα είναι ορατό, αλλά μπορείτε να έλξετε την λίστα για να δείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία.

 

Digital Equipment Corporation

Μια μεγάλη εταιρία κατασκευής προσωπικών υπολογιστών, που ιδρύθηκε το 1957. Η DEC, όπως είναι περισσότερο γνωστή, προώθησε ένα από τους πρώτους μικροϋπολογιστές το 1959 και σήμερα παράγει υψηλής ποιότητας συμβατούς προς ΙΒΜ υπολογιστές εκτός των άλλων προϊόντων και συστημάτων που παράγει.

 

digitize (ψηφιοποιώ)

Μετατροπή μιας εικόνας από το χαρτί σε μια σειρά ηλεκτρονικών στιγμών που μπορούν να αποθηκευτούν, να εμφανιστούν και να τροποποιηθούν σε ένα υπολογιστή. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει την διαδικασία σάρωσης μιας εικόνας μέσα στον υπολογιστή. Βλ. επίσης scanner.

 

dimmed (γκριζαρισμένο)

Σε πολλά προγράμματα, μια εντολή που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εμφανίζεται γκρι στην οθόνη. Αυτό σας επιτρέπει να διαβάσετε την εντολή, αλλά δηλώνει ότι δεν μπορείτε να την επιλέξετε.

 

dingbats (διακοσμητικοί χαρακτήρες)

Διακοσμητικά σύμβολα σε μέγεθος χαρακτήρα, όπως τετράγωνα (<F129M>n), τρίγωνα (<F129M>s), νιφάδες (<F129M>g), αστέρια (<F129M>W) κλπ, που χρησιμοποιούνται για να δώσουν έμφαση σε ένα έγγραφο. Υπάρχουν συλλογές αυτών των χαρακτήρων. Η δημοφιλέστερη συλλογή είναι τα Zapf dingbats.

 

DIP switch (διακόπτης DIP)

Ακρωνύμιο των λέξεων Dual In-line Package. Μικροί διακόπτες που σας επιτρέπουν να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε ένα εξάρτημα του υπολογιστή. Οι χρήστες χρησιμοποιούν συνήθως τους διακόπτες DIP για να ελέγξουν την λειτουργία ενός εκτυπωτή. π.χ., ένας διακόπτης DIP σε εκτυπωτή Epson ενεργοποιεί ένα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης χαρτιού. Όποτε τελειώνω με ένα έγγραφο, ο εκτυπωτής τροφοδοτεί λίγο παραπάνω χαρτί για να μπορέσω να σκίσω την τελευταία σελίδα. Όταν αρχίζω την εκτύπωση του επόμενου εγγράφου, το χαρτί γυρίζει πίσω ώστε η κορυφή της σελίδας να είναι σωστά ευθυγραμμισμένη με την κεφαλή του εκτυπωτή. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα; Μάθετε τους διακόπτες DIP των συσκευών σας.

 

direct voice input (άμεση εισαγωγή φωνής)

Λέξεις ομιλίας που ο υπολογιστής μπορεί να δεχθεί και να επεξεργαστεί σαν δεδομένα, όπως επεξεργάζεται την είσοδο από το πληκτρολόγιο. Οι ερευνητές ανέπτυξαν υλικό και λογισμικό που μπορεί να ψηφιοποιήσει λέξεις ομιλίας σε κείμενο υπολογιστή, υπάρχει ακόμη και ένα απομακρυσμένο ελεγκτήριο που δέχεται εντολές με ομιλία. Πρέπει όμως να μιλάτε με ένα προκαθορισμένο τρόπο και με την σωστή ταχύτητα για να εργαστεί. Επειδή ο τρόπος ομιλίας διαφέρει από άτομο σε άτομο, θα περάσει χρόνος μέχρι το μικρόφωνο να είναι εξ ίσου αξιόπιστο με το πληκτρολόγιο, για εισαγωγή πολλών πληροφοριών στον υπολογιστή.

 

directory (κατάλογος)

Επειδή οι μεγάλοι σκληροί δίσκοι μπορούν να αποθηκεύσουν χιλιάδες αρχεία, συχνά πρέπει να αποθηκεύετε σχετικά αρχεία σε ξεχωριστούς καταλόγους στον δίσκο. Φανταστείτε τον δίσκο σαν μια αρχειοθήκη και κάθε κατάλογο σαν ένα ερμάρι της αρχειοθήκης. Κρατώντας τα αρχεία σε διαφορετικούς καταλόγους, είναι ευκολότερο να εντοπίσετε και να εργαστείτε με σχετικά αρχεία.

 

directory tree (δένδρο καταλόγων)

Ένας χάρτης των καταλόγων ενός δίσκου. Φανταστείτε το δένδρο καταλόγων σαν ένα οικογενειακό δένδρο.

 

disclaimer (αποποίηση ευθύνης)

Μια σημείωση που περιλαμβάνεται στα περισσότερα πακέτα λογισμικού και πληροφορεί τον καταναλωτή ότι αν βρει κάποια δυσκολία σαν αποτέλεσμα της χρήσης του λογισμικού, αν, π.χ., χάσει δεδομένα ή αν καταλήξει να βρίσκει λάθος υπόλοιπο σε λογαριασμό, η εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εταιρία δεν θα διορθώσει τα λάθη στο προϊόν, αλλά δεν θα αποζημιώσει τον καταναλωτή για απώλειες που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα του λάθους. Ας είναι λοιπόν οι καταναλωτές προσεκτικοί.

 

disk

Βλ. floppy disk και hard disk.

 

disk buffer (ενταμιευτής δίσκου)

Όταν η ΚΜΕ αποθηκεύει δεδομένα σε ένα δίσκο ή ζητά δεδομένα από αυτόν, αυτή η μικρή περιοχή της RAM κρατά τα δεδομένα προσωρινά μέχρι να γίνουν αρκετά. Αυτή η προσωρινή περιοχή αποθήκευσης βοηθά στην ουσία τον υπολογιστή να εργαστεί ταχύτερα. Επειδή η RAM εργάζεται ταχύτερα από τη μνήμη δίσκου, υπάρχει επιβράδυνση, επειδή θα πρέπει να περιμένετε να γραφούν τα δεδομένα στον ή να διαβαστούν από τον δίσκο, προσπελαύνοντάς τον byte προς byte. Περιμένοντας να γεμίσει πρώτα ο ενταμιευτής και μετά να σταλούν όλα μαζί τα δεδομένα, ο δίσκος προσπελαύνεται μόνο μια φορά.

 

disk cache

Βλ. cache.

 

disk capacity (χωρητικότητα δίσκου)

Ο μέγιστος αριθμός kilobytesή megabytes δεδομένων που μπορεί να αποθηκεύσει ο δίσκος. Βλ. τον πίνακα των συνήθων χωρητικοτήτων ελαστικών δίσκων στο θέμα floppy disk για περισσότερες πληροφορίες επί των συγκεκριμένων χωρητικοτήτων δίσκων που υπάρχουν στην αγορά.

 

disk crash (κατάρρευση δίσκου)

Η καταστροφή ενός σκληρού δίσκου. Επίσης καλείται κατάρρευση κεφαλής επειδή αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι η κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής του οδηγού δίσκου συγκρούεται με την επιφάνεια του δίσκου (κανονικά πρέπει να μην τον αγγίζει ποτέ), ή με ένα άλλο αντικείμενο, π.χ. με ένα μόριο σκόνης, ή μια τρίχα που μπαίνει ανάμεσα στην κεφαλή και στον δίσκο. Τώρα θα καταλάβατε γιατί σας λένε συνεχώς να κρατάτε καθαρή την περιοχή γύρω από τον υπολογιστή και να κάνετε συχνές εφεδρείες του σκληρού σας δίσκου.

 

disk drive (οδηγός δίσκου)

Μια συσκευή που γράφει δεδομένα σε ένα μαγνητικό δίσκο και τα διαβάζει από τον δίσκο. Φανταστείτε ένα οδηγό δίσκου σαν ένα μαγνητόφωνο. Όπως το μαγνητόφωνο μπορεί να εγγράψει και να παίξει ήχους, ένας οδηγός δίσκου μπορεί να εγγράψει δεδομένα σε ένα μαγνητικό δίσκο και να τα ξαναπαίξει.

 

disk maintenance (συντήρηση δίσκου)

Αν και οι δίσκοι είναι γενικά αξιόπιστοι για αποθήκευση πληροφοριών, πρέπει να τους συντηρείτε για να σιγουρευτείτε ότι θα παραμείνουν αξιόπιστοι και αποδοτικοί. Αυτό ισχύει κυρίως για τους σκληρούς δίσκους. Για να κρατάτε το δίσκο σε καλή κατάσταση, πάρτε ένα βοήθημα συντήρησης δίσκου, όπως, π.χ., το PC Tools ή τα Norton Utilities και κάντε τις παρακάτω ενέργειες ανά τακτά χρονικά διαστήματα:

Διατηρείτε την οργάνωση. Κρατάτε τις σχετικές ομάδες αρχείων σε ξεχωριστούς, λογικούς καταλόγους. Έτσι, μπορείτε να βρείτε τα αρχεία σας εύκολα. Αν χρειαστεί να διαγράψετε αρχεία, μπορείτε να διαγράψετε μια ολόκληρη ομάδα.

Κρατάτε τον καθαρό. Αν δεν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο, αντιγράψτε το σε ένα ελαστικό δίσκο και μετά διαγράψτε το αρχείο από τον σκληρό δίσκο. Αν δεν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα, κάντε εφεδρεία των αρχείων του προγράμματος και διαγράψτε τα από τον σκληρό δίσκο.

Κάντε εφεδρείες συχνά. Πάρτε ένα πρόγραμμα εφεδρείας και κάντε εβδομαδιαίες ή ημερήσιες εφεδρείες του σκληρού σας δίσκου. Μια ενημερωμένη εφεδρεία μπορεί να σας προστατέψει στην περίπτωση που διαγραφούν ή καταστραφούν τα αρχεία σας.

Ακυρώνετε τον κατακερματισμό αρχείων. Με τον χρόνο, τα αρχεία κατακερματίζονται στον δίσκο. Κάθε αρχείο δεν αποθηκεύεται πλέον σε μια συνεχόμενη περιοχή στον δίσκο. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο σκληρός δίσκος χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να διαβάσει αρχεία και αυξάνει η πιθανότητα να χαθεί ένα τμήμα αρχείου. Η απαλοιφή του κατακερματισμού αναδιατάσσει τα αρχεία στον δίσκο.

 

disk operating system

Βλ. DOS.

 

display (εμφάνιση)

Εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη. π.χ., ένα πρόγραμμα μπορεί να εμφανίσει ένα μενού, επιτρέποντάς σας να κάνετε μια επιλογή. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει αυτό που φαίνεται στην οθόνη.

 

dithering (εξομάλυνση)

Εξομάλυνση των οξέων άκρων καμπυλών που παράγονται από εκτυπωτές, ή συνδυασμός αρκετών στιγμών διαφορετικών χρωμάτων ή σκιάσεων για να παραχθεί κάτι που στο ανθρώπινο μάτι μοιάζει με νέο χρώμα ή σκιά. Το εφέ αυτό διατίθεται σε πολλά προγράμματα ζωγραφικής και σε πακέτα γραφικών και είναι χρήσιμο για δημιουργία εικόνων half-tone και εμπλουτισμό των χρωματικών συνδυασμών ενός σχεδίου.

 

document (έγγραφο)

Η εργασία που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα εφαρμογής και την αποθηκεύετε σε αρχείο σε δίσκο. Αν και ο όρος αναφέρεται παραδοσιακά σε εργασία που δημιουργείται σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως, π.χ., επιστολή ή κεφάλαιο ενός βιβλίου, τώρα πλέον χρησιμοποιείται για κάθε εργασία, περιλαμβανομένων και εργασιών σε λογιστικά φύλλα και σε βάσεις δεδομένων.

 

document compare (σύγκριση εγγράφων)

Σημείωση των διαφορών ανάμεσα σε μια επεξεργασμένη έκδοση ενός εγγράφου και στο πρωτότυπο. Ορισμένα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου (σαν το WordPerfect),παρέχουν την δυνατότητα σύγκρισης εγγράφων, αλλά μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά προγράμματα που συγκρίνουν έγγραφα. Τα προγράμματα σύγκρισης εγγράφων συνήθως συγκρίνουν δύο αρχεία εγγράφων και δημιουργούν ένα άλλο αρχείο που δείχνει που έχει διαγραφεί, προστεθεί και/ή μετακινηθεί κείμενο. Το διαγραμμένο κείμενο φαίνεται έτσι, δηλαδή με μια γραμμή διαμέσου του κειμένου. Το κείμενο που έχει προστεθεί φαίνεται υπογραμμισμένο ή φωτισμένο.

 

document format (διαμόρφωση εγγράφου)

Σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, συχνά μπορείτε να αλλάξετε την διαμόρφωση (περιθώρια, στυλ, κλπ) σε τρία επίπεδα:

Εξ ορισμού. Αν αλλάξετε την εξ ορισμού διαμόρφωση, αλλάζετε την διαμόρφωση όλων των νέων εγγράφων. Όποτε δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο αυτό ελέγχεται από την εξ ορισμού διαμόρφωση.

Εγγράφου. Μπορείτε να αλλάξετε την εξ ορισμού διαμόρφωση για ένα έγγραφο ορίζοντας επιλογές διαμόρφωσης εγγράφου. Η διαμόρφωση εγγράφου ελέγχει όλες τις σελίδες στο τρέχον έγγραφο.

Εσωτερική. Μπορείτε να αλλάξετε την διαμόρφωση εγγράφου αλλάζοντας την διαμόρφωση μέσα στο έγγραφο (εσωτερικά). π.χ., μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και το στυλ για ένα κομμάτι του κειμένου.

 

document reader (αναγνώστης εγγράφου)

Ένας τύπος συσκευής εισόδου που "διαβάζει" τυπωμένες λέξεις, σαρώνοντάς τις σαν ψηφιοποιημένα σήματα, ώστε ένας υπολογιστής με κατάλληλο εξοπλισμό (και με εγκαταστημένο ένα πρόγραμμα αναγνώρισης χαρακτήρων)να μπορεί να μετατρέψει την είσοδο σε κείμενο υπολογιστή, το οποίο μπορείτε να χειριστείτε σαν κάθε άλλο αρχείο κειμένου. Βλ. Επίσης optical character recognition.

 

document window (παράθυρο εγγράφου)

Στο Microsoft Windows,μπορείτε να εκτελείτε περισσότερα του ενός προγράμματα ταυτόχρονα. Κάθε πρόγραμμα εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο εφαρμογής στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε ξεχωριστά παράθυρα εγγράφων μέσα σε ένα παράθυρο εφαρμογής. Κάθε παράθυρο εγγράφου περιέχει ένα ξεχωριστό αρχείο.

 

documentation (τεκμηρίωση)

Τα περισσότερα προγράμματα δίνονται με ένα ή περισσότερα βιβλία που σας εξηγούν πως να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα. Τα βιβλία αυτά καλούνται τεκμηρίωση. Συνήθως παίρνετε τουλάχιστον δύο βιβλία: ένα εγχειρίδιο χρήστη που σας λέει πως να κάνετε συγκεκριμένες εργασίες και ένα εγχειρίδιο αναφοράς που σας δίνει μια αλφαβητική λίστα των χαρακτηριστικών και των εντολών και πληροφορίες για το πως να τα χρησιμοποιήσετε. Η ποιότητα της τεκμηρίωσης ποικίλλει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, πολλά βιβλιοπωλεία πωλούν και άλλα ειδικά βιβλία, γραμμένα από ειδικούς, που θα σας καθοδηγήσουν στην χρήση πολλών δημοφιλών προγραμμάτων.

Όλο και περισσότερες εταιρίες λογισμικού βάζουν άμεση τεκμηρίωση μέσα στα προγράμματά τους. Η τεκμηρίωση αυτή προσπελαύνεται στον υπολογιστή σας υπό την μορφή πληροφοριών στην οθόνη ή μαθημάτων.

 

DOS

Ακρωνύμιο του Disk Operating System (λειτουργικό σύστημα δίσκου). Στην ζωή, κάποιος πρέπει να είναι το αφεντικό. Αυτό ισχύει και για τους υπολογιστές. Ένας υπολογιστής αποτελείται από διάφορα εξαρτήματα: πληκτρολόγιο, οδηγό δίσκου, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, οθόνη, εκτυπωτή, κλπ. Για να λειτουργήσει όμως, το υλικό αυτό χρειάζεται εντολές, το λογισμικό. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι λογισμικού: λογισμικό λειτουργικού συστήματος (το αφεντικό) και λογισμικό εφαρμογών.

Το λειτουργικό σύστημα παρέχει τις βασικές οδηγίες που χρειάζεται ο υπολογιστής σας για να λειτουργήσει. Λέει στον υπολογιστή σας πως να ερμηνεύσει την είσοδο (από το πληκτρολόγιο και από το ποντίκι), πως να επεξεργαστεί τα δεδομένα και πως να παράγει έξοδο (στην οθόνη, στον εκτυπωτή ή σε άλλες συσκευές εξόδου). Το λογισμικό εφαρμογής χρησιμοποιείτο λειτουργικό σύστημα για να επικοινωνήσει έμμεσα με τον υπολογιστή.

Τα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται κυρίως με συστήματα ΙΒΜ και συμβατά είναι τα MS-DOS και PC-DOS, που γενικά ονομάζονται DOS.

 

DOS prompt (προτροπή του DOS)

Όταν εκκινείτε τον υπολογιστής ας χρησιμοποιώντας το MS-DOS, θα δείτε διάφορα μηνύματα στην οθόνη. Το τελευταίο πράγμα που θα εμφανιστεί είναι η προτροπή του DOS, που μοιάζει με C>>. (Αυτό ισχύει αν δεν έχετε ορίσει τον υπολογιστή σας να εκτελεί αυτόματα ένα άλλο πρόγραμμα.) Η προτροπή του DOS δηλώνει ότι το DOS είναι έτοιμο να δεχθεί μια εντολή. Πληκτρολογείτε την εντολή σας στην προτροπή του DOS και πιέζετε Enter.

 

dot-matrix printer (εκτυπωτής μήτρας)

Ένας απλός, φθηνός εκτυπωτής που παράγει χαμηλής ή μέσης ποιότητας εκτυπώσεις. Οι εκτυπωτές μήτρας παράγουν χαρακτήρες και εικόνες γραφικών σαν μια διάταξη στιγμών. Επειδή οι στιγμές αυτές μπορούν να διαταχθούν κατά διάφορους τρόπους, οι εκτυπωτές μήτρας μπορούν να εκτυπώσουν εικόνες γραφικών και χαρακτήρες διαφόρων στυλ και μεγεθών.

Οι εκτυπωτές μήτρας διακρίνονται από τον αριθμό των ακίδων που χρησιμοποιούν. (Οι ακίδες κτυπούν πάνω στην μελανοταινία του εκτυπωτή και δημιουργούν τους χαρακτήρες και τις εικόνες στο χαρτί.) Συνήθεις διατάξεις ακίδων είναι 7, 9, 18 και 24 ακίδες. Αν και μπορεί να φανταστείτε ότι ο αριθμός των ακίδων επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της εκτύπωσης, αυτό δεν ισχύει πάντα. Ορισμένοι εκτυπωτές μπορούν να παράγουν υψηλότερη ποιότητα με λιγότερες ακίδες.

Όταν ψάχνετε για εκτυπωτή μήτρας (ή για οποιοδήποτε εκτυπωτή), βεβαιωθείτε ότι μαθαίνετε τον αριθμό στιγμών ανά ίντσα dot per inch (dpi) που εκτυπώνει. Όσες περισσότερες στιγμές μπορεί να εκτυπώσει ανά χαρακτήρα, τόσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εκτύπωσης. Για να συγκρίνετε δύο εκτυπωτές, βάλτε τον πωλητή να εκτυπώσει το ίδιο έγγραφο και στους δύο εκτυπωτές και συγκρίνετε τα αποτελέσματα.

 

dots per inch (dpi) (στιγμές ανά ίντσα)

Κείμενο και εικόνες στην οθόνη και κατά την εκτύπωση απαρτίζονται από σειρές στιγμών. Αν είχατε ένα παιγνίδι Lite Bright όταν ήσασταν παιδί, φανταστείτε τις εμφανίσεις και τις εκτυπώσεις σύμφωνα με αυτό το παιγνίδι. Μπορείτε να δημιουργήσετε εικόνες συνδέοντας μικρά έγχρωμα κομμάτια στον πίνακα Lite Bright με διάφορες διατάξεις.

Με ένα Lite Bright έχετε τέσσερις στιγμές ανά ίντσα. Σε μια οθόνη υπολογιστή και κατά την εκτύπωση, παίρνετε εκατοντάδες ή χιλιάδες στιγμών ανά ίντσα, επιτρέποντας στον υπολογιστή ή στον εκτυπωτή σας να εμφανίζει περισσότερες λεπτομέρειες. π.χ., ένας συνήθης εκτυπωτής εκτυπώνει 180 στιγμές ανά ίντσα. Ένας προχωρημένος εκτυπωτής μπορεί να εκτυπώσει 3000στιγμές ανά ίντσα ή και περισσότερες.

 

double-click (διπλό πάτημα)

Πίεση και απελευθέρωση δύο φορές στα γρήγορα ενός κουμπιού ποντικιού χωρίς να μετακινήσετε το ποντίκι. Το απλό πάτημα χρησιμοποιείται συνήθως για να επιλέξει ένα αντικείμενο ή εντολή. Το διπλό πάτημα χρησιμοποιείται για να επεκτείνει την επιλογή ή για να εκτελέσει την εντολή. π.χ., στο Windows, μπορείτε να πατήσετε σε ένα εικονίδιο εφαρμογής για να επιλέξετε το εικονίδιο ή να πατήσετε διπλά στο εικονίδιο για να εκτελέσετε το πρόγραμμα.

Να έχετε υπόψη σας ότι δύο πατήματα δεν είναι ίδιο με το διπλό πάτημα. Αν δεν πατήσετε δύο φορές στον επιτρεπτό χρόνο (στο διάστημα διπλού πατήματος),το πρόγραμμα θα ερμηνεύσει τα πατήματα σαν δύο απλά πατήματα. Ορισμένα προγράμματα, σαν το Microsoft Windows, σας επιτρέπουν να αυξήσετε ή να μειώσετε το διάστημα διπλού πατήματος. Αυτό είναι χρήσιμο αν το δάκτυλό σας είναι αργό και δεν μπορείτε να πατήσετε γρήγορα δύο φορές.

 

double-density (διπλή πυκνότητα)

Η πυκνότητα χρησιμοποιείται συνήθως για να αναφερθεί στους διάφορους τύπους ελαστικών δίσκων. Οι πρώτοι ελαστικοί δίσκοι ήταν απλής πυκνότητας. Οι δίσκοι χαμηλής πυκνότητας ή διπλής πυκνότητας αποθηκεύουν περισσότερα δεδομένα ανά τετραγωνική ίντσα από τους δίσκους απλής πυκνότητας, αλλά λιγότερα από τους δίσκους υψηλής πυκνότητας. Βλ. επίσης density.

 

double-sided disk (δίσκος δύο όψεων)

Ένας τύπος ελαστικού δίσκου που μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα και στις δύο όψεις της μαγνητικής επιφάνειας μέσα από την πλαστική θήκη. Ο καθορισμός αυτός χρησιμοποιείται ακόμη, αλλά δεν είναι όσο σημαντικός ήταν παλιότερα, όταν οι δίσκοι μιας όψης ήταν οι συνήθεις δίσκοι και οι δίσκοι δύο όψεων θεωρούντο υψηλή τεχνολογία. Σήμερα οι δίσκοι δύο όψεων είναι οι κανονικοί.

 

download (μεταφορτώνω)

Αντιγραφή ενός αρχείου από ένα άλλο υπολογιστή ή από μια υπηρεσία πληροφοριών ή από ηλεκτρονικό σύστημα ανακοινώσεων. Αν φορτώσετε ένα αρχείο, αντιγράφετε το αρχείο από τον υπολογιστή σας σε ένα άλλο υπολογιστή ή σε μια υπηρεσία.

Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης και σε σχέση με γραμματοσειρές λογισμικού. Οι γραμματοσειρές λογισμικού, που καλούνται και μεταφορτώσιμες γραμματοσειρές, είναι στυλ και μεγέθη τυπογραφικών στοιχείων που μπορείτε να αγοράσετε και να χρησιμοποιήσετε στον υπολογιστή σας. Είναι γραμματοσειρές που δεν ενσωμάτωσε μέσα στον εκτυπωτή σας ο κατασκευαστής. Αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο στο οποίο έχετε χρησιμοποιήσει γραμματοσειρές λογισμικού, πρέπει να στείλετε τις πληροφορίες των γραμματοσειρών από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή. Αυτό καλείται μεταφόρτωση γραμματοσειρών.

 

downward compatibility

Βλ. backward compatible.

 

draft mode (πρόχειρη ποιότητα)

Πολλοί εκτυπωτές σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε εκτυπώσεις που διαφέρουν σε ποιότητα. Μπορείτε να επιλέξετε πρόχειρη ποιότητα για να παράγετε εκτυπώσεις χαμηλής ποιότητας στα γρήγορα, ή ποιότητα γραφομηχανής για να παράγετε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Οι εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας χρησιμοποιούν περισσότερη μελάνη και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εκτυπωθούν. Βλ. επίσης letter-quality.

 

drag (σύρσιμο)

Κράτημα του κουμπιού του ποντικιού ενώ μετακινείτε το ποντίκι. Η τεχνική συρσίματος χρησιμοποιείται συχνά για να μετακινήσει ένα επιλεγμένο αντικείμενο ή για να επεκτείνει τον φωτισμό πάνω σε ένα τμήμα κειμένου.

 

drag-and-drop (σύρσιμο και άφημα)

Μια δυνατότητα επεξεργασίας που είναι ευρέως διαθέσιμη σε εφαρμογές του Windows. Αρχικά εισήχθη από την Microsoft και σας επιτρέπει να μετακινήσετε ένα τμήμα κειμένου ή ένα εικονίδιο επιλέγοντάς το με το ποντίκι, πατώντας το κουμπί του ποντικιού και σύροντας το αντικείμενο εκεί που θέλετε να πάει. Το χέρι σας δεν πρέπει να απομακρυνθεί από το ποντίκι, και με μια ομαλή κίνηση κάνετε κάτι που θα χρειαζόταν πολλά βήματα, αν δεν είχατε στην διάθεσή σας αυτό το χαρακτηριστικό.

 

draw program (πρόγραμμα σχεδίασης)

Ένα πρόγραμμα σχεδίασης σας επιτρέπει να δημιουργήσετε γραμμικά σχέδια χρησιμοποιώντας αντικείμενα, όπως κύκλους, ελλείψεις, τετράγωνα και γραμμές. Αντίθετα από τα προγράμματα ζωγραφικής, που λαμβάνουν υπόψη τους κάθε στιγμή που απαρτίζει μια εικόνα, τα προγράμματα σχεδίασης χειρίζονται κάθε γραφικό αντικείμενο σαν ένα μαθηματικό τύπο. Ο τύπος περιέχει κωδικούς που λένε στο πρόγραμμα πως να εμφανίσει και να εκτυπώσει το αντικείμενο σε μια ομαλή γραμμή. π.χ., ο τύπος για τον κύκλο περιέχει την θέση και την διάμετρο του κύκλου.

Αν και δεν εργάζεστε απευθείας με αυτόν, ο τύπος διευκολύνει την εργασία με αντικείμενα στην οθόνη. Όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο, λαβές εμφανίζονται γύρω του. Κατόπιν μπορείτε να σύρετε το αντικείμενο όπου θέλετε στην οθόνη ή να αλλάξετε το σχήμα, το μέγεθος ή τις διαστάσεις του χωρίς να επηρεάσετε τα άλλα αντικείμενα.

 

drive

Βλ. disk drive.

 

drive designator (καθοριστής οδηγού)

Ένα γράμμα που λέει στο λειτουργικό σύστημα ποιόν οδηγό δίσκου να χρησιμοποιήσει. π.χ., η παρακάτω εντολή του DOS: COPY A:*.* B:

λέει στο DOS να αντιγράψει όλα τα αρχεία από τον δίσκο στον οδηγό Α στον δίσκο στον οδηγό Β. Α: και Β: είναι οι «καθοριστές» οδηγών (βάζετε πάντα άνω και κάτω τελεία μετά το γράμμα του οδηγού).

 

driver

Βλ. device driver.

 

drop cap (πεσμένο κεφαλαίο)

Αρχικά ήταν ένας τυπογραφικός όρος, που αναφέρεται στην τοποθέτηση ενός κεφαλαίου γράμματος σε μεγάλο μέγεθος κάτω από την βασική γραμμή και μέσα στις επόμενες γραμμές κειμένου, απωθώντας τις από κάτω γραμμές προς τα δεξιά. Χρησιμοποιείται συχνά στην αρχή ενός κεφαλαίου ή ενός άρθρου σε ένα περιοδικό. Τα περισσότερα σελιδοποιητικά προγράμματα και ορισμένα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου περιέχουν την δυνατότητα πεσμένου κεφαλαίου.

 

drop-down menu (ελκυόμενο μενού)

Σε περιβάλλοντα σύζευξης γραφικών με χρήστη είναι μια λίστα επιλογών μενού που εμφανίζεται όταν πατήσετε στην επικεφαλίδα της στήλης και παραμένει στην οθόνη μέχρι να κάνετε μια επιλογή ή να κλείσετε την θυρίδα.

 

drop shadow (πεσμένη σκιά)

Ένα ειδικό εφέ εκτύπωσης που κάνει μια εικόνα να φαίνεται σαν ανάγλυφη στην σελίδα, βάζοντας μια σκιά από κάτω της.

 

dump (αποτυπώνω)

Σύλληψη και αποθήκευση των δεδομένων που υπάρχουν στην μνήμη, όπως είναι, χωρίς να τα διαμορφώσετε κατά οποιοδήποτε τρόπο.

 

Dvorak keyboard (πληκτρολόγιο Dvorak)

Μια διάταξη πληκτρολογίου που σχεδιάστηκε στην δεκαετία του 30 σαν εναλλακτική λύση αντί της διάταξης QWERTY, και η οποία χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Το πληκτρολόγιο Dvorak διατίθεται στην αγορά, πρέπει όμως να το κάνετε παραγγελία. Τα κύρια πλεονεκτήματά του είναι ότι τα δάκτυλά σας παραμένουν περισσότερο χρόνο στην πρώτη γραμμή από όσο στο πληκτρολόγιο QWERTY και ότι πληκτρολογείτε τους περισσότερους γνωστούς συνδυασμούς γραμμάτων με τα δύο δάκτυλα, οπότε μειώνεται η πιθανότητα λάθους. Το κύριο μειονέκτημά του είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με το πληκτρολόγιο QWERTY και δεν έχουν την διάθεση να αλλάξουν.

 

dynamic data exchange(DDE) (δυναμική ανταλλαγή δεδομένων)

Στο Microsoft Windowsκαι στο OS/2 Presentation Manager, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δεσμό που εισάγει μέρος ενός αρχείου ή όλο το αρχείο σε ένα άλλο αρχείο. π.χ., μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δεσμό σε ένα αρχείο του WordPerfect για Windows που εισάγει ένα λογιστικό φύλλο που δημιουργήθηκε στο Excel. Όποτε αλλάζετε το λογιστικό φύλλο στοExcel, οι πληροφορίες ενημερώνονται αυτόματα στο έγγραφο του WordPerfect.Αν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε δεσμούς DDE, βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα που προμηθεύεστε υποστηρίζουν DDE.

 

dynamic link (δυναμικός δεσμός)

Σε προγράμματα που υποστηρίζουνDDE και OLE, αυτός είναι ένας δεσμός που συνδέει τα δύο τμήματα παρόμοιων δεδομένων, που είναι διάγραμμα, ενότητα κειμένου, ή γραφικό, ώστε όταν ενημερώνετε τα δεδομένα σε ένα αρχείο, αυτά ενημερώνονται αυτόματα και στο άλλο αρχείο. Βλ. επίσης dynamic data exchange και object linking and embedding.