ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
G

ghost (φάντασμα)

Αν υψώσετε την ένταση φωτεινότητας στην οθόνη σας και αφήσετε την ίδια εικόνα στην οθόνη για πολύ χρόνο, η εικόνα μπορεί να καεί μέσα στην οθόνη, οπότε θα εμφανίζεται ένα φάντασμα της εικόνας στην οθόνη. Για να αποτρέψετε να συμβεί αυτό, μπορείτε να σβήνετε τον υπολογιστή σας ή να χαμηλώσετε την ένταση της φωτεινότητας, όταν φεύγετε από την θέση εργασίας σας. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε προγράμματα εξοικονόμησης οθόνης που αδειάζουν την οθόνη ή εμφανίζουν κινούμενες εικόνες στην οθόνη όταν δεν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο. Βλ. επίσης  screen saver.

 

GIF

Ένας δημοφιλής τύπος αρχείου, που είναι γνωστός από την επέκταση .GIF, που αποθηκεύει γραφικά σε μια διαμόρφωση που χρησιμοποιεί αποδοτικά τον χώρο, και μπορεί να αντιγραφεί, μετακινηθεί και μεταφερθεί μέσω μόντεμ, και να διαβαστεί από πολλά προγράμματα λογισμικού.

 

gigabyte (γίγαψηφιολέξη)

Πολλές ψηφιολέξεις (bytes).Μια ψηφιολέξη είναι οκτώ bits, που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πληροφοριών για ένα χαρακτήρα. Μια κιλοψηφιολέξη (kilobyte) είναι1024 ψηφιολέξεις. Μια γιγαψηφιολέξη είναι 1048576 ψηφιολέξεις(περίπου ένα εκατομμύριο ψηφιολέξεις). Μια γίγαψηφιολεξη είναι1073741824 ψηφιολέξεις (περίπου ένα δισεκατομμύριο ψηφιολέξεις).Αυτό ισούται περίπου με μισό εκατομμύριο σελίδες κειμένου με διπλό διάστιχο.

 

GIGO

Ακρωνύμιο των λέξεωνGarbage In, Garbage Out (σκουπίδια βάζεις, σκουπίδια παίρνεις).Ένα αξίωμα του φρόνιμου χρήστη υπολογιστών, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες που παίρνετε από τον υπολογιστή είναι τόσο καλές όσο οι πληροφορίες που του δίνετε. Αν και ο υπολογιστής είναι γεμάτος με εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιταχύνετε, να απλοποιήσετε, ή να σας βοηθήσουν με κάποιο άλλο τρόπο να εκτελέσετε την εργασία σας, δεν μπορεί να σκεφθεί για σας.

 

glare (αντανάκλαση)

Η ενοχλητική αντανάκλαση φωτός από την οθόνη του υπολογιστή σας. Μπορεί να μειωθεί χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο, και προσαρμόζοντας την οθόνη, ώστε να μην βρίσκεται ακριβώς απέναντι από μια πηγή φωτός. Άκουσα ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια νάιλον γυναικεία κάλτσα σαν φθηνό υποκατάστατο ενός φίλτρου, αλλά αν μπορείτε να αγοράσετε υπολογιστή, σίγουρα μπορείτε να αγοράσετε και ένα καλό φίλτρο.

 

global (καθολική)

Μια αλλαγή ή επιλογή που εφαρμόζεται συνολικά σε όλο το πρόγραμμα ή το αρχείο.

 

global format (καθολική διαμόρφωση)

Τα περισσότερα αρχεία αποτελούνται από κείμενο και από κωδικούς διαμόρφωσης που λένε στο πρόγραμμα πως να χειριστεί το κείμενο. Όταν αλλάζετε κείμενο, επεξεργάζεστε το έγγραφο. Όταν αλλάζετε τον τρόπο που έχει δομηθεί το κείμενο, τότε κάνετε μια αλλαγή διαμόρφωσης. Μια καθολική διαμόρφωση αποτελείται από τους καθορισμούς που επηρεάζουν όλο το έγγραφο. π.χ., αν αλλάξετε τα περιθώρια σε ένα έγγραφο ή αλλάξετε τον τρόπο εισαγωγής κεφαλαίων σε μια λέξη σε όλο το έγγραφο, τότε εισάγετε μια καθολική αλλαγή διαμόρφωσης.

 

glossary (γλωσσάρι)

Μια περιοχή αποθήκευσης σε ένα πρόγραμμα που περιέχει κείμενο που χρησιμοποιείτε συχνά. Υποθέστε ότι γράφετε ένα συμβόλαιο και χρησιμοποιείτε το όνομαMarion Johnson σε όλο το έγγραφο. Αντί να πληκτρολογείτε το όνομα κάθε φορά, το πληκτρολογείτε μια φορά και το αποθηκεύετε σαν μια καταχώριση γλωσσάριου που παρίσταται από τα γράμματα MJ. Για να πληκτρολογήσετε Marion Johnson, απλώς πληκτρολογείτε mj και πιέζετε ένα ειδικό πλήκτρο. Το πρόγραμμα αντικαθιστά αυτόματα το mj που πληκτρολογήσατε με το Marion Johnson.

 

Goto (πήγαινε στην)

Πολλά προγράμματα περιέχουν ένα χαρακτηριστικό Goto που σας επιτρέπει να πάτε στα γρήγορα σε μια συγκεκριμένη θέση σε ένα αρχείο. π.χ., σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να σας ζητήσει να καθορίσετε την σελίδα στην οποία θέλετε να πάτε. Σε ένα πρόγραμμα λογιστικών φύλλων, το χαρακτηριστικό Goto θα σας ρωτήσει σε ποια κυψέλη ή σε ποια περιοχή κυψελών θέλετε να πάτε.

 

grabber (χειριστήριο)

Σε μερικά προγράμματα, αν θέλετε να μετακινήσετε ένα αντικείμενο (ή μια επιλογή κειμένου, ή μια ομάδα κυψελών ή ένα γραφικό στοιχείο) από μια περιοχή σε μια άλλη, πρέπει να εισάγετε μια εντολή μετακίνησης που διαγράφει τις πληροφορίες από μια θέση και τις κολλά στον προορισμό. Σε άλλα προγράμματα, αν έχετε ποντίκι, μπορείτε να σύρετε τις πληροφορίες εκεί που τις θέλετε. Όταν επιλέγετε το αντικείμενο που θέλετε να μετακινήσετε, και κινείτε τον δείκτη του ποντικιού πάνω του, ο δείκτης του ποντικιού μετατρέπεται σε παλάμη ή σε κάποιο άλλο εικονίδιο που σας επιτρέπει να πιάσετε το αντικείμενο. Για να πιάσετε το αντικείμενο, πατάτε το κουμπί του ποντικιού, σύρετε το αντικείμενο εκεί που θέλετε να πάει και το αφήνετε εκεί, αφήνοντας το κουμπί του ποντικιού.

 

grammar checker (ελεγκτής γραμματικής)

Ένα πρόγραμμα που ελέγχει τις εισερχόμενες προτάσεις, την παθητική φωνή, αδέξιες φράσεις, ασυμφωνία υποκειμένου-ρήματος, και άλλα γραμματικά προβλήματα. Πολλά από τα προγράμματα αυτά σας δίνουν επίσης κάποια ένδειξη για το επίπεδο του ακροατηρίου που θα μπορέσει να κατανοήσει την γλώσσα του εγγράφου σας.

 

grandparent (πρόγονος)

Το παλιότερο εφεδρικό αντίγραφο σε μια ομάδα σχετικών αρχείων. Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να αποθηκεύσετε μια έκδοση για κάθε φάση του αρχείου, όπως αυτό μεγαλώνει.

 

graphical user interface (GUI) (σύζευξη γραφικών με τον χρήστη)

Κάθε υπολογιστής χρειάζεται ένα λειτουργικό σύστημα που παρέχει εντολές, οι οποίες λένε στον υπολογιστή πως να δεχθεί είσοδο, πως να παράγει έξοδο και πως να επεξεργαστεί δεδομένα. Ορισμένα λειτουργικά συστήματα, σαν το DOS, περιμένουν από σας να ξέρετε τι κάνετε. Η οθόνη σας καλωσορίζει με συνοπτικές προτροπές κειμένου, και περιμένει από εσάς να πληκτρολογήσετε την σωστή εντολή.

Οι συζεύξεις γραφικών με τον χρήστη, σαν το Windows και το GeoWorks, δίνουν στο λειτουργικό σας σύστημα ένα φιλικότερο πρόσωπο. Αντί να παρουσιάζουν προτροπές κειμένου, παρέχουν παράθυρα, μενού και γραφικά εικονίδια που παριστούν εντολές και προγράμματα. Αντί να πληκτρολογείτε μια εντολή, εισάγετε την εντολή επιλέγοντας ένα εικονίδιο ή επιλέγοντας μια επιλογή από ένα μενού.

 

graphics (γραφικά)

Οτιδήποτε έχει σχέση με εικόνες και όχι με κείμενο. Υπάρχουν δύο είδη προγραμμάτων που σας επιτρέπουν να δημιουργείτε γραφικά: τα προγράμματα σχεδίασης και τα προγράμματα ζωγραφικής. Τα προγράμματα σχεδίασης σας επιτρέπουν να δημιουργείτε γραμμικά σχέδια χρησιμοποιώντας αντικείμενα όπως κύκλους, ελλείψεις, τετράγωνα και γραμμές. Τα προγράμματα σχεδίασης χειρίζονται κάθε γραφικό αντικείμενο σαν ένα μαθηματικό τύπο. Ο τύπος αυτός περιέχει κωδικούς που λένε στο πρόγραμμα πώς να εμφανίσει και να εκτυπώσει το αντικείμενο. p.χ., ο τύπος για τον κύκλο περιέχει την θέση και την διάμετρο του κύκλου. Τα προγράμματα σχεδίασης είναι καλά για σχέδια που χρησιμοποιούν γεωμετρικά σχέδια, όπως πατώματα, τοπογραφικές γραμμές και διαγράμματα ροής.

Τα προγράμματα σχεδίασης είναι πολύ καλύτερα από τα προγράμματα σχεδίασης για δημιουργία ελεύθερων σχεδίων, όπως είναι τα κινούμενα σχέδια, τα πορτραίτα ή οι ζωγραφιές. Με ένα πρόγραμμα ζωγραφικής, δημιουργείτε μια εικόνα ενεργοποιώντας μια σειρά εικονοστοιχείων (στιγμών στην οθόνη) ή αλλάζοντας τα χρώματα ή την σκίασή τους. Κατόπιν μπορείτε να τροποποιήσετε την εικόνα αλλάζοντας μεμονωμένα εικονοστοιχεία ή χρωματίζοντας εικονοστοιχεία στην οθόνη. Έτσι έχετε μεγαλύτερο έλεγχο επί του τελικού προϊόντος. Αντίθετα από τα προγράμματα σχεδίασης, τα προγράμματα ζωγραφικής δεν χειρίζονται κάθε σχήμα στην οθόνη σαν ένα ξεχωριστό αντικείμενο. π.χ., αν τοποθετήσετε ένα κύκλο πάνω σε ένα τετράγωνο σε ένα πρόγραμμα ζωγραφικής, δεν μπορείτε να επιλέξετε ή να μετακινήσετε ή να διαγράψετε μόνο τον κύκλο.

 

graphics accelerator board (κάρτα επιτάχυνσης γραφικών)

Ένα εξάρτημα που επιταχύνει τις δυνατότητες γραφικών ενός υπολογιστή. Χειρίζεται όλη την επεξεργασία γραφικών, έτσι ώστε η ΚΜΕ να μπορεί να επικεντρώσει την προσοχή της σε άλλα πράγματα, και επιτρέπει στην οθόνη να εμφανίσει και να χειριστεί γραφικά ταχύτερα. Ακόμη και αν δεν είστε καλλιτέχνης στον υπολογιστή, μπορείτε να κερδίσετε από μια κάρτα επιτάχυνσης αν χρησιμοποιείτε μια σύζευξη γραφικών με τον χρήστη, σαν το Microsoft Windows, λόγω της δυναμικότητας που χρειάζεται για να ανασχεδιαστούν τα γραφικά.

 

graphics editor (επεξεργαστής γραφικών)

Ένα πρόγραμμα που περιέχει εργαλεία για αλλαγή μεγέθους, αλλαγή χρώματος, περιστροφή ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασία γραφικών υπολογιστή.

 

graphics mode (λειτουργία γραφικών)

Πολλά προγράμματα παρέχουν δύο τρόπους για εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη: λειτουργία κειμένου ή λειτουργία γραφικών. Σε λειτουργία κειμένου, όλο το κείμενο στην οθόνη εμφανίζεται ίδιο. Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιεί χρώματα για να διακρίνει ανάμεσα σε κανονικό, έντονο και πλάγιο κείμενο. Σε λειτουργία γραφικών όμως, το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να δείξει γραφικά πως θα εμφανιστεί το κείμενο κατά την εκτύπωση. Αν έχετε ποντίκι, ο δείκτης του ποντικιού θα εμφανιστεί συνήθως σαν ένα ορθογώνιο σε λειτουργία κειμένου και σαν βέλος σε λειτουργία γραφικών. Σε λειτουργία γραφικών συνήθως χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ενημερωθεί η οθόνη όταν πηγαίνετε στην επόμενη σελίδα ή όταν κυλίετε, επειδή με τα γραφικά, ο υπολογιστής πρέπει να επεξεργαστεί περισσότερα δεδομένα για να παράγει την εμφάνιση.

 

graphics spreadsheet(λογιστικό φύλλο γραφικών)

Ένα πρόγραμμα λογιστικών φύλλων που εμφανίζει πληροφορίες γραφικά στην οθόνη. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε πως θα φαίνονται τα φύλλα εργασίας και τα διαγράμματα, πριν τα εκτυπώσετε, οπότε μπορείτε να αλλάξετε μεγέθη, στυλ γραμματοσειρών, διαγραμμίσεις παρασκηνίου και διαμορφώσεις διαγραμμάτων πολλές φορές χωρίς να ξοδέψετε καθόλου χαρτί.

 

graphics tablet (ταμπλέτα γραφικών)

Μια συσκευή εισαγωγής που χρησιμοποιείται για ελεύθερη σχεδίαση και για σάρωση εικόνων στον υπολογιστή. Εργάζεται με μια πένα, που είναι σαν δείκτης μολύβι με ηλεκτρική μύτη. Σε κάθε σημείο της επιφάνειας της ταμπλέτας από την οποία περνά η πένα, η ταμπλέτα δέχεται ένα ηλεκτρικό σήμα που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη θέση εικονοστοιχείου επί της οθόνης. Κατόπιν στην οθόνη εμφανίζεται η ψηφιοποιημένη εικόνα.

 

gray scale (αποχρώσεις του γκρι)

Μια σειρά σκιάσεων από το άσπρο μέχρι το μαύρο. Τα προγράμματα γραφικών συχνά καθορίζουν τον αριθμό των αποχρώσεων του γκρι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν:συνήθως 16 ως 256. Όσο περισσότερες αποχρώσεις του γκρι χρησιμοποιείτε, τόσο πιο ρεαλιστική θα φαίνεται η εικόνα. Όσο όμως αυξάνει ο αριθμός των αποχρώσεων του γκρι, το ποσό μνήμης και ο χώρος δίσκου που χρειάζεται για αποθήκευση της εικόνας αυξάνει επίσης.

 

Greek text (εικόνα κειμένου)

Εμφάνιση κειμένου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να διαβαστεί. Το κείμενο συνήθως εμφανίζεται σε ψευδολατινικά ή σαν γκρι ράβδοι. Έτσι, εστιάζετε την προσοχή σας στην δομή της σελίδας και όχι στα περιεχόμενά της.

 

grid (πλέγμα)

Ένα παρασκήνιο που παριστά μιλιμετρέ χαρτί και σας βοηθά να τοποθετήσετε αντικείμενα στην σελίδα ή στην οθόνη. Πολλά προγράμματα γραφικών για παρουσιάσεις και προγράμματα επιτραπέζιων εκδόσεων παρέχουν την δυνατότητα έλξης στο πλέγμα για να μπορείτε να τοποθετήσετε τα αντικείμενα επακριβώς. Όταν μετακινείτε το αντικείμενο κοντά σε μια γραμμή πλέγματος, αυτό έλκεται στην γραμμή.

 

grounding (γείωση)

Μια σύνδεση ανάμεσα σε μια βάση μηδενικής τάσης για να ουδετεροποιήσετε μια ηλεκτρική φόρτιση σε μια συσκευή. Αν ποτέ επισκευάσετε ή αναβαθμίσετε ένα υπολογιστή, πάρτε την προφύλαξη να σβήσετε και να αποσυνδέσετε το μηχάνημα πριν το ανοίξετε. Επίσης, βάλτε το αριστερό σας χέρι στην τσέπη όπως όταν ψάχνετε μέσα στον υπολογιστή με το άλλο χέρι. Έτσι αν περάσει από πάνω σας ηλεκτρικό ρεύμα, δεν θα φτάσει μέχρι την καρδιά σας.

 

group icon (εικονίδιο ομάδας)

Η ορολογία του Windowsγια ένα εικονίδιο που παριστά αρκετά σχετιζόμενα εικονίδια στοιχείων προγράμματος. π.χ., πατήστε στο εικονίδιο της ομάδας του Paradoxγια Windows, και θα ανοίξει ένα παράθυρο που περιέχει έξι εικονίδια στοιχείων προγράμματος: Paradox, Configuration Utility, Serial Number utility, Table Repair Utility, Readme και Helpme. Τα εικονίδια ομάδας σας δίνουν μια συνολική εικόνα του ποια προγράμματα υπάρχουν στο σύστημά σας, χωρίς να ψάχνετε κάθε στοιχείο προγράμματος για να βρείτε αυτό που ψάχνετε.

 

groupware (λογισμικό ομάδας)

Λογισμικό που δημιουργείται ειδικά για χρήση σε ένα δίκτυο από μια ομάδα ατόμων που εργάζονται μαζί, και όχι από ένα μόνο χρήστη.

 

gutter (μέσο περιθώριο)

Ένας τυπογραφικός όρος που αναφέρεται στον κενό χώρο στις εσωτερικές πλευρές αντικριστών σελίδων ενός βιβλίου. Σε προγράμματα επιτραπέζιας έκδοσης και επεξεργασίας κειμένου, συχνά έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε το μέσο περιθώριο σε ένα έγγραφο, για την περίπτωση που σκοπεύετε να δέσετε το βιβλίο. Έτσι δεν θα χάσετε όλο το εσωτερικό σας περιθώριο κατά το δέσιμο.

 

GW-BASIC

Η έκδοση της BASIC που δίνεται μαζί με τους συμβατούς προς ΙΒΜ υπολογιστές μέσα στο MS-DOS.Το όνομα έχει δοθεί στην γλώσσα από την Microsoft που την ανέπτυξε. Η γλώσσα βασίζεται στην BASIC, αλλά περιέχει και μοναδικά χαρακτηριστικά, που δεν έχει η BASIC. Βλ. επίσης BASIC.