ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
J

jacket (περίβλημα)

Το κάλυμμα του ελαστικού δίσκου. Προστατεύει το μαγνητικό υλικό που περιέχει τα δεδομένα. Το περίβλημα ενός δίσκου 3.5" είναι από σκληρό πλαστικό και παρέχει καλύτερη προστασία από το λεπτό πλαστικό ενός δίσκου 5.25".

 

jaggies (παραμόρφωση γραφικών)

Σε γραφικά υπολογιστών θα παρατηρήσετε ότι οι πλάγιες και οι καμπύλες γραμμές φαίνονται παραμορφωμένες. Αυτό καλείται παραμόρφωση.

Για να κατανοήσετε τις παραμορφώσεις, φανταστείτε την οθόνη του υπολογιστή σαν ένα κομμάτι χαρτί μιλιμετρέ με τετράγωνα 1/4 της ίντσας. Για να σχεδιάσετε μια γραμμή στο χαρτί αυτό, πρέπει να χρωματίσετε μια σειρά τετραγώνων. Αν σχεδιάσετε μια οριζόντια ή μια κατακόρυφη γραμμή, η γραμμή είναι ομαλή. Αν όμως προσπαθήσετε να σχεδιάσετε μια καμπύλη, θα έχετε μια τεθλασμένη γραμμή. Το ίδιο ισχύει και με την οθόνη του υπολογιστή. Ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε εικονοστοιχεία σε ένα πλέγμα για να δημιουργήσετε μια εικόνα.

Τώρα φανταστείτε ότι έχετε την ίδια οθόνη, αλλά αντί των τετραγώνων 1/4 της ίντσας, τα τετράγωνα έχουν πλευρά 1/6 της ίντσας. Τώρα μπορείτε να σχεδιάσετε μια σαφώς ομαλότερη καμπύλη. Το ίδιο ισχύει και για οθόνες υπολογιστών και για εκτυπωτές, αν αυξήσετε τον αριθμό εικονοστοιχείων ανά ίντσα ή στιγμές ανά ίντσα, θα έχετε ομαλότερες καμπύλες.

 

job (εργασία)

Μια μόνο εργασία που λέτε στον υπολογιστή να εκτελέσει. Ο συνηθέστερος τύπος εργασίας είναι η εκτυπωτική εργασία. Λέτε στον υπολογιστή να εκτυπώσει ένα έγγραφο και ο υπολογιστής φορτώνει στον εκτυπωτή τις απαραίτητες πληροφορίες όταν τις χρειάζεται ο εκτυπωτής.

 

job queue (ουρά εργασιών)

Μια σειρά εργασιών που λέτε στον υπολογιστή να εκτελέσει. Ο υπολογιστής κάνει τις εργασίες με την σειρά, μέχρι να ολοκληρωθεί η τελευταία εργασία.

 

join (συνένωση)

Σε ένα πρόγραμμα σχεσιακών βάσεων δεδομένων, μπορείτε να συνενώσετε δύο αρχεία βάσεων δεδομένων για να δημιουργήσετε ένα τρίτο αρχείο με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Υποθέστε ότι είστε υπεύθυνος να καλέσετε την τάξη του 89 και να τους ζητήσετε μια συνδρομή. Έχετε ένα αρχείο (με όνομα MEMBERS.DAT) που περιέχει μια λίστα όλων των μελών της τάξης του 89, μαζί με τις διευθύνσεις και τους αριθμούς των τηλεφώνων τους. Σε ένα άλλο αρχείο (με όνομα DONATE.DAT) υπάρχει μια λίστα μελών που σας λέει πόσα προσέφερε κάθε μέλος κατά το τρέχον οικονομικό έτος. Θέλετε να καλέσετε μόνο τα μέλη αυτά που δεν έχουν ήδη συνεισφέρει.

Πως το κάνετε; Συνενώνετε δύο αρχεία χρησιμοποιώντας μια ερώτηση. Η ερώτηση λέει στο πρόγραμμα τρία πράγματα:

Τα ονόματα των δύο αρχείων που θέλετε να συνενώσετε. Στην περίπτωσή μας θα είναι MEMBERS.DAT και DONATE.DAT.

Την συνθήκη της λειτουργίας συνένωσης. Στην περίπτωσή μας η συνθήκη θα καθορίζει ότι θέλετε πληροφορίες μόνο για τα μέλη που έχουν δώσει μηδέν δολάρια.

Τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θέλετε να περιληφθούν στο τρίτο αρχείο. Στην περίπτωσή μας, θέλουμε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου τους.

Το πρόγραμμα αντιγράφει τις ζητούμενες πληροφορίες από τα δύο αρχεία και τις πετά στο τρίτο αρχείο.

 

joystick (μοχλός ελέγχου)

Μια συσκευή εισόδου με ένα μοχλό που σας επιτρέπει να κινείτε τον δρομέα γρήγορα προς κάθε διεύθυνση στην οθόνη. Οι μοχλοί ελέγχου χρησιμοποιούνται συνήθως με παιγνίδια υπολογιστών και με προγράμματα γραφικών υψηλής ποιότητας.

 

justification (στοίχιση)

Σε πολλά προγράμματα μπορείτε να ευθυγραμμίσετε κείμενο με τους παρακάτω τρόπους: στοίχιση αριστερά, στοίχιση δεξιά, κεντραρισμένο ή πλήρως στοιχισμένο.

Στοίχιση αριστερά είναι ο εξ ορισμού καθορισμός για τα περισσότερα προγράμματα. Όπως θα δείτε, κάθε γραμμή στοιχίζεται με το αριστερό περιθώριο, αφήνοντας τρελό το δεξιό περιθώριο.

Στοίχιση δεξιά ωθεί το δεξιό άκρο της γραμμής προς το δεξιό περιθώριο, αφήνοντας το αριστερό περιθώριο τρελό. Αν και μπορεί να χρησιμοποιείτε αυτή την στοίχιση συχνά, είναι χρήσιμη για εισαγωγή μιας ημερομηνίας στην κορυφή κάθε σελίδας, ή του αριθμού σελίδας στο κάτω μέρος της σελίδας.

Πλήρης στοίχιση προσθέτει κενό ανάμεσα στις λέξεις ή/και στους χαρακτήρες για να μεταφέρει το αριστερό άκρο κάθε γραμμής στο αριστερό περιθώριο και το δεξιό άκρο στο δεξιό περιθώριο. Έτσι το κείμενο έχει την ομοιόμορφη εμφάνιση των στηλών εφημερίδας.

Κεντράρισμα τοποθετεί το μέσο κάθε γραμμής κειμένου σε ίση απόσταση από τα αριστερό και δεξιό περιθώρια. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τίτλους και επικεφαλίδες.