ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
K

Kermit (πρωτόκολλο επικοινωνίας Kermit)

Ένα σύνολο κανόνων (πρωτόκολλο)που χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει την μεταφορά αρχείων μέσω τηλεφωνικών γραμμών και ανάμεσα σε μικροϋπολογιστές και κεντρικούς υπολογιστές. Το Kermit αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και χρησιμοποιείται κυρίως σε πανεπιστήμια. Αν και είναι αργό σε σύγκριση με άλλα πρωτόκολλα επικοινωνίας, είναι πολύ καλό στην ανίχνευση και διόρθωση λαθών μετάδοσης μέσω τηλεφωνικών γραμμών με θόρυβο.

 

kern (αναλογική πύκνωση)

Χρησιμοποιείται για να μειώσετε το κενό ανάμεσα σε χαρακτήρες και να βελτιώσετε την εμφάνιση διπλανών χαρακτήρων. Η αναλογική πύκνωση χρησιμοποιείται συχνά στην επεξεργασία κειμένου και στις επιτραπέζιες εκδόσεις για να μειώσει το κενό ανάμεσα σε χαλαρά ζεύγη χαρακτήρων που εμφανίζονται σε επικεφαλίδες.

 

key (πλήκτρο)

Κάθε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή αποτελείται από μια πλαστική θήκη που ενεργοποιεί ένα μικρό ηλεκτρικό διακόπτη για να στείλει δεδομένα στον υπολογιστή. Μπορεί επίσης να δείτε τον ίδιο αγγλικό όρο (με την έννοια κλειδί)σε σχέση με ταξινόμηση και αναζήτηση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων. Εδώ, αναφέρεται στο πεδίο (επώνυμο, όνομα, ταχ. κώδικα, κλπ) βάσει του οποίου θέλετε να ταξινομήσετε ή να κάνετε αναζήτηση. Βλ. sort key για περισσότερες πληροφορίες επί αυτής της εννοίας του όρου.

 

key assignments (αναθέσεις πλήκτρων)

Ορισμένα προγράμματα σας επιτρέπουν να εξειδικεύσετε το πληκτρολόγιο κατά τέτοιο τρόπο που το πληκτρολόγιο να είναι αποδοτικότερο για τον τρόπο που εργάζεστε. Το πρόγραμμα δίνεται εφοδιασμένο με μια κανονική διάταξη πληκτρολογίου που αναθέτει τις λειτουργίες του προγράμματος σε συγκεκριμένα πλήκτρα. Κατόπιν μπορείτε να αλλάξετε τις αναθέσεις των πλήκτρων και να αναθέσετε τις λειτουργίες σε διαφορετικά λειτουργικά πλήκτρα.

 

key field

Βλ. sort key.

 

keyboard (πληκτρολόγιο)

Η κύρια συσκευή εισόδου για τους περισσότερους υπολογιστές. Το πληκτρολόγιο περιέχει τους κανονικούς χαρακτήρες που μπορείτε να βρείτε στις περισσότερες γραφομηχανές, όπως και τα εξής ειδικά πλήκτρα:

Πλήκτρο Enter.To πλήκτρο Enter, που μερικές φορές καλείται πλήκτρο Return, μπορεί να συγκριθεί με το πλήκτρο επαναφοράς μιας γραφομηχανής. Χρησιμοποιείται σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου για να τελειώσει μια παράγραφο. Χρησιμοποιείται επίσης για να επιβεβαιώσει μια καταχώριση ή για να επιλέξει μια εντολή.

Πλήκτρο Insert.Χρησιμοποιείται σε ορισμένα προγράμματα για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την λειτουργία Παρεμβολής. Με ενεργή την Παρεμβολή, οτιδήποτε πληκτρολογείτε εισάγεται στην θέση του δρομέα, και το υπάρχον κείμενο ωθείται για να κάνει χώρο. Με ανενεργή την Παρεμβολή, οτιδήποτε πληκτρολογείτε αντικαθιστά υπάρχον κείμενο.

Πλήκτρο Delete (Del).Σβήνει ένα χαρακτήρα ή ένα επιλεγμένο αντικείμενο. Με πολλά προγράμματα, ο διαγραμμένος χαρακτήρας κρατείται προσωρινά σε ένα ενταμιευτή, μέχρι να διαγράψετε κάτι άλλο. Οπότε αν διαγράψετε κάτι κατά λάθος, θα μπορέσετε να το επαναφέρετε.

Πλήκτρο Backspace.Εργάζεται σαν το πλήκτρο Delete για να σβήσει ένα χαρακτήρα ή ένα επιλεγμένο αντικείμενο. Το Delete όμως διαγράφει τον χαρακτήρα επί του οποίου βρίσκεται ο δρομέας, ή τον χαρακτήρα στα δεξιά του δρομέα. Το Backspace κινεί τον δρομέα προς τα αριστερά, διαγράφοντας ό,τι βρίσκει στον δρόμο του.

Πλήκτρο Escape (Esc).Γενικά χρησιμοποιείται για να ακυρώσει μια εντολή ή για να οπισθοδρομήσει κατά ένα βήμα μέσα σε μια σειρά εντολών. Στα περισσότερα προγράμματα, μπορείτε να βγείτε από προβλήματα πιέζοντας Esc.

Πλήκτρα κίνησης δρομέα. Ένα σύνολο πλήκτρων που σας επιτρέπει να κινήσετε στην οθόνη τον δρομέα προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Τα πλήκτρα αυτά περιλαμβάνουν τα πλήκτρα βελών, που μετακινούν τον δρομέα κατά ένα χαρακτήρα ή κατά μια γραμμή την φορά, τα πλήκτρα PgUp και PgDn, που μετακινούν τον δρομέα πάνω ή κάτω κατά μια σελίδα την φορά, το πλήκτρο Home, που μεταφέρει τον δρομέα στην αρχή της γραμμής, στην κορυφή της οθόνης ή στην αρχή του εγγράφου και το πλήκτρο End, που μεταφέρει τον δρομέα στο τέλος της γραμμής, στο κάτω μέρος της οθόνης ή στο τέλος του εγγράφου.

Λειτουργικά πλήκτρα. Τα 10 πλήκτρα F στην αριστερή πλευρά του πληκτρολόγιου ή τα 12πλήκτρα F στην κορυφή (και μερικές φορές και στην αριστερή πλευρά)του πληκτρολόγιου. Τα πλήκτρα F αριθμούνται F1, F2, F3, κλπ. Τα πλήκτρα αυτά χρησιμοποιούνται για να εισάγουν στα γρήγορα εντολές σε ένα πρόγραμμα.

Πλήκτρα Ctrl καιAlt. Τα πλήκτρα Ctrl και Alt χρησιμοποιούνται με άλλα πλήκτρα για να κάνουν τα πλήκτρα αυτά να συμπεριφερθούν διαφορετικά. π.χ., μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο F1 για να πάρετε βοήθεια, αλλά αν πατάτε το Ctrl ενώ πατάτε το F1, το πρόγραμμα μπορεί να ελέγχει την ορθογραφία στο έγγραφό σας.

Πλήκτρο Num Lock.Τα πληκτρολόγια έχουν ένα ξεχωριστό, αριθμητικό πληκτρολόγιο που σας επιτρέπει να εισάγετε αριθμούς. Το πληκτρολόγιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά δύο τρόπους: για εισαγωγή αριθμών ή για μετακίνηση του δρομέα. Η πίεση του πλήκτρου Num Lock κλειδώνει το πληκτρολόγιο, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να πληκτρολογείτε αριθμούς. Με ανενεργό το Num Lock, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο πλήκτρο για να κινήσετε τον δρομέα.

 

keyboard template (σχέδιο μορφής πληκτρολογίου)

Ένα πλαστικό φύλλο που σας λέει πως να χρησιμοποιείτε τα λειτουργικά πλήκτρα και άλλους συνδυασμούς πλήκτρων για έκδοση εντολών και για να πάρετε βοήθεια σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα λογισμικού. Μπαίνει ανάμεσα ή πάνω από τα πλήκτρα του πληκτρολογίου. Ορισμένα πακέτα δίνονται με ένα σχέδιο δομής πληκτρολογίου, αλλά τα σχέδια αυτά πωλούνται και μόνα τους σε καταστήματα ή προσφέρονται για να σας κινήσουν την προσοχή, όταν αγοράζετε άλλα εξαρτήματα υπολογιστών. Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας σχέδιο δομής χρησιμοποιώντας μια ταινία από χαρτόνι και χρωματιστούς δείκτες, που κωδικοποιούν τους συνδυασμούς πλήκτρων σύμφωνα με το πλήκτρο Ctrl, Shift, Altή F.

 

keypad

Βλ. numeric keypad.

 

keystroke (πληκτρολόγηση)

Η ενέργεια πίεσης ενός ή περισσοτέρων πλήκτρων για εισαγωγή ενός χαρακτήρα ή μιας εντολής. Μια πληκτρολόγηση μπορεί να είναι απλώς η εισαγωγή ενός χαρακτήρα. Ορισμένες όμως πληκτρολογήσεις απαιτούν να πατάτε ένα πλήκτρο ενώ πατάτε ένα άλλο. Οι συνήθεις τρόποι για να δείξετε ότι πρέπει να πιέσετε δύο πλήκτρα είναι να συνδέσετε τα πλήκτρα με μια παύλα(-) ή με ένα συν (+). π.χ., το Alt+F3 ή Alt-F3 σας λέει να πατάτε το πλήκτρο Alt και να πατήσετε το πλήκτρο F3.

 

keyword (λέξη κλειδί)

Μια μοναδική λέξη, φράση, αριθμός ή κωδικός που χρησιμοποιεί το πρόγραμμά σας για να ταξινομήσει μια λίστα στοιχείων ή για να κάνει αναζήτηση σε μια λίστα.

 

kilobyte (χιλιοψηφιολέξη)

Πρότυπη μονάδα μέτρησης του μεγέθους ενός αρχείου, της χωρητικότητας ενός δίσκου και του ποσού της μνήμης του υπολογιστή. Μια χιλιοψηφιολέξη ισούται με1024 ψηφιολέξεις και επειδή κάθε ψηφιολέξη παριστά ένα χαρακτήρα, μια  χιλιοψηφιολέξη είναι ισοδύναμη με 1024 χαρακτήρες. Η χιλιοψηφιολέξη έχει σύντμηση το Κ, ΚΒ ή Kbyte.