ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
L

label (ετικέτα)

Ο όρος ετικέτα έχει αρκετές σημασίες ανάλογα με το θέμα: Σε ένα πρόγραμμα λογιστικών φύλλων, μια ετικέτα (ή επιγραφή) είναι κάθε κείμενο που πληκτρολογείτε σε μια κυψέλη (στην μικρότερη μονάδα ενός λογιστικού). Οι ετικέτες διακρίνονται από τις τιμές (αριθμητικές καταχωρίσεις),τους τύπους (εξισώσεις που κάνουν πράξεις επί τιμών) και τις συναρτήσεις (συντομογραφία για περίπλοκους τύπους).

Με δίσκους, βάζετε μια ετικέτα στον δίσκο για να δείξετε τι περιέχει ο δίσκος. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια ετικέτα τόμου σε ένα δίσκο, όταν τον μορφοποιείτε. Αυτή η ετικέτα τόμου εμφανίζεται στην συνέχεια, όποτε εξετάζετε μια λίστα των αρχείων του δίσκου.

Στον προγραμματισμό και στις μακροεντολές, μια ετικέτα χρησιμοποιείται για να συνδέσει δύο μέρη ενός προγράμματος.

 

LAN

Βλ. local area network.

L

landscape orientation (προσανατολισμός κατά πλάτος σελίδας)

Πολλά προγράμματα και ορισμένοι εκτυπωτές σας επιτρέπουν να εκτυπώσετε κείμενο με δύο προσανατολισμούς: κατά μήκος σελίδας ή κατά πλάτος σελίδας. Σε προσανατολισμό κατά μήκος σελίδας, το κείμενο εκτυπώνεται όπως εκτυπώνετε μια επιστολή στην σελίδα, η σελίδα είναι πιο μακριά παρά φαρδιά. Σε προσανατολισμό κατά πλάτος σελίδας το κείμενο εκτυπώνεται έτσι ώστε η σελίδα να είναι πιο φαρδιά παρά μακριά.

language (γλώσσα)

Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να προγραμματίσετε ένα υπολογιστή, πρέπει να μάθετε μια γλώσσα που να σας επιτρέπει να επικοινωνήσετε με αυτόν.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι γλωσσών προγραμματισμού. Σε μια γλώσσα χαμηλού επιπέδου επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας ένα κώδικα που βασίζεται σε 0 και1 που καταλαβαίνει ο μικροεπεξεργαστής σας. Σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου, χρησιμοποιείτε πιο ανθρώπινους κανόνες, σύμβολα και λέξεις φυσικής γλώσσας που κατόπιν μπορούν να μετατραπούν σε 0 και 1 που καταλαβαίνει ο υπολογιστής.

Μέσα σε αυτά τα δύο επίπεδα υπάρχουν δεκάδες γλώσσες, όπου η καθεμία έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της για συγγραφή προγραμμάτων συγκεκριμένου τύπου. Ένας προγραμματιστής μπορεί να γράψει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου για Windows σε C++, αλλά ποτέ δεν θα σκεφθεί να χρησιμοποιήσει την C++ για να γράψει ένα σύστημα εμπειρογνωμοσύνης, που θα καθοδηγεί ένα στόλο φορτηγών. Για την εργασία αυτή, καλύτερη επιλογή θα ήταν η PROLOG. Βλ. επίσης high-level language, low-level language και programming.

 

laptop computer (υπολογιστής τσάντας)

Ένας πολύ ελαφρύς υπολογιστής που μπορείτε να μεταφέρετε μέσα σε μια τσάντα. Ο υπολογιστής δίνεται πλήρης με οθόνη, πληκτρολόγιο και μονάδα επεξεργασίας και συνήθως εργάζεται με μπαταρίες.

 

laser printer (εκτυπωτής laser)

Ένας εκτυπωτής που χρησιμοποιεί τεχνολογία αντιγραφικών μηχανημάτων για εκτύπωση κειμένου και γραφικών σε υψηλή ποιότητα. Αν και είναι πιο ακριβοί από τους εκτυπωτές μήτρας και έκχυσης μελάνης, οι εκτυπωτές laser είναι ταχύτεροι, και παράγουν έξοδο υψηλότερης ποιότητας.

 

LaserJet

Μια δημοφιλής γκάμα εκτυπωτών laser από την Hewlett-Packard για υπολογιστές ΙΒΜ και συμβατούς. Μπορείτε επίσης να τους προσαρμόσετε ώστε να εργάζονται με υπολογιστές Apple Macintosh εγκαθιστώντας μια κασέτα συμβατή με PostScript μέσα στον εκτυπωτή.

 

LaserWriter

Μια δημοφιλής γκάμα εκτυπωτών laser από την Apple Computer. Μπορούν να εργαστούν με υπολογιστές Macintosh και IBM και συμβατούς, αν και πρέπει να εγκαταστήσετε ένα ειδικό οδηγό συμβατό με PostScript σε κάθε πρόγραμμα συμβατό με ΙΒΜ, που χρησιμοποιεί αυτόν τον υπολογιστή.

 

launch (εκτόξευση)

Εκκίνηση ενός προγράμματος.

 

layer (στρώμα)

Στις επιτραπέζιες εκδόσεις και στα προγράμματα γραφικών και σε μερικά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, μπορείτε να συνθέσετε μια σελίδα συνδυάζοντας γραφικά αντικείμενα (π.χ., εικόνες και γραμμές) και τομείς κειμένου πάνω στην σελίδα. Φανταστείτε το σαν να κάνετε χαρτοκολλητική. Σε μερικά προγράμματα μπορείτε ακόμη και να αλληλοκαλύψετε κείμενο και γραφικά για να δημιουργήσετε ειδικά εφέ. Αυτό καλείται στρωμάτωση.

Τα στρώματα χρησιμοποιούνται επίσης σε μερικά προγράμματα σχεδίασης και γραφικών σαν διαφάνειες. π.χ., αν σχεδιάζετε ένα σπίτι, ίσως να έχετε ένα στρώμα που δείχνει την συνολική δομή του σπιτιού, ένα άλλο που δείχνει τις καλωδιώσεις και ένα άλλο που δείχνει τις σωληνώσεις. Κατόπιν μπορείτε να απαλείψετε ή να προσθέσετε στρώματα κατά τις επιθυμίες σας για να εστιάσετε την προσοχή σας σε διαφορετικά σημεία της σχεδίασης.

 

layout (δομή)

Διάταξη κειμένου και γραφικών σε μια σελίδα. Τα περισσότερα προγράμματα επιτραπέζιων εκδόσεων έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να σας βοηθήσουν να τοποθετήσετε κείμενο και γραφικά στην σελίδα. Δημιουργείτε το κείμενο σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, δημιουργείτε τις εικόνες στο πρόγραμμα γραφικών, και μετά κολλάτε το κείμενο και τα γραφικά σε σελίδες στο πρόγραμμα επιτραπέζιας έκδοσης. Η διαδικασία κόλλησης κειμένου και γραφικών καλείται δομή σελίδας.

 

LCD

Βλ. liquid crystal display.

 

leader (οδηγός)

Επίσης καλείται οδηγός με τελείες. Μια γραμμή τελειών που καθοδηγεί το μάτι του αναγνώστη από ένα τμήμα κειμένου σε ένα άλλο. Οι τελείες αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως σε πίνακες περιεχομένων για να καθοδηγήσουν τον αναγνώστη από την επικεφαλίδα (στα αριστερά) στον αριθμό σελίδας (στα δεξιά).

 

leading (διάστιχο)

Το διάστημα ανάμεσα σε δύο γραμμές κειμένου. Το διάστιχο μετράται από βασική γραμμή μέχρι βασική γραμμή (βασική γραμμή είναι η φανταστική γραμμή επί της οποίας κάθεται το κείμενο. Ορισμένοι χαρακτήρες σαν τα y και g απολήγουν κάτω από την βασική γραμμή).Στα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και επιτραπέζιας έκδοσης, το διάστιχο αναφέρεται στην πρόσθετη απόσταση που μπορείτε να προσθέσετε ανάμεσα σε γραμμές. π.χ., μπορείτε να έχετε το κείμενο με μονό διάστιχο και μετά να προσθέσετε λίγο παραπάνω διάστιχο για να αυξήσετε το διάστιχο.

 

leading zeros (αρχικά μηδενικά)

Μηδενικά τοποθετούνται στα αριστερά ενός αριθμού χωρίς να αλλάζουν την τιμή του αριθμού. Τα αρχικά μηδενικά χρησιμοποιούταν σε παλιότερες βάσεις δεδομένων που απαιτούσαν την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου αριθμού ψηφίων για κάθε καταχώριση. Τα μηδενικά θα ικανοποιήσουν την απαίτηση της καταχώρισης χωρίς να αλλάξει η τιμή της.

 

LED

Βλ. light-emitting diode.

 

left justification (στοίχιση αριστερά)

Ένας τρόπος στοίχισης κειμένου, έτσι ώστε κάθε γραμμή κειμένου να ευθυγραμμίζεται με το αριστερό περιθώριο, αφήνοντας τρελό το δεξιό περιθώριο. (Βλ. επίσης justification.)

 

legend (υπόμνημα)

Ένας ξεχωριστός τομέας ενός χάρτη ή γραφήματος που βοηθά τον χρήστη να ερμηνεύσει τον χάρτη ή το γράφημα. π.χ., αν δημιουργήσετε ένα γράφημα για να συγκρίνετε τους βαθμούς ενός μαθητή σε δύο διαγωνίσματά του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ράβδο με διαφορετικό χρώμα για κάθε διαγώνισμα. Το υπόμνημα θα ταιριάζει το χρώμα με τον αριθμό του διαγωνίσματος.

 

letter-quality (ποιότητα γραφομηχανής)

Με πολλούς εκτυπωτές μήτρας, μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα της εκτύπωσης. Μπορείτε να επιλέξετε πρόχειρη εκτύπωση για ένα πρόχειρο και ποιότητα γραφομηχανής για την τελική εκτύπωση. Στην περίπτωση αυτή, η ποιότητα γραφομηχανής δηλώνει ότι αυτή είναι η καλύτερη ποιότητα που μπορεί να παράγει ο εκτυπωτής. Αλλά οι πραγματικοί εκτυπωτές με ποιότητα γραφομηχανής είναι αυτοί που χρησιμοποιούν κεφαλή μαργαρίτα για να παράγουν τις επιστολές τους, σαν να τις δακτυλογράφησε η γραμματέας στην γραφομηχανή της. Οι εκτυπωτές laser και έκχυσης μελάνης μπορούν επίσης να παράγουν ποιότητα γραφομηχανής, αλλά επειδή μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα από την απλή εκτύπωση επιστολών, είναι προσβολή να λέμε ότι παράγουν ποιότητα γραφομηχανής.

 

library (βιβλιοθήκη)

Ένα σύνολο συχνά χρησιμοποιούμενων εντολών που αποθηκεύονται σε ένα αρχείο. Οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό για εξοικονόμηση χρόνου. Αντί να εισάγετε μια σειρά εντολών, απλώς εισάγετε μια εντολή που λέει στην γλώσσα προγραμματισμού να εισάγει μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη. Όλες οι εντολές που περιέχονται στην βιβλιοθήκη εισάγονται έτσι μέσα στο πρόγραμμα. Πολλές γλώσσες προγραμματισμού δίνονται με αρκετές βιβλιοθήκες και σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τις δικές σας βιβλιοθήκες.

 

light-emitting diode(LED) (δίοδος φωτοεκπομπής)

Είναι μια μικρή συσκευή που ανάβει όταν περνά από μέσα της ρεύμα. Τα φωτάκια δραστηριότητας του σκληρού δίσκου στο μπροστά μέρος του υπολογιστή είναι δίοδοι φωτοεκπομπής.

 

light pen (φωτογραφίδα)

Μια συσκευή εισόδου ευαίσθητη στο φως που μοιάζει με γραφίδα. Αντί να κυλάτε το ποντίκι πάνω στο γραφείο σας, απλώς δείχνετε σε ένα αντικείμενο στην οθόνη. Η γραφίδα αισθάνεται την θέση του στην οθόνη και στέλνει το κατάλληλο σήμα στον υπολογιστή. Τα συστήματα με γραφίδες χρησιμοποιούνται ευρέως σε νοσοκομεία και σε άλλες δουλειές που απαιτούν την συμπλήρωση πολλών φορμών. Η γραφίδα επιτρέπει στον χρήστη να κινηθεί από μια περιοχή σε μια άλλη γρήγορα και με ακρίβεια.

 

LIM EMS

Βλ. Lotus-Intel-Microsoft Expanded Memory System.

 

line art (γραμμικό σχέδιο)

Σχέδιο που αποτελείται μόνο από συμπαγή λευκά και μαύρα, χωρίς αποχρώσεις του γκρι. Αν δημιουργείτε σχέδια για ένα έγγραφο που σκοπεύετε να εκτυπώσετε σε εκτυπωτή χαμηλής ανάλυσης, δημιουργήστε μόνο γραμμικά σχέδια. Οι εκτυπωτές χαμηλής ανάλυσης δεν εκτυπώνουν αρκετές στιγμές ανά ίντσα για να είστε σίγουροι ότι έχετε καθαρούς τόνους του γκρι, και το χαλασμένο γκρι θα χαλά την μορφή του εγγράφου. Βλ. επίσηςhalftone.

 

line feed (τροφοδότηση γραμμής)

Ένας κωδικός που λέει στον εκτυπωτή πότε να πάει στην επόμενη γραμμή. Πολλοί εκτυπωτές έχουν επίσης ένα κουμπί τροφοδότησης γραμμής που σας επιτρέπει να προχωρήσετε χειρωνακτικά μια σελίδα γραμμή προς γραμμή, για να στοιχίσετε το χαρτί σωστά στον εκτυπωτή.

 

line graph (γράφημα γραμμής)

Σε λογιστικά φύλλα και σε προγράμματα παρουσίασης, τα γραφήματα γραμμής χρησιμοποιούνται για να δείξουν πως αλλάζουν τα δεδομένα με τον χρόνο. Τα γραφήματα γραμμής χρησιμοποιούνται συχνά στις ειδήσεις για να δείξουν οικονομικές τάσεις, όπως, π.χ., αλλαγή στο ρυθμό πληθωρισμού από το ένα τρίμηνο στο επόμενο.

 

line spacing (απόσταση γραμμών)

Η απόσταση ανάμεσα σε γραμμές κειμένου. Στα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και επιτραπέζιας έκδοσης, μπορείτε να επιλέξετε μια γενική απόσταση γραμμών, και κατόπιν μπορείτε να προσθέσετε διάστιχο για να προσαρμόσετε την απόσταση με ακρίβεια. Βλ. επίσης leading.

 

link (συνδέω)

Καθορισμός μιας σύνδεσης ανάμεσα σε δύο υπολογιστές, δύο συσκευές, δύο προγράμματα ή δύο αρχεία. Με τους υπολογιστές, μπορείτε να ορίσετε ένα δεσμό συνδέοντας τους δύο υπολογιστές με το σωστό καλώδιο ή με μόντεμ και μετά εκτελώντας ένα πρόγραμμα στους δύο υπολογιστές, που τους επιτρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Με δεσμούς δεδομένων, μπορείτε να συνδέσετε αρχεία που δημιουργήθηκαν με το ίδιο πρόγραμμα ή με διαφορετικά προγράμματα. π.χ., αν δημιουργήσετε μια ετήσια αναφορά στο WordPerfect για Windows, και δημιουργήσετε ένα λογιστικό φύλλο στο Excel, μπορείτε να συνδέσετε το λογιστικό φύλλο με την ετήσια αναφορά. Αν αλλάξετε το λογιστικό φύλλο κατά οποιονδήποτε τρόπο, οι αλλαγές θα εμφανιστούν αυτόματα στην αναφορά.

Μην συγχέετε την σύνδεση με την εισαγωγή. Αν εισάγετε ένα αρχείο σε ένα άλλο, το εισαγόμενο αρχείο γίνεται ιδιοκτησία του αρχείου στο οποίο εισάγεται και παραμένει σταθερό. Αν αλλάξετε το πρωτότυπο αρχείο, οι αλλαγές δεν εμφανίζονται στο εισαγόμενο. Με την σύνδεση, ο δεσμός είναι δυναμικός: αλλάξτε το συνδεδεμένο αρχείο και αυτό ενημερώνει αυτόματα τον δεσμό.

 

linked object (συνδεδεμένο αντικείμενο)

Σε προγράμματα που υποστηρίζουν σύνδεση και ένθεση αντικειμένων, αυτό είναι ένα έγγραφο ή μέρος εγγράφου που συνδέεται με το έγγραφο μέσα στο οποίο το δημιουργήσατε.

π.χ., υποθέστε ότι δημιουργείτε ένα λογιστικό φύλλο στο Excel για να παρακολουθείτε την επιχείρησή σας και το ενημερώνετε καθημερινά για να καταγράφετε νέες πωλήσεις. Επίσης δημιουργείτε μια μηνιαία επιστολή προς την μητέρα σας στοWord για Windows, όπου περιγράφετε την συνεχή επιτυχία σας. Αν εισάγετε το φύλλο εργασίας του Excel σαν ένα συνδεδεμένο αντικείμενο στο έγγραφο του Word, μπορείτε να την εντυπωσιάσετε. Κάθε μήνα, όταν ανοίγετε το έγγραφο της επιστολής, το συνδεδεμένο φύλλο εργασίας θα ενημερώνεται αυτόματα, επιτρέποντάς σας να εκτυπώσετε την επιστολή και να την στείλετε χωρίς δεύτερη σκέψη.

 

liquid crystal display (LCD) (οθόνη υγρών κρυστάλλων)

Μια οθόνη χαμηλής ισχύος που συνήθως χρησιμοποιείται για υπολογιστές τσάντας. Η οθόνη LCD εργάζεται σαν ριντό. Στα ριντό τραβάτε ένα σκοινί και ανοίγουν για να μπορέσετε να δείτε από πίσω τους. Τραβάτε το σκοινί πάλι και τα ριντό ξαναπέφτουν κρύβοντας ό,τι βρίσκεται πίσω τους.

Στις LCD μεγάλα μόρια ρέουν μέσα σε ένα υγρό, οπότε δεν μπορείτε να τα δείτε. Όταν ο υπολογιστής περνά ρεύμα χαμηλής έντασης μέσα από το υγρό, τα μόρια ευθυγραμμίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν ένα σκούρο χαρακτήρα. Χρειάζεται λιγότερη ισχύ για να ευθυγραμμίσετε τα μόρια, από όση χρειάζεται για να φωτίσετε μέρη της οθόνης.

 

LISP

Ακρωνύμιο των λέξεωνList Processing (επεξεργασία λίστας). Μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που χρησιμοποιείται κυρίως για ανάπτυξη προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης και για συγγραφή μεταγλωττιστών και διερμηνευτών για άλλες γλώσσες.

 

load (φορτώνω)

Μεταφορά ενός προγράμματος ή αρχείου από τον δίσκο στην μνήμη του υπολογιστή σας έτσι ώστε ο υπολογιστής να μπορεί να εργαστεί με αυτό. Είναι παρόμοια με την διαδικασία ανάγνωσης ενός κομματιού από ένα βιβλίο, για να μπορέσετε κατόπιν να σκεφθείτε τι έλεγε.

 

local area network (LAN) (δίκτυο τοπικής περιοχής (ΔΤΠ))

Μια τοπική κοινότητα υπολογιστών συνδεδεμένων μέσω καλωδίων υψηλής απόδοσης. Τα ΔΤΠ ποικίλλουν σε μέγεθος, αλλά περιορίζονται πάντα σε μια γεωγραφική περιοχή, π.χ., σε ένα γραφείο ή μια εταιρία. Αυτό τα διακρίνει από τα ΔΕΠ (WAN, δίκτυα ευρείας περιοχής), που μπορούν να συνδέουν υπολογιστές που απέχουν μίλια μεταξύ τους. Τα ΔΤΠ παρέχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

Κοινή χρήση υλικού. Αρκετοί υπολογιστές μπορούν να είναι συνδεδεμένοι με ένα εκτυπωτή, μόντεμ ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται μόνο περιστασιακά. Επιτρέποντας στους υπολογιστές να κάνουν κοινή χρήση του μηχανήματος, μειώνεται το κόστος της εταιρίας.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε ένα δίκτυο εφοδιασμένο με λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι χρήστες του δικτύου μπορούν να στείλουν και να λάβουν σημειώματα, και παρατηρήσεις μέσω του δικτύου. Έτσι μειώνεται η σπατάλη χαρτιού και ο χρόνος που χρειάζεται να εκτυπωθούν και να διανεμηθούν τα σημειώματα.

Κοινή χρήση αρχείων. Χωρίς το δίκτυο, ένας χρήστης μπορεί να στείλει ένα αρχείο σε ένα άλλο χρήστη αντιγράφοντας το αρχείο στον δίσκο και δίνοντας τον δίσκο στον άλλο χρήστη. Δεν είναι και τόσο αποδοτικό. Με ένα δίκτυο, ένας χρήστης που έχει προσπέλαση σε ένα αρχείο, μπορεί να το πάρει από το δίκτυο. Αν δύο ή περισσότεροι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση ενός αρχείου, και οι δύο χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν ένα αρχείο αντί να επεξεργάζονται διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου αρχείου.

Μοίρασμα δύναμης. Αρκετοί σταθμοί εργασίας (μικροϋπολογιστές) μπορούν να είναι συνδεδεμένοι με ένα δυνατό, γρήγορο μίνι υπολογιστή, επιτρέποντας σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί τους πόρους του μίνι υπολογιστή.

Η δομή των δικτύων ποικίλλει. Τα συνηθέστερα δίκτυα δομούνται είτε σαν δίκτυα ομότιμου προς ομότιμο, ή σαν δίκτυα πελάτη-υποτελή. Με τα δίκτυα ομότιμου προς ομότιμο, κάθε υπολογιστής στο δίκτυο συνδέεται με τους άλλους υπολογιστές στο δίκτυο, επιτρέποντας σε δύο υπολογιστές να επικοινωνούν μεταξύ τους. Με δίκτυο πελάτη-υποτελή, όλοι οι υπολογιστές στο δίκτυο (οι πελάτες) συνδέονται με ένα δυνατό κεντρικό υπολογιστή(τον υποτελή).

 

local drive (τοπικός οδηγός)

Ένας όρος των δικτύων, που αναφέρεται στον οδηγό δίσκου στον υπολογιστή που κάθεστε, σε αντίθεση με ένα οδηγό δίσκου τον οποίο μπορείτε να προσπελάσετε μέσω του δικτύου (που αναφέρεται σαν απομακρυσμένος οδηγός).Βλ. επίσης networking.

 

logical drives (λογικοί οδηγοί)

Όταν αγοράζετε ένα υπολογιστή με ένα σκληρό δίσκο, αυτός δίνεται με ένα σκληρό δίσκο. Ο πωλητής όμως μπορεί να υποδιαίρεσε τον δίσκο σε διάφορες περιοχές αποθήκευσης που καλούνται λογικοί οδηγοί (μπορεί να το κάνατε και εσείς μόνοι σας). π.χ., μπορεί να έχετε τρεις οδηγούς σκληρού δίσκου, C, D και Ε. Μην μπερδεύεστε. Τα τρία γράμματα αναφέρονται στον ίδιο φυσικό δίσκο. Απλώς παριστούν διαφορετικούς λογικούς οδηγούς. Ο υπολογιστής θα χειριστεί κάθε λογικό οδηγό σαν ένα διαφορετικό οδηγό.

 

logical operator (λογικός τελεστής)

Στον προγραμματισμό και σε προγράμματα βάσεων δεδομένων και λογιστικών φύλλων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προτάσεις υπό συνθήκη για να καθορίσετε αν υπάρχει μια συγκεκριμένη συνθήκη. Πολλές φορές οι προτάσεις αυτές περιέχουν ένα λογικό τελεστή: AND (και), OR (ή) ή ΝΟΤ (όχι). π.χ., σε μια βάση δεδομένων, μπορείτε να πείτε στο πρόγραμμα να ψάξει για όλες τις εγγραφές που έχουν μια καταχώριση επωνύμου Johnson AND μια καταχώριση πολιτείας ΙΝ (Indiana). <209> μπορείτε να ψάξετε για επώνυμο Johnson OR πολιτεία ΙΝ. Και στις δύο περιπτώσεις, ο λογικός τελεστής σας επιτρέπει να περιορίσετε ή να επεκτείνετε την ενέργεια. Βλ. επίσης relational operator.

 

log off (αίτηση αποσύνδεσης)

Διακοπή της σύνδεσης με ένα δίκτυο ή με ένα άλλο υπολογιστή. Είναι παρόμοιο με το να κλείνετε το τηλέφωνο.

 

log on (αίτηση σύνδεσης)

Καθορισμός μιας σύνδεσης και προσπέλαση σε ένα άλλο υπολογιστή ή δίκτυο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ζητείται από τους χρήστες να αποσυνδεθούν για λόγους ασφάλειας. π.χ., σε ένα δίκτυο ένας χρήστης πρέπει να συνδεθεί για να έχει προσπέλαση στα προγράμματα, τα αρχεία και τους άλλους πόρους του δικτύου. H διαδικασία σύνδεσης απαιτεί από τον χρήστη να εισάγει ένα όνομα και να πληκτρολογήσει ένα σωστό συνθηματικό. Έτσι απαγορεύεται σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο και να αλλάξουν τα αρχεία χωρίς την σωστή εξουσιοδότηση.

 

Logo

Μια γλώσσα προγραμματισμού που διδάσκει βασικές αρχές προγραμματισμού. Αναπτύχθηκε στο ΜΙΤ την δεκαετία του 60 σαν ένα τεχνικό εργαλείο, και εμφανίζει μια χελώνα που υπακούει στις εντολές σας για να δημιουργήσει απλές ή έξυπνες γραφικές εικόνες.

 

lookup function (συνάρτηση αναζήτησης σε πίνακα)

Σε ένα πρόγραμμα λογιστικών φύλλων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πίνακα αναζήτησης για να αποθηκεύσετε πληροφορίες που χρειάζεται το λογιστικό σας φύλλο για να αναφερθεί σε αυτές. π.χ., υποθέστε ότι είστε ένας δάσκαλος και έχετε ένα λογιστικό φύλλο που υπολογίζει βαθμούς μαθητών. Για κάθε μαθητή προσθέτει τους βαθμούς για όλο το εξάμηνο και διαιρεί το σύνολο για να βρει τον τελικό βαθμό. Στο τέλος όμως του εξάμηνου, πρέπει να δώσετε ένα γράμμα αντί για βαθμό.

Για να κάνετε το λογιστικό φύλλο να το κάνει αυτόματα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πίνακα αναζήτησης που αναθέτει ένα γράμμα σε κάθε ομάδα βαθμών. Κατόπιν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση αναζήτησης σε πίνακα που λέει στο λογιστικό φύλλο να πάρει το ποσοστό, να βρει το αντίστοιχο γράμμα και να εισάγει τον βαθμό σε μια κυψέλη.

 

lookup table

Βλ. lookup function.

 

loop (βρόχος)

Στον προγραμματισμό και στις μακροεντολές, ένας βρόχος χρησιμοποιείται για να κάνει τον υπολογιστή να εκτελεί επαναληπτικά την ίδια σειρά ενεργειών ένα συγκεκριμένο αριθμό φορών ή μέχρι να μην ισχύει μια συνθήκη.

 

lost cluster (χαμένο σύμπλεγμα)

Ένα σύμπλεγμα είναι η μικρότερη μονάδα αποθήκευσης σε ένα δίσκο. Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο στον δίσκο, το αρχείο αποθηκεύεται σε ένα ή περισσότερα συμπλέγματα. Αν και οι υπολογιστές γενικά κρατούν στοιχεία για το σε ποια συμπλέγματα είναι αποθηκευμένα ποια αρχεία, μερικές φορές ένα σύμπλεγμα τοποθετείται λανθασμένα. Σύμφωνα με την καταγραφή του υπολογιστή, το σύμπλεγμα χρησιμοποιείται, αλλά δεν είναι ανατεθειμένο σε κάποιο αρχείο. Όταν συμβαίνει αυτό, το σύμπλεγμα είναι χαμένο.

 

Lotus 1-2-3

Ένα κορυφαίο πρόγραμμα λογιστικών φύλλων από την Lotus Corporation που συνδυάζει δυνατότητες λογιστικών φύλλων, γραφικών και βάσεων δεδομένων σε ένα εργαλείο εμπορικής διαχείρισης. Το 1-2-3 δημιουργήθηκε αρχικά για τον ΙΒΜPC στα 1982, και, αν και σήμερα διατίθεται σε διάφορες πλατφόρμες περιλαμβανομένων των Macintosh και Windows, παραμένει δημοφιλές κυρίως σαν προϊόν για DOS.

 

Lotus Development Corporation

Μια εταιρία παραγωγής λογισμικού που ιδρύθηκε το 1981 από τον Mitch Kapor. Η Lotus είναι κυρίως γνωστή για το προϊόν της Lotus 1-2-3, αλλά είχε επιτυχία και στην απόκτηση και βελτίωση και άλλων προϊόντων, όπως είναι τo Ami Pro, ένας επεξεργαστής κειμένου για Windows, που διατίθεται από την Lotus.

 

Lotus-Intel-Microsoft Expanded Memory System (LIM EMS) (πρότυπο LIM EMS)

Ένα πρότυπο που επιτρέπει σε προγράμματα να εργάζονται με περισσότερα από τα 640 kilobytesμνήμης, που διατίθενται στο DOS. Βλ. expanded memory.

 

low end (φθηνό)

Στην ορολογία των υπολογιστών σημαίνει το φθηνό από τα προϊόντα υλικού ή λογισμικού ενός κατασκευαστή. Αν γνωρίζετε τι αγοράζετε, η αγορά ενός φθηνού προϊόντος είναι μια σωστή απόφαση. Το λάθος θα ήταν να μην κάνετε τις ερωτήσεις εκείνες που θα σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε χρήματα αργότερα. Αν θέλετε περισσότερες από τις περιορισμένες δυνατότητες που παρέχει ένα τέτοιο προϊόν, μπορείτε να το ανταλλάξετε με ένα άλλο; Αν είστε ανυπόμονος με τις χαμηλές ταχύτητες του υπολογιστή σας, θα μπορέσετε να τον αναβαθμίσετε ή θα πρέπει να τον πετάξετε; Μην διστάζετε να κάνετε στον πωλητή συγκεκριμένες ερωτήσεις ανάλογα με τις ανάγκες που έχετε. Η δουλειά του είναι να σας βοηθήσει να μην κάνετε λάθος.

 

low-level format (μορφοποίηση χαμηλού επιπέδου)

Όλοι οι δίσκοι μορφοποιούνται σε δύο επίπεδα: υψηλό και χαμηλό. Η μορφοποίηση χαμηλού επιπέδου ορίζει τους τομείς στον δίσκο. Η μορφοποίηση υψηλού επιπέδου γράφει πληροφορίες στον δίσκο, που βοηθούν το λειτουργικό σύστημα να εντοπίσει τους διάφορους τομείς.

Ο όρος μορφοποίηση χαμηλού επιπέδου χρησιμοποιείται επίσης όταν αναφέρεστε στην διαδικασία που χρησιμοποιείται για ανάκτηση δεδομένων από ένα καταστραμμένο δίσκο. π.χ., με το PC Tools ή το The Norton Utilities, μπορείτε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα που κάνει μορφοποίηση χαμηλού επιπέδου. Το πρόγραμμα διαβάζει τα δεδομένα από κάθε τομέα (αν είναι δυνατόν)και αποθηκεύει τις πληροφορίες προσωρινά στην μνήμη. Αν ο τομέας είναι καταστραμμένος, το πρόγραμμα σημειώνει τον τομέα για να μην ξαναχρησιμοποιηθεί και μετά γράφει τις πληροφορίες από αυτόν τον τομέα σε ένα καλό τομέα στον δίσκο. Αν ο τομέας είναι καλός, το πρόγραμμα γράφει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην μνήμη, πίσω στον μορφοποιημένο τομέα. Προχωρεί με τον ίδιο τρόπο, τομέα προς τομέα, μέχρι να μορφοποιήσει όλο τον δίσκο.

 

low-level language (γλώσσα χαμηλού επιπέδου)

Ένας από τους κύριους τύπους γλωσσών προγραμματισμού, ο τύπος αυτός είναι για όσους θέλουν να προγραμματίζουν κατευθείαν τον υπολογιστή. Σας επιτρέπει να γράφετε πολύ γρήγορα προγράμματα που χρησιμοποιούν αποδοτικά την μνήμη. Η λέξη "χαμηλό" αναφέρεται στο ότι επικοινωνείτε απευθείας σε επίπεδο που μπορεί να καταλάβει ο μικροεπεξεργαστής. Αυτό απαιτεί τεχνικές γνώσεις για το πως κάνει το σύστημα τις διάφορες εργασίες του, κάτι που δεν είναι εύκολο για τον κάθε χρήστη. Γι' αυτό αναπτύχθηκαν οι γλώσσες υψηλού επιπέδου (που στέλνουν μηνύματα στον μικροεπεξεργαστή, όπως δίνετε εντολές στον μάγειρα να φτιάξει ένα φαγητό), για να κάνουν τον προγραμματισμό πιο φυσιολογική εργασία. Η συμβολική γλώσσα, που είναι πολύ κοντά στον κώδικα μηχανής, αλλά περιέχει λέξεις που αντιστοιχούν απευθείας σε ενέργειες της μηχανής, θεωρείται επίσης γλώσσα χαμηλού επιπέδου. Βλ. επίσης high-level language και programming.

 

low resolution (χαμηλή ανάλυση)

Το κείμενο και τα γραφικά στην οθόνη και στις εκτυπώσεις σας αποτελούνται από πυκνές διατάξεις στιγμών. Γενικά, όσες περισσότερες στιγμές έχετε ανά ίντσα, τόσο υψηλότερη είναι η ανάλυση και τόσο ακριβέστερη η εικόνα. Μια συσκευή χαμηλής πυκνότητας εξάγει σχετικά λίγες στιγμές ανά ίντσα. π.χ., ένα εκτυπωτής μήτρας 9 ακίδων εκτυπώνει μόνο 180 στιγμές ανά ίντσα, σε σύγκριση με ένα εκτυπωτή υψηλότερης ανάλυσης 24 ακίδων, που εκτυπώνει με 360 στιγμές ανά ίντσα.