ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
M

Mac

Βλ. Macintosh.

 

machine language (γλώσσα μηχανής)

Ένας υπολογιστής δεν καταλαβαίνει καμία ανθρώπινη γλώσσα. Καταλαβαίνει μόνο ηλεκτρικούς παλμούς, on ή off, ηλεκτρικό ρεύμα ή όχι ηλεκτρικό ρεύμα. Λόγω αυτού, ο υπολογιστής χρησιμοποιεί μια αλφάβητο που αποτελείται από δύο μόνο χαρακτήρες, 1 (για on) και 0 (για off). Κάθε κομμάτι πληροφοριών (μια ψηφιολέξη) που στέλνεται στον υπολογιστή αποτελείται από οκτώ από αυτά τα μηδενικά και τους άσους που ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν μια σειρά διακοπτών με μια συγκεκριμένη σειρά. Η σειρά με την οποία ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται οι διακόπτες καθορίζει το τι θα κάνει ο υπολογιστής. Το σύστημα αυτό είναι γνωστό σαν γλώσσα μηχανής.

Όταν γράφετε ένα πρόγραμμα(ένα σύνολο εντολών προς τον υπολογιστή), εργάζεστε με μια γλώσσα προγραμματισμού που μπορείτε να κατανοήσετε. Αυτή χρησιμοποιεί την γνωστή σας αλφάβητο για να δημιουργήσει λογικές εντολές, όπως, π.χ., GO TO, ADD και PRINT. Για να εκτελεστεί το πρόγραμμα στον υπολογιστή, πρέπει να μεταφραστεί, να μεταγλωττιστεί ή να συμβολομεταφραστεί σε γλώσσα μηχανής, την γλώσσα με τα 0 και τα 1. Βλ. επίσης  assembler και compiler.

 

Macintosh

Μια σειρά εύκολων στην χρήση προσωπικών υπολογιστών που αναπτύχθηκε από την Apple Computer.Αρκετοί παράγοντες έκαναν τους υπολογιστές Macintosh ελκυστικούς:

WYSIWYG (αυτό που βλέπετε, αυτό παίρνετε) Δείχνει στην οθόνη το κείμενο και τις εικόνες όπως ακριβώς θα είναι όταν εκτυπωθούν.

Ευκολία στην χρήση. Όλα τα προγράμματα και τα αρχεία σε ένα Macintosh παρίστανται στην οθόνη σαν εικόνες, που καλούνται εικονίδια. Τα εικονίδια αυτά μοιάζουν με μικρές εικόνες, που παριστούν καθημερινά αντικείμενα, όπως φακέλους αρχείων και φύλλα χαρτιού. Για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα ή για να ανοίξετε ένα αρχείο, απλώς επιλέγετε το εικονίδιό του. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε κρυπτογραφικές εντολές.

Συνέπεια. Όλα τα προγράμματα σε ένα Macintosh έχουν την ίδια μορφή και αίσθηση. π.χ., σε κάθε πρόγραμμα στον Macintosh, μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αρχείο ανοίγοντας το μενού File και επιλέγοντας την εντολήPrint. Αφού μάθετε πως να χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα σε έναMacintosh, η εκμάθηση των άλλων προγραμμάτων είναι εύκολη.

 

Macintosh II

Εμφανίστηκε το 1987,και είναι ο πρώτος σε μια σειρά υπολογιστών υψηλής απόδοσης από την Apple Computer. Ο Macintosh II (και όλοι οι Mac II από τότε)χρησιμοποιούσε επεξεργαστή Motorola 68030, είχε δυνατότητα έγχρωμης εμφάνισης, είχε ενσωματωμένο σκληρό δίσκο, στερεοφωνικό ήχο και θέσεις επέκτασης και δεν είχε ενσωματωμένη οθόνη. Επόμενα μοντέλα περιλαμβάνουν τους Macintosh II x, Macintosh II cx και II ci (ο καθένας από τους οποίους είναι προοδευτικά ταχύτερος από τον Macintosh II) και τον Macintosh II fx, ένα ιδιαίτερα ταχύ υπολογιστή που εργάζεται στα 40MHz (πάνω από μιάμιση φορά ταχύτερος από τον Mac II ci), που σχεδιάστηκε για επαγγελματική σχεδίαση και γραφικά.

 

Macintosh Classic

Εμφανίστηκε το 1990και ήταν η πρώτη σοβαρή προσπάθεια της Apple να συναγωνιστεί τους συμβατούς με ΙΒΜ υπολογιστές στην αγορά. Χρησιμοποιεί μικροεπεξεργαστήMotorola 68000 και εκτελεί τα περισσότερα προγράμματα συμβατά με Macintosh, αν και όχι πολύ γρήγορα. Ο Classic πούλησε αρκετά καλά, αλλά οι πωλήσεις και η απόδοσή του ξεπεράστηκαν από δυναμικότερες και πιο ανταγωνιστικές προσφορές από την Apple. Ο Macintosh Classic II είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά από τον Classic. Σαν τον Classic,δεν περιέχει δυνατότητες έγχρωμων, αλλά είναι σχεδόν δύο φορές ταχύτερος, εργαζόμενος με μικροεπεξεργαστή Motorola 68030 στα16 MHz.

 

Macintosh LC

Ένας αρθρωτός Macintoshμε δυνατότητες έγχρωμων, που εμφανίστηκε το 1990. Ο αρχικός Mac LC χρησιμοποιεί μικροεπεξεργαστή Motorola 68020 και εργάζεται με ταχύτητα 16 MHz. Ο Macintosh LC II, που εμφανίστηκε το 1992,χρησιμοποιεί επεξεργαστή 68030 και είναι πολύ ταχύτερος από τονLC.

 

Macintosh Powerbook

Η Apple έφτασε τελικά τις δυνατότητες των άλλων φορητών υπολογιστών, όταν εισήγαγε τονMacintosh Powerbook το 1991. Τα μοντέλα είναι τα 100 (που σχεδιάστηκε μαζί με την Sony Corporation), 140 και 170. Όλα ζυγίζουν περίπου2.5 κιλά και έχουν μπάλα ιχνηλασίας αντί για ποντίκι, επίπεδη οθόνη, πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους, λογισμικό Apple Talk για απομακρυσμένη προσπέλαση (για εύκολη επικοινωνία στον Mac που έχετε στο σπίτι ή στο γραφείο, όταν εσείς βρίσκεστε στον δρόμο)και ένα ενσωματωμένο σκληρό δίσκο 20ΜΒ.

 

Macintosh Quadra

Οι υπολογιστές αυτής της γκάμας υψηλής απόδοσης από την Apple Computer χρησιμοποιούνται σαν επαγγελματικοί σταθμοί εργασίας και είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στους σχεδιαστές και στους καλλιτέχνες. Οι Quadra έχουν μια νέα τεχνολογία εισόδου/εξόδου που τους επιτρέπει να μεταδώσουν δεδομένα ανάμεσα σε περιφερειακά και σε Mac σε δίκτυο με διπλάσια ταχύτητα από τους άλλους Mac και εργάζονται με διπλάσια ταχύτητα από τους συμβατούς με ΙΒΜ υπολογιστές με επεξεργαστές 386 και 486. Τα μοντέλα περιλαμβάνουν τον Quadra 900, που μοιάζει με ένα υπερμεγέθη επιτραπέζιο υπολογιστή και τον συμβατικό Quadra 700. Και οι δύο υπολογιστές εργάζονται με μικροεπεξεργαστή Motorola 68040 στα 25 MHz.

 

macro (μακροεντολή)

Μια καταγραφή αρκετών εντολών, ανατεθειμένων σε μια πληκτρολόγηση ή σε μια εντολή. Οι μακροεντολές χρησιμοποιούνται συνήθως σε επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα και σε προγράμματα βάσεων δεδομένων, για εξοικονόμηση χρόνου. Το πρόγραμμα καταγράφει μια σειρά πληκτρολογήσεων που πατάτε για να κάνετε μια εργασία. Κατόπιν ονομάζετε την σειρά αυτών των πληκτρολογήσεων ή την αναθέτετε σε μια μόνο πληκτρολόγηση@PAR_2= Ανοίξτε το μενού File.

Για να εξοικονομήσετε χρόνο μπορείτε να καταγράψετε αυτές τις εντολές και να τις αναθέσετε σε μια πληκτρολόγηση, π.χ., στο Ctrl+P. Όποτε θέλετε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο, απλώς πιέζετε Ctrl+P αντί να εισάγετε τις τέσσερις εντολές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μακροεντολές για να εισάγετε πλήρεις διευθύνσεις, συχνά χρησιμοποιούμενες φράσεις και άλλες πληροφορίες που πληκτρολογείτε τακτικά.

 

magnetic disk (μαγνητικός δίσκος)

Ένα επίπεδο, κυκλικό κομμάτι πλαστικού που αποθηκεύει δεδομένα με μαγνητικό τρόπο (τα στοιχεία και τους αριθμούς που εισάγετε και αποθηκεύετε). Όπως μπορείτε να αποθηκεύσετε ήχους σε ένα δίσκο συμπυκνωμένης αποθήκευσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα σε ένα μαγνητικό δίσκο και αργότερα να τα ξαναπαίξετε στον υπολογιστή σας. Οι ελαστικοί δίσκοι κατασκευάζονται από εύκαμπτο πλαστικό καλυμμένο με μαγνητική επίστρωση. Οι σκληροί δίσκοι κατασκευάζονται από αλουμίνιο με μαγνητική επίστρωση. Βλ. επίσης floppy disk και hard disk.

 

magnetic field (μαγνητικό πεδίο)

Ένας μαγνήτης πολώνει τα στοιχεία γύρω του, με μαγνητική ενέργεια. Αυτή η αόρατη περιοχή καλείται μαγνητικό πεδίο, και ποικίλλει ανάλογα με την δύναμη του μαγνήτη. Αν δεν είστε προσεκτικοί, τα πεδία αυτά μπορούν να χαλάσουν δεδομένα που κάνατε ώρες να δημιουργήσετε. Οι πολύτιμες πληροφορίες που αποθηκεύονται σε ένα δίσκο είναι απλώς μια διάταξη μαγνητικών μορίων σε ένα πλαστικό φύλλο. Όταν τα μόρια αυτά έλκονται και απωθούνται από τις δυνάμεις ενός μαγνητικού πεδίου, δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουν στην προηγούμενη θέση τους. Για να αποφύγετε αυτή την τραγωδία, κρατάτε τους δίσκους σας μακριά από τις οθόνες των υπολογιστών, τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και από άλλες ηλεκτρικές συσκευές, επειδή οι περισσότερες από αυτές παράγουν μαγνητικά πεδία.

 

magnetic media (μαγνητικό μέσο)

Κάθε υλικό που αποθηκεύει με μαγνητικό τρόπο δεδομένα. Τύποι μαγνητικών μέσων περιλαμβάνουν τις κασέτες, τους δίσκους συμπυκνωμένης αποθήκευσης (CD), τους ελαστικούς δίσκους, τους σκληρούς δίσκους και τις ταινίες. Όταν ένας οδηγός δίσκου ή οδηγός ταινίας αποθηκεύει πληροφορίες, μετατρέπει τις ηλεκτρικές πληροφορίες από τον υπολογιστή σε μαγνητικές πληροφορίες που αποθηκεύονται στον δίσκο. Όταν ένας οδηγός δίσκου ή οδηγός ταινίας διαβάζει πληροφορίες από τον δίσκο, μετατρέπει τις μαγνητικές πληροφορίες σε ηλεκτρικές που μπορεί να καταλάβει ο υπολογιστής.

 

mail merge

Βλ. merge.

 

mailbox

Βλ. electronic mail.

 

mainframe (μεγάλο σύστημα υπολογιστή)

Ένας δυνατός κεντρικός υπολογιστής σχεδιασμένος για να ικανοποιεί τις ανάγκες πολλών υπολογιστών σε μια μεγάλη εταιρία ή σε ένα πανεπιστήμιο. Τα μεγάλα συστήματα υπολογιστών έχουν συνήθως μεγάλη χωρητικότητα, μνήμη και δύναμη επεξεργασίας. Η χωρητικότητα επιτρέπει στις εταιρίες να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες πληροφοριών σε μια κεντρική θέση από την οποία όλοι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να προσπελάσουν αυτές τις πληροφορίες.

Η δύναμη των μεγάλων συστημάτων υπολογιστών επιτρέπει επίσης στις εταιρίες να μειώσουν το κόστος. Επειδή η μνήμη και η δύναμη επεξεργασίας βρίσκονται σε ένα κεντρικό υπολογιστή, η εταιρία μπορεί να αγοράσει λιγότερο δυνατούς και πιο φθηνούς υπολογιστές για τους χρήστες που θέλουν να συνδέονται με το μεγάλο σύστημα. Οι υπολογιστές αυτοί συχνά λέγονται κουτά τερματικά, επειδή βασίζονται στο μεγάλο σύστημα για να κάνουν τις εργασίες τους.

 

male connector (αρσενικός συνδέτης)

Όταν συνδέετε τον υπολογιστή σας σε μια περιφερειακή συσκευή (π.χ., εκτυπωτή ή μόντεμ), χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο που συνδέεται σε ένα συνδέτη στον υπολογιστή και σε ένα συνδέτη στο περιφερειακό. Ένας αρσενικός συνδετής περιέχει ακίδες που μπαίνουν στις υποδοχές του θηλυκού συνδέτη.

 

management information system (MIS) (πληροφοριακό σύστημα διοίκησης)

Ένα σύστημα υπολογιστή που δίνει στους διευθυντές μιας εταιρίας ενημερωμένες πληροφορίες. Το MIS επιτρέπει στους διευθυντές να προσπελάσουν πληροφορίες για διάφορα τμήματα στην εταιρία για να καθορίσουν προβληματικές περιοχές και να παρακολουθούν την πρόοδο και την απόδοση.

 

manual recalculation(χειρωνακτικός επανυπολογισμός)

Σε προγράμματα λογιστικών φύλλων μπορείτε να δημιουργήσετε λογιστικά φύλλα που χρησιμοποιούν τύπους για να κάνουν μαθηματικές πράξεις σε τιμές στο λογιστικό φύλλο. Στα περισσότερα προγράμματα λογιστικών φύλλων, το πρόγραμμα επανυπολογίζει αυτόματα τα αποτελέσματα ενός τύπου, όποτε αλλάζετε μια τιμή που χρησιμοποιείται στον τύπο. Πρέπει να περιμένετε να κάνει το πρόγραμμα τον επανυπολογισμό, πριν κάνετε εσείς οτιδήποτε άλλο.

Για να αποτρέψετε το πρόγραμμα να επανυπολογίζει κάθε φορά που αλλάζετε μια τιμή, μπορείτε να θέσετε ένα καθορισμό που απενεργοποιεί τον αυτόματο επανυπολογισμό. Έτσι το πρόγραμμά σας τίθεται σε λειτουργία χειρωνακτικού επανυπολογισμού. Με την λειτουργία αυτή, το πρόγραμμα δεν επανυπολογίζει μέχρι να πιέσετε ένα συγκεκριμένο πλήκτρο.

 

map (χάρτης)

Η δομή των δεδομένων ή ενός αντικειμένου. π.χ., ο χάρτης μνήμης δίνει στον υπολογιστή ένα τρόπο εύρεσης των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην μνήμη. Κάθε τμήμα δεδομένων έχει μια μοναδική διεύθυνση που λέει στον υπολογιστή που είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα. Με ένα γραφικόbit mapped, το αρχείο αποθηκεύει την θέση και την κατάσταση (ενεργή, ανενεργή, χρώμα) για κάθε στιγμή που απαρτίζει την εικόνα. Αυτός ο χάρτης λέει στον υπολογιστή πως να εμφανίσει και να εκτυπώσει την εικόνα.

 

margin (περιθώριο)

Το διάστημα ανάμεσα στην εξωτερική πλευρά μιας σελίδας και στην αρχή του κειμένου. Σε πολλά προγράμματα, μπορείτε να επιλέξετε πόσος κενός χώρος θέλετε να περιβάλλει το κείμενο, λέγοντας στον υπολογιστή πόσο μεγάλο θέλετε να κάνει το περιθώριο. Μια ίντσα σε κάθε πλευρά είναι μια καλή μέση τιμή για τα περισσότερα εμπορικά έγγραφα.

 

marquee (μαρκίζα)

Δάνειος όρος από την μαρκίζα των θεάτρων, που είναι ένα μεγάλο σήμα που περιβάλλεται με ένα περίγραμμα από λάμπες που αναβοσβήνουν με την σειρά, ώστε να προκαλούν την προσοχή του κοινού. Στους υπολογιστές, η μαρκίζα εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. Ορισμένα προγράμματα την χρησιμοποιούν για να φωτίσουν μια περιοχή κειμένου, που μπορείτε να χειριστείτε με κάποιο τρόπο. Μοιάζει με μια γραμμή με μικρές παύλες που περικλείει μια ομάδα κειμένου ή γραφικού που έχετε κόψει, αντιγράψει ή έχετε σημειώσει κατά κάποιο τρόπο για να την χειριστείτε. Αν χρησιμοποιείτε το Windows, θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει ένας εξοικονομητής οθόνης με όνομα Marquee, που περνά το όνομα του προγράμματος από την οθόνη.

 

master document (κύριο έγγραφο)

Σε μερικά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, μπορείτε να συνδέσετε αρκετά έγγραφα έτσι ώστε ο χειρισμός τους να γίνεται σαν να ήταν ένα έγγραφο. π.χ., υποθέστε ότι θέλετε να γράψετε ένα βιβλίο 500 σελίδων. Αν δημιουργήσετε ένα αρχείο που να περιέχει 500 σελίδες, ο υπολογιστής θα σας λέει συνέχεια ότι τελειώνει η μνήμη, ή θα αρχίσει να επιβραδύνει την εργασία του. Οπότε διαιρείτε το βιβλίο σε 20 κεφάλαια των 25 σελίδων. Κάθε κεφάλαιο είναι ένα ξεχωριστό αρχείο.

Τώρα, έχετε ένα νέο πρόβλημα. Θέλετε το πρόγραμμα να αριθμεί τις σελίδες από 1 ως500, αλλά το πρόγραμμα μπορεί να αριθμήσει μόνο ένα κεφάλαιο την φορά. Οι σελίδες σε κάθε κεφάλαιο θα αριθμούνται από το 1 ως το25. Εδώ χρειάζεται το κύριο έγγραφο. Το έγγραφο αυτό σας επιτρέπει να συνδέσετε τα αρχεία ώστε να θεωρούνται σαν ένα αρχείο. Κατόπιν μπορείτε να εισάγετε ένα κωδικό αριθμό σελίδας στην αρχή του κύριου εγγράφου και να έχετε αρίθμηση των σελίδων από το 1 ως το 500.Τα κύρια έγγραφα είναι επίσης χρήσιμα για δημιουργία ευρετηρίου και πίνακα περιεχομένων για το έγγραφο.

 

math coprocessor (μαθηματικός συνεπεξεργαστής)

Κάθε υπολογιστής έχει μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) που επεξεργάζεται τα δεδομένα και κάνει τους απαιτούμενους υπολογισμούς. Ένας μαθηματικός συνεπεξεργαστής είναι ένας επεξεργαστής που μπορείτε να προσθέσετε στον υπολογιστή σας για να αυξήσει την ταχύτητα με την οποία γίνονται οι μαθηματικοί υπολογισμοί.

Αν δημιουργείτε λογιστικά φύλλα που κάνουν περίπλοκους υπολογισμούς, μελετήστε την πιθανότητα προσθήκης ενός μαθηματικού συνεπεξεργαστή στο σύστημά σας. Οι μαθηματικοί συνεπεξεργαστές μπορούν επίσης να επιταχύνουν μερικά προγράμματα γραφικών, επειδή πολλά προγράμματα γραφικών κάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς για να καθορίσουν πως να εμφανίζουν και να εκτυπώνουν γραφικά αντικείμενα.

 

megabyte (M ή MB) (μεγαψηφιολέξη)

Μια ψηφιολέξη είναι οκτώ δυαδικά ψηφία (bits), και χρησιμοποιείται για αποθήκευση πληροφοριών για ένα χαρακτήρα. Μια χιλιοψηφιολέξη είναι 1024 ψηφιολέξεις. Μια μεγαψηφιολέξη είναι 1048576 ψηφιολέξεις (περίπου 1 εκατομμύριο ψηφιολέξεις). Ισοδυναμεί με 500 περίπου σελίδες κειμένου με διπλό διάστιχο. Αν και ακούγεται πολύ, με τα σημερινά δεδομένα μια μεγαψηφιολέξη είναι λίγος χώρος αποθήκευσης. Πολλά από τα νεότερα και δυνατότερα προγράμματα χρειάζονται 5 ως 10 μεγαψηφιολέξεις χώρο δίσκου.

 

megahertz (MHz) (μεγάκυκλος)

Ηertz είναι η μονάδα μέτρησης του αριθμού των φορών που ένα ηλεκτρικό κύμα επαναλαμβάνεται σε ένα δευτερόλεπτο. Ένας μεγάκυκλος ισούται με ένα κύμα που επαναλαμβάνεται ένα εκατομμύριο φορές σε ένα δευτερόλεπτο. Σας φαίνεται γρήγορο; Με τους υπολογιστές, ο 1 μεγάκυκλος είναι σαν βήμα χελώνας. Οι μοντέρνοι υπολογιστές έχουν ταχύτητες από16 ως 50 μεγάκυκλους και αν έχετε εργαστεί με υπολογιστή 33 μεγακύκλων, θα είδατε ότι ο υπολογιστής 16 μεγακύκλων είναι πολύ αργός.

 

membrane keyboard (πληκτρολόγιο μεμβράνης)

Ένα πληκτρολόγιο χωρίς πλήκτρα. Είναι μια επίπεδη επιφάνεια ευαίσθητη στην πίεση με εικόνες πλήκτρων σχεδιασμένες πάνω της. Το χρησιμοποιείτε όπως ένα κοινό πληκτρολόγιο, αλλά επειδή δεν έχετε την αίσθηση της πίεσης των πλήκτρων, δεν είναι κατάλληλο για δακτυλογράφους. Τα πληκτρολόγια μεμβράνης χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες, εστιατόρια και σε άλλα μέρη όπου η σκόνη και η βρωμιά είναι πρόβλημα, επειδή δεν έχουν ανοίγματα και μπορούν να καθαριστούν γρήγορα.

 

memory (μνήμη)

Όταν εκτελείτε ένα πρόγραμμα ή ανοίγετε ένα αρχείο, ο υπολογιστής διαβάζει τις πληροφορίες από τον δίσκο (από την περιοχή μόνιμης αποθήκευσης του δίσκου) και τις αντιγράφει στην μνήμη (στην ηλεκτρονική περιοχή αποθήκευσης του υπολογιστή). Γιατί; Επειδή η μνήμη του υπολογιστή σας μπορεί να εργαστεί με τις πληροφορίες ταχύτερα, όταν αυτές είναι αποθηκευμένες στην μνήμη.

Σκεφθείτε το ως εξής:Υποθέστε ότι απομνημονεύετε ένα ποίημα και κάποιος σας ρωτά τι σημαίνει η πέμπτη γραμμή του. Επειδή το ποίημα είναι στην μνήμη σας, μπορείτε να την ερμηνεύσετε αμέσως. Αν έπρεπε να βρείτε πρώτα το ποίημα σε ένα βιβλίο, να διαβάσετε την γραμμή και μετά να την ερμηνεύσετε, θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος.

Το ίδιο ισχύει και με τον υπολογιστή. Ένας υπολογιστής μπορεί να προσπελάσει γρήγορα πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην μνήμη του. Γιατί λοιπόν να χρησιμοποιούμε δίσκους; Επειδή η μνήμη είναι ηλεκτρονική. Αν σβήσετε τον υπολογιστή, οτιδήποτε βρίσκεται στην μνήμη χάνεται. Οι πληροφορίες όμως που είναι αποθηκευμένες στον δίσκο είναι μόνιμες. Παραμένουν εκεί μέχρι να τις διαγράψετε. Βλ. επίσης RAM.

 

memory address (διεύθυνση μνήμης)

Ένας κωδικός αριθμός, γράμμα ή όνομα που αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη περιοχή όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα στην μνήμη. Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί διευθύνσεις για να εντοπίσει κομμάτια δεδομένων.

 

memory cache

Βλ. cache.

 

memory management (διαχείριση μνήμης)

Η διαδικασία του να κάνετε αποδοτική την μνήμη του υπολογιστή. π.χ., οι περισσότεροι υπολογιστές ΙΒΜ και συμβατοί δίνονται με τουλάχιστον 1 megabyteηλεκτρονικής μνήμης (όπου αποθηκεύονται τα προγράμματα και τα αρχεία όταν εργάζεστε με αυτά), δηλαδή με 1024 kilobytes. Από αυτά, τα 640 kilobytes μπορούν να χρησιμοποιηθούν από προγράμματα. Έτσι μένουν 384 kilobytes, που δεσμεύονται για χρήση από το σύστημα, όπου ο υπολογιστής αποθηκεύει τους οδηγούς εισόδου/εξόδου, τους οδηγούς εκτυπωτών και άλλες πληροφορίες που χρειάζεται για να επικοινωνήσει. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα 384 kilobytes δεν χρησιμοποιείται.

Όταν ανάβετε τον υπολογιστή σας, αρκετά προγράμματα μπορεί να φορτωθούν αυτόματα στο τμήμα640 kilobytes της μνήμης. π.χ., το πρόγραμμα που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι μπορεί να χρειαστεί μέχρι 20 kilobytes.Έτσι χάνεται κάποια μνήμη που ήταν διαθέσιμη για να εκτελείτε τα προγράμματά σας.

Τι γίνεται λοιπόν με τα 384 kilobytes που απλώς κάθονται εκεί; Ένα πρόγραμμα διαχείρισης μνήμης μπορεί να φορτώσει το πρόγραμμα του ποντικιού σε αυτό το τμήμα της μνήμης, απελευθερώνοντας ένα μέρος από τα 640Κ. Έτσι διατίθεται περισσότερη μνήμη για τα άλλα σας προγράμματα.

Επίσης, αν ο υπολογιστής σας έχει πρόσθετη μνήμη (επεκταμένη ή εκτεταμένη), το πρόγραμμα διαχείρισης μνήμης μπορεί να την οργανώσει και να την ελέγξει έτσι ώστε τα προγράμματά σας να μπορούν να χρησιμοποιούν την μνήμη για να εκτελούνται αποδοτικότερα.

 

memory map (χάρτης μνήμης)

Ένας χάρτης που δείχνει πως διαιρείται η μνήμη σε ένα υπολογιστή. Η RAM είναι οργανωμένη ώστε να κατανέμει πόρους για τον ενταμιευτή πληκτρολογίου, για τον ενταμιευτή εμφάνισης, για την λανθάνουσα μνήμη RAM, κλπ. Σε μερικά βοηθητικά προγράμματα μπορείτε να εξετάσετε τον χάρτη μνήμης για να δείτε πως είναι οργανωμένη η μνήμη RAM του υπολογιστή σας. Βλ. επίσης RAM και RAM cache.

 

memory resident program (πρόγραμμα εγκαταστημένο στην μνήμη)

Επίσης γνωστό σαν TSR ή terminate-and-stay resident. Ένα πρόγραμμα που είναι έτοιμο να κληθεί πάλι, όταν το σταματήσετε. Με τα εγκαταστημένα στην μνήμη προγράμματα, μπορείτε να εκτελέσετε το πρόγραμμα και μετά να φορτώσετε ένα άλλο πρόγραμμα πάνω του. Όταν φορτώνετε το δεύτερο πρόγραμμα, το εγκαταστημένο στην μνήμη πρόγραμμα υποχωρεί στο παρασκήνιο. Μόνο ένα μικρό του τμήμα παραμένει στην μνήμη. Για να πάτε από το κύριο πρόγραμμα στο εγκαταστημένο στην μνήμη πρόγραμμα, πιέζετε ένα συγκεκριμένο πλήκτρο που καλείται θερμό πλήκτρο. Ένα σύνηθες θερμό πλήκτρο απαιτεί από τον χρήστη να πατήσει δύο πλήκτρα. π.χ., ίσως χρειαστεί να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και να πιέσετε το πλήκτρο Esc.

 

menu (μενού)

Μια λίστα επιλογών ή εντολών από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε.

 

menu bar (γραμμή μενού)

Πολλά προγράμματα σας επιτρέπουν να εισάγετε μια εντολή επιλέγοντάς την από ένα μενού. Επειδή οι οθόνες είναι πολύ μικρές, δεν υπάρχει λόγος να κρατάτε όλα τα μενού ανοικτά στην οθόνη συνέχεια. Δεν θα μπορούσατε να δείτε με τι εργάζεστε.

Για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, πολλά προγράμματα χρησιμοποιούν μια γραμμή ελκυόμενων μενού, μια λεπτή γραμμή στην κορυφή της οθόνης που περιέχει τα ονόματα όλων των διαθέσιμων μενού. Όταν θέλετε να εισάγετε μια εντολή, επιλέγετε το όνομα του μενού από την γραμμή. Το μενού αυτό έλκεται από την γραμμή για να δείξει μια λίστα των διαθέσιμων επιλογών. Αφού κάνετε την επιλογή, το μενού αναδιπλώνεται στην γραμμή μενού.

 

menu-driven program (πρόγραμμα καθοδηγούμενο από μενού)

Ένα πρόγραμμα στο οποίο ο χρήστης εισάγει εντολές επιλέγοντάς τις από ένα μενού. Διαφέρει από ένα πρόγραμμα με εντολές στο οποίο ο χρήστης πρέπει να θυμάται τις εντολές και τις πληκτρολογήσεις που χρειάζονται για να κάνει μια συγκεκριμένη εργασία.

 

merge (συνένωση)

Επίσης γνωστή σαν mailmerge. Έχετε λάβει ποτέ μια διαφημιστική επιστολή που να απευθύνεται προσωπικά σε σας; Οι επιστολές αυτές έχουν δημιουργηθεί με συνένωση. Συνδυάζεται μια τυποποιημένη επιστολή με μια λίστα ονομάτων και διευθύνσεων και δημιουργείται μια σειρά επιστολών, που λένε το ίδιο πράγμα σε πολλούς ανθρώπους.

Πως γίνεται αυτό; Χρησιμοποιείται ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που έχει την δυνατότητα συνένωσης. Με τον επεξεργαστή κειμένου δημιουργούνται δύο αρχεία: ένα που περιέχει την επιστολή και ένα άλλο που περιέχει μια λίστα ατόμων προς τα οποία θέλετε να σταλεί η επιστολή. Αντί να πληκτρολογείτε το όνομα και την διεύθυνση κάθε ατόμου στις επιστολές, γράφετε μια μόνο επιστολή, εισάγετε ένα κωδικό για το όνομα, ένα κωδικό για την διεύθυνση και ένα κωδικό για την πόλη, την πολιτεία και τον ταχ. κώδικα. Οι κωδικοί αυτοί αντιστοιχούν στους κωδικούς που χρησιμοποιήσατε για να σημειώσετε τα ονόματα και τις διευθύνσεις στο άλλο αρχείο.

Όταν συνενώνετε τα δύο αρχεία, το πρόγραμμα δημιουργεί μια σειρά επιστολών παίρνοντας ονόματα και διευθύνσεις από το αρχείο διευθύνσεων και εισάγοντας τις πληροφορίες στις αντίστοιχες θέσεις στην επιστολή. Οι επιστολές υπογράφονται, μπαίνουν στον φάκελό τους, σφραγίζονται και στέλνονται στο ταχυδρομείο.

 

microchip (μικροτσίπ)

Άλλο όνομα για το ολοκληρωμένο κύκλωμα.

 

microcomputer (μικροϋπολογιστής)

Τεχνικά μιλώντας, είναι ένας υπολογιστής που χρησιμοποιεί μικροεπεξεργαστή σε ένα τσιπ σαν κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Η παρακάτω λίστα σας δίνει κάποια ιδέα για το τι θέση έχει ο μικροϋπολογιστής σε σχέση με τους άλλους υπολογιστές. Οι υπολογιστές αναφέρονται από τον λιγότερο προς τον περισσότερο δυνατό.

Κουτό τερματικό. Ένας υπολογιστής που συνδέεται με ένα δυνατότερο σύστημα υπολογιστή. Το τερματικό βασίζεται στον κεντρικό υπολογιστή για την δύναμη επεξεργασίας και για τις δυνατότητες αποθήκευσης.

Μικροϋπολογιστής. Ένας προσωπικός υπολογιστής, ένας υπολογιστής που είναι αρκετά μικρός ώστε να χωρά στο γραφείο σας και τόσο δυνατός ώστε να μπορεί να κάνει τις απαραίτητες εργασίες από μόνος του.

Μίνι υπολογιστής. Ένας δυνατός υπολογιστής που συχνά χρησιμοποιείται σαν κεντρικός υπολογιστής σε ένα δίκτυο τοπικής περιοχής. Οι μίνι υπολογιστές έχουν μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας με περισσότερα του ενός τσιπ.

Μεγάλο σύστημα υπολογιστή. Ένας δυνατός υπολογιστής με εκατοντάδες megabytes μνήμης και εκατοντάδεςgigabytes χώρου αποθήκευσης. Συνήθως χρησιμοποιείται σαν κεντρικός υπολογιστής σε μεγάλες εταιρίες και σε πανεπιστήμια.

 

microfloppy (ελαστικός μικροδίσκος)

Ένας ελαστικός δίσκος3.5". Είναι το κανονικό μέγεθος για προσωπικούς υπολογιστέςMacintosh και παραγκώνισε γρήγορα τον δίσκο 5.25", που χρησιμοποιούταν σε συμβατούς με ΙΒΜ. Βλ. επίσης floppy disk.

 

microprocessor (μικροεπεξεργαστής)

Τσιπ κεντρικής μονάδας επεξεργασίας που χρησιμοποιείται σε προσωπικούς υπολογιστές. Ο αριθμός μοντέλου του μικροεπεξεργαστή σας δίνει στοιχεία για την δύναμη επεξεργασίας του. Η παρακάτω λίστα δίνει μια συνοπτική περιγραφή για τους συνηθέστερους μικροεπεξεργαστές.

(Σημείωση: Τα τσιπ της Intel χρησιμοποιούνται γενικά σε υπολογιστές IBM και συμβατούς. Τα τσιπ Motorola χρησιμοποιούνται σε υπολογιστές Macintosh, Amiga και NeXT.)

Intel 8088.Το τσιπ που χρησιμοποιείται στον αρχικό προσωπικό υπολογιστή ΙΒΜ. Ο 8088 έχει ταχύτητα ρολογιού 4.77 MHz (που είναι πολύ αργή).Έχει εξωτερική αρτηρία δεδομένων 8 bit και εσωτερική αρτηρία 16bit. Νεότερες εκδόσεις του τσιπ ώθησαν την ταχύτητα στα 10 MHz.

Σημείωση: Η δομή της αρτηρίας δεδομένων καθορίζει το πόσες πληροφορίες μπορεί να επεξεργαστεί ο επεξεργαστής ταυτόχρονα. Τα 8 bits είναι 8 μονάδες πληροφορίας. Τα 16 bits είναι διπλάσια. Εσωτερική αρτηρία δεδομένων αναφέρεται στο πόσα δεδομένα μπορεί να επεξεργαστεί ο υπολογιστής μέσα στην κύρια μονάδα. Εξωτερική αναφέρεται στο ποσό των δεδομένων που μπορούν να μεταφερθούν από και προς την κύρια μονάδα και τα περιφερειακά, όπως, π.χ., σε εκτυπωτές.

Intel 8086.To τσιπ αναπτύχθηκε πριν το 8088, αλλά έχει εξωτερική αρτηρία δεδομένων 16 bit που απαγόρευε στον υπολογιστή να χρησιμοποιήσει πολλούς από τους εκτυπωτές και τις άλλες περιφερειακές συσκευές που υπήρχαν στην αγορά όταν η ΙΒΜ εξέδωσε τον πρώτο της υπολογιστή. Ο 8086 εκτελείται με ταχύτητα ρολογιού 8 MHz και μπορεί να δει μόνο μέχρι 1 megabyte μνήμης υπολογιστή.

Intel 80286.Το τσιπ αυτό έχει την ίδια εσωτερική και εξωτερική αρτηρία δεδομένων16 bit με το τσιπ 8086, αλλά μπορεί να δει μέχρι 16 megabytesμνήμης. Έχει ταχύτητα ρολογιού 12 MHz. Ο επεξεργαστής αυτός μπορεί να εργαστεί σε δύο λειτουργίες: πραγματική και προστατευμένη. Σε πραγματική λειτουργία, ο επεξεργαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο 640 kilobytes μνήμης. Σε προστατευμένη λειτουργία, ο επεξεργαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι 16 megabytes μνήμης. Σε προστατευμένη λειτουργία, δεν επιτρέπεται στα προγράμματα να παρεμβάλλονται μεταξύ τους στην μνήμη. Για να εργαστείτε σε προστατευμένη λειτουργία, χρειάζεστε ένα ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης μνήμης.

Intel 80386 ή Intel80386 DX. Ένα νεότερο τσιπ με εσωτερική και εξωτερική αρτηρία δεδομένων 32 bit, που μπορεί να δει μέχρι 4 gigabytes μνήμης. Μπορείτε να πάρετε ένα 386 με τις εξής ταχύτητες: 20 MHz, 25 MHz,33 MHz ή 40 MHz. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του 386 είναι ότι σας επιτρέπει να έχετε συνδρομικότητα στοιχειωδών εργασιών, να έχετε δηλαδή αρκετά προγράμματα που εκτελούνται ταυτόχρονα και να μπορείτε να μετάγεστε από το ένα στο άλλο. Με την συνδρομικότητα, ο υπολογιστής μπορεί να κάνει εργασίες στο παρασκήνιο (π.χ., να υπολογίζει ένα περίπλοκο λογιστικό φύλλο), ενώ εσείς γράφετε μια επιστολή στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Για να έχετε συνδρομικότητα, χρειάζεστε ένα λειτουργικό περιβάλλον που να την επιτρέπει, σαν το Microsoft Windows.

Intel 80386 SX.Μια υποβαθμισμένη έκδοση του 386. Εργάζεται βραδύτερα από το πραγματικό τσιπ 386 και χρησιμοποιεί αρτηρία δεδομένων 16 bit αντί της πλήρους32 bit. Το τσιπ όμως αυτό σας επιτρέπει να εκτελείτε προγράμματα σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούν το 386 και να έχετε συνδρομικότητα.

Intel 80486 ή 80486DX.Το 486 είναι στην ουσία ένα 386 μαζί με ένα μαθηματικό συνεπεξεργαστή. Ο μαθηματικός συνεπεξεργαστής επιτρέπει στον υπολογιστή να κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς ταχύτερα. Αν δημιουργήσετε πολλά περίπλοκα φύλλα εργασίας, ένας μαθηματικός συνεπεξεργαστής είναι ανεκτίμητος. Αν όχι, τότε ο 386 είναι ίσως σωστότερη αγορά. Εργάζεται στις εξής ταχύτητες: 20 MHz, 33 MHz και 50 MHz.

Intel 80486 SX. Μια υποβαθμισμένη έκδοση του 486. Είναι ένας 486DX χωρίς τον μαθηματικό συνεπεξεργαστή.

Pentium. Ο διάδοχος από την Intel για το τσιπ 80486 είναι συμβατός με τα προηγούμενα τσιπ 8086, οπότε οι υπολογιστές με Pentium μπορούν να εκτελέσουν όλα τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν για προηγούμενους υπολογιστές. Αλλά το τσιπ Pentium επεξεργάζεται εντολές δύο ως πέντε φορές ταχύτερα από τον 486, δηλαδή περίπου 150 φορές ταχύτερα από το τσιπ 8086. Εργάζεται με ταχύτητα ρολογιού 60 MHz και 66 MHz. Εναάλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι ενώ ο 486 περιέχει μια λανθάνουσα μνήμη ανάγνωσης/εγγραφής 8 kilobytes, ο Pentium περιέχει δύο μνήμες8Κ: μια για δεδομένα και μια άλλη για εντολές. Τα δεδομένα και ο κώδικας προγράμματος δεν ανταγωνίζονται για χώρο λανθάνουσας μνήμης, οπότε το σύστημα εκτελείται ταχύτερα.

Ο Pentium βελτιώνει την αρχιτεκτονική 32 bit με εξωτερική αρτηρία 64 bit, η οποία μεταφέρει δεδομένα προς και από την κύρια μνήμη με διπλάσια ταχύτητα από τον 486. Αν και έχει εσωτερική αρτηρία 32 bit, υπάρχουν δύο αρτηρίες που μπορούν να συνδυαστούν, αν χρειάζεται, για να έχετε καλύτερη ρυθμοαπόδοση. Αν σκέφτεστε να αναβαθμίσετε, αλλά σκοπεύετε να εκτελείτε μόνο το Windows 3.1 ή ένα άλλο λειτουργικό σύστημα ενός χρήστη, δεν αξίζει τον κόπο. Αν όμως σκοπεύετε να εργάζεστε με ένα λειτουργικό σύστημα 32 bit, σαν το Windows NT, τότε μπορείτε να εκτιμήσετε την βελτιωμένη απόδοση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναβαθμίζοντες πρέπει να είναι προσεκτικοί. Ο Pentium παράγει πολύ θερμότητα(περίπου διπλάσια από αυτή του 80486, λόγω της προσθήκης δύο εκατομμυρίων ακόμη τρανζίστορ στο τσιπ). Ίσως να θέλετε να καθυστερήσετε την αγορά για να δείτε αν η ισχύς που χρειάζεται μειωθεί, ή να σιγουρευτείτε ότι έχετε αρκετή ψυκτική δυνατότητα μέσα στον υπολογιστή σας.

Motorola 68000.Το τσιπ αυτό έχει εσωτερική αρτηρία δεδομένων 32 bit και εξωτερική αρτηρία δεδομένων 16 bit. Μπορεί να δει μέχρι 16 megabytes μνήμης και εργάζεται με ταχύτητα 8 MHz. Χρησιμοποιείται στους Macintosh Plus, Macintosh SE και Macintosh Classic.

Motorola 68020.Παρόμοιο με το 68000, αλλά το τσιπ αυτό χρησιμοποιεί αρτηρία δεδομένων32 bit και μπορεί να δει μέχρι 4 gigabytes μνήμης. Εργάζεται με ταχύτητα 16 MHz (διπλάσια ταχύτητα από τον 68000). Χρησιμοποιόταν στον αρχικό Macintosh II.

Motorola 68030.Το τσιπ αυτό χρησιμοποιεί αρτηρία δεδομένων 32 bit και μπορεί να δει μέχρι 4 gigabytes μνήμης. Εργάζεται με υψηλότερες ταχύτητες από το 68020. Παρέχει πρόσθετη υποστήριξη διαχείρισης μνήμης που θα είναι ανεκτίμητη με τις νέες εκδόσεις λογισμικού.

Motorola 68040.Αυτός ο μικροεπεξεργαστής 32 bit είναι σαφώς δυνατότερος από τον68030. Περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο μαθηματικό συνεπεξεργαστή, που καλείται αριθμητικός συνεπεξεργαστής ή συνεπεξεργαστής κινητής υποδιαστολής. Χρησιμοποιείται στην γραμμή υπολογιστών Macintosh Quadra.

 

Microsoft Corporation

Ένας γίγαντας ανάμεσαστους εκδότες λογισμικού. Ιδρύθηκε το 1975 και εμπορεύεται μιαμεγάλη σειρά εφαρμογών λογισμικού και μεταγλωττιστών γλωσσών προγραμματισμού.

 

Microsoft Excel

Ένα κορυφαίο πρόγραμμα λογιστικών φύλλων, γνωστό για την εκμετάλλευση που κάνει στην σύζευξη γραφικών με χρήστη, στο Windows και στον Mac. Παρέχει εύχρηστες δυνατότητες διαμόρφωσης και δημιουργίας διαγραμμάτων και χρήσιμες συντμήσεις επί της οθόνης.

 

Microsoft Windows

Ένα πρόγραμμα που εκτελείται πάνω στο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας (στο DOS) και εμφανίζει στον χρήστη ένα φιλικό πρόσωπο. Το Windows είναι γνωστό σαν μια σύζευξη γραφικών με τον χρήστη. Δηλαδή, αντί να πληκτρολογείτε εντολές για να κάνετε εργασίες, εισάγετε εντολές επιλέγοντάς τις από μενού ή επιλέγοντας ένα γραφικό σύμβολο (εικονίδιο)που εμφανίζεται στην οθόνη.

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Windows είναι ότι παρέχει ένα τρόπο σε προγράμματα σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν περισσότερα από τα 640Κ μνήμης που μπορεί να προσπελάσει το σύστημα. Επίσης αν έχετε ένα μικροϋπολογιστή 386,386SX, 486 ή 486SX μπορείτε να εκτελείτε περισσότερα του ενός προγράμματα ταυτόχρονα (Βλ. multitasking).

 

Microsoft Word

Ένα δημοφιλές πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Το Word είναι το πρώτο πρόγραμμα για περιβάλλον ΙΒΜ και συμβατών που περιέχει την δυνατότητα αυτό που βλέπετε αυτό παίρνετε (WYSIWYG). Αυτή επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώνουν την εργασία τους ευκολότερα την ώρα που την γράφουν και την επεξεργάζονται. Ακόμη και στις δύσκολες μέρες των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου για DOS, το Word ποτέ δεν κατάφερε να εκθρονίσει το WordPerfect.Αλλά το Word για Windows και για Mac είναι τα κορυφαία προγράμματα της αγοράς. Βλ. επίσης WYSIWYG.

 

Microsoft Works

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοφιλές ανάμεσα στους χρήστες του DOS, του Windows και του Mac.Περιέχει εύκολη στην χρήση επεξεργασία κειμένου, σχεδίαση, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων και προγράμματα τηλεπικοινωνιών, και έτσι πολλοί χρήστες δεν θα χρειαστούν άλλο πρόγραμμα.

 

MIDI (σύζευξη φηφιακών μουσικών οργάνων)

Ακρωνύμιο των λέξεων Musical Instrument Digital Interface. Ένα σύνολο κανόνων που κατευθύνει την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε μουσικά όργανα και στον υπολογιστή. Με τα σωστά μηχανήματα, ένας μουσικός μπορεί να συνθέσει μουσική επί της οθόνης και μετά να δώσει εντολή στον υπολογιστή να την παίξει. Κατόπιν ο μουσικός μπορεί να επεξεργαστεί την μουσική, να αλλάξει την χροιά ή το τέμπο ή άλλα στοιχεία της σύνθεσης. Πολλή από την μουσική που ακούτε σε ταινίες και στην τηλεόραση χρησιμοποιεί τεχνολογία MIDI.

 

migrate (αλλάζω πλατφόρμα εργασίας)

Στην ορολογία των υπολογιστών σημαίνει μεταφορά από μια πλατφόρμα υπολογιστή ή προγράμματος σε μια άλλη. Χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει τις αλλαγές από ένα προϊόν σε ένα άλλο, όπως, π.χ., από το DOS στο Windows.

 

minicomputer (μίνι υπολογιστής)

Ένας δυνατός υπολογιστής που συχνά χρησιμοποιείται σαν κεντρικός υπολογιστής σε ένα δίκτυο τοπικής περιοχής. Για την διάκριση ανάμεσα στους μικροϋπολογιστές, τους μίνι υπολογιστές και τα συστήματα μεγάλων υπολογιστών, Βλ.microcomputers.

 

minimize (ελαχιστοποιώ)

Ένας όρος του Microsoft Windows που σημαίνει συρρίκνωση ενός παραθύρου σε εικονίδιο, χωρίς να βγαίνετε από το πρόγραμμα. Μπορείτε να το κάνετε επιλέγονταςMinimize από το μενού Ελέγχου πατώντας στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης, ή πατώντας στο κουμπί Ελαχιστοποίησης (το βέλος προς τα κάτω, που είναι δεύτερο από τα δεξιά στην πάνω δεξιά γωνία του παράθυρου). Βλ. επίσης window, Microsoft Windows.

 

mode (τρόπος λειτουργίας)

Μια κατάσταση λειτουργίας για ένα υπολογιστή ή για ένα πρόγραμμα που μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Οι συνηθέστερες λειτουργίες είναι οι λειτουργίες Παρεμβολής και Γραφής από Πάνω, στα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου. Σε λειτουργία Παρεμβολής, οτιδήποτε πληκτρολογείτε εισάγεται στην τρέχουσα θέση, χωρίς να διαγράφεται υπάρχον κείμενο. Σε λειτουργία Γραφής από Πάνω, ό,τι πληκτρολογείτε αντικαθιστά υπάρχον κείμενο. Στα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο Ins για να μεταχθείτε από λειτουργία Παρεμβολής σε λειτουργία Γραφής από Πάνω και το αντίστροφο.

Τα προγράμματα λογιστικών φύλλων, σαν τα Lotus 1-2-3 και Quattro Pro, λειτουργούν σε αρκετές διαφορετικές λειτουργίες. π.χ., σε λειτουργία READY μπορείτε να πληκτρολογήσετε καταχωρίσεις στο λογιστικό φύλλο. Σε λειτουργίαEDIT, μπορείτε να επεξεργαστείτε μια καταχώριση. Σε λειτουργίαWAIT πρέπει να περιμένετε ενώ ο υπολογιστής κάνει κάποια εργασία. Μέσα σε μια λειτουργία, ένα λειτουργικό πλήκτρο μπορεί να εισάγει μια εντολή, η οποία ίσως να διαφέρει από την εντολή που θα εκτελεστεί αν πατηθεί το πλήκτρο σε μια άλλη λειτουργία. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρετε σε ποια λειτουργία βρίσκεται το πρόγραμμα (Βλ. mode indicator).

 

mode indicator (δείκτης τρόπου λειτουργίας)

Με προγράμματα που λειτουργούν σε διάφορες λειτουργίες, το πρόγραμμα συνήθως περιέχει μια γραμμή κατάστασης που εμφανίζει μηνύματα. Τα μηνύματα συχνά παρέχουν πληροφορίες που σας λένε το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνετε ή σας δίνουν βοήθεια για το χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείτε. Το μήνυμα μπορεί επίσης να περιέχει ένα δείκτη τρόπου λειτουργίας ή δείκτη κατάστασης που σας λέει σε ποια λειτουργία βρίσκεστε.

 

modem (διαμορφωτής/αποδιαμορφωτής)

Συντομογραφία του MOdulator/DEModulator (διαμορφωτής/αποδιαμορφωτής). Το μόντεμ(όπως ονομάζεται πλέον και στα Ελληνικά) επιτρέπει στον υπολογιστή να επικοινωνήσει μέσω τηλεφωνικών γραμμών με άλλους υπολογιστές. Μπορείτε να προμηθευθείτε μόντεμ δύο τύπων: εσωτερικό ή εξωτερικό. Ένα εσωτερικό μόντεμ δίνεται σε κάρτα που μπορείτε να συνδέσετε μέσα σε μια κενή θέση στον υπολογιστή σας. Κατόπιν μπορείτε να συνδέσετε την τηλεφωνική γραμμή απευθείας στο μόντεμ. Ένα εξωτερικό μόντεμ βρίσκεται έξω από τον υπολογιστή. Περιέχει τρία καλώδια. Ένα καλώδιο συνδέεται στην παροχή ρεύματος, ένα σειριακό καλώδιο συνδέει το μόντεμ με την σειριακή πύλη στο πίσω μέρος του υπολογιστή και ένα τρίτο καλώδιο συνδέει το μόντεμ με μια πρίζα τηλεφώνου.

Ποιο μόντεμ πρέπει να αγοράσετε; Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το μόντεμ σας σε περισσότερους του ενός υπολογιστές, πάρτε ένα εξωτερικό μόντεμ. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μόντεμ μόνο σε ένα υπολογιστή, τότε το εσωτερικό είναι καλύτερο: δεν καταλαμβάνει χώρο δίσκου, χρειάζεται μόνο ένα καλώδιο και κρατά ελεύθερη την σειριακή πύλη στο πίσω μέρος του υπολογιστή, για να μπορέσετε να συνδέσετε μια άλλη σειριακή συσκευή. Αν όμως ο υπολογιστής σας δεν έχει κενή θέση επέκτασης, στην οποία να μπορείτε να συνδέσετε το μόντεμ, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα εξωτερικό μόντεμ.

 

modulation (διαμόρφωση)

Η διαδικασία μετατροπής ενός ψηφιακού σήματος σε αναλογικό σήμα. Τι σημαίνει αυτό; Ο υπολογιστής σκέφτεται και μιλά με ψηφιακά σήματα (1 ή 0, on ή off). Αν όμως πρέπει να επικοινωνήσει μέσω τηλεφωνικών γραμμών, τα σήματα πρέπει να σταλούν σαν αναλογικά σήματα, που είναι κυματομορφές. Η διαμόρφωση μετατρέπει τα σήματα του υπολογιστή σε σήματα που μπορούν να σταλούν μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Βλ. επίσης modem.

 

MoirΓ (παραμόρφωση MoirΓ)

Ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα που μοιάζει με σκάκι, και παράγεται από αλληλοκαλυπτόμενες διατάξεις σκίασης σε εικόνες. Εμφανίζεται συνήθως όταν μικραίνετε το μέγεθος μιας γραφικής εικόνας. Οι διατάξεις που στην αρχική εικόνα ήταν χωρισμένες, αλληλοπαρεμβάλλονται και προκαλούν την παραμόρφωση Moir<F52B%0>Γ (Βλ. επίσης <MI%2>monochrome, VGA, EGA και CGA).

 

monitor (όργανο καταγραφής(οθόνη))

Η μονάδα εμφάνισης ενός υπολογιστή. Επιτρέπει στον υπολογιστή να επικοινωνεί με τον χρήστη.

 

monochrome (μονόχρωμη)

Αναφέρεται σε μια οθόνη υπολογιστή που εμφανίζει ένα μόνο χρώμα, συνήθως άσπρο σε μαύρο, κίτρινο σε μαύρο ή πράσινο σε μαύρο.

 

monospace (μη αναλογική γραφή)

Σημαίνει "ίδιο διάστημα". Σε μια τέτοια γραμματοσειρά, κάθε γράμμα καταλαμβάνει τον ίδιο χώρο, είτε είναι πλατύ σαν το ω είτε λεπτό σαν το ι. Η γραμματοσειρά Courier είναι ένα παράδειγμα μη αναλογικής γραμματοσειράς. Μοιάζει με την σελίδα της γραφομηχανής, επειδή οι γραφομηχανές δίνουν επίσης τον ίδιο χώρο σε κάθε γράμμα. Συγκρίνετε με τις αναλογικές γραμματοσειρές.

 

morphing (μόρφωμα)

Ένα ειδικό γραφικό εφέ, που κάνει μια εικόνα να λιώνει μέσα σε μια άλλη. Χρησιμοποιείται για δημιουργία ειδικών εφέ σε παρουσιάσεις, κινηματογραφικές ταινίες και σε γραφικά με διάφορα προγράμματα όπως τα MacroMind 3-D, MacTopasκαι MorphIT!.

 

motherboard (μητρική κάρτα)

Το βασικό τυπωμένο κύκλωμα του υπολογιστή. Η κάρτα αυτή περιέχει το τσιπ επεξεργασίας, τα τσιπ της μνήμης, τα κυκλώματα υποστήριξης και τον ελεγκτή αρτηρίας. Είναι σαν την μηχανή του αυτοκινήτου σας. Αντικαταστήστε την μητρική κάρτα και έχετε ένα τελείως νέο υπολογιστή.

 

Motorola

Βλ. microprocessors.

 

mouse (ποντίκι)

Μια συσκευή εισόδου που σας επιτρέπει να δείξετε και να επιλέξετε αντικείμενα στην οθόνη. Το ποντίκι οφείλει το όνομά του στην φυσική του εμφάνιση. Μοιάζει με ένα μικρό ζώο με ουρά. Η ουρά του ποντικιού είναι το καλώδιο που συνδέει το ποντίκι με τον υπολογιστή. Τα περισσότερα ποντίκια έχουν δύο κουμπιά. Το αριστερό κουμπί χρησιμοποιείται συχνότερα. Αν το ποντίκι έχει τρία κουμπιά, το κεντρικό κουμπί χρησιμοποιείται σπάνια. Μπορείτε να πιέσετε τα κουμπιά του ποντικιού και να μετακινήσετε το ποντίκι κατά διάφορους τρόπους για να αλλάξετε τον τρόπο που λειτουργεί:

Μπορείτε να δείξετε σε ένα στοιχείο μεταφέροντας το ποντίκι ώστε ο δείκτης του ποντικιού να τοποθετείται στην οθόνη πάνω στο στοιχείο. Το άκρο του δείκτη του ποντικιού πρέπει να δείχνει το στοιχείο. Δεν πρέπει απλώς να δείξετε προς την κατεύθυνση του αντικειμένου.

Μπορείτε να πατήσετε σε ένα στοιχείο δείχνοντας πάνω του και πιέζοντας το κουμπί του ποντικιού μια φορά (συνήθως το αριστερό κουμπί του ποντικιού).

Για να πατήσετε διπλά δείχνετε σε ένα στοιχείο και πιέζετε και αφήνετε το κουμπί του ποντικιού δύο φορές στα γρήγορα. Ένα διπλό πάτημα δεν είναι το ίδιο με δύο πατήματα. Έχετε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να πατήσετε διπλά (που ονομάζεται διάστημα διπλού πατήματος). Τα περισσότερα προγράμματα σας επιτρέπουν να αλλάξετε το διάστημα διπλού πατήματος αν έχετε αργό δάκτυλο.

Μπορείτε να σύρετε το ποντίκι, πατώντας το κουμπί του ποντικιού ενώ μετακινείτε το ποντίκι. Το σύρσιμο χρησιμοποιείται συχνά σε προγράμματα γραφικών για σχεδίαση κύκλων, γραμμών, και άλλων σχημάτων. Χρησιμοποιείται επίσης συχνά για μετακίνηση αντικειμένων στην οθόνη.

 

mouse driver (οδηγός ποντικιού)

Ένα πρόγραμμα που λέει στον υπολογιστή πως να εργαστεί με το ποντίκι. Αν αγοράσετε ένα ποντίκι, αυτό πρέπει να δίνεται μαζί με ένα οδηγό. Αν δεν εγκαταστήσετε τον οδηγό, το ποντίκι δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

 

MS-DOS

Ακρωνύμιο των λέξεωνMicrosoft Disk Operating System (λειτουργικό σύστημα δίσκου τηςMicrosoft). Ένα λειτουργικό σύστημα δίσκου που αναπτύχθηκε από την Microsoft Corpo-ration για χρήση με προσωπικούς υπολογιστές ΙΒΜ. Βλ. DOS.

 

multimedia (πολυμέσα)

Ο συνδυασμός κειμένου, ήχου, εικόνας, γραφικών και κίνησης για χρήση σε παρουσιάσεις.

Multimedia PC (MPC) (προσωπικός υπολογιστής για πολυμέσα)

Μια ονομασία που δόθηκε από μια ομάδα κατασκευαστών υπολογιστών σε ένα IBM PS/2 ή σε κάθε συμβατό με ΙΒΜ υπολογιστή, που ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθόρισε αυτή η ομάδα σαν αναγκαίες για εργασία με πολυμέσα. Τα ελάχιστα κριτήρια περιλαμβάνουν: ένα μικροεπεξεργαστή 80386 SX,με 2 megabytes μνήμη RAM, ταχύτητα 20 MHz, γραφικά VGA, σκληρό δίσκο, μοχλό ελέγχου, Microsoft Windows, κάρτα ήχου, ποντίκι και ένα οδηγό CD-ROM συμβατό με MPC.

 

multisync monitor (οθόνη multisync)

Με τις περισσότερες οθόνες πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η οθόνη ταιριάζει με την κάρτα εμφάνισης που είναι εγκαταστημένη στον υπολογιστή σας. Η κάρτα εμφάνισης λέει στην οθόνη πως να εμφανίζει πληροφορίες. Με μια οθόνη multisync, η οθόνη προσαρμόζεται αυτόματα στον τύπο κάρτας που είναι εγκαταστημένος.

 

multitasking (συνδρομικότητα στοιχειωδών εργασιών)

Η δυνατότητα εκτέλεσης περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων ταυτόχρονα σε ένα υπολογιστή. Έτσι μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε σε ένα πρόγραμμα ενώ ο υπολογιστής συνεχίζει την εργασία του με ένα άλλο πρόγραμμα. π.χ., μπορείτε να κάνετε τον υπολογιστή να υπολογίζει μια περίπλοκη σειρά τύπων σε ένα πρόγραμμα λογιστικών φύλλων, ενώ εσείς γράφετε μια επιστολή στην μητέρα σας.

 

multiuser system (σύστημα πολλών χρηστών)

Ένα σύστημα υπολογιστών που αποτελείται από αρκετούς τερματικούς υπολογιστές συνδεδεμένους με ένα δυνατό κεντρικό υπολογιστή. Το σύστημα αυτό δίνει σε αρκετούς χρήστες δυνατότητα προσπέλασης στα ίδια προγράμματα και δεδομένα.