ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
P

pack (συμπιέζω)

Μπορείτε να προμηθευτείτε ένα πρόγραμμα που συμπιέζει αρχεία, έτσι ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο στον δίσκο (Βλ. compression). Το πρόγραμμα συμπιέζει τα δηλωμένα αρχεία σε ένα συμπιεσμένο αρχείο. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία, πρέπει να τα αποσυμπιέσετε.

Ο όρος packχρησιμοποιείται επίσης για να αναφερθεί στην διαδικασία διαγραφής εγγραφών από μια βάση δεδομένων. Κανονικά, αν σβήσετε μια εγγραφή στην βάση δεδομένων, η εγγραφή απαλείφεται από την βάση δεδομένων ώστε να μην σας ενοχλεί στην εργασία σας, αλλά συνεχίζει να παραμένει στο αρχείο της βάσης δεδομένων. Για να απαλείψετε την εγγραφή τελείως, πρέπει να εκτελέσετε την λειτουργία pack στην βάση δεδομένων.

 

packaged software (πακέτο εφαρμογής)

Επίσης γνωστό σαν λογισμικό από το ράφι. Κάθε πρόγραμμα που παράγεται μαζικά και πωλείται, γενικά σε καταστήματα ή μέσω ταχυδρομείου ή άμεσης διαφήμισης, σε αντίθεση με το εξειδικευμένο λογισμικό που αναπτύσσεται για ένα πελάτη.

 

page (σελίδα)

Στα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, μια σελίδα είναι μια σελίδα οθόνης ή μια εκτυπωμένη σελίδα. Με την σελίδα οθόνης, αλλάζετε σελίδες πατώντας τα πλήκτρα PgUp και PgDn. Οι σελίδες της οθόνης είναι συνήθως μικρότερες από τις εκτυπωμένες σελίδες, οπότε πρέπει να γυρίσετε δύο ή τρεις σελίδες οθόνης για να γυρίσετε μια εκτυπωμένη σελίδα.

 

page break (αλλαγή σελίδας)

Στα περισσότερα προγράμματα, δηλώνετε το μήκος της σελίδας που σκοπεύετε να εκτυπώσετε. Κατόπιν το πρόγραμμα διαιρεί το αρχείο που δημιουργείτε σε σελίδες. Κάθε σελίδα χωρίζεται από μια αλλαγή σελίδας, που συνήθως φαίνεται στην οθόνη σαν μια εστιγμένη γραμμή ή σαν γραμμή με παύλες, που εκτείνεται κατά το πλάτος της οθόνης. Στα περισσότερα προγράμματα μπορείτε να εισάγετε και τις δικές σας αλλαγές σελίδων, οι οποίες καλούνται χειρωνακτικές ή εξαναγκασμένες αλλαγές σελίδων.

 

page description language (PDL) (γλώσσα περιγραφής σελίδας)

Μια γλώσσα προγραμματισμού, σαν την PostScript, που χρησιμοποιείται για να πει σε ένα εκτυπωτή(που καταλαβαίνει την PDL) πως να εκτυπώσει την σελίδα. Φανταστείτε ένα εκτυπωτή PDL σαν ένα μάγειρα. Λέτε στον μάγειρα ότι θέλετε ένα φαγητό. Ο μάγειρας καταλαβαίνει τι εννοείτε και προετοιμάζει το φαγητό. Οι εκτυπωτές που δεν καταλαβαίνουν PDL είναι σαν άπειροι μάγειροι. Αν θέλετε ένα φαγητό, είναι καλύτερο να τους δώσετε μια αναλυτική συνταγή ή να ετοιμαστείτε να ετοιμάσετε μέρος του φαγητού μόνοι σας.

Ο υπολογιστής πρέπει να στείλει αναλυτικές εντολές σε ένα εκτυπωτή που δεν καταλαβαίνει PDL. π.χ., για να εκτυπώσει ένα κύκλο, ο υπολογιστής πρέπει να μετατρέψει την εικόνα της οθόνης σε ένα χάρτη δυαδικών ψηφίων, για να πει στον εκτυπωτή που θα εκτυπώσει κάθε στιγμή που δημιουργεί τον κύκλο. Με ένα εκτυπωτή που καταλαβαίνει PDL, ο υπολογιστής μπορεί να στείλει γενικές εντολές. Κατόπιν, για να εκτυπώσει τον κύκλο, ο υπολογιστής λέει στον εκτυπωτή την θέση και το μέγεθος του κύκλου και ο εκτυπωτής καθορίζει το που θα βάλει τις στιγμές.

Επειδή ο εκτυπωτής παίρνει πολλές ευθύνες, ένας εκτυπωτής που καταλαβαίνει PDL πρέπει να έχει την δική του μονάδα επεξεργασίας και συνήθως χρειάζεται πρόσθετη μνήμη, πράγμα που κάνει αυτούς τους εκτυπωτές ακριβότερους από τους άλλους εκτυπωτές.

 

page layout program

Βλ. desktop publishing.

 

page orientation

Βλ. orientation.

 

page preview (επισκόπηση σελίδας)

Σε αρκετά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και σελιδοποίησης, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που σας επιτρέπει να δείτε μια μινιατούρα της κάθε σελίδας σας, όπως αυτή θα φαίνεται όταν εκτυπωθεί. Μπορείτε να εξοικονομήσετε πολύ χαρτί χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό αυτό για να ελέγξετε και να αλλάξετε περιθώρια, αριθμούς σελίδων, μετωπίδες, σελιδαρίθμηση και την βασική σχεδίαση της σελίδας, πριν την εκτυπώσετε.

 

PageMaker

Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής έκδοσης από την Aldus Corporation, την εταιρία που εφεύρε τον όρο ηλεκτρονική έκδοση.

 

pagination (σελιδοποίηση)

Αυτόματη αρίθμηση σελίδων. Οι διάφορες επιλογές σελιδοποίησης που μπορείτε να έχετε (π.χ., που να βάλετε τον αριθμό σελίδας, αν θα εκτυπώσετε αριθμό σελίδας στην πρώτη σελίδα ενός εγγράφου και την επιλογή να αρχίσετε με αριθμό σελίδας διαφορετικό από το 1) εξαρτώνται από το πρόγραμμα εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.

 

paint program (πρόγραμμα ζωγραφικής)

Ένα πρόγραμμα που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε γραφικά αντικείμενα που αποτελούνται από μια σειρά στιγμών. Όταν δημιουργείτε μια εικόνα σε ένα πρόγραμμα ζωγραφικής, ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε μια σειρά εικονοστοιχείων (στιγμών στην οθόνη) ή αλλάζετε το χρώμα τους. Κατόπιν μπορείτε να τροποποιήσετε την εικόνα αλλάζοντας μεμονωμένα εικονοστοιχεία.

Σε αντίθεση με τα προγράμματα σχεδίασης, τα προγράμματα ζωγραφικής δεν χειρίζονται κάθε αντικείμενο στην οθόνη σαν ένα ξεχωριστό αντικείμενο. π.χ., αν βάλετε ένα κύκλο πάνω από ένα τετράγωνο σε ένα πρόγραμμα ζωγραφικής, δεν μπορείτε να επιλέξετε μόνο τον κύκλο για να τον μεταφέρετε ή να τον διαγράψετε. Θα πρέπει να διαγράψετε και τα δύο αντικείμενα και να αρχίσετε την σχεδίασή σας από την αρχή. Στα προγράμματα ζωγραφικής όμως μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε μεμονωμένα εικονοστοιχεία ή να αλλάξετε το χρώμα ενός εικονοστοιχείου. Λόγω αυτού, τα προγράμματα ζωγραφικής είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για δημιουργία ακανόνιστων γραμμών και διατάξεων σκιαγράφησης, όπως είναι αυτά που χρησιμοποιούνται σε σκετσαρίσματα ελεύθερης σχεδίασης.

 

palette (παλέτα)

Σε ένα πρόγραμμα γραφικών, είναι ένα μενού χρωμάτων ή διατάξεων από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε.

 

palmtop computer

Βλ. hand-held computer.

 

pane (τομέας παράθυρου)

Ένας όρος του Windowsγια κάθε παράθυρο σε μια χωρισμένη οθόνη.

 

Pantone Matching System (σύστημα Pantone)

Ένα σύστημα που χρησιμοποιείται από πολλά τυπογραφεία και από προγράμματα γραφικών για να σιγουρέψουν ότι το χρώμα που εκτυπώνεται ταιριάζει με αυτό που θέλει πραγματικά ο δημιουργός του. Το σύστημα Pantone αναθέτει αριθμούς σε περίπου500 χρώματα. Τα χρώματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να αναμιχθούν με άλλα χρώματα για να δημιουργήσουν αποχρώσεις.

 

Paradox

Ένα πρόγραμμα σχεσιακών βάσεων δεδομένων που προωθείται από την Borland International.Η έκδοση του προγράμματος για DOS, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, επειδή κάνει την θέση περίπλοκων ερωτήσεων σχετικά εύκολη. Επίσης περιέχει μια γλώσσα εφαρμογών (PAL), ώστε να μπορούν οι χρήστες να δημιουργούν εξειδικευμένες εφαρμογές για τις εταιρίες τους, και να προσπελαύνουν πληροφορίες με τον τρόπο που τις χρειάζονται. Η έκδοση για Windows, που εκδόθηκε το 1993, υποστηρίζει σύνδεση και ένθεση αντικειμένων, δέχεται πεδία σημειώσεων οποιουδήποτε μήκους και περιέχει εργαλεία για ευφυή σχεδίαση εγγράφων. Βλ. επίσης relational database.

 

parallel columns (παράλληλες στήλες)

Σε πολλά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και επιτραπέζιας έκδοσης, μπορείτε να θέσετε κείμενο σε στήλες ώστε τα στοιχεία στην αριστερή στήλη να στοιχίζονται με τα στοιχεία στην δεξιά στήλη.

 

parallel port (παράλληλη πύλη)

Μια υποδοχή στο πίσω μέρος του υπολογιστή που παρέχει ένα τρόπο μετάδοσης εξόδου από τον υπολογιστή με μεγάλες ταχύτητες. Η παράλληλη πύλη συνήθως χρησιμοποιείται για να συνδέσει ένα παράλληλο εκτυπωτή με τον υπολογιστή.

 

parallel printer (παράλληλος εκτυπωτής)

Οι εκτυπωτές κατατάσσονται σε δύο ομάδες: παράλληλοι εκτυπωτές και σειριακοί εκτυπωτές, ανάλογα με την πύλη του υπολογιστή στην οποία μπορείτε να τους συνδέσετε. Επειδή οι παράλληλοι εκτυπωτές συνήθως εκτυπώνουν ταχύτερα από τους σειριακούς, είναι δημοφιλέστεροι.

 

parallel processing (παράλληλη επεξεργασία)

Δύο ή περισσότεροι επεξεργαστές εργάζονται μαζί για να επεξεργαστούν πληροφορίες και να εκτελούν εργασίες την ίδια ώρα. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνολογία, πρέπει να εφευρεθούν γλώσσες προγραμματισμού που να δείχνουν στους υπολογιστές πως να μοιράζουν εργασίες ταυτόχρονα ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους επεξεργαστές. Σήμερα στο Windowsκαι στο OS/2 μπορείτε να έχετε συνδρομικότητα στοιχειωδών εργασιών, όπου ένα πρόγραμμα κάνει κάτι στο προσκήνιο ενώ εσείς κάνετε κάτι άλλο στο παρασκήνιο.

Μπορείτε να σκεφθείτε την παράλληλη επεξεργασία σαν δύο ή περισσότερους επεξεργαστές που να κάνουν δύο διαφορετικά πράγματα στην ίδια εργασία και να συνομιλούν μεταξύ τους. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό και χρειάζεται ένα διαφορετικό είδος λογικής για την δημιουργία προγραμμάτων που να το χρησιμοποιούν. Προβλέπεται ότι η επόμενη γενιά υπολογιστών και γλωσσών προγραμματισμού θα είναι ικανή για παράλληλη επεξεργασία.

 

parameter (παράμετρος)

Μια τιμή που μπορείτε να προσθέσετε σε μια εντολή για να καθορίσετε επί τίνος πράγματος θέλετε να ενεργήσει η εντολή. π.χ., αν θέλετε να μορφοποιήσετε ένα ελαστικό δίσκο στο DOS, πρέπει να καθορίσετε τον οδηγό δίσκου επί του οποίου θέλετε να κάνετε την μορφοποίηση. π.χ., αν εισάγετε την εντολή FORMAT A:, η FORMAT είναι η εντολή και Α: είναι η παράμετρος. Βλ. επίσης switch.

 

parent directory (πατρικός κατάλογος)

Φανταστείτε ένα δένδρο καταλόγων σαν ένα οικογενειακό δένδρο. Κάθε άτομο σε ένα οικογενειακό δένδρο έχει ένα πατέρα. Σε ένα δένδρο καταλόγων, ο πατρικός κατάλογος είναι ο κατάλογος ένα επίπεδο πάνω από τον τρέχοντα κατάλογο.

 

parent file (πατρικό αρχείο)

Σε μια σειρά τριών συνεχών ενημερώσεων ενός αρχείου, είναι η δεύτερη παλιότερη έκδοση του αρχείου.

 

parity bit (δυαδικό ψηφίο ισοτιμίας)

Όταν δεδομένα στέλνονται μέσω τηλεφωνικών γραμμών με μόντεμ, αυτό στέλνει μια μονάδα δεδομένων σαν μια ψηφιολέξη (μια συλλογή δυαδικών ψηφίων). Για να ελεγχθούν τα δεδομένα για λάθη μετάδοσης, ένα δυαδικό ψηφίο ισοτιμίας επισυνάπτεται σε κάθε ψηφιολέξη. Το ψηφίο αυτό δηλώνει αν το άθροισμα των ψηφίων σε μια ψηφιολέξη δεδομένων είναι άρτιο ή περιττό. Όταν το μόντεμ δέχεται μια ψηφιολέξη δεδομένων, το πρόγραμμα προσθέτει τον αριθμό των δυαδικών ψηφίων στην ψηφιολέξη για να καθορίσει αν ο αριθμός είναι άρτιος ή περιττός. Κατόπιν το πρόγραμμα συγκρίνει την δική του μέτρηση με το δυαδικό ψηφίο ισοτιμίας για να δει αν συμφωνούν. Αν διαφέρουν, τότε το πρόγραμμα σηματοδοτεί ότι υπήρξε ένα λάθος επικοινωνίας.

 

park (στάθμευση)

Κάθε οδηγός δίσκου έχει μια κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής που χρησιμοποιείται για ανάγνωση δεδομένων από δίσκους και εγγραφή δεδομένων σε δίσκους. Οι σκληροί δίσκοι έχουν μια κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής για κάθε πιατέλα τουσκληρού δίσκου. Όταν σβήνετε τον υπολογιστή σας, οι κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής σταματούν πάνω από τις πιατέλες. Αν μετακινήσετε τον υπολογιστή σας ή τον κτυπήσετε, οι κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής μπορούν να πέσουν πάνω στις πιατέλες καταστρέφοντας τα δεδομένα επί των οποίων θα πέσουν.

Για να προστατεύσει τον σκληρό δίσκο, ο υπολογιστής μπορεί να έχει ενσωματωμένες εντολές που να του λένε να σταθμεύσει τον δίσκο όποτε σβήνετε τον υπολογιστή. Η στάθμευση συνίσταται στην μεταφορά των κεφαλών ανάγνωσης/εγγραφής πάνω σε περιοχές των πιατελών που δεν περιέχουν δεδομένα. Αν ο υπολογιστής δεν έχει ενσωματωμένες εντολές, μπορείτε να αγοράσετε ένα βοηθητικό πρόγραμμα, σαν το PC Tools ή το Norton Utilities,που διαθέτει ένα χαρακτηριστικό στάθμευσης δίσκου.

 

partition (υποδιαίρεση)

Μια περιοχή αποθήκευσης στον σκληρό δίσκο. Στο DOS, ο σκληρός δίσκος πρέπει να υποδιαιρεθεί πριν μορφοποιηθεί. Ο δίσκος μπορεί να μορφοποιηθεί σε μια ή περισσότερες περιοχές αποθήκευσης.

Επειδή οι σκληροί δίσκοι μπορούν να αποθηκεύσουν εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες megabytesδεδομένων, ίσως να θέλετε ή να χρειάζεστε να υποδιαιρέσετε τον δίσκο σε αρκετές περιοχές αποθήκευσης. π.χ., αν έχετε ένα σκληρό δίσκο 100 megabytes, μπορεί να θέλετε να τον διαιρέσετε σε τρεις περιοχές των 30 megabytes και μια περιοχή των 10 megabytes. Κάθε περιοχή αποθήκευσης καλείται λογικός οδηγός και θεωρείται ένας ξεχωριστός οδηγός δίσκου. Στο παράδειγμά μας, η πρώτη περιοχή θα είναι ο οδηγός C, ο δεύτερος θα είναι ο D, ο τρίτος Ε, και ο τελευταίος θα είναι ο F.

Οι σκληροί δίσκοι υποδιαιρούνταν σε υπολογιστές που εργαζόταν στο DOS έκδοση 4.0 ή προηγούμενη, επειδή οι εκδόσεις αυτές μπορούσαν να εργαστούν με δίσκους μέχρι32 megabytes. Αν είχατε μεγαλύτερο σκληρό δίσκο, έπρεπε να υποδιαιρέσετε τον δίσκο σε μικρότερους λογικούς οδηγούς.

 

Pascal

Μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, που αναπτύχθηκε το 1970 και πήρε το όνομά της από τον Ελβετό μαθηματικό Blaise Pascal. Η γλώσσα αυτή χρησιμοποιούταν αρχικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μια πρόσφατη έκδοση της Pascal,με όνομα Borland Pascal, από την εταιρία Borland είναι τώρα δημοφιλής και στους προγραμματιστές εφαρμογών. Βλ. επίσης high-level language.

 

password protection(προστασία με συνθηματικό)

Ορισμένα προγράμματα σας επιτρέπουν να προστατεύσετε ένα αρχείο αναθέτοντας σε αυτό ένα συνθηματικό. Όποτε θέλετε να ανοίξετε το αρχείο, πρέπει να εισάγετε το σωστό συνθηματικό.

 

paste

Βλ. cut and paste και clipboard.

 

path (διαδρομή)

Στο DOS μπορείτε να οργανώσετε τα αρχεία σας σε καταλόγους και υποκαταλόγους. Όταν θέλετε να ανοίξετε ένα αρχείο, πρέπει να πείτε στο DOS που βρίσκεται το αρχείο. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να καθορίσετε μια διαδρομή. Η διαδρομή λέει στο DOS με ποιόν οδηγό να αρχίσει και ποιους καταλόγους να ακολουθήσει για να φτάσει στο αρχείο. Η πρόταση διαδρομής μπορεί να έχει την εξής μορφή: C:\ZOO\LION\CUB

που λέει στο DOS να πάει στον οδηγό C, κατόπιν στον κατάλογο με όνομα ΖΟΟ, μετά στον υποκατάλογο με όνομα LION και τέλος στον υποκατάλογο με όνομαCUB. Είναι σαν να λέτε σε ένα μεταφορέα πως να φτάσει στο σπίτι σας.

 

PC

Βλ. personal computer.

 

PC DOS

Όταν η ΙΒΜ ανέπτυξε τον πρώτο προσωπικό της υπολογιστή το 1981, πήρε κατόπιν αδείας το MS-DOS από την Microsoft ως λειτουργικό της σύστημα. Επειδή ήταν η ΙΒΜ, ήθελαν να κάνουν το DOS δικό τους, οπότε εξέδωσαν την έκδοση PC DOS, αν και δεν διέφερε από το MS-DOS. Όπως εκδίδοντο οι νέες εκδόσεις του MS-DOS, το PC DOS συνέχιζε να αναβαθμίζεται, με μηδαμινές διαφορές. Για τις περισσότερες πρακτικές εργασίες, τα δύο λειτουργικά συστήματα είναι ίδια και πλήρως συμβατά μεταξύ τους.

 

PC Tools

Ένα εύχρηστο πακέτο βοηθημάτων από την εταιρία Central Point Software. Το πακέτο αυτό είναι σε καλή τιμή, επειδή περιέχει προστασία από ιούς και βοήθημα εφεδρείας, εκτός των συνήθων βοηθημάτων διαχείρισης του υπολογιστή για ακύρωση διαγραφής αρχείων, για επιδιόρθωση δίσκων, για προστασία αρχείων και για έλεγχο της απόδοσης του σκληρού δίσκου. Βλ επίσης utility program.

 

peer-to-peer (δίκτυο ομοτίμων)

Συνήθως περιγράφει ένα δίκτυο τοπικής περιοχής στο οποίο όλοι οι υπολογιστές συνδέονται μεταξύ τους, όχι αναγκαία μέσω ενός κεντρικού υπολογιστή. Ένα δίκτυο ομότιμων διαφέρει από ένα δίκτυο πελάτη-υποτελή, κατά το ότι όλοι οι υπολογιστές συνδέονται με ένα κεντρικό υπολογιστή που καλείται υποτελής.

 

pen computing (υπολογιστής με γραφίδα)

Ένας υπολογιστής με ευαίσθητη στην επαφή οθόνη που μπορεί να διαβάσει καλό γραφικό χαρακτήρα. Γράφετε με μια γραφίδα πάνω στην οθόνη και ο υπολογιστής μπορεί να μεταφράσει τα γραφτά σας σε ψηφιακά δεδομένα και να τα επεξεργαστεί σαν να τα είχατε εισάγει από το πληκτρολόγιο. Οι περισσότεροι υπολογιστές με γραφίδα πωλούνται σήμερα σε μέγεθος σημειωματάριου και δίνονται μαζί με πληκτρολόγιο και γραφίδα. Μπορείτε λοιπόν να εντυπωσιάζετε τους συνταξιδιώτες σας στο αεροπλάνο χρησιμοποιώντας την γραφίδα σας για να γράψετε γρήγορες σημειώσεις, αλλά να χρησιμοποιείτε κανονικά το πληκτρολόγιο, όταν έχετε να κάνετε πραγματική δουλειά.

 

peripheral device (περιφερειακή συσκευή)

Κάθε συσκευή που συνδέεται με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας του υπολογιστή σας, αλλά δεν είναι τμήμα αυτής της μονάδας. Οι περιφερειακές συσκευές περιλαμβάνουν εκτυπωτές, μόντεμ, ποντίκια, οθόνες και πληκτρολόγια.

 

personal computer (προσωπικός υπολογιστής)

Ένας υπολογιστής που μπορεί να εργαστεί αυτόνομα. Την παλιά εποχή, οι υπολογιστές ήταν πολύ ακριβοί και δεν μπορούσε ο καθένας να έχει ένα υπολογιστή στο γραφείο του. Έτσι, οι εταιρίες είχαν ένα δυνατό κεντρικό υπολογιστή, και συνέδεαν μικρότερους και ασθενέστερους υπολογιστές σε αυτόν. Όσο όμως οι υπολογιστές γινόταν φθηνότεροι, οι επιχειρήσεις ανακάλυψαν ότι μπορούσαν να βάλουν από ένα προσωπικό υπολογιστή στο γραφείο κάθε υπαλλήλου. Οι νέοι αυτοί απελευθερωμένοι υπολογιστές καλούνται προσωπικοί υπολογιστές. Αν και συνήθως δεν είναι τόσο δυνατοί όσο τα μεγάλα συστήματα, οι προσωπικοί υπολογιστές δίνουν στους μεμονωμένους χρήστες όλες τις δυνατότητες που χρειάζονται.

 

personal finance program (πρόγραμμα προσωπικών οικονομικών)

Ένας τύπος προγράμματος με αρκετά εργαλεία για διαχείριση των χρημάτων σας: συγγραφή, εισδοχή, εκτύπωση επιταγών, εύρεση υπολοίπου λογαριασμού, διαχείριση προϋπολογισμού και παρακολούθηση εξόδων. Όπως η αγορά για αυτού του τύπου τα προγράμματα γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική, ορισμένα προγράμματα παρέχουν χαρακτηριστικά, όπως οικονομικές συμβουλές, ηλεκτρονικές πληρωμές λογαριασμών και εργαλεία διαχείρισης επενδύσεων.

 

personal information manager (PIM) (διαχειριστής προσωπικών πληροφοριών)

Ένα πρόγραμμα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε σημειώσεις, σημειώματα, ονόματα και διευθύνσεις, ημερομηνίες και άλλες πληροφορίες.

 

physical drive (φυσικός οδηγός δίσκου)

Ο πραγματικός οδηγός που μπορείτε να δείτε και να ακουμπήσετε, σε αντίθεση με τον λογικό οδηγό δίσκου. Ένας φυσικός οδηγός δίσκου μπορεί να υποδιαιρεθεί σε λογικούς οδηγούς, οπότε ο υπολογιστής θα χειριστεί κάθε λογικό οδηγό σαν μια ξεχωριστή περιοχή αποθήκευσης.

 

pie graph (γράφημα πίττας)

Σε προγράμματα λογιστικών φύλλων και γραφικών παρουσίασης, ένα γράφημα που μοιάζει με πίττα. Οι φέτες της πίττας παριστούν τα διάφορα τμήματα του όλου. π.χ., μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα πίττας για τα έξοδά σας για να δείξετε ποιο μέρος των εσόδων πηγαίνει σε φόρους, σε τρόφιμα, σε ένδυση, σε ενοίκιο, σε συντήρηση αυτοκινήτου, σε φροντίδα για τα παιδιά, κλπ. Βλ. επίσης exploded pie graph.

 

PIF (Program Information File) (αρχείο πληροφοριών προγράμματος)

Ένα αρχείο που έχει ανατεθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που λέει στο Microsoft Windows πως να εκτελέσει το πρόγραμμα.

 

pin feed

Βλ. tractor feed.

 

piracy (πειρατεία)

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ενός προγράμματος. Κάνετε πειρατεία όταν αντιγράφετε δίσκους προγράμματος από κάποιον που πλήρωσε για το πρόγραμμα. Κανείς δεν έχει αυτό το δικαίωμα, περιλαμβανομένων ακόμη και των μη κερδοφόρων οργανισμών, ναών και σχολείων, για να μην μιλήσουμε για εταιρίες. Οι εταιρίες λογισμικού έχουν πάρει το θέμα σοβαρά και άρχισαν να μηνύουν τους πειρατές.

 

pitch

Βλ. characters perinch.

 

pixel (εικονοστοιχείο)

Η οθόνη του υπολογιστή σας είναι στην ουσία ένα πλέγμα που αποτελείται από χιλιάδες μικρές στιγμές, που καλούνται εικονοστοιχεία. Όταν πληκτρολογείτε ένα χαρακτήρα ή σχεδιάζετε μια γραμμή στην οθόνη, ο υπολογιστής ενεργοποιεί τα εικονοστοιχεία με μια συγκεκριμένη διάταξη για να σας δείξει τι πληκτρολογήσατε ή σχεδιάσατε.

 

plasma display (οθόνη πλάσματος)

Επίσης καλείται οθόνη αερίου πλάσματος. Μια οθόνη που χρησιμοποιεί αέριο για να φωτίζει χαρακτήρες και εικόνες στην οθόνη. Αυτός ο τύπος οθόνης χρησιμοποιείται σε πολλούς φορητούς υπολογιστές.

 

platen (κύλινδρος)

Ο κύλινδρος σε μια γραφομηχανή ή εκτυπωτή.

 

platform

Βλ. hardware platform.

 

platter (πιατέλα)

Μεταλλικοί δίσκοι που χρησιμοποιούνται σε ένα οδηγό σκληρού δίσκου. Συνήθως οδηγοί σκληρών δίσκων περιέχουν δύο ως οκτώ πιατέλες. Ο οδηγός όμως θεωρεί όλες τις πιατέλες σε ένα σκληρό δίσκο. Βλ. επίσης hard disk.

 

plot (σχεδιογραφώ)

Εκτυπώνω μια εικόνα χρησιμοποιώντας συνεχείς γραμμές, αντί να την δημιουργώ με μια σειρά στιγμών. Σε λογιστικά φύλλα και σε γραφικά παρουσίασης, ο όρος plot αναφέρεται στην τοποθέτηση σημείων δεδομένων σε ένα γράφημα. Πληκτρολογείτε τις τιμές που θέλετε να περιληφθούν στο γράφημα, και το πρόγραμμα σχεδιογραφεί τα σημεία για σας.

 

plotter (σχεδιογράφος)

Ένας τύπος εκτυπωτή που χρησιμοποιεί πένες για να σχεδιάζει λεπτομερή σχέδια. Οι σχεδιογράφοι χρησιμοποιούνται συχνά από αρχιτέκτονες και χαρτογράφους για εκτύπωση περίπλοκων σχεδίων. Ορισμένοι σχεδιογράφοι χρησιμοποιούν μια διαδικασία παρόμοια με αυτή των εκτυπωτών laser για σχεδίαση γραμμών.

 

point

Η σημασία αυτού του όρου διαφέρει ανάλογα με το θέμα στο οποίο αναφέρεστε:

Με ένα ποντίκι, δείχνετε κυλώντας το ποντίκι πάνω στην επιφάνεια μέχρι ο δείκτης στην οθόνη να τοποθετηθεί πάνω στο στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε.

Αν μιλάτε για μεγέθη γραμματοσειρών, τότε ο όρος σημαίνει στιγμή και χρησιμοποιείται για να περιγράψει το ύψος ενός χαρακτήρα. Είναι 72 στιγμές στην ίντσα.

Με προγράμματα και βάσεις δεδομένων, χρησιμοποιείτε ένα δείκτη για να αναφερθείτε σε δεδομένα ή εντολές που βρίσκονται σε ένα άλλο αρχείο ή εγγραφή.

 

point-and-click (δείξιμο και πάτημα)

Μια φράση όπου το όλο της σημαίνει πολύ περισσότερα από τα μέρη της. Κυριολεκτικά σημαίνει να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω σε κάτι στην οθόνη, και μετά να πατήσετε πάνω του για να το ενεργοποιήσετε (π.χ., πατάτε στο εικονίδιο του Word για Windows για να εκκινήσετε το πρόγραμμα). Μαζί σαν φράση σημαίνει όλα αυτά που κάνουν τις συζεύξεις γραφικών με χρήστη τόσο σπουδαίες. Όλα μπορούν να γίνουν ευκολότερα με απλό πάτημα, χωρίς να χρειάζεται να θυμάστε πολλές εντολές.

 

pointing device (συσκευή κατάδειξης)

Μια συσκευή εισόδου που σας επιτρέπει να μετακινήσετε ένα δρομέα ή δείκτη στην οθόνη. Συνήθεις συσκευές δειξίματος περιλαμβάνουν τα ποντίκια, τις γραφίδες(σε υπολογιστές με γραφίδα) και τις γραφικές ταμπλέτες.

 

pop-up menu (εμφανιζόμενο μενού)

Μια λίστα με επιλογές που εμφανίζεται στην οθόνη, όταν εισάγετε μια εντολή. Αφού κάνετε μια επιλογή από το μενού, το μενού εξαφανίζεται από την οθόνη. Συγκρίνετέ το με το ελκυόμενο μενού, που το ανοίγετε επιλέγοντάς το από μια γραμμή στην κορυφή της οθόνης.

 

port (πύλη)

Μια υποδοχή, συνήθως στο πίσω μέρος του υπολογιστή. Μια πύλη σας επιτρέπει να συνδέσετε διάφορες συσκευές εισόδου και εξόδου στον υπολογιστή, περιλαμβανομένων των πληκτρολογίου, ποντικιού, οθόνης και εκτυπωτή.

 

portable computer (φορητός υπολογιστής)

Ένας προσωπικός υπολογιστής που μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας, αν είστε πάρα πολύ δυνατός. Οι φορητοί υπολογιστές ζυγίζουν περί τα 12.5 κιλά και μοιάζουν με μηχανές ραψίματος. Αν θέλετε πραγματική φορητότητα, αγοράστε ένα υπολογιστή τσάντας.

 

portrait orientation(προσανατολισμός κατά πλάτος σελίδας)

Πολλά προγράμματα και ορισμένοι εκτυπωτές σας επιτρέπουν να εκτυπώνετε κείμενο με δύο προσανατολισμούς: κατά πλάτος σελίδας και κατά μήκος σελίδας. Με προσανατολισμό κατά πλάτος σελίδας, το κείμενο εκτυπώνεται όπως θα πληκτρολογούσατε μια επιστολή σε μια σελίδα, η σελίδα θα είναι ψηλότερη αντί για φαρδύτερη. Με προσανατολισμό κατά μήκος σελίδας, το κείμενο εκτυπώνεται έτσι ώστε η σελίδα να είναι φαρδύτερη αντί για ψηλότερη.

 

POST

Συντομογραφία του Power On Self Test (αυτοέλεγχος εκκίνησης). Ένας μικρός έλεγχος που κάνει ο υπολογιστής σας κάθε φορά που τον ανάβετε, για να βεβαιωθεί ότι ο εκτυπωτής, το πληκτρολόγιο και τα άλλα συνδεδεμένα περιφερειακά είναι σωστά συνδεδεμένα στην ΚΜΕ, διασυνδεδεμένα και έτοιμα για εργασία. Αν βρει προβλήματα, θα σας προειδοποιήσει με ένα μήνυμα λάθους.

 

PostScript

Μια γλώσσα περιγραφής σελίδας (PDL), που αναπτύχθηκε από την Adobe Systems, που ελέγχει την εκτύπωση κειμένου και γραφικών (Βλ. page description language).

Δεν εργάζεστε με την γλώσσα απευθείας. Εσείς κάνετε τις κανονικές σας δουλειές, επιλέγετε στυλ, μέγεθος, σχεδιάζετε εικόνες, κλπ. Η PostScript εργάζεται στο παρασκήνιο, δημιουργώντας τις εντολές που χρειάζονται για να φτιάξει κάθε χαρακτήρα και γραφικό αντικείμενο. Εσείς δεν θα δείτε την PostScript. Αυτό που θα δείτε είναι ότι έχετε μεγαλύτερο έλεγχο επί του κειμένου και των γραφικών σας. Θα μπορείτε να επιλέξετε ένα στυλ και μετά να αλλάξετε το μέγεθος κατά μια στιγμή (1/72της ίντσας). Χωρίς την PostScript οι επιλογές σας θα είναι περιορισμένες. π.χ., μπορείτε να επιλέξετε μόνο μεγέθη 6, 8, 10 ή 12 στιγμών.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της PostScript είναι ότι τα αρχεία που αποθηκεύονται σε PostScriptμπορούν να εκτυπωθούν σε πολλούς εκτυπωτές PostScript. Οπότε μπορείτενα δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια έκδοση και να την πάτε σε ένα φωτοστοιχειοθέτη, ο οποίος διαθέτει εκτυπωτή PostScriptυψηλής ποιότητας.

 

power-down (διακοπή τροφοδοσίας)

Κλείσιμο όλων των αρχείων και προγραμμάτων και σβήσιμο του υπολογιστή. Στα περισσότερα προγράμματα δεν αρέσει να διακόψετε την τροφοδοσία πριν τα κλείσετε σωστά. Πρέπει πάντα να βγαίνετε ομαλά από όποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείτε και μετά να διακόπτετε την παροχή.

 

power supply (τροφοδοτικό)

Μια ηλεκτρική συσκευή μέσα στον υπολογιστή που μετατρέπει την κανονική τάση (220 voltsεναλλακτικού ρεύματος) σε χαμηλή τάση (512 volts συνεχούς ρεύματος),που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υπολογιστής. Τα τροφοδοτικά μετρώνται σε watt. Αν αγοράσετε ένα νέο υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι τουλάχιστον 200 watts. Αλλιώς, αν προσθέσετε συσκευές στον υπολογιστή σας αργότερα, μπορεί να υπερφορτώσετε το τροφοδοτικό.

 

power-up (παροχή τροφοδοσίας)

Άναμμα ενός υπολογιστή, που έχει το λειτουργικό σύστημα στην θέση του. Το λειτουργικό σύστημα αποτελείται από τα αρχεία που περιέχουν τις βασικές εντολές που χρειάζεται ο υπολογιστής σας για να λειτουργήσει. Αν ο υπολογιστής έχει ένα σκληρό δίσκο, τα αρχεία αυτά πιθανότατα είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο και μπορείτε να δώσετε τροφοδοσία ανάβοντας τον διακόπτη. Αν ο υπολογιστής δεν έχει σκληρό δίσκο, τότε πρέπει να εισάγετε ένα ελαστικό δίσκο που να περιέχει τα αρχεία του λειτουργικού συστήματος (που καλείται εκκινήσιμος δίσκος) στον οδηγό ελαστικού δίσκου πριν ανάψετε τον διακόπτη.

 

power user (δυναμικός χρήστης)

Ένας προχωρημένος χρήστης υπολογιστών που εργάζεται με προγράμματα εφαρμογών παρά με γλώσσες προγραμματισμού. Οι δυναμικοί χρήστες καταλαβαίνουν και κάνουν πλήρη χρήση των προχωρημένων χαρακτηριστικών ενός προγράμματος.

 

precedence (προτεραιότητα εκτέλεσης πράξεων)

Επίσης γνωστή σαν σειρά προτεραιότητας πράξεων. Τα προγράμματα λογιστικών φύλλων σας επιτρέπουν να εισάγετε τύπους για να κάνετε το πρόγραμμά σας να υπολογίσει τιμές. π.χ., μπορείτε να εισάγετε ένα τύπο για να κάνετε το πρόγραμμα να υπολογίζει τον μέσο όρο των βαθμών ενός μαθητή. Για να χρησιμοποιήσετε τύπους αποδοτικά, πρέπει να καταλάβετε ότι το πρόγραμμα εκτελεί τους υπολογισμούς με συγκεκριμένη σειρά. Δίνει σε ορισμένους μαθηματικούς τελεστές προτεραιότητα επί άλλων τελεστών.

Αυτό πρέπει να το έχετε υπόψη σας όταν δημιουργείτε εξισώσεις, επειδή η σειρά προτεραιότητας καθορίζει το αποτέλεσμα. π.χ., αν θέλετε να βρείτε τον μέσο δύο τιμών στις κυψέλες Α1, Β1 και C1, και εισάγετε τον τύπο +A1+B1+C1/3,θα πάρετε λάθος απάντηση. Η τιμή στην C1 θα διαιρεθεί δια 3 και το αποτέλεσμα θα προστεθεί στο Α1+Β1. Για να βρείτε το αθροισμάτων Α1 ως C1 πρώτα, πρέπει να περικλείσετε αυτή την ομάδα τιμών σε παρενθέσεις: +(A1+B1+C1)/3. Με άλλα λόγια, ελέγχετε την σειρά εκτέλεσης των πράξεων με παρενθέσεις. Βλ. επίσης arithmeticoperator.

 

presentation graphics program (πρόγραμμα γραφικών παρουσίασης)

Ένα πρόγραμμα γραφικών που βασίζεται στην υπόθεση ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις χρειάζονται μόνο ορισμένα γραφικά στοιχεία (που συνήθως καλούνται διαγράμματα):διαγράμματα γραφημάτων, διαγράμματα κειμένου, οργανωτικά διαγράμματα και διαγράμματα ροής. Με γραφικά παρουσίασης δίνετε τα δεδομένα και επιλέγετε πως θέλετε να εμφανιστούν. Το πρόγραμμα γραφικών κάνει όλα τα υπόλοιπα, σχεδιάζοντας το καθορισμένο διάγραμμα. Κατόπιν μπορείτε να τροποποιήσετε το διάγραμμα για δική σας χρήση.

Με τα περισσότερα προγράμματα γραφικών παρουσίασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαγράμματα που δημιουργείτε κατά διάφορους τρόπους:

Μπορείτε να εκτυπώσετε το διάγραμμα σε μια ξεχωριστή σελίδα και μετά να βάλετε την σελίδα αυτή σε μια αναφορά ή παρουσίαση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το διάγραμμα σε ένα ξεχωριστό αρχείο, και μετά να τραβήξετε το αρχείο σε ένα έγγραφο που δημιουργήσατε σε ένα άλλο πρόγραμμα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε στην οθόνη μια παρουσίαση διαφανειών που παρουσιάζει ένα διάγραμμα την φορά.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα διαγράμματα σε ξεχωριστά αρχεία σε ένα ελαστικό δίσκο και να στείλετε τον δίσκο σε μια υπηρεσία, που θα μετατρέψει τα αρχεία σας σε πραγματικές διαφάνειες.

 

primary storage (κύρια μνήμη)

Η ηλεκτρονική μνήμη του υπολογιστή σας (RAM). Επειδή η μνήμη αυτή βασίζεται στην ηλεκτρική ισχύ, ονομάζεται παροδική. Αν σβήσετε τον υπολογιστή, ό,τι βρίσκεται στην μνήμη χάνεται. Συγκρίνετε την κύρια μνήμη με την δευτερεύουσα, π.χ., με τους μαγνητικούς δίσκους, τους οπτικούς δίσκους και τους δίσκους συμπτυγμένης αποθήκευσης (CD). Τα δεδομένα αποθηκεύονται μόνιμα στην δευτερεύουσα μνήμη.

 

print queue (ουρά εκτύπωσης)

Μια λίστα αρχείων που περιμένουν να εκτυπωθούν. Πολλά προγράμματα μπορούν να εκτυπώνουν αρχεία στο παρασκήνιο ενώ εσείς συνεχίζετε να κάνετε κάποια εργασία στον υπολογιστή σας. Όπως εργάζεστε, το πρόγραμμα εκτυπώνει τα αρχεία στην ουρά εκτύπωσης μέχρι να εκτυπωθούν όλα τα αρχεία.

 

print spooling (ετεροχρονισμός εκτύπωσης)

Αν εκτυπώνετε χωρίς ετεροχρονισμό, το πρόγραμμα στέλνει πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτύπωση ενός αρχείου, απευθείας στον εκτυπωτή. Επειδή το πρόγραμμα είναι απασχολημένο και λέει στον εκτυπωτή τι να κάνει, πρέπει να περιμένετε. Ορισμένα προγράμματα παρέχουν ένα χαρακτηριστικό που σας επιτρέπει να εργάζεστε ενώ το πρόγραμμα εκτυπώνει ένα αρχείο. Το πρόγραμμα παίρνει τις πληροφορίες που στέλνονται στον εκτυπωτή και τις αποθηκεύει σε ένα προσωρινό αρχείο στον δίσκο. Όπως εσείς εργάζεστε, το πρόγραμμα τροφοδοτεί με εντολές από αυτό το αρχείο τον εκτυπωτή. Όταν το πρόγραμμα τελειώσει με την εκτύπωση του αρχείου, διαγράφει το προσωρινό αρχείο.

 

printer (εκτυπωτής)

Μια συσκευή που μετατρέπει τα αριστουργήματα που δημιουργείτε στον υπολογιστή σε έγγραφα στο χαρτί. Υπάρχουν πολλοί εκτυπωτές από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε, όπου ο καθένας έχει ένα κόστος ανάλογο με την ποιότητα της εκτύπωσης.

Στο χαμηλό άκρο βρίσκονται οι εκτυπωτές μήτρας, που συνδυάζουν διατάξεις στιγμών για να δημιουργήσουν εικόνες που μοιάζουν με ολόκληρους χαρακτήρες και γραφικά (σαν τους πίνακες που κάνει ένας ιμπρεσιονιστής).

Οι θερμικοί εκτυπωτές, επίσης φθηνοί, δημιουργούν εικόνες ακόμη χαμηλότερης ποιότητας, εμφανίζοντάς τις σε ένα θερμοευαίσθητο χαρτί που διαβάζεται δύσκολα και μυρίζει παράξενα. Συνήθως βλέπετε τέτοιους εκτυπωτές σε συσκευές φαξ.

Οι εκτυπωτές ποιότητας γραφομηχανής εργάζονται σαν τις γραφομηχανές μαργαρίτας, οπότε παίρνετε ένα καθαρό έγγραφο με επαγγελματική εμφάνιση. Σαν τις γραφομηχανές όμως, εκτυπώνουν μόνο κείμενο και όχι γραφικά.

Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, οι εκτυπωτές έκχυσης μελάνης παρέχουν μια σωστή αναλογία τιμής και ποιότητας, παράγοντας έξοδο εκχύοντας μελάνη σε χαρτί σε μικρά ρεύματα. Πρέπει όμως να τους χρησιμοποιείτε με σωστό χαρτί γιατί τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι καθόλου καλά.

Στην κορυφή βρίσκονται οι εκτυπωτές laser, που εργάζονται σαν ένα φωτοαντιγραφικό και παράγουν πολύ καλά και επαγγελματικά αποτελέσματα. Τελικά αξίζουν την υψηλή τους τιμή.

Βλ. επίσης resolution.

 

printer driver (οδηγός εκτυπωτή)

Ένα μίνι πρόγραμμα που μετατρέπει κωδικούς εκτύπωσης που παράγονται από ένα πρόγραμμα σε κωδικούς που μπορεί να καταλάβει ο εκτυπωτής σας. Όταν ένα πρόγραμμα εκτυπώνει ένα έγγραφο, στέλνει το κείμενο και τους τυχόν κωδικούς διαμόρφωσης στον εκτυπωτή. Οι κωδικοί αυτοί ποικίλλουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα και από εκτυπωτή σε εκτυπωτή. Οπότε χρειάζεστε ένα οδηγό εκτυπωτή για να κάνει τις αναγκαίες μεταφράσεις.

 

printer font (γραμματοσειρά εκτυπωτή)

Οι γραμματοσειρές (τυπογραφικά στυλ) που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα για εκτύπωση κειμένου, σε αντίθεση με τις γραμματοσειρές οθόνης, που χρησιμοποιείτο πρόγραμμα για να εμφανίζει κείμενο. Ιδανικά, οι γραμματοσειρές οθόνης πρέπει να ταιριάζουν με τις γραμματοσειρές εκτυπωτή, δηλαδή θέλετε να δείτε πως θα φαίνεται το κείμενο στην οθόνη, πριν να το εκτυπώσετε. Τα προγράμματα όμως συνήθως χρησιμοποιούν ένα σύνολο γραμματοσειρών για εμφάνιση και ένα άλλο για εκτύπωση. Αν το πρόγραμμα δεν έχει γραμματοσειρά οθόνης που να ταιριάζει με την επιλεγμένη γραμματοσειρά εκτυπωτή, τότε εμφανίζει την πλησιέστερη γραμματοσειρά οθόνης που έχει στην διάθεσή του.

 

printer port (πύλη εκτυπωτή)

Μια υποδοχή στο πίσω μέρος του υπολογιστή που σας επιτρέπει να συνδέσετε ένα εκτυπωτή με τον υπολογιστή. Οι περισσότεροι υπολογιστές έχουν δύο πύλες εκτυπωτή, μια παράλληλη πύλη και μια σειριακή πύλη. Η παράλληλη πύλη χρησιμοποιείται συχνότερα σαν πύλη εκτυπωτή, επειδή επιτρέπει σε δεδομένα να σταλούν ταχύτερα στον υπολογιστή. Η σειριακή πύλη χρησιμοποιείται γενικά για σύνδεση του ποντικιού ή του μόντεμ στον υπολογιστή σας.

 

processing (επεξεργασία)

Οτιδήποτε κάνει ο υπολογιστής σας στα δεδομένα ανάμεσα στην είσοδο και στην έξοδο. Φανταστείτε το με ανθρώπινους όρους. Όταν διαβάζετε, δέχεστε είσοδο. Όταν γράφετε, παράγετε έξοδο. Όταν σκέφτεστε, κάνετε επεξεργασία.

 

PROCOMM

Λογισμικό που επιτρέπει σε υπολογιστές ΙΒΜ και συμβατούς να χρησιμοποιήσουν τα μόντεμ τους για επικοινωνία με άλλους υπολογιστές μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Αρχικά, ήταν πρόγραμμα δωρεάν, αλλά τώρα διατίθεται σε εκδόσεις για περιβάλλοντα DOS και Windows. Είναι το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει πολλοί χρήστες, επειδή είναι εύκολο, αλλά περιέχει πολλά δημοφιλή χαρακτηριστικά που αυτοματοποιούν τις διαδικασίες κλήσης και φόρτωσης.

 

Prodigy

Μια υπηρεσία άμεσων πληροφοριών δημοφιλής για την ποικιλία προσφορών προς τους καταναλωτές, που περιλαμβάνουν αγορές, κρατήσεις εισιτηρίων, παιγνίδια για πολλούς παίκτες και ομάδες συζητήσεων, και για την οικονομική μηνιαία της συνδρομή.

 

program (πρόγραμμα)

Επίσης καλείται εφαρμογή και λογισμικό. Ένα πρόγραμμα περιέχει εντολές που λένε στον υπολογιστή τι να κάνει. Υπάρχουν δύο είδη προγραμμάτων: λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές. Το λειτουργικό σύστημα δίνει στον υπολογιστή τις γενικές εντολές που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Μια εφαρμογή δίνει εντολές για εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας, όπως, π.χ., επεξεργασία κειμένου ή επιτραπέζια έκδοση.

 

programmable (προγραμματιζόμενο)

Μπορεί να πάρει εντολές για να κάνει μια συγκεκριμένη εργασία. Ένα παράδειγμα προγραμματιζόμενης μονάδας είναι ο ίδιος ο υπολογιστής. Μπορείτε να προγραμματίσετε τον υπολογιστή να κάνει διάφορα πράγματα, περιλαμβανομένης της εύρεσης του υπολοίπου ενός τραπεζικού λογαριασμού ή της εκτύπωσης μιας σειράς τυποποιημένων επιστολών.

 

programming (προγραμματισμός)

Η διαδικασία συγγραφής ενός συνόλου εντολών που λένε στον υπολογιστή πως να κάνει μια συγκεκριμένη εργασία.

 

project management (διαχείριση έργου)

Ένας τύπος λογισμικού που σας βοηθά να δώσετε προτεραιότητα και να ελέγξετε την διαδικασία της επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός περίπλοκου έργου, υποθέτοντας ότι ξέρετε πως να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα. Τα προγράμματα διαχείρισης έργων μπορεί να είναι δύσκολα στην εκμάθηση, επειδή βασίζονται σε περίπλοκες τεχνικές διαχείρισης που πρέπει να κατανοήσετε, για να μπορέσει το λογισμικό να σημαίνει κάτι. Αξίζει να επενδύσετε σε ένα από τα προγράμματα αυτά, μόνο αν διαχειρίζεστε περίπλοκα έργα που αποτελούνται από πολλά άλλα μικρά έργα, τα οποία γίνονται από πολλούς ανθρώπους.

 

PROLOG

Αναπτύχθηκε στην αρχή της δεκαετίας του 70, από τους Alain Colmerauer και Philippe Russel και είναι ακρωνύμιο των λέξεων PROgramming in LOGic (προγραμματισμός σε λογική). Μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που χρησιμοποιείται κυρίως για ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, που είναι προγράμματα που προσπαθούν να ενσωματώσουν ανθρώπινη αιτιολόγηση στην διεργασία τους.

 

prompt (προτροπή)

Η αίτηση εισόδου από τον χρήστη, εμφανίζοντας ένα σύμβολο ή μήνυμα στην οθόνη. Πολλά προγράμματα θα σας προτρέψουν να πληκτρολογήσετε πληροφορίες ή να κάνετε μια επιλογή.

 

proportional sizing(αναλογική αλλαγή μεγέθους)

Στα περισσότερα προγράμματα γραφικών μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ή το σχήμα γραφικών αντικειμένων στην οθόνη. π.χ., αν έχετε μια εικόνα που είναι υψηλότερη κατά μια ίντσα, μπορείτε να την κοντύνετε κατά μια ίντσα. Αν όμως κοντύνετε την εικόνα και κρατήσετε το ίδιο πλάτος, τότε θα δημιουργήσετε μια κοντή και παχιά εικόνα. Για να κρατήσουν τις σωστές αναλογίες τα περισσότερα προγράμματα σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις διαστάσεις μιας εικόνας κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό ή να της αλλάξετε το μέγεθος αναλογικά.

 

proportional spacing(αναλογικά διαστήματα)

Τις παλιές ημέρες των γραφομηχανών, κάθε χαρακτήρας καταλάμβανε τον δικό του χώρο. Ένα στενό ι καταλάμβανε τον ίδιο χώρο με το παχύ ω. Ανεξάρτητα με τον χαρακτήρα, ο χώρος που του δινόταν από την γραφομηχανή ήταν πάντα ο ίδιος.

Με τους υπολογιστές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναλογικά διαστήματα για να δώσετε σε κάθε χαρακτήρα μόνο τον χώρο που χρειάζεται. Το στενό ι παίρνει λίγο χώρο, ενώ το παχύ ω παίρνει περισσότερο .Με τα αναλογικά διαστήματα, οι εκτυπωμένες λέξεις μοιάζουν πιο ομοιόμορφες. Πολλά προγράμματα παρέχουν επίσης ένα τύπο μη αναλογικής γραφής (σαν το Courier), που δίνει την μορφή που έδιναν οι γραφομηχανές.

 

protocol

Βλ. communicationsprotocol.

 

PrtSc key (πλήκτρο PrtSc)

Σε πληκτρολόγια ΙΒΜ και συμβατών υπολογιστών, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο PrtSc (Print Screen = εκτύπωσης οθόνης), για να εκτυπώσετε μια εικόνα της οθόνης. Αν η εικόνα είναι μια γραφική οθόνη, πρέπει να εκτελέσετε το πρόγραμμα GRAPHICS.COM του DOS πριν πιέσετε το PrtSc.

Στο Microsoft Windows,η πίεση του PrtSc συλλαμβάνει την οθόνη και την αποθηκεύει στοClipboard του Windows. Κατόπιν μπορείτε να κολλήσετε την οθόνη στο πρόγραμμα Paintbrush του Windows και να την εκτυπώσετε από εκεί.

 

PS/2

Βλ. IBM PersonalSystem/2.

 

public domain software (λογισμικό δημόσιας χρήσης)

Προγράμμα- τα δωρεάν που μπορεί να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε νόμιμα. Συχνά τα προγράμματα αυτά είναι γραμμένα από καθηγητές ή μέλη μιας ομάδας χρηστών υπολογιστών. Συνήθως είναι απλά (π.χ., επιταχύνουν αναζητήσεις αρχείων ή την μετακίνηση του δρομέα) και σπάνια δίνονται με γραπτές οδηγίες.

 

pull-down menu (αναδιπλούμενο μενού)

Μια λίστα επιλογών που έλκεται από μια γραμμή μενού στην κορυφή της οθόνης. Η γραμμή μενού επιτρέπει στα μενού να παραμένουν κρυμμένα, όταν δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε το αρχείο σας. Όταν επιλέξετε ένα μενού, αυτό πέφτει και καλύπτει ένα τμήμα της οθόνης. Όταν τελειώσετε με το μενού, αυτό αναδιπλώνεται στην γραμμή μενού.