ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
R

radio button (κουμπί ραδιοφώνου)

Επίσης γνωστό σαν κουμπί επιλογής. Πολλά προγράμματα εμφανίζουν θυρίδες διαλόγου, όταν χρειάζονται είσοδο από εσάς. π.χ., αν εισάγετε μια εντολή για να ανοίξετε ένα αρχείο, εμφανίζεται μια θυρίδα διαλόγου, ζητώντας σας το όνομα του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Ορισμένες θυρίδες διαλόγου περιέχουν κουμπιά που σας επιτρέπουν να επιλέξετε από μια λίστα επιλογών. Σε μια ομάδα κουμπιών επιλογής, μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα κουμπί. Η επιλογή ενός διαφορετικού κουμπιού στην ομάδα, αποεπιλέγει το επιλεγμένο κουμπί, όπως η πίεση ενός κουμπιού σε ένα ραδιόφωνου αυτοκινήτου αποεπιλέγει τον επιλεγμένο σταθμό. Βλ. επίσης dialog box.

 

ragged-left alignment (τρελό αριστερά)

Επίσης γνωστή σαν στοίχιση δεξιά. Με τρελό αριστερά, όλες οι γραμμές σε μια παράγραφο ωθούνται προς το δεξιό περιθώριο, οπότε στο αριστερό άκρο οι γραμμές δεν στοιχίζονται:

Το τρελό αριστερά είναι το αριστερό άκρο της γραμμής προς το δεξιό περιθώριο, αφήνοντας το αριστερό χωρίς να στοιχίζεται. Αν και μάλλον δεν θα χρησιμοποιείτε αυτή την στοίχιση συχνά, είναι χρήσιμη για πληκτρολόγηση ημερομηνιών στην κορυφή μιας σελίδας ή ενός αριθμού σελίδας στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

ragged-right alignment (τρελό δεξιά)

Επίσης γνωστή σαν στοίχιση αριστερά. Με τρελό δεξιά, όλες οι γραμμές σε μια παράγραφο ωθούνται προς το αριστερό περιθώριο, οπότε στο δεξιό άκρο οι γραμμές δεν στοιχίζονται:

Το τρελό δεξιά ωθεί ο εξ ορισμού καθορισμός για τα περισσότερα προγράμματα. Όπως μπορείτε να δείτε όλες οι γραμμές στοιχίζονται με το αριστερό περιθώριο, αφήνοντας το δεξιό περιθώριο τρελό.

 

RAM

Βλ. random-accessmemory.

 

RAM cache (λανθάνουσα μνήμη RAM)

Ένα τμήμα της ηλεκτρονικής μνήμης του υπολογιστή που δεσμεύεται για να κρατά δεδομένα που χρησιμοποιούνται συχνά από το τρέχον πρόγραμμα. Έτσι αυξάνεται η ταχύτητα ορισμένων λειτουργιών προγραμμάτων, και μειώνεται ο χρόνος που χρειάζεται το πρόγραμμα για να πάρει δεδομένα από το δίσκο.

Η λανθάνουσα μνήμη RAMδιαφέρει από τον δίσκο RAM, κατά το ότι η λανθάνουσα RAM αποθηκεύει μόνο τμήματα δεδομένων που χρειάζεται το πρόγραμμα. Ένας δίσκοςRAM αποθηκεύει ολόκληρα αρχεία, όπως κάθε οδηγός δίσκου.

 

RAM disk (δίσκος RAM)

Ένα τμήμα της ηλεκτρονικής μνήμης του υπολογιστή που δεσμεύεται για εργασία σαν δίσκος. Επειδή οι υπολογιστές μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν στην RAM σαφώς ταχύτερα από ότι σε ένα δίσκο, ο δίσκος RAM αυξάνει την ταχύτητα ορισμένων λειτουργιών προγραμμάτων. Σημειώστε ότι οι αλλαγές που κάνετε σε ένα αρχείο αποθηκεύονται στην RAM. Πρέπει να αντιγράψετε τα αρχεία σας από τον δίσκο RAM στον σκληρό δίσκο ή σε ένα ελαστικό δίσκο, πριν σβήσετε τον υπολογιστή, επειδή αλλιώς θα χαθεί η εργασία σας.

 

random access (τυχαία προσπέλαση)

Κάθε άλλο παρά τυχαίο. Είναι η δυνατότητα του υπολογιστή σας να πάρει ένα τμήμα πληροφοριών απευθείας, αντί να χρειάζεται να ψάξει σε όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες πριν από αυτό. Σκεφθείτε τον δίσκο CDκαι την κασέτα. Στην κασέτα, αν θέλετε να ακούσετε το πέμπτο τραγούδι, πρέπει να περάσετε από τα τραγούδια 1 ως 4 πρώτα, σταματώντας κάθε τόσο για να δείτε αν φτάσατε. Με ένα δίσκο CD όμως, απλώς εισάγετε το 5 και αρχίζει να παίζει το τραγούδι 5. Σαν ένα σύστημαCD, ο υπολογιστής μπορεί να εργαστεί ταχύτερα με δεδομένα αποθηκευμένα σε πηγή τυχαίας προσπέλασης, σαν την RAM, όπου μπορεί να κινηθεί μπρος και πίσω, επιλέγοντας τα δεδομένα που θέλετε, σε αντίθεση με την σειριακή αναζήτηση που απαιτείται από μια ταινία.

 

random-access memory (RAM) (μνήμη τυχαίας προσπέλασης)

Η ηλεκτρονική μνήμη ενός υπολογιστή, σε αντίθεση με την μαγνητική αποθήκευση σε δίσκο. Όταν φορτώνετε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας, ή ανοίγετε ένα αρχείο, ο υπολογιστής διαβάζει πληροφορίες από τον δίσκο και τις αντιγράφει στην ηλεκτρονική του μνήμη. Κατόπιν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της RAM για να ερμηνεύσει και να εκτελέσει τις εντολές που εισάγετε.

Η RAM αποτελείται από αρκετά ηλεκτρονικά στοιχεία, που καλούνται τσιπς, τα οποία αποθηκεύουν πληροφορίες ηλεκτρονικά. Οι πληροφορίες παραμένουν στην RAM μόνο για όσο καιρό υπάρχει ισχύς στον υπολογιστή. Αν ανοίξετε ένα έγγραφο στην RAM και μετά σβήσετε τον υπολογιστή σας ή πέσει η τάση, η RAM ξεχνά το έγγραφο. Αυτό που αποθηκεύσατε στον δίσκο συνεχίζει να υπάρχει, αλλά οι αλλαγές που κάνατε στο έγγραφο έχουν χαθεί. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αποθηκεύετε πληροφορίες μαγνητικά σε ένα δίσκο.

Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιούμε μόνο δίσκους; Ο κύριος λόγος είναι η ταχύτητα. Αν ο υπολογιστής έπρεπε να διαβάσει εντολές από τον δίσκο του προγράμματός σας κάθε φορά που εισάγατε μια εντολή, θα χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο.

 

range (περιοχή)

Επίσης γνωστή σαν ομάδα κυψελών. Μια ομάδα κυψελών σε ένα λογιστικό φύλλο. Ένα λογιστικό φύλλο αποτελείται από σειρές στηλών και γραμμών που τέμνονται και δημιουργούν ορθογώνια, που καλούνται κυψέλες. Πληκτρολογείτε καταχωρίσεις στις κυψέλες για να δημιουργήσετε το λογιστικό σας φύλλο. Αν χρειάζεται να κάνετε μια εργασία σε δύο ή περισσότερες κυψέλες, πρέπει να επιλέξετε μια περιοχή κυψελών.

Μια περιοχή καθορίζεται συνήθως από την διεύθυνση της κυψέλης στην πάνω αριστερή γωνία της ομάδας και την διεύθυνση της κυψέλης στην κάτω δεξιά γωνία.(Η διεύθυνση ορίζεται από το γράμμα στήλης και τον αριθμό γραμμής της κυψέλης, π.χ., Α3.) π.χ., η περιοχή A1..C3 καθορίζει μια ορθογώνια ομάδα κυψελών που αρχίζει από την Α1 (στήλη Α, γραμμή 1) και πηγαίνει μέχρι την C1 και κατόπιν κάτω μέχρι την C3.

 

range name (όνομα περιοχής)

Ένα όνομα που ανατίθεται σε μια ομάδα κυψελών σε ένα λογιστικό φύλλο. Πολλά προγράμματα λογιστικών φύλλων σας επιτρέπουν να ονομάσετε ομάδες κυψελών για να απλοποιήσετε την επιλογή ομάδων. Αντί να επιλέγετε την ομάδα κυψελών με το ποντίκι ή πληκτρολογώντας μια περιοχή, όπως C6..M44,μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα που αναθέσατε στην ομάδα, π.χ., SALES.

 

raster display (οθόνη πλέγματος εικονοκυττάρων)

Ο τύπος οθόνης των περισσοτέρων επιτραπέζιων υπολογιστών. Η οθόνη ενός επιτραπέζιου υπολογιστή απαρτίζεται από μικρές γραμμές τελειών. Κάθε γραμμή καλείται ράστερ. Για να φανεί μια εικόνα στην οθόνη, τα ράστερ πρέπει να φορτίζονται συνεχώς ώστε οι τελείες να φωτίζονται. Μια συσκευή που καλείται ηλεκτρονικό πιστόλι φορτίζει τα ράστερ γραμμή προς γραμμή, από την πάνω μέχρι την κάτω γραμμή, τόσο γρήγορα ώστε να προλαβαίνει να ξαναφορτίζει την πάνω γραμμή, πριν προλάβει το μάτι σας να ανακαλύψει ότι σβήσετε.

 

read (ανάγνωση)

Λήψη δεδομένων από ένα δίσκο και αποθήκευσή τους στην ηλεκτρονική μνήμη του υπολογιστή, από όπου μπορεί να εργαστεί ο υπολογιστής.

 

readme file (αρχείο readme)

Ένας τύπος αρχείου που υπάρχει σε πολλά προγράμματα του DOS και του Windows, που υποτίθεται ότι θα διαβάσετε πριν να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα για πρώτη φορά. Συνήθως περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που δεν πρόλαβαν να βάλουν στο εγχειρίδιο, ή αν το πρόγραμμα δεν έχει εγχειρίδιο, τότε αυτές είναι όλες οι οδηγίες που σας δίνονται. Αν βρείτε ένα αρχείο README στον κατάλογο των αρχείων ενός νέου προγράμματος και έχει την επέκταση .EXE, .BAT, ή .COM μπορείτε να το ανοίξετε απλώς πληκτρολογώντας το όνομά του. Αν έχει την επέκταση .DOC ή .ΤΧΤ, πρέπει να το ανοίξετε μέσα από ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

read-only attribute(ιδιότητα μόνο ανάγνωσης)

Ένα χαρακτηριστικό που ανατίθεται σε ένα αρχείο, για να κάνει αδύνατη την αλλαγή των περιεχομένων του αρχείου. Βλ. επίσης file attribute.

 

read-only memory (ROM) (μνήμη μόνο ανάγνωσης)

Ένα τσιπ μνήμης που χρησιμοποιείται για μόνιμη αποθήκευση εντολών. Η κύρια εργασία της ROM είναι να κάνει τις εργασίες διαχείρισης της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Το μεγαλύτερο μέρος της ROM χρησιμοποιείται από το ROM BIOS και διευθύνει την κυκλοφορία ανάμεσα στον υπολογιστή και στο πληκτρολόγιο, στον εκτυπωτή και στην οθόνη. Η ROM μπορεί επίσης να περιέχει ένα σύνολο εντολών εγκαταστημένων από τον κατασκευαστή για εκτέλεση μιας σειράς δοκιμών, όταν εκκινείτε τον υπολογιστή.

Τσιπς ROM χρησιμοποιούνται επίσης σε εκτυπωτές για αποθήκευση πληροφοριών που χρειάζεται ο εκτυπωτής για να εκτυπώσει χαρακτήρες. Με εκτυπωτές που σας επιτρέπουν να συνδέσετε κασέτες γραμματοσειρών (κασέτες που περιέχουν πρόσθετα στυλ χαρακτήρων), οι κασέτες περιέχουν τσιπς ROM που αποθηκεύουν τις εντολές για δημιουργία των στυλ χαρακτήρων.

 

read/write head (κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής)

Κάθε οδηγός δίσκου έχει μια κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής που διαβάζει πληροφορίες από ένα δίσκο και γράφει πληροφορίες στον δίσκο. Η κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής εργάζεται σαν την κεφαλή του κασετόφωνου. Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο στον δίσκο, η κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής εφαρμόζει μια σειρά ηλεκτρικών φορτίων στον δίσκο όπως ο δίσκος περιστρέφεται κάτω από την κεφαλή. Έτσι αλλάζει ο προσανατολισμός των μαγνητικών σωματιδίων στον δίσκο, αποθηκεύοντας πληροφορίες μαγνητικά. Για να διαβάσει πληροφορίες από τον δίσκο, η κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής καταλαβαίνει τον προσανατολισμό των μαγνητικών σωματιδίων και μετατρέπει τα δεδομένα σε ηλεκτρικούς παλμούς που μπορεί να καταλάβει ο υπολογιστής.

 

real mode (πραγματική λειτουργία)

Μια κατάσταση λειτουργίας για υπολογιστές ΙΒΜ και συμβατούς, που επιτρέπει σε προγράμματα να χρησιμοποιούν μόνο τα 640Κ μνήμης, που διατίθενται από το DOS.Ορισμένα λειτουργικά περιβάλλοντα, σαν το Windows, επιτρέπουν στα προγράμματα να προσπελαύνουν την μνήμη πάνω από τα 640Κ, και να εργάζονται σε προστατευμένη λειτουργία. Σε προστατευμένη λειτουργία, δεν επιτρέπεται στα προγράμματα να αλληλοπαρεμβάλλονται στην μνήμη, οπότε μπορείτε να έχετε δύο ή περισσότερα προγράμματα εκτελούμενα ταυτόχρονα.

 

real time (πραγματικός χρόνος)

Σε εμπορικές κινήσεις, πραγματικός χρόνος σημαίνει ότι το πρόγραμμα αποκρίνεται στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, όπως ακριβώς το περιμένει να αντιδράσει ένας άνθρωπος. π.χ., οι εξομοιωτές πτήσεων, θεωρούνται μηχανήματα πραγματικού χρόνου, επειδή αποκρίνονται αμέσως σε ορισμένες συνθήκες(όπως ένα αεροπλάνο θα αποκριθεί σε ένα ρεύμα αέρα). Αν θέλατε να δημιουργήσετε μια κινούμενη αλληλουχία στην οθόνη, οι χαρακτήρες θα εκινούντο στην οθόνη με την ίδια ταχύτητα που θα είχαν, αν ήταν ζωντανοί.

 

reboot (επανεκκίνηση)

Επίσης γνωστή σαν θερμή εκκίνηση. Επαναφόρτωση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή, όταν ο υπολογιστής λειτουργεί ήδη. Στο DOS, αν ο υπολογιστής κλειδώσει, μπορείτε συνήθως να επανεκκινήσετε πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτραCtrl και Alt και πιέζοντας το Del, ή πατώντας το κουμπί resetτου υπολογιστή (αν διαθέτει). Η επανεκκίνηση προτιμάται από την εκκίνηση εκ νέου του υπολογιστή, επειδή δεν χρειάζεται να σβήσετε και να ξανανάψετε την ισχύ και να καταπονήσετε τα εξαρτήματα του υπολογιστή.

 

recalculation method (μέθοδος επανυπολογισμού)

Μπορείτε να δημιουργήσετε λογιστικά φύλλα που χρησιμοποιούν τύπους για να εκτελέσετε μαθηματικές πράξεις σε τιμές στο λογιστικό φύλλο. Το πρόγραμμα του λογιστικού φύλλου κάνει τους υπολογισμούς και μετά επανυπολογίζει όποτε εισάγετε νέα δεδομένα ή αλλάζετε τον τύπο. Τα περισσότερα προγράμματα σας επιτρέπουν να επιλέξετε μια από τις παρακάτω μεθόδους επανυπολογισμού:

Αυτόματος επανυπολογισμός.Το πρόγραμμα επανυπολογίζει αμέσως το λογιστικό φύλλο, όποτε αλλάζετεή προσθέτετε τιμές ή τύπους. Πρέπει να περιμένετε το πρόγραμμα να κάνει τον επανυπολογισμό για να μπορέσετε να κάνετε οτιδήποτε άλλο.

Χειρωνακτικός επανυπολογισμός. Το πρόγραμμα επανυπολογίζει το λογιστικό φύλλο μόνο όταν πιέσετε ένα συγκεκριμένο λειτουργικό πλήκτρο ή όταν εισάγετε μια συγκεκριμένη εντολή.

recalculation order(σειρά επανυπολογισμού)

Σε ένα λογιστικό φύλλο, μπορείτε να εισάγετε τύπους που εκτελούν υπολογισμούς σε τιμές στο λογιστικό φύλλο. π.χ., μπορείτε να ορίσετε ένα τιμολόγιο που βρίσκει συνολικό κόστος για αρκετά προϊόντα που στέλνονται στον πελάτη και μετά προσθέτει τον φόρο πώλησης. Το λογιστικό φύλλο συνήθως κάνει υπολογισμούς με την λογικότερη σειρά, αλλά πολλά λογιστικά φύλλα σας επιτρέπουν να επιλέξετε μια από τις παρακάτω σειρές επανυπολογισμού:

Ο φυσικός επανυπολογισμός κάνει υπολογισμούς με λογική σειρά. Στο παραπάνω παράδειγμα, το λογιστικό φύλλο θα υπολογίσει το συνολικό κόστος των προϊόντων πριν καθορίσει τον φόρο πώλησης.

Ο επανυπολογισμός κατά γραμμές κάνει υπολογισμούς από αριστερά προς τα δεξιά σε κάθε γραμμή, ανεξάρτητα από την λογική σειρά με την οποία εκτελούνται οι υπολογισμοί.

O επανυπολογισμός κατά στήλες κάνει υπολογισμούς από πάνω προς τα κάτω σε κάθε στήλη.

Οι περισσότεροι άνθρωποι σπάνια χρησιμοποιούν τον επανυπολογισμό κατά στήλες ή κατά γραμμές.

 

recognition logic (λογική αναγνώρισης)

Ο τύπος λογισμικού που πρέπει να χρησιμοποιήσετε με ένα οπτικό αναγνώστη χαρακτήρων. Επιτρέπει στην συσκευή να βγάζει νόημα από αυτά που βλέπει, και να τα μετατρέπει σε δεδομένα υπολογιστή.

 

record (εγγραφή)

Μια συλλογή πληροφοριών για ένα άτομο, τοποθεσία ή πράγμα. Μια βάση δεδομένων περιέχει μια σειρά εγγραφών, η κάθε μια από τις οποίες περιέχει ένα ή περισσότερα πεδία. π.χ., αν έχετε μια βάση δεδομένων που περιέχει τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τους αριθμούς τηλεφώνων όλων των μελών σε μια ομάδα, τότε το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου ενός μέλους θα είναι μια εγγραφή.

 

recover (επανόρθωση)

Να βγείτε από ένα πρόβλημα. Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει την διαδικασία ανάκτησης χαμένων ή καταστραμμένων αρχείων. Μπορείτε να ανακτήσετε αρχεία κατά δύο τρόπους:

Ακύρωση διαγραφής. Όταν διαγράφετε ένα αρχείο, τα περιεχόμενα του αρχείου παραμένουν στον δίσκο. Μόνο το όνομα αλλάζει, για να μην μπορεί πλέον να εμφανίζεται το αρχείο. Με άλλα λόγια, το αρχείο είναι στην θέση του, αλλά δεν μπορείτε να το δείτε. Αν δεν γράψετε ένα άλλο αρχείο στον δίσκο, για να γράψετε πάνω από τα περιεχόμενα του διαγραμμένου αρχείου, μπορείτε να ακυρώσετε την διαγραφή του αρχείου χρησιμοποιώντας ένα ειδικό πρόγραμμα, σαν το PC Tools ή το Norton Utilities.

Επαναφορά από εφεδρικά. Αν δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εφεδρείας για να επαναφέρετε τα εφεδρικά αρχεία στην αρχική τους μορφή. Το αρχείο όμως δεν θα περιέχει τις αλλαγές που κάνατε, μετά την τελευταία εφεδρεία.

 

redlining (σημείωση κειμένου)

Ορισμένα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου παρέχουν ένα χαρακτηριστικό που συγκρίνει δύο εκδόσεις ενός εγγράφου και σημειώνει τις διαφορές. Κείμενο που έχει διαγραφεί εμφανίζεται με γραμμή στην μέση κατά την εκτύπωση. Κείμενο που έχει προστεθεί εμφανίζεται σημειωμένο. Η εμφάνιση του σημειωμένου κειμένου ποικίλλει: μπορεί να εμφανίζεται σκιασμένο ή με διπλή υπογράμμιση, ή το πρόγραμμα μπορεί να σας επιτρέπει να επιλέξετε κάποιο στυλ.

 

reformat (αναμορφοποίηση, αναδιαμόρφωση)

Αν συζητάμε για αναμορφοποίηση δίσκου, σημαίνει μορφοποίηση του δίσκου από την αρχή, σβήνοντας όλα τα δεδομένα που περιέχει, αφού δεν τα χρειάζεστε πλέον και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον δίσκο για κάτι άλλο. Αν σκοπεύετε να σβήσετε όλα τα αρχεία από ένα δίσκο, επειδή δεν τα χρειάζεστε πλέον, είναι καλή ιδέα να αναμορφοποιήσετε, αντί να τα διαγράψετε, ειδικά αν ο δίσκος είναι κάπως παλιός. Αν αναμορφοποιήσετε, μπορείτε να ελέγξετε τον δίσκο για καταστραμμένους τομείς, και για όποια άλλα προβλήματα μπορεί να έχουν εμφανιστεί με τον καιρό.

Αν αναφέρεστε σε έγγραφο, τότε μιλάμε για αναδιαμόρφωση, που σημαίνει αλλαγή των στοιχείων σχεδίασης, της γραμματοσειράς, των περιθωρίων, της τοποθέτησης των γραφικών, κλπ.

 

refresh (φρεσκάρισμα)

Αναζωογόνηση της οθόνης, ή ενημέρωση των πληροφοριών στην μνήμη. Η εμφάνιση στην οθόνη του υπολογιστή φρεσκάρεται συνέχεια από μια ακτίνα φωτός που φωτίζει την οθόνη. Αν η ακτίνα σταματούσε να κινείται και να φρεσκάρει την οθόνη, τότε οι χαρακτήρες θα έσβηναν από την οθόνη.

O όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει την δραστηριότητα επανεμφάνισης δεδομένων αφού ο χρήστης εισάγει μια αλλαγή. π.χ., αν αλλάξετε τα περιθώρια σε ένα έγγραφο, το πρόγραμμα μπορεί να μην δείχνει το αποτέλεσμα της αλλαγής, μέχρι να αρχίσετε να κινείστε μέσα στο έγγραφο, ή μέχρι να πείτε στον υπολογιστή να φρεσκάρει ή να επανεμφανίσει την οθόνη. Έτσι επιταχύνεται η εργασία σας, επειδή δεν χρειάζεται να περιμένετε από το πρόγραμμα να φρεσκάρει την οθόνη κάθε φορά που κάνετε μια αλλαγή.

 

relational database(σχεσιακή βάση δεδομένων)

Μια σχεσιακή βάση δεδομένων επιτρέπει σε δύο ή περισσότερα αρχεία βάσεων δεδομένων να ανταλλάσσουν πληροφορίες. π.χ., μπορείτε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων που αποθηκεύει πληροφορίες πελατών και μια άλλη βάση δεδομένων που αποθηκεύει πληροφορίες αποθεμάτων και τιμές. Μπορείτε κατόπιν να δημιουργήσετε μια αναφορά (π.χ., ένα τιμολόγιο) που παίρνει το όνομα και την διεύθυνση του πελάτη από την βάση δεδομένων πελατών και πληροφορίες τιμών από την βάση δεδομένων αποθεμάτων και μετά ενημερώνει την βάση δεδομένων αποθεμάτων για να δείξει την ποσότητα ενός συγκεκριμένου είδους που πωλήθηκε.

 

relational operator(σχεσιακός τελεστής)

Στον προγραμματισμό και στα προγράμματα λογιστικών φύλλων και βάσεων δεδομένων, οι σχεσιακοί τελεστές σας επιτρέπουν να συγκρίνετε δύο τιμές. π.χ., υποθέστε ότι έχετε μια εταιρία και θέλετε μια λίστα όλων των πελατών που σας χρωστούν χρήματα. Θα θέλετε να ψάξετε την βάση δεδομένων για όλους τους πελάτες που έχουν υπόλοιπο μεγαλύτερο του 0. Ο όρος "μεγαλύτερος του" είναι ένας σχεσιακός τελεστής. Καθορίζει μια συνθήκη συγκρίνοντας δύο τιμές: το υπόλοιπο και το 0. Οι σχεσιακοί τελεστές εκφράζονται συνήθως χρησιμοποιώντας τα εξής σύμβολα:

= Ίσο

> Μεγαλύτερο

< Μικρότερο

<= Μικρότερο ή ίσο

>= Μεγαλύτερο ή ίσο

 

relative cell reference (σχετική παραπομπή κυψέλης)

Σε ένα πρόγραμμα λογιστικών φύλλων, οι γραμμές και οι στήλες τέμνονται και δημιουργούν κυψέλες. Κάθε κυψέλη έχει μια διεύθυνση που αποτελείται από το γράμμα στήλης και τον αριθμό γραμμής. π.χ., η διεύθυνση της κυψέλης στην πάνω αριστερή γωνία του λογιστικού φύλλου είναι Α1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διευθύνσεις κυψελών μαζί με μαθηματικούς τελεστές για να δημιουργήσετε τύπους. Αν, π.χ., βάλετε τον τύπο Α1+Β1 στην κυψέλη C1, το πρόγραμμα θα προσθέσει τις τιμές στις κυψέλες Α1 και Β1 και θα εισάγει το αποτέλεσμα στην κυψέλη C1.

Αν αντιγράψετε τον τύπο της κυψέλης C1 στην κυψέλη C2, οι διευθύνσεις στον τύπο αλλάζουν. Ο τύπος στην C2 θα είναι Α2+Β2. Γιατί; Επειδή οι διευθύνσεις στον τύπο δίνουν σχετικές θέσεις. Στην περίπτωση αυτή, ο τύπος Α1+Β1λέει στο πρόγραμμα να προσθέσει τις τιμές στις δύο κυψέλες αριστερά της τρέχουσας κυψέλης. Όταν αντιγράφετε τον τύπο στην κυψέλη C2,ο τύπος συνεχίζει να λέει στο πρόγραμμα να προσθέσει τις τιμές στις δύο κυψέλες στα αριστερά της τρέχουσας κυψέλης. Τώρα όμως που ο τύπος είναι στην κυψέλη C2, οι δύο κυψέλες στα αριστερά είναι οι Α2 και Β2. Αν θέλετε οι παραπομπές να παραμένουν οι ίδιες όταν αντιγράφετε ή μετακινείτε τον τύπο, πρέπει να σημειώσετε τις διευθύνσεις σαν απόλυτες. Βλ. επίσης absolute cell reference.

 

release number (αριθμός βελτίωσης έκδοσης)

Ο αριθμός στα δεξιά της τελείας στον αριθμό ενός προγράμματος. Όταν μια εταιρία λογισμικού κάνει μια μεγάλη αλλαγή σε ένα από τα προγράμματά της, αλλάζει τον αριθμό έκδοσης του προγράμματος. Ο αριθμός έκδοσης είναι ο αριθμός στα αριστερά της τελείας. π.χ., στο WordPerfect 5.0, το5 είναι ο αριθμός έκδοσης. Όταν, π.χ., το WordPerfect αναβάθμισε την έκδοση 5.0, εξέδωσε την νέα έκδοση σαν WordPerfect 5.1. Όταν η εταιρία κάνει μια μικρή αλλαγή σε ένα πρόγραμμα, κρατά τον ίδιο αριθμό έκδοσης, αλλά αλλάζει τον αριθμό βελτίωσης έκδοσης.

Ορισμένες εταιρίες λογισμικού(η WordPerfect είναι πάλι ένα σωστό παράδειγμα), εκδίδουν αριθμούς βελτίωσης έκδοσης που σημειώνονται με μια ημερομηνία έκδοσης. Έτσι, δεν είναι όλες οι εκδόσεις WordPerfect 5.1 ίδιες.

 

removable storage (εναλλάξιμη αποθήκευση)

Μια μαγνητική ταινία, δίσκος, κασέτα στην οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα και μετά να την βγάλετε από τον δίσκο. Συγκρίνετέ την με την μη εναλλάξιμη αποθήκευση, όπως είναι ο σκληρός δίσκος. Οι εναλλάξιμες μονάδες αποθήκευσης χρησιμοποιούνται συνήθως για αποθήκευση εφεδρικών αντιγράφων αρχείων που αποθηκεύονται σε ένα σκληρό δίσκο.

 

rename (μετονομάζω)

Αλλαγή του ονόματος ενός αρχείου στον δίσκο. Τα περιεχόμενα του αρχείου παραμένουν τα ίδια και μόνο το όνομα αλλάζει.

 

repaginate (ανασελιδοποιώ)

Αλλαγή της αρίθμησης των σελίδων σε ένα έγγραφο. Τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και επιτραπέζιας έκδοσης παρέχουν αυτόματη ανασελιδοποίηση. Αν προσθέσετε μια σελίδα στο μέσο ενός εγγράφου, το πρόγραμμα αυτόματα προσαρμόζει την αρίθμηση των σελίδων.

 

repeat key (επαναλαμβανόμενο πλήκτρο)

Ένα πλήκτρο που πατάτε για να επαναλαμβάνετε την πληκτρολόγηση ενός χαρακτήρα. Σε νεότερα πληκτρολόγια, οι περισσότεροι χαρακτήρες επαναλαμβάνονται αυτόματα, αν πατάτε τα πλήκτρα τους. π.χ., αν θέλετε να πληκτρολογήσετε μια γραμμή με τελείες, μπορείτε να πατάτε το πλήκτρο τελείας. Σε παλιότερα πληκτρολόγια, πρέπει να πατάτε ένα πλήκτρο επανάληψης και μετά να πατάτε το πλήκτρο που θέλετε να επαναλαμβάνεται.

 

repetitive strain injury

Βλ. cumulative traumadisorder.

 

replace (αντικαθιστώ)

Αντικατάσταση με νέα δεδομένα, των παλιών δεδομένων. Ο όρος αντικαθιστώ συνήθως χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε μια από τις παρακάτω ενέργειες:

Αντικατάσταση αρχείου. Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο για πρώτη φορά, πρέπει να το ονομάσετε. Αν προσπαθήσετε να αντιγράψετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με το ίδιο όνομα στον ίδιο οδηγό και κατάλογο, το νέο αρχείο θα αντικαταστήσει το παλιό.

Αντικατάσταση κειμένου. Πολλά προγράμματα διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό που ψάχνει για μια σειρά χαρακτήρων κειμένου και την αντικαθιστά με το κείμενο που καθορίζετε. π.χ., υποθέστε ότι δημιουργήσατε ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για να μάθετε σε νεοπροσλαμβανόμενους υπάλληλους νέα μηχανήματα. Αργότερα η εταιρία σας αποφασίζει να ονομάζει τα μηχανήματα, εξαρτήματα. Μπορείτε να βάλετε το πρόγραμμα να ψάξει στο εγχειρίδιο για κάθε εμφάνιση της λέξης μηχάνημα και να την αντικαταστήσει με την λέξη εξάρτημα.

 

report (αναφορά)

Γενικά, κάθε παρουσίαση πληροφοριών που εμφανίζεται σε χαρτί, πλήρης με αριθμούς σελίδων και επικεφαλίδες, π.χ., μια ετήσια αναφορά.

Σε προγράμματα βάσεων δεδομένων, η αναφορά έχει μια ειδική σημασία. Παράγετε αναφορές για να συγκεντρώσετε πληροφορίες από μια βάση δεδομένων με μια συγκεκριμένη μορφή. π.χ., μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά αποθεμάτων που εμφανίζει μια λίστα των ειδών για τα οποία δεν υπάρχει απόθεμα. Βλ. επίσης relational database.

 

reset button (κουμπί επαναφοράς)

Ορισμένοι υπολογιστές έχουν ένα πλήκτρο επαναφοράς (που ονομάζεται reset), το οποίο μπορείτε να πιέσετε για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Μην συγχέετε το κουμπί αυτό με το κουμπί με το οποίο ανάβετε τον υπολογιστή. Το δεύτερο αυτό κουμπί ανάβει και σβήνει τον υπολογιστή. Το κουμπίreset κρατά τον υπολογιστή αναμμένο, αλλά καθαρίζει την μνήμη και κάνει τον υπολογιστή να ξαναδιαβάσει τις εντολές που χρειάζεται για να επανεκκινήσει.

Οι εκτυπωτές μπορεί να έχουν επίσης ένα κουμπί reset. Στον εκτυπωτή, το κουμπί resetκαθαρίζει τις εντολές εκτύπωσης από την μνήμη του υπολογιστή και επανεκκινεί τον εκτυπωτή. Το κουμπί αυτό είναι χρήσιμο αν σταματάτε την εκτύπωση στο μέσο μιας εκτυπωτικής εργασίας. Μερικές φορές ο εκτυπωτής συνεχίζει να εκτυπώνει για πολύ χρόνο αφού του πείτε να σταματήσει.

 

resident program

Βλ. memory resident.

 

resolution (ανάλυση)

Η λεπτομέρεια και η ακρίβεια με την οποία εμφανίζεται ή εκτυπώνεται μια εικόνα στην οθόνη ή στον εκτυπωτή. Φανταστείτε την οθόνη του υπολογιστή σαν ένα κομμάτι χαρτιού μιλιμετρέ. Για να δημιουργήσει ένα χαρακτήρα ή μια γραμμή, ο υπολογιστής χρωματίζει τα τετράγωνα στο χαρτί κατά μια ορισμένη διάταξη. Αν η οθόνη απετελείτο από μεγάλα τετράγωνα, οι χαρακτήρες και οι γραμμές θα φαινόταν οδοντωτά, όπως γίνεται στις οθόνες χαμηλής ανάλυσης. Οι οθόνες υψηλής ανάλυσης χρησιμοποιούν μικρότερα τετράγωνα, και εμφανίζουν το κείμενο και τα γραφικά ομαλότερα.

Στις οθόνες, η ανάλυση μετράται σε εικονοστοιχεία (τετράγωνα). Μια οθόνη VGAέχει ανάλυση 480 επί 640 εικονοστοιχεία (δηλαδή 307200 εικονοστοιχεία).Μια οθόνη Super VGA έχει ανάλυση 768 επί 1024 εικονοστοιχεία (786432εικονοστοιχεία, περισσότερα κατά 2 1/2 φορές από τα εικονοστοιχεία της οθόνης VGA). Στους εκτυπωτές, η ανάλυση μετράται σε στιγμές ανά ίντσα (dpi). Οι εκτυπωτές χαμηλής ανάλυσης εκτυπώνουν στα 120 dpi, ενώ οι περισσότεροι εκτυπωτές laser εκτυπώνουν στα300 dpi. Οι προχωρημένες μηχανές στοιχειοθεσίας εκτυπώνουν στα3000 dpi.

 

resource (πόρος)

Τα προγράμματα, δεδομένα ή συσκευές που μπορείτε να πάρετε όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα.

 

restore (επαναφορά)

Όταν δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων σας χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα εφεδρείας, το πρόγραμμα συμπιέζει τα αντίγραφα των αρχείων σας, ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο δίσκου. Αν χαθεί ή καταστραφεί ένα πρωτότυπο αρχείο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα εφεδρικά αρχεία για να επαναφέρετε τα χαμένα αρχεία. Επειδή το εφεδρικό αρχείο είναι συμπιεσμένο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην μορφή που έχει κατά την αποθήκευση. Η λειτουργία επαναφοράς αποσυμπιέζει το εφεδρικό αρχείο, οπότε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.

 

retrieve (ανάκτηση)

Λήψη αποθηκευμένων δεδομένων για να μπορέσετε να εργαστείτε μαζί τους. Όταν γράφετε μια επιστολή, σχεδιάζετε μια εικόνα ή δημιουργείτε κάποια άλλη εργασία, την αποθηκεύετε στον δίσκο σε ένα αρχείο με όνομα. Όταν θέλετε να εργαστείτε με κάποιο στοιχείο σε αυτό το αρχείο, πρέπει να ανοίξετε ή να ανακτήσετε το αρχείο.

Ορισμένα προγράμματα διακρίνουν ανάμεσα στο άνοιγμα και στην ανάκτηση. Όταν ανοίγετε ένα αρχείο, το αρχείο εμφανίζεται σε μια οθόνη μόνο του. Όταν ανακτάτε ένα αρχείο, το παίρνετε μέσα στο αρχείο που έχετε ήδη ανοιγμένο.

 

Return

Βλ. Enter/Return key

 

reverse video (ανάστροφη απεικόνιση)

Τα προγράμματα συνήθως εμφανίζουν κείμενο άσπρο σε μαύρο παρασκήνιο ή μαύρο κείμενο σε άσπρο παρασκήνιο. Αν επιλέξετε το κείμενο, τότε αυτό εμφανίζεται ανάστροφα από το κανονικό. Δηλαδή, αν το κείμενο κανονικά εμφανίζεται άσπρο σε μαύρο, το επιλεγμένο κείμενο εμφανίζεται σαν μαύρο σε άσπρο. Αυτό καλείται ανάστροφη απεικόνιση ή ανάστροφος φωτισμός.

 

RGB (οθόνη RGB)

Οι περισσότερες έγχρωμες οθόνες χρησιμοποιούν το σύστημα RGB για να παράγουν χρώματα στην οθόνη. Αυτό είναι συντομογραφία του Red Green Blue (κόκκινο πράσινο μπλε). Παλιά, θα μάθατε ότι τα τρία αυτά χρώματα καλούνται κύρια συμπληρωματικά, επειδή όταν συνδυάζονται παράγουν το άσπρο. Αν συνδυαστούν στο χαρτί θα πάρετε μαύρο, αλλά σε μια οθόνη παίρνετε άσπρο, επειδή ένα πλήρες σήμα χρώματος (όταν βάλετε και τα τρία χρώματα στην μέγιστη ένταση), θέτει την ένταση και των τριών πιστολιών χρώματος στο μέγιστο και έτσι παράγεται άσπρο στην οθόνη. Δοκιμάστε το αυτό στο Control Panel του Windows, προσαρμόζοντας την χρωματική παλέτα και ορίζοντας ειδικά χρώματα. Αν ψάχνετε για έγχρωμη οθόνη, βεβαιωθείτε ότι δεν αγοράζετε την φθηνότερη της αγοράς. Τα χρώματα θα φαίνονται καλύτερα και θα εκτυπώνονται σωστότερα και σε πιο αναγνώσιμη μορφή.

 

right justification (στοίχιση δεξιά)

Ένας τρόπος στοίχισης κειμένου ώστε κάθε γραμμή κειμένου να στοιχίζεται με το δεξιό περιθώριο, αφήνοντας τρελό το αριστερό περιθώριο. Βλ. επίσης στοίχιση.

 

ring back system (σύστημα εγγραφής καλούντος)

Ένα σύστημα για κλήση ενός απομακρυσμένου υπολογιστή, είτε σαν μέτρο διασφάλισης ή για να αποφύγετε την ταλαιπωρία όταν εργάζεστε σε ένα σύστημα άμεσων πληροφοριών και πρέπει να μοιράζεστε την τηλεφωνική γραμμή με το μόντεμ του υπολογιστή.

Αν καλέσετε ένα σύστημα υπολογιστή χρησιμοποιώντας την εγγραφή καλούντος για λόγους διασφάλισης, πρέπει να δώσετε τον αριθμό του μόντεμ σας όταν καλείτε και αργότερα το σύστημα θα καλέσει το μόντεμ. Έτσι, έχει τον αριθμό σας για την περίπτωση που θα κάνετε κάτι λανθασμένο, όπως, π.χ., αν μπείτε στα αρχεία μισθοδοσίας και αυξήσετε τον μισθό σας ή αν προσπελάσετε άλλα εμπιστευτικά δεδομένα.

Αν χρησιμοποιείται απλώς σε ένα σύστημα άμεσων πληροφοριών, ο ιδιοκτήτης του οποίου έχει μόνο μια τηλεφωνική γραμμή, τότε πρέπει να καλέσετε δύο φορές το σύστημα υπολογιστή, μια για να ενεργοποιήσετε το απομακρυσμένο μόντεμ και μια ακόμη για να συνδέσετε το δικό σας μόντεμ.

 

RISC

Ακρωνύμιο των λέξεωνReduced Instruction Set Computer (υπολογιστής περιορισμένου ρεπερτορίου εντολών). Είναι ένα διαφορετικό είδος συστήματος υπολογιστή από τον γνωστό προσωπικό υπολογιστή, επειδή θυσιάζει την γενική ταχύτητα για να έχει μεγαλύτερη ταχύτητα σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Με ένα προσωπικό υπολογιστή γενικής χρήσης (π.χ., ένα συμβατό ΙΒΜ, 386), πριν τον πάρετε στο σπίτι και τον φορτώσετε, ο μικροεπεξεργαστής του είναι ήδη προ-προγραμματισμένος με πάνω από 100 εντολές που λένε πως να εισάγει και εξάγει πληροφορίες και πως να χειρίζεται άλλες εργασίες. Δεν εργάζεται τόσο γρήγορα, όσο θα εργαζόταν αν είχε μόνο δέκα προ-προγραμματισμένες εντολές, αλλά μπορεί να χειριστεί κάθε συμβατό λογισμικό που φορτώνετε με σχετικά σταθερή ταχύτητα. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή μηχανή γενικής χρήσης.

Ένα σύστημα RISC όμως, μπορεί να είναι χρήσιμο σε μια μεγάλη εταιρία που το θέλει για να κάνει ένα πράγμα, π.χ., σχεδίαση με την βοήθεια υπολογιστή. Αν το κύριο μέλημα της εταιρίας είναι να έχει ένα υπολογιστή γρήγορο στην σχεδίαση με υπολογιστή (και όχι ένα υπολογιστή που να μπορεί να προσαρμοστεί με κάθε πρόγραμμα της αγοράς), τότε το σύστημαRISC είναι η καλύτερη επιλογή σας. Η ΚΜΕ προ-προγραμματίζεται με περίπου 50 εντολές, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χειριστεί την σχεδίαση με υπολογιστή πολύ γρήγορα, αλλά δεν είναι χρήσιμη για άλλα προγράμματα. Άρα μάλλον δεν θα χρειάζεστε ένα σύστημαRISC για το σπίτι σας, αλλά μάλλον θα το χρειάζεστε στο γραφείο.

 

ROM

Βλ. read-only memory.

 

ROM BIOS

Βλ. basic input-output system.

 

root directory (ριζικός κατάλογος)

Επειδή οι μεγάλοι σκληροί δίσκοι μπορούν να αποθηκεύουν χιλιάδες αρχεία, πρέπει να οργανώσετε τον δίσκο σε καταλόγους. Κάθε κατάλογος αποθηκεύει μια ομάδα σχετιζομένων αρχείων. Όλοι μαζί οι κατάλογοι δημιουργούν ένα δένδρο καταλόγων. Οι κατάλογοι βγαίνουν σαν κλάδοι, ο ένας από τον άλλο, όπως συμβαίνει σε ένα οικογενειακό δένδρο. Ο πρώτος κατάλογος του δένδρου καλείται κεντρικός κατάλογος.

 

row (γραμμή)

Σε προγράμματα λογιστικών φύλλων, κάθε λογιστικό φύλλο αποτελείται από στήλες σε αλφαβητική σειρά (κάθετες) και αριθμημένες γραμμές (οριζόντιες). Οι στήλες και οι γραμμές τέμνονται και δημιουργούν κυψέλες, που είναι η βασική μονάδα του λογιστικού φύλλου.

 

run (εκτέλεση)

Εκτέλεση ενός προγράμματος. Όταν εκτελείτε ένα πρόγραμμα, ο υπολογιστής διαβάζει τις εντολές από τον δίσκο και τις αποθηκεύει στην ηλεκτρονική μνήμη. Όταν οι εντολές βρεθούν στην μνήμη, το πρόγραμμα μπορεί να κάνει την εργασία που θέλετε.

 

run-time version (έκδοση χρόνου εκτέλεσης)

Μια περιορισμένη έκδοση ενός λειτουργικού περιβάλλοντος που επιτρέπει μόνο την εκτέλεση ενός προγράμματος σε αυτό το περιβάλλον. π.χ., υποθέστε ότι ένας προγραμματιστής αναπτύσσει ένα πρόγραμμα που χρειάζεται το περιβάλλον GeoWorks για να εκτελεστεί. Οι περισσότεροι όμως χρήστες δεν έχουν το GeoWorks. Ο προγραμματιστής μπορεί να αγοράσει μια έκδοση χρόνου εκτέλεσης του GeoWorks από τους κατασκευαστές του και να την βάλει μαζί με το πρόγραμμα. Η έκδοση χρόνου εκτέλεσης θα εργάζεται μόνο με αυτό το πρόγραμμα και δεν θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργικές δυνατότητες του πακέτου GeWorks.