ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
T

Tab key (πλήκτρο Tab)

Παρόμοιο με το πλήκτροTab της γραφομηχανής, το πλήκτρο αυτό μεταφέρει τον δρομέα στην επόμενη στάση tab (στηλοθέτη) προς τα δεξιά. Στα περισσότερα προγράμματα, οι στάσεις tab έχουν τεθεί αρχικά ανά πέντε διαστήματα. Μπορείτε να μεταφέρετε τις στάσεις tab για να αλλάξετε την θέση στην οποία πηγαίνει ο δρομέας όταν πιέζετε το Tab. Βλ. επίσης tabs.

 

table (πίνακας)

Μια συλλογή πληροφοριών που δομείται σε γραμμές και στήλες, διευκολύνοντας την εύρεση σχετικών πληροφοριών. Είδατε πίνακες σε βιβλία. Το βιβλίο αυτό περιέχει επίσης ορισμένους πίνακες.

Παλιότερα, αν θέλατε να δημιουργήσετε ένα πίνακα, θα χρησιμοποιούσατε tabs ή διαστήματα για να ορίσετε τις στήλες. Αν είχατε μια μεγάλη καταχώρηση που καταλάμβανε δύο ή περισσότερες γραμμές έπρεπε να χειριστείτε κατάλληλη τα tabs για να επιλέξετε την στοίχιση.

Πολλά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου περιέχουν τώρα ένα χαρακτηριστικό πίνακα που φροντίζει για την στοίχιση και σας επιτρέπει να τοποθετήσετε γραμμές στον πίνακα για να του δώσετε πιο επαγγελματική εμφάνιση. Καθορίζετε τον αριθμό των γραμμών και των στηλών που θέλετε να έχει ο πίνακας, και το πρόγραμμα τον δημιουργεί. Όπως εισάγετε κείμενο στον πίνακα, το πρόγραμμα το αναδιπλώνει αυτόματα από την μια γραμμή στην επόμενη, μέσα στην ίδια στήλη, αν χρειάζεται.

 

tabs (στηλοθέτες)

Παρόμοιοι με τους στηλοθέτες που εισάγετε με την γραφομηχανή, οι στηλοθέτες στα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου χρησιμοποιούνται για στοίχιση καταχωρίσεων σε μια στήλη, ή για δημιουργία κειμένου με εσοχές. Οι στηλοθέτες όμως στον υπολογιστή σας δίνουν μεγαλύτερο έλεγχο στην στοίχιση κειμένου.

 

Tagged Image File Format (TIFF) (διαμόρφωση αρχείων TIFF)

Μια συνήθης δομή αρχείων, που χρησιμοποιείται για αποθήκευση γραφικών εικόνων. Ένα αρχείοTIFF περιέχει ένα χάρτη (χάρτη δυαδικών ψηφίων) με όλες τις στιγμές που δημιουργούν την εικόνα. Το αρχείο περιέχει πληροφορίες που δείχνουν την θέση και την σκίαση κάθε στιγμής. Τα προγράμματα γραφικών χρησιμοποιούν τον χάρτη για να καθορίσουν πως θα εμφανίσουν ή πως θα εκτυπώσουν την εικόνα. Σε μια οθόνη VGA, ο χάρτης μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για πάνω από 300000 στιγμές. Λόγω αυτού, τα αρχεία TIFF είναι συνήθως τεράστια.

 

Tandy Corporation

Ένας μεγάλος κατασκευαστής και πωλητής προσωπικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών. Εισήγαγε στην αγορά ένα από τους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές, τον TRS-80,το 1977. Από το 1984 όμως, έχει εισάγει συμβατότητα με τους ΙΒΜ στα μοντέλα του, τα οποία είναι κατάλληλα για εργασία στο σπίτι, στην επιχείρηση και για φορητούς υπολογιστές.

 

tape (ταινία)

Ένας τύπος δευτερεύουσας μνήμης, που μπορεί να αποθηκεύει πολύ περισσότερα αρχεία ανά ταινία, από τους ελαστικούς δίσκους. Ενώ ο ελαστικός δίσκος είναι ένας πλαστικός δίσκος με μαγνητική επικάλυψη, η ταινία είναι μια στενή ταινία από πλαστικό (σαν την ταινία της κασέτας) που καλύπτεται από μαγνητικό υλικό. Χρησιμοποιείται κυρίως για εφεδρεία ολόκληρων σκληρών δίσκων, επειδή η σειριακή της δομή δυσκολεύει την προσπέλαση μεμονωμένων αρχείων. Η διαφορά αυτή είναι παρόμοια με την διαφορά ανάμεσα στο να ψάχνετε για ένα τραγούδι σε μια κασέτα και να επιλέγετε ένα τραγούδι σε ένα δίσκο CD.

 

tape backup (εφεδρεία σε ταινία)

Ένα σύστημα που σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων σας σε κασέτα ταινίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι αποθηκεύουν τα εφεδρικά τους σε ελαστικούς δίσκους. Αν έχουν πολλά αρχεία για εφεδρεία, η εφεδρεία μπορεί να χρειάζεται πολλούς δίσκους. Με τις εφεδρείες σε ταινία, μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλά αρχεία σε μια ταινία, οπότε δεν χρειάζεται να αλλάζετε δίσκους κατά την διαδικασία εφεδρείας.

 

target (προορισμός)

Ο επιθυμητός προορισμός. π.χ., αν αντιγράφετε ένα αρχείο από ένα δίσκο σε ένα άλλο, ο δίσκος από τον οποίο αντιγράφετε είναι η προέλευση ή πηγή, και ο δίσκος στον οποίο αντιγράφετε το αρχείο είναι ο προορισμός.

 

technical support (τεχνική υποστήριξη)

Μια θερμή γραμμή ερωτήσεων/απαντήσεων που δίνει στους χρήστες τεχνικές συμβουλές και βοήθεια για να επιλύσουν τα προβλήματα που έχουν με ένα πρόγραμμα ή συσκευή. Πολλές εταιρίες υπολογιστών παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε καταγραμμένους(επίσημους) χρήστες για τα προϊόντα που κατασκευάζουν. Ορισμένες εταιρίες χρεώνουν για την κλήση. Άλλες απαντούν στις ερωτήσεις σας δωρεάν.

 

telecommunications (τηλεπικοινωνίες)

Μετάδοση ήχου, εικόνας και δεδομένων υπολογιστή ηλεκτρονικά μέσω τηλεφωνικών γραμμών.

 

telecommuting (τηλεμεταφορά)

Αντί να μεταφέρεστε, δηλαδή να πηγαίνετε στο γραφείο σας για να κάνετε την εργασία σας, ο όρος αυτός σημαίνει να κάνετε την δουλειά σας στο σπίτι και να την στέλνετε στο γραφείο μέσω μόντεμ. Η ιδέα αυτή ακούγεται πολύ καλή για τους άλλους, αλλά αν την προτείνετε στο αφεντικό σας θα σας κοιτάξει περίεργα. Οι στατιστικές όμως δείχνουν ότι γίνεται όλο και δημοφιλέστερος τρόπος εργασίας, και επιλύονται προβλήματα κυκλοφορίας, μόλυνσης και το κόστος του χώρου γραφείου.

 

template (σχέδιο δομής)

Αν μιλάμε για σχέδιο δομής πληκτρολογίου, είναι μια κάρτα αναφοράς, που την βάζετε πάνω στο πληκτρολόγιό σας. Το σχέδιο δομής περιέχει μια λίστα με τις συνηθέστερες εντολές και μια λίστα με τα πλήκτρα που μπορείτε να πιέσετε για να κάνετε ορισμένες εργασίες.

Αν μιλάμε για ένα σχέδιο δομής σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, επιτραπέζιας έκδοσης, ή λογιστικών φύλλων, το σχέδιο δομής είναι μια βασική δομή την οποία μπορείτε να συμπληρώσετε για να δημιουργήσετε ένα πλήρες έγγραφο. Ίσως να έχετε ένα σχέδιο δομής για εμπορικές επιστολές που περιλαμβάνει την ημερομηνία, το όνομα και την διεύθυνσή σας και ίσως μια όμορφη εικόνα. Όταν θέλετε να πληκτρολογήσετε μια επιστολή, απλώς ανοίγετε το σχέδιο δομής και πληκτρολογείτε την εσωτερική διεύθυνση, τον χαιρετισμό και το σώμα της επιστολής.

 

terminal (τερματικό)

Ένας υπολογιστής που συνδέεται με ένα κεντρικό υπολογιστή και χρησιμοποιεί την δύναμη του κεντρικού υπολογιστή και τις προχωρημένες δυνατότητες επεξεργασίας του. Ένα τερματικό αποτελείται από ένα πληκτρολόγιο και μια οθόνη. Το πληκτρολόγιο σας επιτρέπει να μιλήσετε με τον κεντρικό υπολογιστή και η οθόνη επιτρέπει στον κεντρικό υπολογιστή να μιλήσει με σας. Αυτό που λείπει σε ορισμένα τερματικά, είναι η μονάδα επεξεργασίας, δηλαδή ο εγκέφαλος του υπολογιστή. Τα τερματικά χρησιμοποιούνται συχνά σε δίκτυα τοπικής περιοχής για να δώσουν την δυνατότητα σε χρήστες να συνδεθούν με τον κεντρικό υπολογιστή. Τα κανονικά τερματικά διαφέρουν από τους προσωπικούς υπολογιστές, οι οποίοι μπορούν να σκέφτονται μόνοι τους, αν και οι προσωπικοί υπολογιστές μερικές φορές χρησιμοποιούνται σαν τερματικά.

Υπάρχουν δύο τύποι τερματικών:ευφυή και κουτά. Τα κουτά τερματικά δεν μπορούν να κάνουν καμία επεξεργασία μόνα τους. Βασίζονται πλήρως στον κεντρικό υπολογιστή. Τα ευφυή τερματικά κάνουν κάποια επεξεργασία μόνα τους και μπορεί να έχουν ένα οδηγό ελαστικού δίσκου που επιτρέπει στον χρήστη να αντιγράψει αρχεία προς και από τον κεντρικό υπολογιστή. Ορισμένα τερματικά έχουν μια ειδική κάρτα που σας επιτρέπει να μετάγεστε από και προς τον κεντρικό υπολογιστή και το τερματικό.

 

terminal emulation (εξομοίωση τερματικού)

Μια τεχνική που χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό για να επιτρέψει σε ένα τύπο υπολογιστή να ενεργήσει σαν ένας άλλος τύπος. Ορισμένοι υπολογιστές μίνι και κεντρικοί εργάζονται με ένα μόνο συγκεκριμένο τύπο τερματικού. Αν θέλετε να συνδεθείτε με αυτόν τον κεντρικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα προσωπικό υπολογιστή, πρέπει να κάνετε τον υπολογιστή να ενεργήσει σαν το απαιτούμενο τερματικό.

 

terminate-and-stay-resident (TSR)

Βλ. memory resident.

 

text chart (διάγραμμα κειμένου)

Ένα πόστερ που περιέχει μόνο κείμενο. Σε προγράμματα παρουσίασης γραφικών, τα διαγράμματα κειμένου χρησιμοποιούνται συνήθως για να δείξουν μια λίστα στοιχείων με σφαιρίδια ή για να εμφανίσουν μικρές ομάδες κειμένου. Τα διαγράμματα κειμένου διαφέρουν από άλλα διαγράμματα, σαν τα διαγράμματα πίττας, ραβδογράμματα και οργανωτικά διαγράμματα, που είναι πιο γραφικά στην δομή τους.

 

text editor (επεξεργαστής προγραμμάτων)

Ένα στοιχειώδες πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που χρησιμοποιείται συχνά για δημιουργία και επεξεργασία ομαδικών αρχείων. (Ένα ομαδικό αρχείο περιέχει μια σειρά εντολών που μπορείτε να εισάγετε εκτελώντας το ομαδικό αρχείο.) Οι επεξεργαστές προγραμμάτων δεν σας επιτρέπουν να εμπλουτίσετε κείμενο (π.χ., να το κάνετε πλάγιο ή έντονο),επειδή οι εμπλουτισμοί αυτοί απαιτούν κωδικούς που μπορεί να παρενοχλήσουν την λειτουργία του ομαδικού αρχείου.

 

text file (αρχείο κειμένου)

Επίσης γνωστό σαν αρχείοASCII. Ένα αρχείο που περιέχει μόνο κείμενο, χωρίς κωδικούς διαμόρφωσης, όπως κωδικούς για να κάνει το κείμενο έντονο και πλάγιο. Πολλά προγράμματα σας επιτρέπουν να αποθηκεύετε ένα αρχείο σαν αρχείο ASCII, ή κειμένου, πράγμα που το απογυμνώνει από όλους τους ειδικούς κωδικούς και αποθηκεύει μόνο κείμενο. Κατόπιν μπορείτε να ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε το αρχείο σε διάφορα προγράμματα, επιτρέποντάς σας να μεταφέρετε δεδομένα εύκολα από ένα πρόγραμμα σε ένα άλλο. Το απλό όμως αυτό αρχείο θα περιέχει μόνο κείμενο. Θα χάσετε όλους τους κωδικούς διαμόρφωσης που χρησιμοποιούνται στο αρχείο.

Τα αρχεία προγραμμάτων και τα ομαδικά αρχεία αποθηκεύονται συνήθως σαν αρχεία κειμένου για να μην εμπλέκονται με την λειτουργία του αρχείου.

 

thermal printer (θερμικός εκτυπωτής)

Ένας εκτυπωτής που θερμαίνει ειδικά επεξεργασμένο χαρτί για δημιουργία χαρακτήρων και γραφικών εικόνων. Αντί να κτυπά πλήκτρα ή ακίδες σε μια μελανοταινία, ο θερμικός εκτυπωτής θερμαίνει το χαρτί με μικρές διατάξεις στιγμών. Έτσι αλλάζει το χρώμα του χαρτιού και δημιουργούνται οι χαρακτήρες και τα γραφικά. Οι θερμικοί εκτυπωτές είναι ταχείς και αθόρυβοι, αλλά σε πολλούς χρήστες δεν αρέσει να χρησιμοποιούν ειδικά επεξεργασμένο χαρτί. Πολλές συσκευές φαξ είναι εφοδιασμένες με θερμικούς εκτυπωτές.

 

thesaurus (θησαυρός)

Ξέρετε ότι ένας θησαυρός είναι ένα βιβλίο που αναφέρει συνώνυμα με την μορφή λεξικού. Σε όρους υπολογιστών, είναι μια ηλεκτρονική έκδοση που συχνά δίνεται μαζί με προγράμματα επεξεργασίας κειμένου. Όταν χρειάζεται να βρείτε ένα συνώνυμο, το πληκτρολογείτε στην θυρίδα διαλόγου του θησαυρού. Το πρόγραμμα δίνεται με μια λίστα συνωνύμων, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε αυτό που θέλετε, και μετά αντικαθιστά αυτόματα την παλιά λέξη με την επιλεγμένη.

π.χ., μπορεί να έχετε βαρεθεί την αγγλική λέξη example, οπότε ψάχνετε στον θησαυρό για μια εναλλακτική λύση. Βρίσκετε τις λέξεις:

pattern

standard

exemplar

archetype

guide

standard

original

Μπορείτε να επιλέξετε μια από αυτές τις επιλογές και ο υπολογιστής θα διαγράψει την λέξη example στην πρόταση, και θα την αντικαταστήσει με την νέα λέξη. Αν, από την άλλη, καμία από τις λέξεις αυτές δεν σας αρέσει, αλλά θέλετε να δείτε περισσότερα για την λέξη archetype,μπορείτε να την επιλέξετε και κατόπιν να επιλέξετε πάλι την εντολή εξέτασης. Εμφανίζεται μια νέα λίστα:

model

example

ideal

exemplar

mold

original

prototype

Μερικές φορές μπορεί να περάσετε όλη την μέρα σας ψάχνοντας από συνώνυμο σε συνώνυμο, αλλά η ιδέα είναι να βρείτε μια κατάλληλη επιλογή και να γυρίσετε στην εργασία σας.

 

third generation (τρίτη γενιά)

Η ιστορία των υπολογιστών είναι ισοδύναμη με την βιομηχανική επανάσταση. Η τρίτη γενιά γεννήθηκε το 1960, όταν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα αντικατέστησαν τα τρανζίστορ στην σχεδίαση υπολογιστών (αν και συνέχισαν να βασίζονται σε πολλά διακριτά μέρη).

Η βελτίωση αυτή μείωσε το κόστος και αύξησε την αξιοπιστία των υπολογιστών. Κατόπιν όμως μια νέα γενιά γεννήθηκε, η τέταρτη γενιά, όταν οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα υπολογιστή που απαρτιζόταν σχεδόν πλήρως από ολοκληρωμένα κυκλώματα. Βλ. επίσης first generation, second generation, fourth generation και fifth generation.

 

third-party vendor (τρίτος πωλητής)

Ένας ενδιάμεσος στην γραμμή πώλησης υπολογιστών. Εταιρίες αυτού του τύπου αγοράζουν εξαρτήματα από ένα κατασκευαστή, τα ξανασυσκευάζουν και τα πωλούν σε μια άλλη εταιρία. Ο όρος αναφέρεται επίσης σε εταιρίες που πωλούν εξαρτήματα λογισμικού, όπως ποντίκια, οθόνες και μόντεμ.

 

three-dimensional spreadsheet(τρισδιάστατο λογιστικό φύλλο)

Επίσης καλείται λογιστικό φύλλο σημειωματάριο. Ένα λογιστικό φύλλο που αποτελείται από αρκετές σχετιζόμενες σελίδες λογιστικού φύλλου. Το σύστημα σελίδων χρησιμοποιείται για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε το λογιστικό φύλλο. π.χ., φανταστείτε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα λογιστικό φύλλο για να παρακολουθείτε τα έσοδα και τα έξοδά σας. Έχετε έσοδα από τόκους και έσοδα από την εργασία σας, και έχετε έξοδα για το αυτοκίνητο, για τροφή, για νοίκι, κλπ. Μπορείτε να κρατήσετε κάθε πηγή εσόδου και εξόδου σε μια ξεχωριστή σελίδα λογιστικού φύλλου για να μην μπερδευτεί το λογιστικό σας φύλλο.

Τώρα υποθέστε ότι θέλετε να καθορίσετε το ποσό των χρημάτων που θα σας μείνει στο τέλος του μήνα. Με ένα τρισδιάστατο λογιστικό φύλλο, μπορείτε να εισάγετε ένα τύπο που να αναφέρεται σε τιμές σε όλες τις σελίδες. Ο τύπος θα καθορίζει τα συνολικά έσοδα και τα συνολικά έξοδα και μετά θα αφαιρεί τα έξοδα από τα έσοδα για να βρει τι σας έμεινε ή τι χρωστάτε.

 

throughput (ρυθμοαπόδοση)

Ένα μέτρο της συνολικής απόδοσης του υπολογιστή σας. Φανταστείτε το με ανθρώπινα μέτρα. Υποθέστε ότι ένας άνθρωπος είναι έξυπνος, αλλά τεμπέλης. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να ξέρει πολλά πράγματα, αλλά κάνει όσο το δυνατόν λιγότερα. Παρόμοια ένας εργατικός, αλλά βλάκας, θα καταφέρει λίγα πράγματα. Το ίδιο ισχύει και με τους υπολογιστές. Αν ο υπολογιστής έχει μια κεντρική μονάδα μεγάλης ταχύτητας, αλλά χαμηλής ταχύτητας οδηγό δίσκου, ο οδηγός δίσκου θα επιβραδύνει την συνολική απόδοση του υπολογιστή.

Και λοιπόν; Η ρυθμοαπόδοση ενός συστήματος είναι σημαντική όταν ψάχνετε για να αγοράσετε ένα υπολογιστή. Ο κατασκευαστής του υπολογιστή μπορεί να διαφημίζει ένα υπολογιστή με γρήγορο δίσκο ή δυνατό μικροεπεξεργαστή, αλλά το σημαντικό είναι πόσο γρήγορα μπορεί να κάνει ο υπολογιστής τις απαιτούμενες εργασίες.

 

TIFF

Βλ. Tagged Image File Format.

 

time-sharing (διαμερισμός χρόνου)

Μια τεχνική που επιτρέπει σε πολλά άτομα να χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή, πρόγραμμα και/ή αρχείο ταυτόχρονα.

 

timed backup (εφεδρεία σε τακτά διαστήματα)

Ένα χαρακτηριστικό που παρέχεται από πολλά προγράμματα, το οποίο αποθηκεύει το αρχείο σε τακτά χρονικά διαστήματα, π.χ., κάθε πέντε λεπτά. Όταν δημιουργείτε ή αλλάζετε ένα αρχείο, οτιδήποτε εισάγετε, αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική μνήμη του υπολογιστή. Αν σβήσετε τον υπολογιστή σας, ή αν πέσει η τάση, οι αλλαγές χάνονται. Για να κάνετε τις αλλαγές μόνιμες, πρέπει να αποθηκεύετε το αρχείο στον δίσκο. Το χαρακτηριστικό της εφεδρείας σε τακτά διαστήματα αποθηκεύει το αρχείο για σας, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε ελεύθεροι.

 

title bar (γραμμή τίτλου)

Σε συζεύξεις γραφικών χρήστη σαν το Windows και το System 7 του Mac, είναι μια γραμμή στην κορυφή της οθόνης που δείχνει το όνομα του αρχείου με το οποίο εργάζεστε.

 

toggle (διακόπτης)

Μια επιλογή που μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάνοντας τα ίδια ακριβώς βήματα. π.χ., αν πιέσετε το πλήκτρο Caps Lock, οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε στην συνέχεια θα είναι κεφαλαίοι. Αν πιέσετε ξανά το ίδιο πλήκτρο, απενεργοποιείτε το Caps Lock, οπότε οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε θα εμφανίζονται πεζοί.

 

toner (μελάνη σε σκόνη)

Μελάνη σε σκόνη που χρησιμοποιείται σε φωτοτυπικές μηχανές και σε εκτυπωτές laser.Η μελάνη πέφτει πάνω στην σελίδα και κατόπιν η σελίδα θερμαίνεται για να στερεοποιηθεί.

 

toolbox (εργαλειοθήκη)

Μια συλλογή συχνά χρησιμοποιουμένων εντολών που ένας προγραμματιστής μπορεί να εισάγει σε ένα πρόγραμμα. Φανταστείτε την εργαλειοθήκη σαν την στενογραφία του προγραμματιστή. Αντί να εισάγει μια σειρά εντολών μια προς μια, ο προγραμματιστής εισάγει το σύνολο των εντολών από την εργαλειοθήκη.

Ορισμένες εφαρμογές έχουν μια εργαλειοθήκη, που εμφανίζεται στην οθόνη και περιέχει αρκετά εργαλεία που σας βοηθούν να κάνετε την δουλειά σας. π.χ., μια εργαλειοθήκη σε ένα πρόγραμμα γραφικών μπορεί να περιέχει αρκετά εργαλεία σχεδίασης, περιλαμβανομένων των εργαλείων γραμμής, κύκλου και πινέλου.

 

top-down programming(προγραμματισμός "από το γενικό στο ειδικό")

Μια προσέγγιση στον προγραμματισμό που αρχίζει από το γενικό και τελειώνει στο ειδικό. Αρχίζετε γράφοντας τις γενικές ιδέες του προγράμματός σας. Κατόπιν, περιγράφετε κάθε βασική λειτουργία. Κρατάτε τις λεπτομέρειες, όπως, π.χ., το πως θα χειριστεί το πρόγραμμα την κάθε περίπτωση, για το τέλος.

Η μέθοδος αυτή είναι πολύ καλή, γιατί υποχρεώνει τους προγραμματιστές να εξετάζουν πρώτα την μεγάλη εικόνα και να παράγουν ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα που μπορείτε να αναθεωρήσετε, διορθώσετε και αναβαθμίσετε εύκολα. Οι δομημένες γλώσσες προγραμματισμού, σαν τις Pascal και FORTRAN,είναι προσαρμοσμένες για τέτοιο τύπο ανάπτυξης.

 

touch-sensitive display (τερματικό επαφής)

Μια τεχνολογία που κάνει την οθόνη του υπολογιστή να αποκρίνεται στην ανθρώπινη επαφή. Ένα πίνακας ευαίσθητος στην πίεση είναι τοποθετημένος πάνω από την οθόνη. Ο πίνακας αποτελείται από ένα πλέγμα τετραγώνων με πλευρά μισή ίντσα, δηλαδή το τετράγωνο είναι τόσο μεγάλο όσο ο δείκτης ενός ανθρώπου. Κάθε εντολή στην οθόνη στοιχίζεται με ένα τετράγωνο. Όταν ένα άτομο πατήσει την οθόνη για να επιλέξει μια εντολή, ο ευαίσθητος πίνακας λέει στον υπολογιστή ποιο τετράγωνο πατήθηκε. Αν δεν θέλετε να βλέπετε τα αποτυπώματά σας στην οθόνη του υπολογιστή, τότε τα τερματικά επαφής δεν είναι καλά για σας.

 

track (αυλάκι)

Ένα αυλάκι σε ένα δίσκο υπολογιστή είναι παρόμοιο με ένα αυλάκι στον δίσκο του πικάπ. Μια κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής στον οδηγό δίσκου γράφει πληροφορίες σε τομείς σε ένα αυλάκι και διαβάζει πληροφορίες από τους τομείς.

Σε μια ταινία αποθήκευσης, τα αυλάκια είναι παράλληλες γραμμές που διασχίζουν όλη την ταινία. Η ταινία περνά από την κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής, η οποία διαβάζει πληροφορίες από ή γράφει πληροφορίες στην ταινία.

 

trackball (μπάλα ιχνηλασίας)

Κάτι σαν τον μοχλό ελέγχου, χωρίς τον μοχλό. Μια συσκευή εισόδου που περιέχει μια μπάλα και δύο ή τρία κουμπιά. Κυλάτε την μπάλα με το χέρι σας για να κινήσετε τον δρομέα στην οθόνη και πατάτε τα κουμπιά για να εισάγετε εντολές. Φανταστείτε την σαν ένα ποντίκι γυρισμένο ανάποδα. Με το ποντίκι, η μπάλα βρίσκεται στο κάτω μέρος. Κυλάτε το ποντίκι πάνω σε ένα τραπέζι ή σε ένα χαλάκι ποντικιού για να κάνετε την μπάλα να κινηθεί. Με την μπάλα ιχνηλασίας, μετακινείτε την μπάλα απευθείας με το χέρι σας.

Αν η περιοχή εργασίας γύρω από τον υπολογιστή σας είναι συνήθως γεμάτη πράγματα, τότε η μπάλα ιχνηλασίας είναι καλύτερη από το ποντίκι. Με το ποντίκι, χρειάζεστε κάποιο χώρο για να κινήσετε το ποντίκι γύρω γύρω. Αν δεν έχετε χώρο, πρέπει να σηκώσετε το ποντίκι, να το μετακινήσετε και μετά να αρχίσετε να το κυλάτε πάλι. Μια μπάλα ιχνηλασίας δεν χρειάζεται να κινείται πάνω στο τραπέζι και δεν χρειάζεται να την σηκώνετε και να την μετακινείτε.

 

tractor feed (τροφοδοσία ελκυσμού)

Ένα ειδικό εξάρτημα σε ορισμένους εκτυπωτές που έλκει και ωθεί χαρτί μέσα από τον εκτυπωτή. Συνεχές χαρτί με τρύπες και στις δύο πλευρές μπαίνει μέσα στις προεξοχές του τροφοδότη. Το ειδικό αυτό χαρτί είναι ένα μεγάλο χαρτί που χωρίζεται σε σελίδες με κοψίματα. Οι μηχανισμοί τροφοδοσίας ελκυσμού χρησιμοποιούνται κυρίως σε εκτυπωτές μήτρας.

 

transfer (μεταφορά)

Ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε συσκευές ή αντιγραφή δεδομένων από μια περιοχή σε μια άλλη μέσα σε ένα υπολογιστή ή σε ένα δίκτυο. Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει την διαδικασία ανάγνωσης ενός αρχείου από τον δίσκο στην μνήμη του υπολογιστή, ή η αποθήκευση του αρχείου από την μνήμη στον δίσκο.

 

translate (μετάφραση)

Μετατροπή ενός αρχείου που έχει αποθηκευτεί σε μια διαμόρφωση αρχείου σε μια άλλη διαμόρφωση αρχείου, ώστε το αρχείο να μπορεί να ανοιχτεί από το άλλο πρόγραμμα. Βλ. επίσης conversion.

 

tree structure (δομή δένδρου)

Η οργάνωση των καταλόγων σε ένα δίσκο. Φανταστείτε την δομή των καταλόγων σαν ένα οικογενειακό δένδρο. Η αρχή του δένδρου, η ρίζα, θα είναι ένα ζευγάρι στην Αφρική (αν πιστεύετε αυτή την θεωρία). Το δένδρο θα διακλαδώνει κατόπιν με κάθε γενιά. Βλ. επίσης directory tree.

 

Trojan Horse (δούρειος ίππος)

Ένα καταστροφικό πρόγραμμα που έχει μεταμφιεστεί σε χρήσιμο πρόγραμμα, όπως, π.χ., πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή παιγνίδι. Όταν εκτελείτε το πρόγραμμα, αυτό εμφανίζεται σαν κάθε άλλο πρόγραμμα, αλλά στο παρασκήνιο προχωρεί και διαγράφει τα αρχεία του σκληρού σας δίσκου ή κάνει κάποια άλλη καταστροφική εργασία. Σε αντίθεση με τους ιούς υπολογιστών, ο δούρειος ίππος δεν πολλαπλασιάζεται και δεν επηρεάζει άλλα αρχεία και δίσκους. Βρίσκεται μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

troubleshooting (αντιμετώπιση σφαλμάτων)

Μια προσπάθεια εύρεσης του λόγου ενός προβλήματος. Υποθέστε ότι ανάβετε την οθόνη σας και δεν δουλεύει. Μπορείτε να ελέγξετε να δείτε αν είναι συνδεδεμένη, αν παίρνει παροχή από τον υπολογιστή και αν είναι αναμμένος ο διακόπτης. Ανιχνεύετε δηλαδή το πρόβλημα μέχρι να βρείτε τον λόγο που το δημιούργησε.

 

truncate (περικόπτω)

Αποκοπή του μέρους μιας καταχώρισης που δεν χωρά στον καθορισμένο χώρο. Αν έχετε μεγάλο όνομα και παίρνετε πολλή αλληλογραφία από διάφορες διαφημιστικές εταιρίες, κοιτάξτε τις ταχυδρομικές ετικέτες. Πολλές φορές ένα μεγάλο όνομα δεν χωρά στον χώρο που δίνεται για το όνομα, οπότε το πρόγραμμα περικόπτει τα τελευταία γράμματα.

Τα προγράμματα λογιστικών φύλλων συχνά περικόπτουν καταχωρίσεις που είναι πολύ φαρδιές για μια στήλη. Το πρόγραμμα σας επιτρέπει να γράψετε όλη την καταχώριση, αλλά θα την περικόψει όταν την εμφανίσει ή όταν την εκτυπώσει. Αν αργότερα μεγαλώσετε το πλάτος της στήλης, το πρόγραμμα θα εμφανίσει όλη την καταχώριση. Άλλα προγράμματα θα περικόψουν τελείως τους χαρακτήρες που δεν χωρούν. Με αριθμούς, τα περισσότερα προγράμματα δεν εμφανίζουν καθόλου τις καταχωρίσεις, επειδή αν τις εμφάνιζαν μπορεί να σας δημιουργούσαν προβλήματα. Αντί να τις εμφανίζουν, εμφανίζονται μια σειρά με αστερίσκοι ή κάποια άλλα σύμβολα που δηλώνουν ότι η τιμή είναι πολύ μεγάλη για την κυψέλη. Για να δείτε όλη την τιμή, θα πρέπει να πλατύνετε την στήλη.

 

TSR

Βλ. memory resident.

 

tutorial (ενημερωτική παρουσίαση)

Ένα μάθημα στον δίσκο ή σε βιβλίο που σας διδάσκει πως να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα, καθοδηγώντας σας με μια σειρά πρακτικών ασκήσεων. π.χ., μια ενημερωτική παρουσίαση για ένα πρόγραμμα επιτραπέζιας έκδοσης μπορεί να σας οδηγήσει μέσα στην διαδικασία δημιουργίας ενός ενημερωτικού δελτίου. Μαθαίνετε τα χαρακτηριστικά του προγράμματος χρησιμοποιώντας τα για να κάνετε μια πρακτική εργασία.

 

type ahead buffer (ενταμιευτής πληκτρολογίου)

Ένας μικρός χώρος αναμονής ανάμεσα στο πληκτρολόγιο και στην RAM. Όταν πληκτρολογείτε ταχύτερα από όσο μπορεί να δεχθεί ο υπολογιστής, ο ενταμιευτής αυτός αποθηκεύει τους χαρακτήρες σας προσωρινά μέχρι να μπορέσει να τους επεξεργαστεί.

 

typeface (τυπογραφικό στοιχείο)

Ένα σύνολο χαρακτήρων που έχουν την ίδια σχεδίαση, όπως, π.χ., τα Helvetica, Times Romanή Courier. Βλ. επίσης font.

 

Typeover mode

Βλ. Overtype mode.

 

typesetting (στοιχειοθεσία)

Η στοιχειοθεσία δεν είναι πλέον όπως ήταν την παλιά εποχή. Τότε ο στοιχειοθέτης έπαιρνε το χειρόγραφο και τοποθετούσε μπλοκ κειμένου για να δημιουργήσει την μήτρα.

Σήμερα, τα κάνετε όλα στην οθόνη και μπορείτε να αλλάξετε το στυλ ή τα τυπογραφικά στοιχεία για όλο το έγγραφο, με την απλή πίεση ενός πλήκτρου. Στα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και επιτραπέζιας έκδοσης, αρχικά πληκτρολογείτε το κείμενο σε πρωτογενή μορφή, π.χ., Courier 10στιγμών. Κατόπιν μπορείτε να ξαναρχίσετε από την αρχή και να θέσετε το κείμενο σε διάφορα τυπογραφικά στοιχεία και μεγέθη. π.χ., ίσως να θέλετε να κάνετε τις επικεφαλίδες των κεφαλαίων σας λίγο μεγαλύτερες.

 

type style (στυλ τύπου)

Αλλαγή της εμφάνισης μιας γραμματοσειράς (ενός συνόλου χαρακτήρων με την ίδια σχεδίαση και μέγεθος) προσθέτοντας έντονα, πλάγια ή υπογραμμισμένα. Με τα στυλ τύπου, η γραμματοσειρά παραμένει η ίδια, αλλά ένα στοιχείο της αλλάζει.