ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
W

wait state (κατάσταση αναμονής)

Μια μικρή χρονική περίοδος κατά την οποία ο μικροεπεξεργαστής μέσα στον υπολογιστή δεν κάνει τίποτε. Οι καταστάσεις αναμονής έχουν τεθεί σκόπιμα μέσα στον υπολογιστή για να αποτραπεί το να προχωρεί ο μικροεπεξεργαστής πιο γρήγορα από την μνήμη. Αν και δεν θα παρατηρήσετε αναμονή, επειδή είναι πολύ μικρή, γενικής οι καταστάσεις αναμονής προσθέτουν στο σύστημα και επιβραδύνουν τον υπολογιστή.

Η ανάγκη για καταστάσεις αναμονής μπορεί να απαλειφθεί στους υπολογιστές, αν προσθέσετε γρήγορη μνήμη και γρήγορη λανθάνουσα μνήμη. Τέτοιοι υπολογιστές χαρακτηρίζονται σαν μηχανές μηδενικής κατάστασης αναμονής.

 

warm boot

Βλ. reboot.

 

weight (βάρος)

Το σχετικό πάχος μιας γραμματοσειράς. Βάσει αυτού μια γραμματοσειρά χαρακτηρίζεται σαν βαριά ή ελαφριά.

 

what-if analysis (ανάλυση ευαισθησίας)

Λέγεται και υποθετική ανάλυση. Η χρήση ενός λογιστικού φύλλου για να δείτε τι θα συνέβαινε αν αλλάζατε γνώμη για κάτι. π.χ., μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογιστικό φύλλο που καθορίζει πόσα χρήματα ξοδεύετε για το σπίτι σας και πόση θα ήταν η μηνιαία δόση, αν παίρνατε ένα δάνειο $100000για 30 χρόνια με επιτόκιο 9%. (Θα πληρώνατε $289664.10 με μηνιαίες δόσεις των $804.62.)

Μετά όμως κάποιος στην εργασία σας σας είπε ότι εξοικονόμησε πολλά λεφτά παίρνοντας δάνειο για 15 χρόνια. Απλώς αλλάζετε το 30 σε 15 και εισάγετε την εντολή επανυπολογισμού του λογιστικού φύλλου. Σε ένα ή δύο δευτερόλεπτα, παίρνετε την απάντηση: θα πληρώσετε $182568 με μηνιαίες δόσεις των $1014.27. Με άλλα λόγια, αν μπορείτε να πληρώνετε ακόμη $210κάθε μήνα, αποπληρώνετε το δάνειό σας στον μισό χρόνο και κερδίζετε κάτι παραπάνω από $100000! Δεν είναι σπουδαία η ανάλυση ευαισθησίας.

 

what-you-see-is-what-you-get (WYSIWYG) (αυτό που βλέπετε, αυτό παίρνετε)

Ένας τρόπος εμφάνισης της εργασίας σας στην οθόνη, ώστε να μοιάζει με το αποτέλεσμα που θα έχετε όταν εκτυπωθεί. Το WYSIWYG δεν είναι τέλειο. Έχει δύο βασικά μειονεκτήματα. Πρώτο, επειδή ο υπολογιστής πρέπει να εργαστεί περισσότερο για να εμφανίσει το κείμενο όπως θα εμφανιστεί κατά την εκτύπωση, το WYSIWYG επιβραδύνει το πρόγραμμα που το χρησιμοποιεί.

Δεύτερο, αυτό που βλέπετε δεν είναι πάντα αυτό που παίρνετε. Τα περισσότερα προγράμματα που έχουν αυτή την δυνατότητα έχουν δύο τύπους γραμματοσειρών:γραμματοσειρές οθόνης και γραμματοσειρές εκτυπωτή. Οι γραμματοσειρές εκτυπωτή ελέγχουν τον τρόπο που εμφανίζεται το κείμενο κατά την εκτύπωση. Οι γραμματοσειρές οθόνης ελέγχουν τον τρόπο που εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη. Ορισμένα προγράμματα έχουν γραμματοσειρές εκτυπωτή που δεν έχουν αντίστοιχες γραμματοσειρές οθόνης. Οπότε το πρόγραμμα εμφανίζει μια γραμματοσειρά που νομίζει ότι μοιάζει περισσότερο με την γραμματοσειρά του εκτυπωτή. Μερικές φορές οι γραμματοσειρές μοιάζουν, ενώ άλλες φορές δεν μοιάζουν.

 

wide area network (WAN) (δίκτυο ευρείας περιοχής (ΔΕΠ))

Μια κοινότητα υπολογιστών που μπορούν να απέχουν πολλά χιλιόμετρα και συνδέονται μέσω τηλεφωνικών γραμμών ή μέσω δορυφόρου. Αυτό τα διακρίνει από τα δίκτυα τοπικής περιοχής (ΔΤΠ), τα οποία συνήθως βρίσκονται μέσα στον ίδιο χώρο, ή στο ίδιο κτίριο.

 

widow (πρώτη απομένουσα γραμμή)

Σε προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και επιτραπέζιας έκδοσης, είναι η τελευταία γραμμή μιας παραγράφου που μένει μόνη της στην κορυφή της επόμενης σελίδας. Αν η πρώτη γραμμή της παραγράφου μένει στο κάτω μέρος μιας σελίδας, τότε καλείται τελευταία απομένουσα γραμμή. Βλ. επίσης orphan.Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει μια αλλαγή γραμμής που αφήνει μόνο μια ή δύο λέξεις στο τέλος της παραγράφου, ειδικά όταν η παράγραφος βρίσκεται στο κάτω μέρος μιας σελίδας ή μιας στήλης.

Πολλά προγράμματα περιέχουν την δυνατότητα αποτροπής αυτών των γραμμών, το οποίο μεταφέρει μια γραμμή από την παράγραφο της προηγούμενης σελίδας στην επόμενη σελίδα, οπότε να υπάρχουν τουλάχιστον δύο γραμμές στην κορυφή της σελίδας.

 

wild card (χαρακτήρας μπαλαντέρ)

Ένα ειδικό σύμβολο που συμβολίζει την ύπαρξη άλλων χαρακτήρων. Αν έχετε παίξει ποτέ πόκερ, ξέρετε ότι ο μπαλαντέρ είναι ένα χαρτί που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί οποιουδήποτε άλλου χαρτιού της τράπουλας. Οπότε αν έχετε σαν μπαλαντέρ του βαλέδες και έχετε δύο ρηγάδες, δύο άσους και ένα βαλέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον βαλέ σαν άσο για να κάνετε φουλ του άσου.

Παρόμοια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ αντί χαρακτήρων σε μια λέξη ή όνομα. π.χ., αν θέλετε να ψάξετε για το όνομα Smith, αλλά δεν μπορείτε να θυμηθείτε αν το γράψατε Smith ή Smyth, μπορείτε να εισάγετε Sm?th για να βρείτε τόσο το Smith όσο και το Smyth.

Τα περισσότερα προγράμματα χρησιμοποιούν δύο τύπους χαρακτήρων μπαλαντέρ: ένα για μεμονωμένους χαρακτήρες και ένα για πολλούς χαρακτήρες. Το αγγλικό ερωτηματικό(?) χρησιμοποιείται συνήθως για μεμονωμένους χαρακτήρες, ενώ ο αστερίσκος (*) ή τα αποσιωπητικά (...) χρησιμοποιούνται για μια ομάδα χαρακτήρων. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ χρησιμοποιούνται συνήθως για αναζήτηση για μια περιοχή καταχωρίσεων ή για αρχεία.

 

window (παράθυρο)

Μια ορθογώνια περιοχή της οθόνης που εμφανίζει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ή έγγραφο. Τα περιβάλλοντα παραθύρων, σαν το Microsoft Windows και το GeoWorks,σας επιτρέπουν να εκτελέσετε δύο ή περισσότερα προγράμματα ταυτόχρονα σε ξεχωριστά παράθυρα. Ορισμένα προγράμματα επίσης σας επιτρέπουν να ανοίξετε δύο ή περισσότερα παράθυρα εγγράφων. Κάθε παράθυρο μπορεί να περιέχει ένα διαφορετικό αρχείο ή να εμφανίζει ένα διαφορετικό τμήμα του ίδιου αρχείου. Κατόπιν μπορείτε να αντιγράψετε πληροφορίες από ένα αρχείο σε ένα άλλο κόβοντας και κολλώντας τμήματα κειμένου από ένα παράθυρο σε ένα άλλο.

 

windowing environment(παραθυρικό περιβάλλον)

Μια σχεδίαση της οθόνης που χρησιμοποιεί την οθόνη του υπολογιστή σαν μια επιφάνεια εργασίας. Μπορείτε να ανοίξετε ένα ή περισσότερα παράθυρα ταυτόχρονα στην οθόνη, όπως μπορείτε να έχετε ένα ή περισσότερα αρχεία ανοικτά στο γραφείο σας. Μπορείτε να φέρετε το παράθυρο με το οποίο θέλετε να εργαστείτε στο προσκήνιο, ή να βάλετε παράθυρα δίπλα δίπλα ή να τα έχετε αλληλοκαλυπτόμενα. Μπορείτε να πάτε στα γρήγορα από ένα παράθυρο σε ένα άλλο για να κάνετε μια διαφορετική εργασία.

 

Windows

Βλ. Microsoft Windows.

 

word count (μετρητής λέξεων)

Αυτοματοποιημένη εύρεση του συνόλου των λέξεων σε ένα έγγραφο. Πολλά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου περιέχουν μια εντολή μέτρησης λέξεων. Άλλα, σαν το WordPerfect εμφανίζουν αυτόματα το άθροισμα των λέξεων αφού κάνουν έλεγχο ορθογραφίας. Αυτό είναι χρήσιμο χαρακτηριστικό αν κάνετε πολλή δακτυλογράφηση. Δεν είναι πάντα ακριβής μέτρηση, επειδή το πρόγραμμα συνήθως υπολογίζει βάσει του αριθμού των φορών που πατάτε την μπάρα διαστημάτων, οπότε αν το έγγραφό σας περιέχει πολλούς αριθμούς ή άλλα στοιχεία, που δεν είναι λέξεις, το αποτέλεσμα δεν είναι ακριβές.

 

word processing (επεξεργασία κειμένου)

Ένα πρόγραμμα που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας για να γράψετε επιστολές, να δημιουργήσετε βιογραφικά σημειώματα, να κρατάτε λίστες, να γράφετε διευθύνσεις σε φακέλους και να κάνετε άλλες εργασίες που συνήθως χρειάζονται γραφομηχανή. Τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Η παρακάτω λίστα αναφέρει ορισμένα χαρακτηριστικά που συνήθως παρέχονται από τα ευφυή προγράμματα επεξεργασίας κειμένου:

Έλεγχος ορθογραφίας. Ο ελεγκτής ορθογραφίας συγκρίνει κάθε λέξη στο έγγραφο με μια λέξη στο λεξικό του. Αν βρει μια λέξη στο έγγραφο που δεν ταιριάζει με κάποια λέξη στο λεξικό, τότε σας προειδοποιεί.

Θησαυρός. Αν δεν μπορείτε να βρείτε την ακριβή λέξη, ο θησαυρός μπορεί να σας βοηθήσει. Πληκτρολογείτε την λέξη που έχετε στο μυαλό σας και μετά εξετάζετε την λέξη στον θησαυρό για να δείτε μια λίστα συνωνύμων(λέξεις που έχουν την ίδια σημασία).

Αναζήτηση και αντικατάσταση. Υποθέστε ότι γράφετε ένα εγχειρίδιο που εξηγεί πως να φτιάξετε ένα εξάρτημα. Την τελευταία στιγμή, η εταιρία σας αποφασίζει να ονομάζει το εξάρτημα, ανταλλακτικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό αναζήτησης και αντικατάστασης για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις της λέξης εξάρτημα με την λέξη ανταλλακτικό.

Γραφικά. Ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει γραφικά σας επιτρέπει να βάλετε μια εικόνα και/ή γραμμές σε μια σελίδα. Τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου δεν σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε την εικόνα. Πρέπει να δημιουργήσετε την εικόνα χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα γραφικών και μετά να το φέρετε μέσα στο έγγραφο.

Αναδίπλωση κειμένου. Αν ένα πρόγραμμα υποστηρίζει γραφικά, μπορεί επίσης να σας επιτρέπει να αναδιπλώνετε κείμενο γύρω από την εικόνα. Βάζετε την εικόνα εκεί που την θέλετε, και το πρόγραμμα αναδιπλώνει το κείμενο γύρω από την εικόνα, όπως βλέπετε να γίνεται στα περιοδικά.

Κοπή και κόλληση. Με προγράμματα επεξεργασίας κειμένου μπορείτε να κόψετε κείμενο και να το κολλήσετε κάπου αλλού μέσα στο έγγραφο, χωρίς να χρειαστείτε ψαλίδι. Απλώς επιλέγετε το κείμενο που θέλετε να μετακινήσετε, το κόβετε, και το κολλάτε κάπου αλλού. Τα περισσότερα προγράμματα σας επιτρέπουν να κόψετε και να κολλήσετε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα έγγραφα.

Πολλαπλά παράθυρα. Με τα πολλαπλά παράθυρα μπορείτε να χωρίσετε την οθόνη σας σε δύο ή περισσότερα παράθυρα και να ανοίξετε ένα διαφορετικό έγγραφο σε κάθε παράθυρο. Κατόπιν μπορείτε να μεταχθείτε ανάμεσα σε παράθυρα ή να κόψετε και να κολλήσετε κείμενο από ένα παράθυρο σε ένα άλλο.

Συνένωση. Αν έχετε πάρει κάποτε μια διαφημιστική επιστολή, προσωπικά προς εσάς, αυτή δημιουργήθηκε από μια τυποποιημένη επιστολή με το χαρακτηριστικό συνένωσης. Γίνεται συνένωση μιας τυποποιημένης επιστολής με μια λίστα ονομάτων και διευθύνσεων και δημιουργείται μια σειρά επιστολών, που όλες λένε το ίδιο πράγμα σε διαφορετικούς ανθρώπους.

Μακροεντολές. Μια μακροεντολή είναι μια σειρά πληκτρολογήσεων που μπορείτε να καταγράψετε και να παίξετε εκ των υστέρων. π.χ., υποθέστε ότι πρέπει να πιέσετε Shift+F7, να επιλέξετε Document και να επιλέξετεYes. Μπορείτε να καταγράψετε αυτές τις πληκτρολογήσεις σε μια μακροεντολή και να αναθέσετε την μακροεντολή σε μια πληκτρολόγηση, π.χ., στην Ctrl+P. Όταν θέλετε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο, απλώς πιέζετε Ctrl+P.

WYSIWYG ή επισκόπηση σελίδας. WYSIWYG σημαίνει "αυτό που βλέπετε, αυτό παίρνετε". Το χαρακτηριστικό αυτό δείχνει το κείμενο στην οθόνη περίπου όπως θα εμφανίζεται κατά την εκτύπωση.

 

word wrap (αναδίπλωση γραμμής)

Ένα χαρακτηριστικό που παρέχεται από τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και επιτραπέζιας έκδοσης, το οποίο μεταφέρει αυτόματα τις λέξεις από μια γραμμή στην επόμενη, όταν το πληκτρολογείτε. Πιέζετε το πλήκτρο Enter (που είναι αντίστοιχο του πλήκτρου επαναφοράς),μόνο για να αρχίσετε μια νέα παράγραφο ή για να τελειώσετε μια μικρή γραμμή. Αν αργότερα προσθέσετε κείμενο μέσα στην παράγραφο, το πρόγραμμα αλλάζει αυτόματα την αναδίπλωση του κειμένου. Βλ. επίσης soft return.

 

WordPerfect

Το κορυφαίο πρόγραμμα της αγοράς για επεξεργασία κειμένου στο DOS, το οποίο επίσης έχει καλές πωλήσεις και σε περιβάλλοντα Windows και Macintosh. Το πρόγραμμα για DOS έχει ένα φανατικό κοινό, το οποίο οφείλει στην μεγάλη του ταχύτητα, στον μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών, στους επεξεργάσιμους κωδικούς διαμόρφωσης και στην καλή τεχνική υποστήριξη που παρέχεται από την WordPerfect Corporation. Το WordPerfect για Windows και το WordPerfect κατηγορούνται συχνά επειδή είναι πολύ προσανατολισμένα προς το DOS, αλλά οι πρόσφατες αναβαθμίσεις τα έκαναν αρκετά γραφικά, ώστε να ικανοποιούν και τους χρήστες που τους αρέσουν οι συζεύξεις γραφικών.

 

write-protect (προστασία από εγγραφή)

Απαγόρευση εγγραφής δεδομένων σε δίσκο. Οι ελαστικοί δίσκοι 5.25" έχουν μια σχισμή προστασίας από εγγραφή, που μπορείτε να καλύψετε με μια ταινία για να απαγορεύσετε την αλλαγή των δεδομένων κατά οποιοδήποτε τρόπο. Με καλυμμένη την σχισμή προστασίας από εγγραφή, δεν μπορείτε να διαγράψετε αρχεία από τον δίσκο ή να γράψετε στον δίσκο. Οι δίσκοι 3.5" έχουν μια λαβή προστασίας από εγγραφή που μπορείτε να σύρετε για να προστατέψετε από εγγραφή τον δίσκο. Με την λαβή τραβηγμένη προς τα πίσω, έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε μέσα από το παράθυρο, ο δίσκος είναι προστατευμένος.

Είναι καλή ιδέα να προστατέψετε από εγγραφή τους δίσκους που δίνονται με ένα πρόγραμμα που αγοράζετε. Έτσι, δεν επιτρέπετε την αλλαγή των δεδομένων κατά την χρήση ή την εγκατάσταση. Ορισμένοι δίσκοι προγραμμάτων δίνονται προστατευμένοι από εγγραφή από τον κατασκευαστή.

 

WYSIWYG

Βλ. what-you-see-is-what-you-get.