ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
X

x-axis (άξονας x)

Η οριζόντια γραμμή σε ένα γράφημα που εκτείνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ο άξοναςx χρησιμοποιείται συνήθως για να εμφανίσει τις κατηγορίες των τιμών που εμφανίζονται στο γράφημα.

 

x-height (ύψος πεζού χαρακτήρα)

Το ύψος ενός πεζού xσε μια δεδομένη γραμματοσειρά (σχεδίαση τυπογραφικού στοιχείου).Ο τύπος μετράται συνήθως από το κάτω μέρος ενός χαρακτήρα με κάτω απόληξη, σαν το g, μέχρι την κορυφή ενός χαρακτήρα με άνω απόληξη, σαν το f. Ορισμένες όμως σχεδιάσεις τύπων έχουν g που είναι χαμηλότερα από το συνηθισμένο και h που είναι υψηλότερα από το συνηθισμένο. Μετρώντας το ύψος ενός πεζού x, έχετε μια καλύτερη ένδειξη του σχετικού μεγέθους δύο γραμματοσειρών.

 

x-y plotter (σχεδιογράφος x-y)

Ένας ειδικός τύπος συσκευής εξόδου, που εκτυπώνει σημείο προς σημείο, ακολουθώντας σύνολα συντεταγμένων x-y μέσα από ένα πρόγραμμα λογισμικού. Χρησιμοποιεί ένα μηχανικό βραχίονα, που μπορεί να αλλάξει πένες με χρώματα, όπως χρειάζεται για να δημιουργήσει ένα έγχρωμο σχέδιο. Οι σχεδιογράφοι χρησιμοποιούνται για εκτύπωση μηχανολογικών σχεδίων, σχεδίων CAD,και σε άλλες περιπτώσεις, όπου απαιτείται πλήρης ακρίβεια.

 

XMODEM

Μια μέθοδος μεταφοράς αρχείων (ένα πρωτόκολλο) που ελέγχει για να βεβαιωθεί ότι τα αποστελλόμενα δεδομένα καταφθάνουν σε καλή κατάσταση. Το XMODEM στέλνει το αρχείο σε ομάδες των 128 kilobytes. Κατόπιν περιμένει από τον άλλο υπολογιστή/μόντεμ να αναγνωρίσει ότι παρέλαβε την ομάδα. Αν τα δεδομένα που απεστάλησαν δεν συμφωνούν με τα δεδομένα που ελήφθησαν, τότε ο αποστολέας υπολογιστής στέλνει ξανά την ίδια ομάδα δεδομένων.