ΛΕΞΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Y

y-axis (άξονας y)

Η γραμμή που εκτείνεται από πάνω προς τα κάτω (κατακόρυφα) σε ένα γράφημα. Συνήθως χρησιμοποιείται για να εμφανίσει τις τιμές που περιλαμβάνονται στο γράφημα.

 

YMODEM

Μια μέθοδος μεταφοράς αρχείων (ένα πρωτόκολλο), που ελέγχει για να βεβαιωθεί ότι τα δεδομένα που αποστέλλονται φθάνουν σε καλή κατάσταση. ΤοYMODEM στέλνει δεδομένα σε πακέτα των 1024 kilobytes. Κατόπιν περιμένει από τον άλλο υπολογιστή/μόντεμ να αναγνωρίσει ότι το πακέτο παρελήφθη. Αν τα αποσταλέντα δεδομένα δεν συμφωνούν με τα παραλαμβανόμενα, τότε ο αποστολέας υπολογιστής στέλνει ξανάτο ίδιο πακέτο δεδομένων.

Το πρωτόκολλο YMODEMέχει δύο πλεονεκτήματα επί του XMODEM. Πρώτα, στέλνει τα δεδομένα σε πακέτα των 1024 kilobytes αντί των 128 kilobytes, οπότε στέλνει περίπου 10 φορές περισσότερα δεδομένα ανά πακέτο. Επίσης το YMODEM σας επιτρέπει να στείλετε αρκετά αρχεία σε δέσμη, δυνατότητα η οποία δεν παρέχεται από το XMODEM.