ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

 

Σχολικό έτος 2016-2017

Σχολικό έτος 2015-2016

Σχολικό έτος 2014-2015

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2012-2013

Σχολικό έτος 2011-2012

Σχολικό έτος 2010-2011

Σχολικό έτος 2009-2010

Σχολικό έτος 2008-2009

Σχολικό έτος 2007-2008

Σχολικό έτος 2006-2007  (δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της κατάληψης του κτιρίου)

Σχολικό έτος 2005-2006

Σχολικό έτος 2004-2005