ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής
Το μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο
Η ιστορία της Πληροφορικής
Ιστορική αναδρομή
Η ιστορία των υπολογιστών
Η ιστορία των υπολογιστών, τα PCs και τα πρόσωπα
Η ιστορία των υπολογιστών και το υλικό τους
Η ιστορία των υπολογιστών (Τεχνικό Μουσείο Θεσ/νίκης)
Η ιστορία των προσωπικών υπολογιστών (PC)
Η ιστορία του Διαδικτύου
Η ιστορία του Διαδικτύου και του web
Η ιστορία του Διαδικτύου και του World Wide Web
Εγχειρίδια για το Internet (Παν/μιο Θεσσαλίας)
Το μουσείο της Microsoft
Εικονικό μουσείο υπολογιστών
Εξομοιωτής για την  ιατρική
Βιβλιοθήκη ιών
Πρόσφατοι ιοί
Προγράμματα κατά των ιών (Norton Antivirus)
Προγράμματα κατά των ιών (McAfee)
Προγράμματα κατά των ιών (Panda Antivirus)
Μύθοι και απάτες για του ιούς
Τεχνητή Νοημοσύνη
Ρομποτική
Λεξικό όρων
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Εκπαιδευτικό Υλικό Νέων Τεχνολογιών (Πανεπιστημίου Μακεδονίας)
Γλώσσες προγραμματισμού
Java Applets και άλλα
Javascripts και άλλα
Javascripts και άλλα
Javascripts και άλλα
Backgrounds και ClipArts
Backgrounds και ClipArts
ClipArts και Fonts
Backgrounds
Animated Gif
Free Hosting
Free Hosting
Drivers
Drivers
Hardware
Hardware
Hardware
Hardware
Hardware
Hardware
Transistor
Software (Download.com)
Software (fwnetwork.com)
Software (Freeware World Center)
Software από την Microsoft
Software (tucows.com)
Software (winfiles.com)
Software (yahoo.com)
Software (zdnet.com)
Converters διαφόρων formats
How Stuff Works