ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

 

Στο μάθημα της Πληροφορικής, προβλέπονται ατομικές ή ομαδικές εργασίες μόνο στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου, οι οποίες μάλιστα καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος.

Βεβαίως, λόγω της δομής του μαθήματος στην Α΄ Γυμνασίου, προκύπτουν και εδώ κάποια ατομικά έργα μαθητών/τριών που σχεδιάζονται από τα παιδιά στα πλαίσια της ενότητας Ζωγραφική με τον Η/Υ.

Μέσα από την προσπάθειά τους τα παιδιά απέδειξαν πλούτο ιδεών, φαντασίας, ευρηματικότητας, επινόησης και σχεδιασμού. Το μάθημα της Πληροφορικής οφείλει να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αυτενεργούν, να δημιουργούν και να χαίρονται τις δημιουργίες τους και να είναι -γιατί όχι;- ένα μάθημα-χόμπυ, ευχάριστο που θα τους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους και να ανακαλύπτουν νέες...

Καλή πρόοδο παιδιά

Δημήτρης Κατσιούρας

 

Σχολικό έτος 2011-2012
Α΄ Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου

Σχολικό έτος 2010-2011
Α΄ Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου

Σχολικό έτος 2009-2010
Α΄ Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου

Σχολικό έτος 2008-2009
Α΄ Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου

Σχολικό έτος 2007-2008
Α΄ Γυμνασίου
Γ΄ Γυμνασίου

Σχολικό έτος 2006-2007

Σχολικό έτος 2005-2006

Σχολικό έτος 2004-2005

 

 

 

Δείτε εργασίες Πληροφορικής άλλων σχολείων