Πρόγραμμα

Respect4-Education Without Barriers 

 

Σχετικά με το Πρόγραμμα.

Δράσεις 1ου χρόνου.

1ος χρόνος erasmus+

1ος χρόνος erasmus+

Εκδήλωση ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Erasmus+ (15/6/2016).

Εβδομάδα δραστηριοτήτων και φιλοξενίας Erasmus+ 11 έως 15 Οκτωβρίου 2016.

Πρόγραμμα Πεπραγμένα Ειδησεογραφία

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ERASMUS+ (ΑΘΗΝΑ)

Έκθεση προόδου 1ου χρόνου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Έκθεση προόδου 1ου έτους

ΕΚΘΕΣΗ 1ου ΧΡΟΝΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016)

 


 

Ιστοσελίδα του Προγράμματος

Συναντήσεις Εκπαιδευτικών Ομάδων

Πνευματικά Προϊόντα