Πρόγραμμα

Respect4-Education Without Barriers 

 

 

RESPECT4

Erasmus+

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

«RESPECT4 – EDUCATION WITHOUT BΑRRΙERS»

«ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ»

Erasmus+ KA2 Project 2015 - 2018

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Erasmus+  ΚΑ2 / Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Σχολείων,  το 38ο Γυμνάσιο Αθήνας συμμετέχει στο τριετές Πρόγραμμα Erasmus με θέμα «Respect forEducation without barriers», από 01/09/2015 έως και 31/08/2018.

 Στόχος του Erasmus  είναι να προωθήσει τις συνεργασίες και τη γόνιμη αλληλεπίδραση ανάμεσα σε μαθητές διάφορων ευρωπαϊκών σχολείων πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

Το σχολείο μας συνεργάζεται με άλλα επτά ευρωπαϊκά σχολεία πάνω στο θέμα του «Respect for Education without barriers». Τα σχολεία είναι από τις παρακάτω χώρες: Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Ρουμανία, Ιταλία, Νορβηγία και Ελλάδα.

Η χρήση μη τυπικών μορφών μάθησης και καινοτόμων δραστηριοτήτων καθώς και η προώθηση της ομαδικής εργασίας μεταξύ των καθηγητών  και των εκπαιδευομένων στις διάφορες χώρες εταίρους αποτελεί το κύριο εργαλείο του προγράμματος.

 Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλους μαθητές πάνω σε ένα κοινό θέμα, να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα του «Σεβασμού», να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δεξιότητες, γλωσσικές δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα καθώς και δεξιότητες χρήσης της νέας τεχνολογίας. Επίσης μέσα από τη σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των συμμετεχόντων χωρών οι μαθητές θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες  απόκτησης περαιτέρω εκπαίδευσης μέσω κινητικότητας στο εξωτερικό.

Μια σημαντική  υποχρέωση του σχολείου μας για τη σχολική χρονιά 2015-16 θα είναι η προετοιμασία και υλοποίηση της φιλοξενίας 28 μαθητών από τις χώρες εταίρους τον Οκτώβριο 2016. Για τις επόμενες δύο σχολικές χρονιές θα υπάρχει μετακίνηση και φιλοξενία δικών μας  μαθητών  σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 Όλη η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνεται με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στην κορυφή της σελίδας Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Επιστροφή στο Erasmus+