ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

 

 

Εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη (Μάρτιος 2017)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξεις Ανάθεσης (Πράξη 1η & Πράξη 2η) σε τουριστικό γραφείο της εκδρομής στην Κρήτη.

Προκήρυξη εκδρομής στην Κρήτη ( 1η Προκήρυξη & 2η Προκήρυξη) (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική εκδρομή στη Νότια Ιταλία (Φεβρουάριος 2017)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξεις Ανάθεσης (Πράξη 1η & Πράξη 2η) σε τουριστικό γραφείο της εκδρομής στη Νότια Ιταλία.

Προκήρυξη εκδρομής στη Νότια Ιταλία ( 1η Προκήρυξη & 2η Προκήρυξη) (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική εκδρομή στη Βουλγαρία (Φεβρουάριος 2017)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξη Ανάθεσης σε τουριστικό γραφείο της εκδρομής στη Βουλγαρία.

Προκήρυξη εκδρομής στη Βουλγαρία (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη (Νοέμβριος 2016)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξη Ανάθεσης σε τουριστικό γραφείο της εκδρομής στη θεσσαλονίκη.

Προκήρυξη εκδρομής στη Θεσσαλονίκη (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική εκδρομή σε Αρχαία Μεσσήνη (Μάρτιος 2016)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξη Ανάθεσης σε τουριστικό γραφείο της εκδρομής στην Αρχαία Μεσσήνη.

Προκήρυξη εκδρομής στην Αρχαία Μεσσήνη(ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή σε Λαύριο & Σούνιο (Μάρτιος 2016)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξη Ανάθεσης σε τουριστικό γραφείο της ημερήσιας εκδρομής σε Λαύριο-Σούνιο.

Προκήρυξη ημερήσιας εκδρομής στο Λαύριο και το Σούνιο (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική εκδρομή σε Ιωάννινα (Φεβρουάριος 2016)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξη Ανάθεσης σε τουριστικό γραφείο της εκδρομής στα Ιωάννινα.

Προκήρυξη εκδρομής στα Ιωάννινα (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική εκδρομή σε Σαντορίνη (Φεβρουάριος 2016)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξη Ανάθεσης σε τουριστικό γραφείο της εκδρομής στη Σαντορίνη.

Προκήρυξη εκδρομής στη Σαντορίνη (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική εκδρομή σε Ιταλία (Μάρτιος 2015)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξη Ανάθεσης σε τουριστικό γραφείο της εκδρομής σε Ιταλία.

Προκήρυξη εκδρομής σε Ιταλία (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική εκδρομή σε Κωνσταντινούπολη (Μάρτιος 2015)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξη Ανάθεσης σε τουριστικό γραφείο της εκδρομής σε Κωνσταντινούπολη.

Προκήρυξη εκδρομής σε Κωνσταντινούπολη (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική εκδρομή σε Πάτρα-Αρχαία Ολυμπία (Απρίλιος 2014)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξη Ανάθεσης σε τουριστικό γραφείο της εκδρομής σε Πάτρα-Αρχαία Ολυμπία.

Προκήρυξη εκδρομής σε Πάτρα-Αρχαία Ολυμπία (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική εκδρομή σε Θεσσαλονίκη (Απρίλιος 2014)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξη Ανάθεσης σε τουριστικό γραφείο της εκδρομής σε Θεσσαλονίκη.

Προκήρυξη εκδρομής σε Θεσσαλονίκη (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική ημερήσια εκδρομή σε Δελφούς-Αράχωβα (Απρίλιος 2014)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξη Ανάθεσης σε τουριστικό γραφείο της ημερήσιας εκδρομής σε Δελφούς-Αράχωβα .

Προκήρυξη εκδρομής σε Δελφούς-Αράχωβα (ανακοινοποίηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Προκήρυξη εκδρομής σε Δελφούς-Αράχωβα (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική εκδρομή σε Λαύριο-Σούνιο (Απρίλιος 2013)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξη Ανάθεσης σε τουριστικό γραφείο της εκδρομής σε Λαύριο-Σούνιο.

Προκήρυξη εκδρομής σε Λαύριο-Σούνιο. (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική εκδρομή στο Κ.Π.Ε. Γρεβενών (Φεβρουάριος 2013)

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξη Ανάθεσης της εκδρομής στο Κ.Π.Ε. Γρεβενών σε τουριστικό γραφείο.

Προκήρυξη εκδρομής στο Κ.Π.Ε. Γρεβενών. (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική εκδρομή στη Σύρο (Φεβρουάριος 2013)

Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού με Forever Travel και αρ. ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης.

Προσφορές Τουριστικών Γραφείων & Πράξη Ανάθεσης της εκδρομής στη Σύρο σε τουριστικό γραφείο.

Προκήρυξη εκδρομής στη Σύρο. (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Μονοήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο (Μάρτιος 2012)

Ανάθεση της εκδρομής μας στην Ιταλία σε τουριστικό γραφείο.

Προκήρυξη εκδρομής στο Ναύπλιο. (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία (Μάρτιος 2012)

Σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού με Grefis Holiday.

Ανάθεση της εκδρομής μας στην Ιταλία σε τουριστικό γραφείο.

Προσφορές τουριστικών γραφείων για την εκδρομή στην Ιταλία:

Imagination Travel: 330€ ανά μαθητή/μαθήτρια.

Grefis Holiday: 310€ ανά μαθητή/μαθήτρια.

Thiamis Tours: 395€ ανά μαθητή/μαθήτρια.

Προκήρυξη εκδρομής στην Ιταλία. (ανάρτηση στον ιστότοπό μας και στην Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας)

Στην κορυφή της σελίδας