ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Το Who is Who των 10 νέων κρατών της Ευρώπης
Τα κέρματα της Ευρώπης
Φωτογραφίες της Ευρώπης
Applied Geography
Χάρτες (National Geographic)
Χάρτες
WorldAtlas
Διάφοροι Παγκόσμιοι Χάρτες
Η σελίδα της NASA
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αστεροσκοπείου Αθηνών
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Αστρονομική Πύλη
Πληροφορίες για την ιστορία των εξερευνήσεων
Πως φαίνεται η γη από έναν ατέλειωτο αριθμό δορυφόρων
Η πύλη της Γεωγραφίας
Σημαίες (κινούμενες) όλων των χωρών του κόσμου
Διαλέξτε όποια χώρα του πλανήτη μας θέλετε και δείτε συγκεκριμένες πληροφορίες
Πληροφορίες για τους σεισμούς
Οι εθνικοί ύμνοι όλων των χωρών του κόσμου και κάποιες πληροφορίες για κάθε χώρα
Πληροφορίες για το κλίμα
Εικονίδια των 9 πλανητών και του φεγγαριού
Οι εννέα πλανήτες
Κατάλογος των κρατών του κόσμου και συνδέσεις για το κάθε κράτος
Πληροφορίες για τα πετρώματα
Οι ωκεανοί και συνδέσεις
Ηφαίστεια