Α΄ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ & ΓΡΑΦΕΙΑ

Α'  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας (ενεργή)
Δείτε το οργανόγραμμα της Α΄ Δ.Δ.Ε. Αθήνας (σε .zip)
(αν δεν έχετε το WINZIP, κατεβάστε το από εδώ)

1ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ενεργή)
4ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ενεργή)
5ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
6ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
7ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης