ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
4. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
5. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
6. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
7. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
8. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
9. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
10. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
11. Πανεπιστήμιο Κρήτης
12. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
13. Πανεπιστήμιο Πειραιώς
14. Πάντειο Πανεπιστήμιο
15. Πολυτεχνείο Κρήτης