ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

 

Πρόκειται για το αρχείο moria.xls του Excel (σε μορφή zip), όπου αρκεί να συμπληρώσετε μερικά ελάχιστα στοιχεία της προϋπηρεσίας σας και αυτόματα να δείτε τα συνολικά σας μόρια για μετάθεση. Αν δεν έχετε εγκατεστημένο το Winzip στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Το αρχείο ουσιαστικά αποτελείται από τρεις φόρμες συμπλήρωσης. Στην πρώτη φόρμα υπολογίζεται η προϋπηρεσία σας πριν το μόνιμο διορισμό σας (ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι ή εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική εκπαίδευση), στη δεύτερη φόρμα υπολογίζεται η προϋπηρεσία σας μετά το μόνιμο διορισμό σας, ενώ στην τρίτη και τελευταία φόρμα υπολογίζονται κάποια επιπλέον μόρια που ίσως διαθέτετε όπως η πρώτη προτίμηση, η εντοπιότητα, ο γάμος, η συνυπηρέτηση, και το πλήθος των τέκνων σας (υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες).

Καλή επιτυχία και καλή μετάθεση!!!