ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

   

 

Η Γλώσσα QBasic Διερμηνευτής ΓΛΩΣΣΑΣ (για ΑΕΠΠ)
   
   

 

Η Γλώσσα Logo για Windows Η Γλώσσα Logo για Dos
   
   

Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης Test Δείκτη Νοημοσύνης
   
   

 

Trivial Γεωγραφίας Οι Νομοί της Ελλάδας
   
   

 

 

Διαφάνειες Πληροφορικής Γυμνασίου Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων
   
   

 

 

Modellus (εργαλείο θετικών επιστημών) Εικονικό Εργαστήριο Φυσικής (24 εφαρμογές)
   
   

 

 

Εικονικά Πειράματα Φυσικής Εικονικό Εργαστήριο Μικροεφαρμογών Φυσικής
   
   

 

 

Εικονικό Εργαστήριο Μικροεφαρμογών Χημείας Μηχανική & Ηλεκτρομαγνητισμός
   
   

 

 

Οπτική Οι Φυσικές Επιστήμες μέσα από Πειράματα
   

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

   

Σημειώσεις για τη Γλώσσα Logo Σημειώσεις για τη Γλώσσα Turbo Pascal
   
   

Ασκήσεις για τη Γλώσσα Turbo Pascal Βασικά Πλήκτρα Πληκτρολόγησης Κειμένου
   
   

 

 

Το Γλωσσάρι Τεχνολογίας Επικοινωνιών Η Ζωγραφική των Windows
   
   

Το Microsoft Word Το Microsoft FrontPage
   
   

31 πράγματα για το Microsoft Excel Λύσεις Ασκήσεων Προγραμματισμού Γυμνασίου
   
   

 
Κανόνες Αναζήτησης στον Ιστό  
   
   

Ενδεικτικά test Πληροφορικής Γυμνασίου Διαφάνειες Ανάπτυξης Εφαρμογών

Πειράματα-Τρικ Φυσικοχημείας Σύμβολα & Ονοματολογία Χημικών Ενώσεων

 

 

ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ

   
Ποιοτική Αξιολόγηση Μαθητή Ποιοτική Αυτοαξιολόγηση Μαθητή
   
   
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Πλάνο Τμήματος
   
   
Ονομαστική Κατάσταση Μαθητών Πλάνο Εργαστηρίου Πληροφορικής