ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  Η/Υ

 KLMenu

Σε αυτή την ενότητα της ιστοσελίδας μας, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την ιστορική εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τον τρόπο λειτουργίας τους, τα μαγνητικά και οπτικά μέσα αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται και τέλος για τρεις βασικές μονάδες εισόδου/εξόδου, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και την οθόνη.
    Καλή περιήγηση!

ΠΗΓΗ: ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ