ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ

Το εργαστήριό μας ανακαινίστηκε πρόσφατα και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα. Διαθέτει λειτουργικούς πάγκους, προθήκες με σειρά εποπτικών οργάνων Φυσικής και Χημείας, νιπτήρες, υαλοπίνακα, τηλεόραση, βίντεο, συναγερμό και πυρασφάλεια.