ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

 

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου ο κάθε μαθητής επιλέγει ένα θέμα από τις τρεις τεχνολογικές ενότητες "Εργαλεία-Μηχανές", "Ενέργεια-Ισχύς" και "Μεταφορές-Επικονωνίες", το οποίο μελετά κάνοντας μία γραπτή εργασία και μία κατασκευή για το θέμα αυτό.

Η κατασκευή πραγματοποιείται στο σπίτι και κατά διαστήματα ελέγχεται στην τάξη η πορεία της εργασίας όπου και δίνονται λύσεις για τυχών προβλήματα που προκύπτουν.

Στη Β΄ τάξη Γυμνασίου πραγματοποιούνται ομαδικές εργασίες. Το κάθε τμήμα της τάξεως χωρίζεται σε ομάδες. Η κάθε ομάδα επιλέγει ένα θέμα το οποίο μελετά και στη συνέχεια, στο τρίτο τρίμηνο, πραγματοποιεί σε μία αίθουσα του Σχολείου την κατασκευή της μακέτας της βιομηχανίας που επέλεξε.

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε κάποιες κατασκευές των μαθητών μας.

Η καθηγήτρια

Χαρμαντζή Παναγιώτα

bullet

Οι εργασίες μας για το σχολικό έτος 2012-2013

bullet

Οι εργασίες μας για το σχολικό έτος 2011-2012

bullet

Οι εργασίες μας για το σχολικό έτος 2010-2011

bullet

Οι εργασίες μας για το σχολικό έτος 2009-2010

bullet

Οι εργασίες μας για το σχολικό έτος 2008-2009

bullet

Οι εργασίες μας για το σχολικό έτος 2007-2008

bullet

Οι εργασίες μας για το σχολικό έτος 2006-2007

bullet

Οι εργασίες μας για το σχολικό έτος 2005-2006

bullet

Οι εργασίες μας για το σχολικό έτος 2004-2005

bullet

Οι εργασίες μας για το σχολικό έτος 2003-2004

 

Δείτε εργασίες Τεχνολογίας άλλων σχολείων